Helmikuu 2015


Rukous maistaa Intiassa lapsillekin

Rukous maistaa Intiassa lapsillekin

Rakas työtoverimme,

Tervehdimme sinua Paavalin sanoilla: Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani, sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan; ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. (Filemon 1:3-7).

Olemme haitilaisten ja intialaisten kanssa iloinneet sinun uskollisuudestasi työssä. Sinä olet meillekin se ihmeellinen helmi, aarre, jonka aarteen löytäjä, Jeesus, näki ja osti itselleen.

Jeesus puhui vertauksen helmestä opetuslapsilleen, jotka olivat jo jättäneet turvallisen työpaikkansa, toimeentulonsa, kotinsa, sukunsa ja ystävänsä lähdettyään kulkemaan Jeesuksen kanssa. He olivat valmiit elämään ja toimimaan Herransa tahdon mukaisesti.

Vertausta helmen löytämisestä on tulkittu kahdella tavalla. Ensimmäisessä vertauksessa mies löysi aarteen pellosta. Hän oli valmis luopumaan vapaaehtoisesti kaikesta omaisuudestaan aarteen, Jeesuksen, vuoksi. Hän ymmärsi taivasten valtakunnan mittaamattoman arvon. (Matt. 13:44-46.)

Paavali koki samoin sanoessaan: Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut (Fil. 3: 7-12).

Toisessa vertauksessa (Matt 13:45-46) kauppias etsii kalliita helmiä eli Jeesus etsii ihmisiä. Jeesus luopui taivaallisesta rikkaudesta ja kirkkaudesta ostaakseen omalla kuolemallaan, verellään, ihmiset vapaaksi synnistä. Vastaanottamalla Jeesuksen Golgatalla suorittaman sovitustyön ihminen saa voiman tulla vapautetuksi, armahdetuksi ja parannetuksi Jumalan lapseksi. Hänelle aukeaa tie taivaan valtakuntaan; ja hän voi Aabrahamin siemenenä Kristuksessa omistaa itselleen Jumalan antamat lupaukset.

Jeesukselle kadotuksen tiellä kulkevat ihmiset ovat kallisarvoisia helmiä, joiden synnit hän sovitti antamalla henkensä heidän puolestaan. Hän muutti Golgatalla ihmiskunnan maanpäällisen ja vieläpä kuolemanjälkeisenkin historian. Tästä Herra on käskenyt sinua ja minua kertomaan kaikkialla missä ikinä kuljemmekin.

Me tulimme Jeesuksen löytämiksi – sitähän pelastuminen on. Jeesus luopui kaikesta, jotta me, sinä ja minä, tulisimme osalliseksi hänen elämästään ja rikkaudestaan ja pääsisimme taivasten valtakuntaan.

Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte (2. Kor. 8:9).

Me heräsimme kuolemasta elämään. Vertausten helmetkin ovat elävän olennon, simpukan, toiminnan tulosta.

Meistä tuli Jeesuksen ystäviä, sisaria ja veljiä, kanssaperillisiä. Emme ole enää vain kuulijoita vaan meistä on tullut Jeesuksen seurassa Sanan ymmärtäjiä ja tekijöitä. Ymmärtäminen erottaa meidät taivasten valtakunnan kansalaisiksi. Me ymmärrämme Jeesuksen opettamina, mitä on taivasten valtakunta ja olemme sopivia opettamaan siitä muillekin. Maailmassa eläessämme me luotimme omaan järkeemme ja kokemuksiimme. Nyt meillä on usko, jonka saimme lahjana Herralta. Me, arvokkaat Jeesuksen helmet, luotamme Herraan ja kirjoitettuun Sanaan. Sinä, rakas työtoverimme, olet kanssamme päivittäisessä työssämme tällainen Sanan ymmärtäjä ja tekijä. Olet arvokas helmi, aarre, Herran silmissä.

Ylistyskokous ulkona

Ylistyskokous ulkona

Marjan sairastuminen

Uuden vuoden aattona Marja sai kuulla hänestä otettujen mammogrammien, koepalojen, MRI:n ym. tutkimusten tuloksena sairastavansa ärhäkästi leviävää rintasyöpää. Tässä vaiheessa syöpä ei ollut enää kovin pieni ja lääkärit arvelivat sen ehtineen levitä jo muuallekin.

Mutta Marja päätti huonojen uutisten sijasta lukea, kuunnella ja tunnustaa päivittäin parantumista lupaavaa Sanaa. Rukoilimme sopimusrukouksessa Sanaan vedoten Herralta parantumista. Marja uskoo ja luottaa Sanan lupaamaan parantumiseen ja toimii uskonsa mukaisesti etukäteen kiitellen parantumisesta. Muistettava on, että rukousvastaukset, varsinkin parantumiset, edellyttävät saajaltaan anteeksiantavaa ja rakastavaa mieltä. Etenemme pelottomina ja rauhassa ja olemme kiitolliset Herran ihanasta rakastavasta läsnäolosta ja jokahetkisestä huolenpidosta.

Raamattu sanoo: Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut (Jes. 53:4-5).

Muita parantumiseen liittyviä Sananpaikkoja ovat mm. V. Moos. 28: 1-15; 7:11-15; 30:19-20; 2. Aik. 16:9a; Psa. 30:2-3; 34:18-21; 103:1-5; 147: 3; San. 4:20-22; Malakia 4:2; Matt. 8: 2-3,13; 9:20-22; 7-8; 11: 2-5; 12:15; 14:14,36; Mark. 6:7,55-56; 10:51-52; 11:23-24; 16:15-18; Luuk. 4:17-21,40-41; 9:1-2,6,11; 10:9; 17:11-19; Joh. 10:10; 14:13-14; 15:5; 16:23-24; Apt. 10:38; 14:8-10; 1. Kor. 6:20; 12:7-11,28; Kol. 3:12-17; Hebr. 2: 14-18; 10:35-36; 11:1,6; 13:8; Jaak. 1:17; 1. Joh. 5:14-15.

Voidakseen hoitaa aiemmin lupaamansa työt Marja siirsi lääkäreiden vastustelusta huolimatta leikkauksen, sädetykset ja kemoterapiat hengellisen risteilyn jälkeiseen aikaan maaliskuun loppupuolelle. Mikä tämän syöpä-koetuksen tarkoitus sitten onkaan, tästä selvitään Jeesuksen avulla voittajana. Marja on jo tähän mennessä saanut todistaa kahdeksalle lääkärille. Kiitos Herralle voimallisesta johdatuksestaan!

Väkeä tulossa ulkoilmakokoukseen

Väkeä tulossa ulkoilmakokoukseen

Haitilla on ollut vuoden 2014 aikana levotonta. Presidentti Michel Martelly ei ole useista lupauksistaan huolimatta saanut aikaiseksi sopimusta vaaleista parlamentin ja puolueiden kanssa. Hallituksen puuttuessa presidentti hallitsee maata nyt yksin. Pääministeri Laurent Lamothe erosi. Ihmiset elävät työttöminä ja nälkäisinä ja turhautuneina asioitten hoitamattomuudesta. Entisen presidentti Aristiden Lavalas-puolue järjestää kaduilla protesteja saadakseen presidentti Martellin pois virasta. Levottomuuksia ilmenee etenkin pääkaupunkiseudulla ja meidän työalueillamme slummeissa.

Vuoden 2014 aikana koulut (15) ja seurakunnat (27) ovat toimineet Herran siunaamina. Jokaviikkoisten evankelioimistempausten ja niin seurakunnissa kuin kouluissakin julistetun Sanan tuloksena uusia pieniä seurakuntia on syntynyt jatkuvasti. Nämä uudet seurakunnat eivät sisälly yllä mainittuun seurakuntien lukumäärään. Opetettavia ja kastettavia siis riittää. Vuonna 2014 me jaoimme slummeissa 32 795 ateriaa. Kiitos sinulle uskollisuudestasi uhraamisessa.

Tammi-helmikuussa 2015 olemme jakaneet Haitin slummeissa jo 9 378 ateriaa.

Lapsille jaettiin ruokaa

Lapsille jaettiin ruokaa

Intian maaseutukylissä (8) jaettiin vuoden 2014 aikana 38 000 Uutta Testamenttia ja yli 100 000 evankelioivaa traktaattia. Tämän johdosta syntyi kaksi uutta seurakuntaa. Kiitos Herralle! Eräässä kylässä tuli neljä perhettä uskoon ja Delhissä tuli kuusi. Tänä vuonna 2015 pyrimme tavoittamaan 50 000 perhettä. Rukouksenamme on, että saamme varat ilmaiseksi jaettavien 50 000 evankelioivan kirjasen painattamiseksi ja 50 000 Johanneksen Evankeliumin hankkimiseksi.

Tammi-helmikuussa 2015 olemme jakaneet Intian vuoristokylissä jo 6 736 ateriaa.

Meksikon rajamailla olemme jakaneet tammi-helmikuussa 2015 yht. 6 936 ateriaa.

Nettirukoilijat.com: Muistathan tuon oman rukouspalvelumuotomme. Sen palstalta “Herran teoista keskuudessamme” voit lukea uskosi vahvistukseksi kiitosaiheita. Tulet yllättymään siitä kuinka paljon nettirukoilijoiden rukoukset ovat työllistäneet taivaallisia voimia! Kiitos Herralle valtavista rukousvastauksista.

Nuoria koulutettiin evankelioimiseen

Nuoria koulutettiin evankelioimiseen

Rukousristeily-matkalle 7.3.-16.3.2015 osallistuu 34 henkilöä. Ylistysryhmä, puhujat ja rukouspalvelujen hoitajat ovat valmiina päivittäisiä kappeli-kokouksia varten. Ehtoollisen vietto on järjestetty ja kastetilaisuus pidetään Haitin rannalla. Uskomme Herran tekevän ihmeitä näiden matkapäivien aikana.

Risteilyn jälkeen, ennen pääsiäistä, on Marjan leikkaus, jota seuraa sitten sädetykset, kemoterapiat ym. myrkyt.

Me toivotamme sinulle jo nyt siunattua pääsiäistä. Iloitkaamme yhdessä Jeesuksen Golgatalla saamasta voitosta!

Rakkaudella,


           Marja ja Risto

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.