Toukokuu 2020

Haitilla kastamisia riittää. Kiitos Herralle!

Haitilla kastamisia riittää. Kiitos Herralle!

Rakkaat ystävämme,

Kiitos uskollisuudestanne lähettäjinä ja työn kannattajina. Me rukoilemme päivittäin teidän, lastenne, lastenlastenne, kotienne ja työpaikkojenne puolesta. Olemme myös päivittäin lukeneet Psalmin 91 ääneen teidänkin puolestanne:

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: “Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. – Sillä: “Sinä, Herra, olet minun turvani”. -Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. – “Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen” (Psa. 91).

Pitkällinen karanteeniaika on ollut hyvä aika Marjalle kirjoittaa kolmatta kirjaansa.

HAITI ei ollut valmistautunut koronavirukseen. Koko maa on suljettu. Minkään asteista sairaanhoitoa ei ole saatavissa. Asukkaat istuvat yhden huoneen slummikodeissaan nälkäisinä ja janoisina ilman ruokaa, puhdasta vettä ja saniteettisysteemejä käsienpesumahdollisuuksineen. Orpolapsille ehdimme kuitenkin hankkia ruokavarastot. Ihmiset ovat menneet läpi hirvittäviä tilanteita mutta he ovat taistelijoita. Heissä näkyy elämänhalua ja toivoa, koska heillä on syvälle juurtunut kärsimyksissä koeteltu usko, että Jumala voittaa lopulta.

Pastorit toivoisivat voivansa jakaa creolin kielisiä Raamattuja seurakuntalaisilleen, orpolapsillemme ja koululaisille. Etsimme parhaillaan edullisinta hankintapaikkaa. Osallistuthan projektiin.

INTIA ja KENIA ovat myös suljetut. Työkohteemme keskittyvät nyt kodeissaan rukoukseen ja Sanaan. He valmistelevat myös tulevia evankelioimistapahtumia.

Kiitos Herralle, että jokainen työyhteydessämme oleva Haitilla, Intiassa ja Keniassa sekä orpolapset ovat pysyneet terveinä.

Meghna katuevankelioimassa Kenian slummissa

Meghna katuevankelioimassa Kenian slummissa

Herättelyä

Me elämme nyt sisäisesti meissä olevassa taivasten valtakunnassa odottaen ylöstempausta, josta Jeesus puhui vertauksessaan kymmenestä, viisaasta ja tyhmästä neitsyestä. (Matt. 25: 1-13). Näistä viisaat rakastavat kokosydämisesti Jeesusta. Heillä on palava usko, ja he rukoilevat paljon eläen taivaallisessa rakkaudessa. Pyhän Hengen tuli ja armolahjat ja syvä rakkaus Herraan aktivoivat heidät hengelliseen työhön. Viisaat kuulevat ylkänsä, paimenensa äänen ja voittavat sieluja.

Tyhmät sitävastoin laiminlyövät uskonelämänsä hoitamisen. He käyvät kokouksissa ja ottavat innolla vastaan opetusta: mutta Sana ei pääse uskossa sulautumaan heissä Pyhän Hengen johtamiksi rakkauden teoiksi. Heidän työnsä ovat sielunelämän pohjalta suoritettuja tekoja, jotka katoavat vastustuksen tullessa. Heille ei maistu syvä rukouselämä Herran läsnäolossa ja voimassa. Pyhän Hengen tuli ja voima tuntuvat heistä vierailta samoin kuin kokonaisvaltainen antautuminenkin Herralle.

Meidän on nyt aika herätä tilasta, jossa osa kymmenestä neitsyestä oli tässä Jeesuksen varoittavassa kertomuksessa. Meidän tulee Sanalle kuuliaisina täyttää astiamme öljyllä; täyttyä Pyhällä Hengellä. Puolet neitsyeistä, jollain lailla toimivista uskovista, jää porttien ulkopuolelle kun eivät ota oikeaan aikaan vaelluksessaan öljyasiaa todesta.

Paavali kehotti roomalaisia: Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa (Room. 12: 11).

Monet uskovat ovat Efeson seurakunnan tavoin nuokahtaneet ajelehtimaan uskonelämässään. He ovat huomaamattaan hyljänneet ensimmäisen rakkautensa Herraan. He eivät koe Herran iloa, voimaa, läsnäoloa eivätkä ehkä edes huomaa Hänen huolenpitoaan. Samalla, kun ilo Herrassa on kadonnut, heidän voimansa on hiipunut harrastusten ja kiireiden alle. Herra on siirtynyt pois ensimmäiseltä paikalta jokapäiväisessä elämässä.

Monet tiedostavat oman tilansa ja kasvaneen etäisyytensä Herraan. Mutta se ei enää vaivaa heitä niin kuin alussa. Heidän omantuntonsa ääni on hiljentynyt, ja peite on osittain silmillä. Heillä ei ole enää halua hengelliseen paloon eikä aikaakaan vahvoille hengellisille asioille kuten rukoukselle, Sanan luvulle ja viipymiselle Herran edessä. Sen sijaan heille sopivat kokoukset, joissa vedotaan rakkaudessa toimivan uskon ja Jeesuksen nimessä saadun auktoriteetin käytön sijasta tunteisiin, tahtoelämään ja järkeen ts. sielunelämään. Hengellisesti puolinukuksissa oleva ei näe tilaansa todellisuuden valossa, Jumalan näkökulmasta.

Kuultu Sana ei enää aktivoi heitä hengen johtamaan toimintaan niin kuin ennen, ei rukoustaisteluun eikä palvelemaan lähimmäisiä Jeesuksen tarkoittamalla tavalla, jolloin Kuningas sanoo oikealla puolella oleville lampailleen: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti (Matt. 25: 33-34b).

Kun synnintunto estää haluamasta lähestyä Herraa, uskova huomaa, että häneltä puuttuu jotain suhteessa Herraan, jotain on tapahtunut itsessä.

Vasta herättyämme hengellisestä torkahtelusta, me ymmärrämme oman hengellisen tilamme. Näemme synnin niinkuin se on, sydämemme sellaisena kuin se on, Jeesuksen sellaisena kuin Hän on. Koemme uudestaan Herran armollisen rakkauden ja läsnäolon. Ymmärrämme kulkeneemme väärissä maailman syöttämissä unelmissa ja itsekkäissä tarpeiden täyttämisissä, jotka houkuttelevat ja tasoittelevat tien hengelliseen kuolemaan.

Raamattu siis varottaa meitä nukahtamisesta, periksiantamisesta ja kahdella tiellä kulkemisesta.

Monet jäävät taipaleelle sen vuoksi, että he eivät lähteneet rohkeasti toimimaan kuulemansa Sanan mukaan. He olivat Sanan kuulijoita mutta eivät tekijöitä.

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat (Hebr. 4: 1-2).

Emmehän me vetäydy uskosta lihan tekoihin oman mielemme vihollisiksi ja seuraamaan omia ajatuksiamme, omia tunteitamme ja mielitekojamme niin, että lihamme pääsee johtamaan meitä.

Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi (Hebr. 10: 38-39).

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa (Gal. 5: 19-21).

Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa (Efe. 5: 5).

Jos Pyhällä Hengellä täyttynyt henkilö luopuu, hänen on mahdotonta uudistua:

Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät (Hebr. 6: 4-6).

Synnissä elävät menettävät ilon, rauhan ja voiman Pyhässä Hengessä. He niittävät sitten pimeyden teoistaan itselleen ja jopa lastensa päälle ahdistusta, sairautta, köyhyyttä, niukkuutta, epäonnistumista jne. (V. Moos. 28).

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys (Matt. 13: 41-42).

Pian on ilta ja pimeä yö, ilmestyskirjan kuvaama aika. Ne, jotka eivät ota todesta Raamatun ohjeita eivätkä sen vuoksi tahdo myöskään täyttää astioitaan öljyllä oikeaan aikaan, jäävät tekemänsä väärän päätöksen johtamina porttien ulkopuolelle. Meidän tulee siis tehdä parannus, tulee ahkeroida ja nähdä Sanan mukaisesti vaivaa ja kilvoitella sääntöjen mukaisesti uskonelämämme juoksuradalla eikä vain “olla” uskossa.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus (Ilm. 3: 19).

Jos me pidämme katseemme ja ajatuksemme Herrassa ja pysymme Sanassa ja rukouksessa, niin emme väsy ja menetä toivoamme emmekä uskoamme myrskyjenkään ahdistaessa, vaan meillä on voima, toivo ja usko. (Kol.1: 22b-23a; Hebr. 12:3; Luuk. 22: 31-32).

Valvoessa emme paadu (Hebr. 3: 12-14), vaan kasvamme Herrassa luottaen Hänen lupauksiinsa niinkuin teimme uskoontultuammekin (Hebr. 12: 25).

Nyt on aika herätä ja tehdä parannus!

Muistammehan kertomuksen publikaanien rikkaasta päämiehestä Sakkeuksesta, joka kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen ohikulkevan Jeesuksen? (Luuk. 19: 1-10).

Jeesus kulki Jerikon läpi kohti Jerusalemia tullakseen siellä ristiinnaulituksi. Hän kulki viimeisen kerran tätä tietä, ja näin Sakkeuksella oli viimeinen tilaisuus tavata henkilökohtaisesti Jeesus pelastajana.

Tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi” Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan (Luuk. 19: 5-6).

Jos Sakkeus ei olisi tullut alas vaan olisi pysynyt oksallaan toimimattomana kuunnellen ja katsellen Jeesusta, hän olisi tuolloin toimimattomuudellaan hyljännyt Jumalan kutsun ja hänen nimeänsä ei olisi kirjoitettu elämän kirjaan.

Tulemmehan mekin alas vääristä kuvitelmistamme ja epäraamatullisista tarpeistamme ja päämääristämme, jotka me olemme rakentaneet itsellemme maailman valheelliseen kaavaan.

Älkäämme luottako ajalliseen tilaamme, hetkelliseen katoavaan oksaamme ja tyytykö pelkkään näkemiseen ja kuulemiseen. Älkäämme nyt siirtäkö ainutkertaista tilaisuuttamme nojautumalla ajatukseen, että meillä on myöhemmin vielä monta kutsua ja mahdollisuutta selvittää elämämme asioita. Nyt on sen aika ja hetki täyttää astiat öljyllä.

Sakkeus katseli kurkotellen ja kuunteli, mutta hänellä oli viisautta ja rohkeutta myös toimia arastelematta ja välittämättä toisten mielipiteistä. Jos Sakkeus ei olisi toiminut ja vastannut Jeesuksen kutsuun, Jeesus ei olisi jäänyt suostuttelemaan häntä vaan olisi kulkenut ohitse.

Jeesus kutsuu sinuakin: Tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi”!

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani (Ilm. 3: 20).

Jeesus kolkuttaa. Hän ei avaa ovea sinun puolestasi. Sinun on se itse avattava. Avaa siis sydämesi ovi nyt ja anna täyttää astiasi öljyllä.

Älä pelkää lähimmäistesi mielipiteitä. He eivät voi sinua pelastaa eivätkä uudistaa. Jeesus voi. Ota hänet vastaan nyt.

 

 

 

 

Teitä siunaten ja lämmintä kesää teille rukoillen,

 

 

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.