Elokuussa 2013

Rakas ystävämme,

Kiitos sinulle työntukemisesta, esirukouksista ja uskollisuudesta harvoin tulevista kirjeistämme huolimatta. Me olemme kiitollisia myös haitilaisille ja intialaisille seurakunnille esirukouksista ja ketjupaastoista. Ja tietenkin kiitos, ylistys ja kunnia Herralle kaikista tämän kevään ja alkukesän aikana saamistamme ihmeistä ja voitoista. Herra on totisesti tehnyt ihmeitä!

Kastehetki Haitilla

Kastehetki Haitilla

Tämän kevään aikana Ristossa todettiin syöpä, mikä sitten leikattiin. Marja joutui sairaalaan sydämen mentyä eteisvärinään. Laskut sairaaloista olivat suuret, ja niiden myötä huoli mahdollisuudesta menettää koti.

Herra antoi meille kuitenkin näissä ja kaikissa muissakin vaikeuksissamme yli ymmärryksen käyvän rauhan ja luottamuksen Jumalan voimaan ja kirjoitettuun Sanaan. Hän johti kaikki asiamme Sanansa lupausten mukaisesti voittoon.

Vakuutusyhtiö yritti viimeiseen tuntiin asti jarruttaa Riston syöpäleikkausta, mutta ei lopulta voinut sitä estää. Leikkaus oli sitten 3 kuukauden viivytysten jälkeen vaikeampi kuin lääkärit olivat arvelleet. Syöpä oli jo levinnyt. Tällaisessa tapauksessa lääkärit yleensä lopettavat leikkauksen. Mutta intialainen kirurgi jatkoi periksiantamattomasti leikkausta. Hän sai syövän kokonaan poistetuksi ja ihmeen kautta säästetyksi jopa paikalliset hermotkin! Meille kirurgi sanoi jälkeenpäin: “Tein parhaani, mutta läsnäoleva Jumala auttoi minua ja antoi ihmeen tapahtua. Kiitos ja kunnia kuuluu Jumalalle.”

Kolmantena sairaalaaamuna Risto pääsi sairaalasta kotiin – täysin kivuttomana! Hän sai mukaansa 40 voimakasta särkylääkettä, mutta otti niistä ainoastaan 3. Seuraavina päivinä Risto käveli ulkona kuin terveet ikään, hoiteli pankki ym. asioita ja teki jopa kevyempiä töitä. Hänen mielensä oli koko ajan taivaallisissa. Ristoa katsellessa oli vaikea uskoa, että hän oli juuri tullut suuresta leikkauksesta! Leikkauksessa mukana olleet neljä lääkäriä sanovat Riston tapausta ihmeeksi! Hän on nyt syöpävapaa; tilannetta seurataan jatkossa verikokeilla.

Marjan sydän meni eteisvärinään maaliskuun lopulla; mutta hän pääsi sairaalasta neljäntenä aamuna kotiin. Marja voi hyvin ja on täysin työkuntoinen. Sairaalalasku oli n. 30,000 dollaria (ei ollut vakuutusta) ja lääkäreitten lasku 6,000 dollaria. Olimme ihmeissämme, miten selviämme. Rukoiltuamme Risto sanoi, että nyt lähdetään sairaalan talousosastolle puhumaan laskusta. Herra johti asiaa niin, että sairaalan neuvottelutilanteeseen tuli jokaisen vahvasti koettavissa oleva rakkauden, rauhan ja vapauden ilmapiiri. Se sai virkailijan iloisesti nauramaan, ja kohta hän oli halaamassa meitä! Lopuksi manageri sanoi, että hän vie laskumme sairaalan johtokuntaan. Hän hyvästeli meitä vielä kertaalleen halaten kuin vanhoja ystäviä. Tilanne oli meillekin yllättävä. Muutaman päivän kuluttua saimme kirjeen, jolla sairaala vapautti meidät kokonaan sairaalavelastamme. Saimme 30,000 dollaria anteeksi (noin 23,000 euroa). Herra näin varjeli meidät pankkivelalta! Miten uskollinen ja armollinen Herra onkaan!

21.7.2013

Nyt Riston vakuutusyhtiö on leikkauksen jälkeen kieltäytynyt maksamasta Riston syöpäleikkauslaskua, koska 1) sairaalassa jouduttiin tekemään ylimääräisiä laboratoriokokeita, joihin ei ollut anottu lupaa ennen sairaalaan menoa, ja koska 2) Risto joutui olemaan sairaalassa 2,5 vuorokautta etukäteen arvioidun yhden vuorokauden sijasta. Syöpähän oli juuri vakuutusyhtiön viivyttelyjen aikana levinnyt, ja siitä syystä leikkaus oli vaikeampi ja pitempi kuin osattiin etukäteen olettaa. Näistä em. syistä vakuutusyhtiö ilmoitti meille päätöskirjeessään, että meidän on nyt itse maksettava kaikki maksut.

Aikamme rukoiltuamme me menimme Herralta saamiemme voittolupausten rohkaisemina Miamiin sairaalan talousosastolle puhumaan laskusta. Saimme siellä uskovan miehen käsittelemään asioitamme. Kuunneltuaan meitä hetken hän vakuutti sydämellisesti hymyillen, että meidän ei tule hätäillä mistään. Sitten hän näytti sairaalan tietokoneelta tilimme, jossa ilmoitettiin, että koko laskumme 26,500 dollaria on jo maksettu muualta (ei vakuutusyhtiöltä eikä sairaalalta)!

Tämän kevään aikana tämä oli jo toinen Herran tekemä talousihme sairaalamaksujemme hoitamiseksi! Ja mikä ihaninta, Hän teki nuo ihmeet armosta ja rakkaudesta – Sanansa lupausten mukaisesti!

Riston osalta laskut laboratoriosta, röntgenistä ja lääkäreiltä ovat vielä tulematta. Ne voivat hyvinkin ylittää 10,000 dollaria, mutta pyydämme, että Herra hoitaa niidenkin maksut omalla tavallaan.

Näillä sairaalatapauksilla Herra taas kerran osoitti, että Hän on Jehova Jireh, Jumala, joka vannoi itsensä kautta, että Hän siunaa ja pitää Aabrahamin siemenestä huolta (1. Moos. 22:14). Me uskovat olemme juuri tuota Aabrahamin siementä Jaakobin kautta Kristuksessa.

Herra siis paransi meidät, poisti molempien sairaalalaskut ja tulee hoitamaan myös muut laskut. Hän tekee ihmeitä ystävilleen niin sinulle, meille kuin seurakunnissa Haitilla ja Intiassakin.

Näissä ahdistavissa koetuksissa meidän kärsivällisyytemme on kasvanut, ja me olemme yhä pystyssä. Me näemme Herran tehneen meille parantamis- ja talousihmeet. Hän ei tule jättämään tulevaisuudessakaan työtänsä kesken. Uskomme ja luotamme, että Jeesuksen veren voima toimii niin menneisyydessä, nykyisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Koska me olemme vanhurskautetut Hänen veressään (Room. 5:9), me vapaudumme, paranemme ja pelastumme tässä ajassa sekä saamme turvan tulevina maailmaa kohtaavina vaikeina aikoina.

Nyt me olemme kiitollisia siitä, että Herra avasi meille tämän kevät-kesäisen tulipätsin kautta uutta näköalaa Hänen valtasuuruudestaan ja lupauksiensa pitämisestä.

Paavali kirjoitti tästä roomalaisille: Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? (Room. 8:28-32).

Herra tarjoaa jokaiselle uskovalle mahdollisuuden ymmärtää oman arvonsa ja asemansa ja niiden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet Kristuksessa. Tuo omakohtainen tietäminen ja ymmärtäminen saadaan kasvamalla Sanassa ja rukouksessa ja Hänen äänensä kuulemisen ja sille kuuliaisuuden kautta. Tämä on tie Jeesuksen tuntemiseen ja siihen uskon ja luottamuksen varmuuteen, mikä synnyttää meissä yliymmärryksen käyvän rauhan ja ylitsevuotavaisen ilon. Silloin emme enää pelkää, ahdistu emmekä menetä toivoamme pimeimmässäkään myrskyssä.

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa (2. Kor. 2:14-15).

INTIA

Murheitta emme ole selvinneet työkohteissammekaan. Uttrakhandissa hirmusade tappoi tuhansia ihmisiä ja tuhosi tuhansia koteja. Kedarnathin alue pyyhkiytyi sateessa kokonaan pois. Jaoimme alueilla kesän aikana 14,103 riisiateriaa. Herra siunatkoon teille rakkaudenlahjanne.

Uskoon tulleet, vaimo raskaana

Uskoon tulleet, vaimo raskaana

Eräs Nepalainen 11 vuotta lapsettomuudesta kärsinyt aviopari alkoi käydä seurakunnassamme säännöllisesti. Herra siunasi heitä niin, että vaimo on nyt raskaana. Viime kuussa vaimo todisti Jeesuksesta Vapahtajanaan ja tuli kasteelle. Aviomies on kaikessa mukana mutta siirtelee vielä kasteelle menoaan.

Uskoon tulleet, saivat poikavauvan

Uskoon tulleet, saivat poikavauvan

Nepalista tuli toinenkin lapseton aviopari. Tämä pariskunta ei saanut lasta kuuteen vuoteen, mutta nyt heillä on poikavauva. Molemmat, mies sekä vaimo, todistivat nyt Jeesuksesta ja kävivät kasteella.

Jaettavaksi kasattuja kirjoja

Jaettavaksi kasattuja kirjoja

Kuten muistanette, me lähetimme viime vuonna yhden pariskunnan raamattukouluun. Pari kuukautta sitten he aloittivat seurakunnan Uttar Pradeshissa. Viime kuussa Herra paransi heidän rukouskokouksessaan ainakin yhden syöpä- ja yhden munuaiskivipotilaan.

Olemme painaneet ja jakaneet ilmaiseksi koteihin 25,000 kpl kirjoittamaamme pelastuksesta kertovaa kirjaa. Sen lisäksi olemme nyt painaneet 25,000 kirjaa lisää. Näiden uusien kirjojenkin jakaminen on jo aloitettu.

Kesäkautena kannatus oli pienempi, joten käytimme henkilökohtaisia luottokorttejamme kulujen hoitamiseksi. Rohkaistuimme toimimaan näin lukemalla Sananpaikkaa:

Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala (Psa. 69:7).

Ystävä, tuethan nyt syksyn tultua voimiesi mukaan jatkuvasti etenevää työtämme!

Intialaiset ovat jatkuvasti polvillaan niin sinun kuin meidänkin edestämme. Riston paranemiseksi he rukoilivat ja pitivät useita viikon pituisia paastoja. Viikkopaastojen lisäksi seurakunnat paastosivat ja rukoilivat ketjussa 30 päivää ja yötä! Tämän jälkeen he aloittivat kolmen kuukauden ketjupaastorukouksen. Mutta ovat nyt ilmoittaneet jatkavansa tuota ketjupaastorukousta Herran kehotuksesta 26.1.2014 asti. Tämän he tekevät työmme, sen rahoituksen ja jokaisen työn tukijan (sinunkin) puolesta. Herra kehottaakin: “Jättäkää kaikki murheenne minulle”. Silloin tällöin pastorit kysyvät meiltä: “Onko tämän niminen henkilö joukossanne? Herra on kehottanut meitä nyt rukoilemaan erityisesti hänen puolestaan.”

Pastorit jatkoivat profeetallisesti viime kirjeessään: Teistä (suomalaiset) valmistetaan “kultaa”, jossa on erityinen kirkkaus. Tulette olemaan siunaukseksi monelle kansakunnalle: Suomi, Haiti, Jamaika, Intia, Nepal, Meksiko, USA,…” Kirjeensä lopussa he rohkaisivat Raamatun kehotuksella:

Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin” (Jos. 1:9). Tämä ei ole lupaus maailman ihmisille eikä hengellisesti toimettomille, vaan Jumalan todellisille ystäville, jotka kuulevat Hänen äänensä ja toimivat sen mukaisesti.

Intialaiset pastorimme tekivät kesän aikana evankelioimisretket vaikeakulkuisilla vuoristo-alueilla oleviin 124:ään kylään. Vain 0.5% ihmisistä tiesi jotakin Jeesuksesta. Pastorit löysivät kylistä ainoastaan yhden kristityn perheen, vanhan pariskunnan, joka pitää yllä pientä kyläkoulua. Samalla he evankelioivat alueella mahdollisuuksiensa mukaan. Olemme laajentamassa työtämme näille alueille.

HAITI

Jeesuksen todistaja

Jeesuksen todistaja

Jaoimme kesän aikana Haitin slummeissa 6,760 riisiateriaa. Kaksi voodoonaista pyysi pastoriamme luokseen polttamaan heidän saatanalle vihkimänsä voodootavarat, koska vihollinen aiheutti heille noiden välineiden kautta paljon harmia ja pelkoa. Naiset eivät henkien pelosta kyenneet sitä itse tekemään. Pastori poltti tavarat ja vapautti sitten Jeesuksen nimessä myös kyseiset naiset. Kun lähistölle kerääntynyt voodooväki näki Jeesuksen nimessä tapatuneet nopeat vapautumiset ja ihmeet, he ymmärsivät henkien olevan voimattomia Jeesuksen valtasuuruuden edessä. Nyt hekin pyysivät Jeesuksen Herrakseen. Syntyi pieni seurakunta.

Meillä on slummeissa 20 seurakuntaa. Viime kuukausina perustettuja pieniä seurakuntia ei ole huomioitu tähän lukuun. Säännöllisiä kokouksissa kävijöitä on tällä hetkellä 2457. Mutta slummissa on jatkuva liikehdintä, joten kokouksiin riittää tulijoita ja menijöitä säännöllisten lisäksikin. Heinäkuussa tuli 145 uskoon. Jokainen heistä on nyt myös kastettu saatuaan ensin kasteeseen liittyvää opetusta. Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa seurakunnat ja koulujen opettajat järjestivät yhteisen evankelioimisretken lähellä oleviin kaupungin osiin ja maaseutukyliin. Tarkoituksena oli saavuttaa kesälomaa viettävät koululaiset perheineen, katukauppiaat ja taivasalla, teltoissa ja kaatopaikoilla asuvat. Työmme jatkui kesällä täysipainoisesti tai ehkä vielä voimakkaammin, kun opettajilla ja koululaisilla oli kesälomansa vuoksi mahdollisuus auttaa pastoreita evankelioimisessa.

Viime viikolla kadulla pidettävässä kokouksessa tuli 22 henkilöä uskoon. Kiitos Herralle!

Katutempauksen satoa

Katutempauksen satoa

MEKSIKO

Saimme kesän aikana lähetetyksi myös Meksikon/Teksasin raja-alueelle 2,740 riisiateriaa.

VAIKEUKSISSA

Silloin, kun asiamme näyttävät menevän huonosti, ja katseemme pääsee laskeutumaan Herrasta ahdistaviin olosuhteisiin, vihollinen tuo välittömästi tunteiden kautta houkutuksen luovuttaa taistelun. Hän ampuu meitä pelon, häpeän ja hämmennyksen nuolilla saadakseen silmämme harittamaan tappion suuntaan. Mutta Herra on siinäkin voimanamme ja apunamme, jos me emme itse huomaamattamme estä häntä. Herra ymmärtää ja rakastaa meitä. Hän on käynyt läpi samat hyökkäykset. Tällaisessa tilanteessa meidän on hyvä noudattaa Paavalin ohjetta, mikä nostaa katseen takaisin sielun alueelta hengen alueelle: …vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa (Efe. 6:10). Jos me pysymme vahvoina ja paikoillamme, kun meillä on vaikeuksia ja vältämme vihollisen tarjoaman tien luovuttaa, niin meille tulee voitto!

Sana lupaa: Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni. Joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivätkä lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti (Jes. 59:18-21). Herra siis nostaa padon vihollistamme vastaan. Mutta hän auttaa Aabrahamin siementä (jota me olemme Kristuksessa Jaakobin kautta), oman valansa ja lupaustensa tähden. Apu ei jää tulematta!

Kuulimme kertomuksen intialaisesta vanhasta rouvasta, joka käveli pölyävää kylätietä painava matkalaukku päänsä päällä. Pian häntä lähestyi härkävaunu, jonka omistaja huomasi matkalaukkua kantavan naisen. Mies kehotti naista istumaan härkävaunuun. Nainen suostui mielellään. Mutta, kun vaunun omistaja vilkaisi hetken kuluttua taakseen, hän näki naisen kyllä istuvan härkävaunussa mutta pitävän yhä painavaa matkalaukkua päänsä päällä. Mies sanoi hänelle: “Kutsuin sinut istumaan vaunuuni, miksi yhä kannattelet matkalaukkua pääsi päällä? Mitä hyötyä siitä sinulle oli, että minä tahdoin auttaa sinua?”

Näin käy usein hengellisessä elämässä. Huolenpitäjämme on valmis kantamaan kaikki painolastimme ja ongelmamme, mutta me itse pidämme niistä yhä kiinni ts. me emme hellitä murehtimasta, pelkäämästä ja hätäilemästä. Jos me näin jatkamme, antamatta Herran hoitaa Hänelle Sanan mukaisesti kuuluvia asioita ja tahtomalla suoriutua kaikesta omin voimin, me joudumme tulevaisuudessa “nojautumaan kuolleeseen kävelykeppiin”. Selkärankamme kun ajantullen taipuu raskaitten taakkojen alla. Maailma murheineen murentaa ja tukehduttaa rakkaussuhteemme Herraan. Se vääntää uskomme niin, että meistä tulee vaelluksessamme rakkaudettomia, epäileviä, tasapainottomia, ilottomia, armottomia ja ontuvia.

Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. (1. Piet. 5:7).

Ystävämme, me rukoilemme sinun puolestasi päivittäin. Hoitakoon Herra sinua ja läheisiäsi tänä syksynä rakastavalla läsnäolollaan. Antakoon Hän sinulle rauhan, voiman, ilon ja levon Hänessä – ja tietysti myös kaikkea, mitä sinun sydämesi kaipaa!

Rakkain terveisin,


           Marja ja Risto

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.