Joulukuu 2014


Rakas työtoverimme Herrassa,

Olemme taas tulleet joulunaikaan, jolloin juhlitaan Jeesuksen syntymää. Joillekin Jeesus on jäänyt etäiseksi seimessä makaavaksi vauvaksi. Mutta meille, hänen sisarilleen ja veljilleen (Joh. 15:15; Matt. 12:50; Mark. 3:35), Hän on läsnäoleva rakas vapahtaja. Hän on meidän tiemme, totuutemme ja elämämme (Joh. 14:16a). Ja me odotamme nyt iloiten hänen toista fyysistä tuloaan maanpäälle. Tällä kertaa Hän tulee pilvissä ratsastaen valkoisella hevosella. Hänen nimensä on Uskollinen ja Totinen. Hän on ”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra”. (Ilm. 19:11-16.)

Herran kehotuksesta tässä joulukirjeessä on suoria lainauksia kirjastani Iisebelien keitokset sakenevat. Kirjoitamme lähetys- ja kenttä-uutiset Haitilta palattuamme ehkä vasta tammi-helmikuussa 2015.

Jumala loi kaiken sanalla: Sanan, Jeesuksen, kautta. Nähdessään ja ymmärtäessään Isän suunnitelmat kokonaisuudessaan, maailman alusta iankaikkisuuteen, Jeesus yhtyi vielä taivaassa ollessaan niihin:

Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sentähden hän maailmaan tulleessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin: ”Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala” (Hebr. 10:4-7).

Jeesus suostui syntymään maailmaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus Hänen sovitustyönsä vastaanottamisella saada takaisin se asema, mikä ihmisellä oli Jumalan yhteydessä ennen syntiinlankeemusta (1. Moos. 1:26-29; Kol. 1:25-27, 2:9-10; Room. 8:29-30).

Syntyessään maan päälle Jeesus tuli muuttamaan koko ihmiskunnan historian ja vieläpä kuolemanjälkeisen historiankin. (Tästä tarkemmin Raamatun paikkoineen kirjassa Iisebelien keitokset sakenevat.)

Herra loi meidät seurustelemaan Hänen kanssaan ja tekemään hyviä tekoja. Kun sinä haluat Kristuksen elävän ja toimivan sinussa, niin rakasta Häntä ensimmäisellä rakkaudella, vietä aikaa Hänen kanssaan, puhu ja kuuntele Hänen ääntään ja toimi sitten kuuliaisesti saamiesi kehotusten mukaisesti. (Ef. 2:10, 6:18; 1. Tess. 5:17; Room. 12:12; Kol. 4:2; Joh. 10:3-5.)

”Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! – Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. – Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.” Tuo Herran rakastava ja kokonaan hyväksyvä läsnäolo muuttaa meidät ja myös niitä ihmisiä, jotka meitä katselevat. (Sananl. 8:34; Ps. 45:8; Sef. 3:17.)

Kristuksen saatua meissä muotoa me ajattelemme Hänen ajatuksiaan ja teemme Hänen tekojaan. Kiinteässä yhteydessä Isään me opimme näkemään asiat Hänen näkökulmastaan. Silloin elämämme täyttyy Kristuksen tahdosta, kiinnostuksista ja ajankäytöstä omien asioittemme himmetessä ja jäädessä taka-alalle. Asenteemme muuttuvat eheyttäviksi ja korjaaviksi pysyessämme kompromisseitta totuudessa. Herran tahto toimii meissä ja meidän kauttamme, jolloin me elämme, käyttäydymme, rakastamme, säälimme ja annamme anteeksi lähimmäisillemme Jeesuksen tavoin. Me olemme silloin aktiivisesti toimivia taivasten valtakunnan kansalaisia. Samalla meistä on tullut muukalaisia tähän maailmaan.

He syövät kodissaan kadulla.

He syövät kodissaan kadulla.

Vapauttamalla ja parantamalla meidän sielumme ja ruumiimme Hän tekee vihollisen teot tyhjiksi. Koska ajatukset vaikuttavat tekoihimme, meidän tulee alistaa ne Kristukselle. Hän mahdollistaa meissä sitten sen, että me voimme elää puhdasta, hedelmällistä ja aktiivista elämää taivasten valtakunnan hyväksi. (1. Joh. 3:8; Sananl. 4:23; Ef. 2:10.)

Jeesus lähettää meidät maailmaan, pyhittää, kirkastaa ja yhdistää meidät todistukseksi maailmalle Hänen rakkaudestansa. (Joh. 17:18-23.)

”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta” (Luuk. 4:18-19; Jes. 61:1).’

Herra etsii voimakkaita taistelijoita palvelurintamalleen. Hän vaikuttaa meissä kyvyn erottaa pimeyden teot ja aikeet ja antaa meille voiman, rohkeuden ja rakkauden varoittaa niistä selkeällä pasuunan äänellä. Herrassa me emme voi kulkea, niin kuin vihollista ei olisikaan. Me miellytämme Herraa valvovina ja voittavina rukoilijoina. Pitääksemme asemamme ja edetäksemme voittajina meidän tulee tiedostaa meneil-lään oleva hengellinen sota. Samalla meidän tulee muistaa, että Kristuk-selle, joka asuu meissä, on jo annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on antanut meille auktoriteetin toimia Hänen nimessään. Meidän tulisi ymmärtää käyttää tuota valtaa Jeesuksen nimessä hallitessamme taivasten valtakunnassa, mikä on sisäisesti meissä! Mehän olemme kuninkaallista sukua. Olosuhteitten kieputuksissa kulkevat eivät usko vihollisen olemassaoloon eivätkä halua kuulla puhetta pimeyden voimista eikä niiden toimintatavoista. Miten he vastustavat vihollista, jos he eivät usko hänen olemassaoloonsa? Ilmaanko hosuen? Tehdessään valvomattomina syntiä ja vaeltaessaan lihassa he ovat vihollisen puolella Herraa vastaan. Ehkäpä heillä ei sitten ole taisteluitakaan.

Herra valmistaa meistä ”suolaisia”, sieluja voittavia ”valoja”. Kristus meissä on hyvä paimen, palvelija ja johtaja. Hän meissä ruokkii nälkäiset, vaatettaa, virvoittaa väsyneet, parantaa ja vapauttaa sairaat ja herättää kuolleita. Herra meissä julistaa ja opettaa elämällään ja sanoillaan voittoa, antaa iloa, rauhaa, voimaa ja lahjavanhurskautta Pyhässä Hengessä ja vaikuttaa sitten tekojensa kaltaisia tekoja. Kun olemme vähentyneet itsellemme eli kieltäneet itsemme ja ottaneet päivittäin oman ristimme, me olemme valmiit kärsimään ystävämme puolesta, antamaan omastamme, jopa omamme. Herra vahvistaa meissä myös ”selkärankamme”, antaa hengellistä lujuutta ja johdonmukai-suutta seisoa Sanan linjassa, niin että me kykenemme viemään Herran lähettämät nuhtelut ja pystymme erottamaan vastustuksesta huolimatta Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta tai yhteisöstä kurittomasti vaeltavat, väärintekijät jne. (1. Kor. 5:9-13; 2. Tess. 3:6, 14; Jes. 56:10-11; Matt. 18:17; Kol. 2:8; Fil. 3:2; Room. 16:17.)

”Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on. Mutta te, minun lampaani! Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan, oinasten ja vuohipukkien välillä.” (Hes. 34:15-17.)

Saamamme lähetyskäsky on samassa linjassa. Jeesus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18b-20.)

Kasteella.

Kasteella.

Mutta tunnemmeko me päivittäin Kristuksen läsnäolon ja kuulemmeko Hänen äänensä? Meidän tulisi Sanasta ja rakkaussuhteestamme Herraan tuntea Hänen ajatuksensa, mielialansa ja tiensä, niin että luotamme Hänen viisauteensa johtaa ja ajoitukseensa (1. Sam. 26). Kristuksen sielu meissä on sitä, että muuttumattoman Isän muuttumaton Raamattuun sidottu tahto toimii meissä ja meidän kauttamme. (Joh. 14:17).

Herra rakastaa meitä sellaisina kuin me olemme tässä ja nyt. Hänen rakkautensa ei vähene tekemistämme virheistä eikä lisäänny innos-tamme tai teoistamme. Jeesus synnyttää meissä ensimmäisen rakkau-den Häneen, jos me sallimme Hänen sen tehdä. Herra voitelee meidät, antaa ilon, auttaa, rakastaa ja riemuitsee meistä (Sef. 3:17).

Kristuksen meissä synnyttämä Hengen hedelmä muuttaa persoonalli-suuttamme. Hänen omat tunteensa toimivat meissä ja meidän kaut-tamme. Herralle sydämestämme antautuneina ja Pyhällä Hengellä täyt-tyneinä meidät tunnetaan Hengen hedelmästä, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen (Gal. 5:22).

Kristuksen täydellisyys ja muuttumattomuus selkeyttävät elämäämme. Hänen antamansa auktoriteetti ja viisaus toimivat. Hän synnyttää meissä sääliä, anteeksiantamista ja laupeutta toisia kohtaan. Herran Sana lupaa elämäämme terveyden, menestymisen ja jopa varallisuuden. (V. Moos. 28; Gal. 3:9, 14-16, 26-29; Hebr. 6:12-20; Joh. 10:10.) Mutta Kristuksen elämä meissä synnyttää myös järkähtämätöntä halua totuuteen ja oikeudenmukaisuutta sekä vihastumista syntiä kohtaan (Ps. 45:8).

Delhissä olevan seurakunnan joulunäytelmä.

Delhissä olevan seurakunnan joulunäytelmä.

Eläessään meissä Kristus muuttaa meitä niin, että me vähenemme itsellemme. Tuossa prosessissa me vapaudumme oman sielumme (tahto-elämämme, järkemme, ajatustemme ja tunteittemme) orjuudes-ta. Tilalle tulevat Kristuksen vapaus ja täyteys. Silloin Jumalan elämä ja tahto toimivat meissä ja meidän kauttamme. Meillä on läheinen suhde Isään. Olemme Hänen lapsiaan, työtovereitaan ja Kristuksen kanssa-perillisiä (2. Kor. 6:1; Joh. 5:19, 15:5, 7, 14:11). Silloin Raamatusta tulee meidän totuutemme. Sana nostaa ja yhdistää ajatuksemme, uskomme ja ymmärryksemme inhimillisen sielun tasolta Hengen tasolle. Sielu ja henki toimivat silloin Sanan linjassa, ja tunteemme muuttuvat Kristuk-sen tunteitten kaltaisiksi. Tunnemme Kristuksen rakkautta, sääliä, iloa ja voimaa. Tunne- ja ajatusmaailmamme suuntautuvat taakse katsele-misen sijasta eteenpäin. Jeesus kulki eteenpäin. Hänen ajatusmaail-mansa ja tahtoelämänsä oli ”naulittu” Isän tahtoon ja Isän asettamiin päivittäisiin asioihin sekä lopulliseen päämäärään, voittoon!

Asioittemme tärkeysjärjestys ja jokapäiväinen toimintamme muuttuvat. Me kiinnostumme ja iloitsemme samoista asioista kuin Herra. Emme ole enää niin sidottuja omiin tapoihimme emmekä persoonallisuuteemme, vaan meissä vaikuttaa muuttavasti myös Jeesuksen persoonallisuus. Sovitustyö koko laajuudessaan toimii meissä. Kristuksen puhdistamina mekin armahdamme toisia. Voimme olla aina kaikissa tilanteissa varmat Herran rakkaudesta.

Jeesuksen vapauttava voima toimii lihammekin alueella meitä paran-taen: ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jes. 53:4-5). Tuo paranemisprosessi on meissä jatkuvaa. (V. Moos. 28; 2. Moos. 15:26.)

Jeesus eli yksinkertaisesti ja synnittömänä. Hän ei pelännyt, ei hätäillyt eikä kostanut. Hän ei tehnyt mitään odottamatta Isää ja Hänen aikaansa. Herra oli ja on uskollinen kutsumukselleen. Hän rukoili ja palvoi Isää. (Jes. 53:4-5; Fil. 2:5, Ef. 4:23-32; 1. Joh. 3:5; Joh. 5:30, 2:4, 19:30; Luuk. 19:10, 4:16, 5:16).

Jeesus oli yhden asian tekijä. Hän toi ihmiskunnalle mahdollisuuden päästä takaisin siihen asemaan ja yhteyteen Isän kanssa, minkä Aadam luovutti langetessaan syntiin. Jeesus tarjoaa yhä – nyt uudestisyntyneit-ten kautta – pimeydessä, maailmassa ja oman sielunsa orjuudessa eläville ihmisille mahdollisuuden päästä taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee vastaanottamalla Jeesuksen suorittaman sovitustyön. Tässä ajassa taivasten valtakunta on iloa, rauhaa, voimaa ja lahjavanhurs-kautta Pyhässä Hengessä. Se on Kristuksen elämää meissä.

Olemmeko me muuttuneita? Vai tempoilemmeko sinne tänne suhtees-samme Herraan, niin että olemme hetkisen Hänen lähellään ja sitten jätämme Hänet kiireissämme selkämme taakse odottamaan, kunnes meillä on aikaa ja halua taas lähestyä Häntä. Herra muuttaa ja käyttää niitä, jotka rakastavat Häntä vakaasti ja kokoaikaisesti. (2. Kor. 3:18; Sananl. 8:34.)

Jeesus tietää meidän menneet, nykyiset ja tulevat ajatukset ja teot. Hän antoi meidän syntimme anteeksi, ennen kuin me edes teimme ne. Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synneistä koko ajan, eilen ja tänään ja huomennakin (1. Joh. 1:7). Tuon kalliin ja rakkaan veren ansioista me iloitsemme siitä, että Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Pysyessämme Kristuksessa meidän ei koskaan tarvitse mennä tuonelan helvettiin eikä tuliseen järveen, mihin uskosta osattomat joutuvat!

(Dan. 12:2; Ilm. 20:4-6, 11-15; Luuk. 10:15, 16:19-31; Ilm. 4:10, 7:9, 14-17, 11:2, 12:14-15; Hes. 26:20, 31:15, 32:18, 27, 39:21-22; 5. Moos. 32:22; 2. Moos. 19:4; Ps. 6:6, 9:16-18, 49:13-15; Job. 24:19; Juud. 6; Ap.t. 2:27, 10:35; Matt. 25:41; Ilm. 3:5, 14:10, 17:3, 8, 19:4-9, 20, 10:15; Mark. 3:29; Room. 1:18, 2:14-15; 2. Piet. 2:4-9, 3:7-9; 1. Piet. 3:18-20, 4:17; 1. Kor. 3:9-15, 15:24-25; 2. Kor. 5:8; Fil. 1:23; Matt. 16:27, 24:21-22, 25:14-31, 44-46; 1. Tess. 4:13-17; Sakarja 3:3-7)

Herra on korkea, hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Siionin oikeu-della ja vanhurskaudella. Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Siionin aarre. (Suomen Kansan Raamattu, Jes. 33:5-6).

”Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi” (Ilm. 3:11).

Me kiitämme uskollisuudestasi Herran työlle ja toivotamme sinulle ja rakkaillesi Jeesus-keskeistä Joulua ja Uutta Vuotta 2015!

Myös sisaret ja veljet Haitilla ja Intiassa lähettävät sinulle sydämelliset kiitoksensa. Olet perheinesi heidän päivittäisissä rukouksissaan.

Rakkaudella,


           Marja ja Risto

Ps. Marjan kirjaa Iisebelien keitokset sakenevat on vielä joitakin kappaleita jäljellä. Kannatathan lähetystyötämme tilaamalla niitä joulu- ym. lahjoiksi Eilalta puh. 044 518 0547.

Ensimmäinen kirja Rakas Kaikkeni Elämän Vesi on loppuunmyyty.

Rukousristeily on loppuunmyyty.

Nettirukoilijoiden paastorukouspäivät ovat tiistaisin ja perjantaisin. Tervetuloa rukoilemaan ja mahdollisuuksien mukaan paastoamaankin omiesi ja läheistesi rukousaiheitten, lähetystyön ja maaliskuussa olevan rukousristeilyn puolesta.

Kiitos Herra, että paransit nopeasti Tatun jalassa katkenneet 3 luuta. Alussa lääkärit sanoivat, että hänen pitäisi käyttää kipsiä helmikuulle asti. Nyt röntgen-kuvissa jalka oli terve! Kipsi poistettiin ja tilalle pantiin vähäksi aikaa tukikenkä. Kiitos ja siunaavat halit jokaiselle esirukoilijalle!

Alakoululaisia

Alakoululaisia

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.