Helmikuu 2018

Ylistyskokous puistossa Haitilla

Ylistyskokous puistossa Haitilla

Rakas ystävämme,

Paha pahenee ja hyvä kirkastuu kirkastumistaan

Hei taas pitkästä aikaa! Haluaisimme sydämemme pohjasta halata ja kiittää sinua uskollisesta mukanaolostasi vaikka täältä kentältä ei ole kuulunutkaan pitkään aikaan mitään! Tuo sinun uskollisuutesi muistuttaa meitä Jeesuksen uskollisesta mielenlaadusta. Ikäväämme ystäviin ja koti-Suomeen ei ole poistanut edes talvisten päivienne harmaus tai vesi- ja räntäsateetkaan. Täälläkin säät ovat muuttuneet viileämmiksi, sateisemmiksi ja pilvisemmiksi kuin ne olivat ennen vanhaan. Kaikki näyttää muuttuvan kiihtyvässä tahdissa. Paha pahenee ja hyvä kirkastuu kirkastumistaan. Kielteisenä koetussa ilmapiirissä monet vaikeuksissaan kamppailevat uskovatkin hämmentyvät ja ahdistuvat. Siksi Herra muistuttaa meitä vaikeuksien lähteestä ja aina saatavissa olevasta voimallisesta avusta:

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut (Joh. 10:10-14).

Daavid tunsi Jumalansa, joka oli aina auttanut häntä vihollisen (leijona tai karhu) yllättäessä (1. Sam. 17:34-37). Siksi hän ei mennyt Goljatiakaan vastaan omassa voimassaan eikä kuningas Saulin tarjoamassa sotilaan varustuksessa. Daavid meni Goljatia vastaan Herran Sebaotin nimeen!

Jeesus tietää meidän hätämme. Lukiessamme Sanaa ja toimiessamme uskossa sen mukaisesti, me sisäistämme totuuden Sanan, Jeesuksen ja meistä tulee voittavia vapaita kristittyjä Herrassa.

Jeesus teki ja tekee kaiken Sanalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa (Joh. 14:12-13).

Meidän, sinun ja minun, tulee vaeltaa Jeesuksen askelissa Pyhän Hengen ääntä kuunnellen: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13a).

Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11:24). Kun me luovutamme luottavaisesti murheemme Herralle ja toimimme horjumatta Sanan linjassa, Herra hoitaa meidän ongelmamme.

Mutta meidän tulee rukoilla ja veisata kiitosta ymmärryksellämme ja Hengellämme (1. Kor. 14:15) ja lukea Sanaa päivittäin (Kol. 1:9-11; Joshua 1:8), jotta kasvamme ja menestymme Jumalan tuntemisen kautta. Herra tekee meistä voittajia. Vihollinen ei silloin voi estää meitä, koska Sanassa on voima ja meille on annettu auktoriteetti käyttää sitä Jeesuksen nimessä. Jeesus antoi meille voiman, rakkauden, raittiuden ja lapseuden hengen. Hän vapautti meidät peloista ja teki meistä Jumalan lapsia (2. Tim. 1:7; Room. 8:14-15; 1. Joh. 4:16,18). Pelot eivät voi hallita meitä rakkaudessa, ellemme itse salli pelkojen tulla elämäämme. Meidän tulee muistaa käyttää hengellisiä sota-aseita (2. Kor. 10:3-5; Ef. 6:11-19) ja vastustaa vihollista (Jaak. 4:7).

Valitettavasti emme aina kiinnitä huomiotamme Pyhän Hengen ääneen, vaan kuljemme sen sijaan omien ajatustemme ja järjenpäätelmiemme mukaisesti. Hengellinen elämämme kuihtuu ja siunausten virrat tyrehtyvät, jos me keskitymme vain omiin tunteisiimme ja tarpeisiimme. Jos napisemme ja täytämme mielemme ja päivämme päämäärättömillä mihinkään johtamattomilla Jumalan tahdon vastaisilla asioilla, niin me kulkeudumme huomaamattamme meille tarkoitettujen ylitsevuotavien siunausten ohitse.

Vesiprojekti jatkuu. Äiti kantaa puhdasta juomavettä perheelleen.

Vesiprojekti jatkuu. Äiti kantaa puhdasta juomavettä perheelleen.

Tunnustamme Sanaa suullamme

Herra yhä etsii ihmisiä, jotka uskovat Hänen Sanansa, kylvävät sen sydämiinsä ja tunnustavat sitä suullaan ts. suostuvat sisäistämään Herran mielen jokapäiväisessä elämässään. Sanan tunnustamisella he muuttavat asioita niin omassa kuin lähimmäistensäkin elämässä. Pimeyden voimat, ilmavaltojen hallitukset ym. viholliset eivät voi tällaisia uskon sankareita pysäyttää. He saavat Sanasta vuoria siirtävän uskon toimia (Mark. 11:23).

Silloin Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra (Jes. 54:17).

Se, että olemme kerran vastaanottaneet Jeesuksen pelastajanamme, ei välttämättä takaa meille tulevaisuudessa yltäkylläistä elämää, jos me emme valvo. Sana kehottaa meitä: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää (1. Piet. 5:8-9).

Vihollinen pyrkii varastamaan meiltä ilon, rauhan, voiman, ensimmäisen rakkautemme Herraan, näyt, lahjat, terveyden jne. Hänen tarkoituksensa on tuhota meidät. Hän ei hyökkää vain silloin kun olemme tehneet jotain väärin. Mitä lähempänä olemme Jumalaa, mitä enemmän olemme Jumalan käytössä, sitä varmemmin vihollinen taistelee voidakseen tuhota meidät. Paavalia kivitettiin, hänet pantiin vankeuteen, häntä lyötiin ja vainottiin kaikella valheen voimalla – koska hän seurasi Jumalan tahtoa ja oli uskollinen ja kuuliainen Herran äänelle. Vihollinen halusi pysäyttää Paavalin. Vihollinen ei ole muuttunut vuosien varrella eikä ole jäänyt eläkkeelle tai mennyt lomalle. Hän haluaa pysäyttää meidät seuraamasta kokosydämisesti Herraa ja käyttämästä auktoriteettia Jeesuksen nimessä.

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa (Jaak. 4: 7-8,10).

Meillä tulee olla selkärankaa olla kumartelematta Jumalan Sanan vastaisille asioille ja puheille ja ihmisille.

Pitkällisissä vaikeuksissa ollessaan menettää helposti ilon. Paavali kirjoitti vankilassa: Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4:11-13).

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan (Matt. 6:33). Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee (Psa. 37:4-5).

Koululaisiamme

Koululaisiamme

Paavali kykeni säilyttämään ilon Herrassa (= voima, väkevyys), koska hän oli sitoutunut olosuhteista riippumatta Herran palvelemiseen. Hän tiesi, että Jumala pitää hänestä joka hetki huolen. Siksi Paavali saattoi elää vaikeuksissaankin ilon täyteistä tyytyväistä elämää. Moni asettaa Herralle sitoutumiselleen ehdoksi mm. taloustilanteensa korjaamisen tai pikaisen rukousvastauksen saannin. He ovat keskittyneet siihen, mitä Herra voi heille tehdä ja unohtavat kysyä Herralta: ”Mitä minä voisin tehdä tänään sinulle, Herra? Miten voisin tuottaa sinulle iloa?”

Taivasten valtakunnan taloudessa toimii kylvämisen ja niittämisen laki. Meidän tulee antaa myös itsestämme ja omastamme: Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ’Autuaampi on antaa kuin ottaa’.” (Apt. 20:35).

Jeesus sanoi: ”Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini” (Mark. 3:35).

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Lahjoja saamassa.

Lahjoja saamassa.

Joulujuhla pikkuisille.

Joulujuhla pikkuisille.

Läheinen suhde Herran kanssa

Jotkut kokevat Jumalan olevan jossain kaukana. Herra tahtoo kuitenkin läheiseen suhteeseen kanssamme – Sanan kautta. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus (Psa. 91:1-4).

Vetäytykäämme lähelle Jumalaa. Viettäkäämme aikaa Sanan lukemisessa, rukouksessa ja Herran ylistämisessä ja kiittämisessä.

Herra valmistaa meitä vaikeuksissa ja hiljaisuudessa. Tulevaisuutemme ohjautuu ja muotoutuu tämänpäiväisten asenteittemme, päätöstemme ja tekojemme pohjalta. Se, mitä meillä on tänään, on saanut alkunsa menneisyydessä.

Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Mark. 16:15-18)

Haiti

Orpolapsemme ovat terveitä, iloisia ja luottavaisia. Kiitos Herralle valtavista voitoista! Hän on vapauttanut ja eheyttänyt lapset peloista ja painajaisista ja turvattomuudesta! Jokainen lapsistamme on selvinnyt koulutyöstään hyvin. Lapsille järjestettiin ikäryhmittäin joulujuhlat ruokailuineen ja lahjoineen ja hengellisine kokouksineen. Joululomalla urheiltiin, pelattiin palloa, askarreltiin, laulettiin ja piirrettiin. Tehtiin sitä, mitä lasten elämään ja kehitykseen kuuluu. Nyt koulujen taas alettua arkielämä kulkee taas omassa rytmissään. Lasten kasvua katsellessa näyttää siltä, että pian on taas aika sovitella ja hankkia suurempia kenkiä ja vaatteita…

Levottomuudet ampumisineen ja ryöstelyineen aiheuttavat köyhyydessä ja alkeellisissa oloissa eläville slummien asukkaille vakavaa ahdistusta. Erityisen vaikeaa se on nälkiintyneille, janoisille ja sairaille vanhuksille. Slummeissa ja muuallakin Haitilla noudatetaan oman käden lakia. Muuta lakia ei tiedetä. Puhelittomat ja autottomat poliisit ovat kykenemättömiä järjestyksen ylläpitoon.

Hengellisiin kokouksiin tulee niin paljon väkeä, että kokouksia pidetään ulkona. Herraa Jeesusta kiitetään ja ylistetään täydestä sydämestä ja kastettavia riittää viikoiksi eteenpäinkin.

Juomavesiprojekti toimii säännöllisesti. Ihmiset jonottavat jakopaikalla ämpäreineen ja kantavat sitten vetensä päänsä päällä.

Intia

Pohjois-Intian vuoristokylissä on jaettu satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia. Paljon ihmisiä on tullut uskoon ja on kastettu. Rukouksenamme on, että runsas ja suurta vaivaa vaatinut kylvömme tuottaa valtavan sadon taivaan aittoihin. Myös vaate- ja kenkä- ja ruoka-apua on jaettu monin paikoin.

Seurakuntalaiset valmistivat ja jakoivat satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia.

Seurakuntalaiset valmistivat ja jakoivat satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia.

Pastori Matthew pakkaamassa jaettavaa materiaalia.

Pastori Matthew pakkaamassa jaettavaa materiaalia.

Sauli Vallenius

Sauli Vallenius

Nettirukoilijat

Luethan Herran uskollisista teoista keskuudessamme! Kiitosaiheet on päivitetty 1.2.2018 ja on luettavissa tällä sivulla: nettirukoilijat.com/rukousvastauksia.php

Voit laittaa omat rukouspyyntösi tällä sivulla: nettirukoilijat.com/nettirukoilijat/

Koululaisia pihalla Haitilla

Koululaisia pihalla Haitilla

Koululaisia

Koululaisia


 
 

 
 
 
 

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.