Lokakuu 2017

Hiljaista slummissa ennen hurrikaani Irman tuloa.

Hiljaista slummissa ennen hurrikaani Irman tuloa.

Maailmassa on ja tulee enenevässä määrin olemaan ahdistusta ja ongelmia. Jeesus sanoi vaikeuksien aiheuttajasta: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (Joh. 10:10).

Daavid tunsi Jumalansa, joka oli auttanut häntä vihollisen, leijonan ja karhun yllättäessä (1. Sam. 17:36-37). Tuntiessaan Jumalansa luonteen ja toimintatavat, Daavid valitsi olla taistelematta Goljatia vastaan omassa voimassaan. Sen sijaan hän turvautui Jumalan viisauteen, neuvoon ja voimaan.

Kun tutkimme Sanaa ja toimimme sitten päättäväisesti ja Herraa häpeämättä sen mukaisesti, me tulemme sisäisesti tuntemaan totuuden sanan eli Jeesuksen! Samalla me löydämme tien ulos ahdistuksista, peloista, syyllisyydestä ja sairauksista.

Jeesus teki kaiken Jumalan Sanalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö (Joh. 14:12).

Saamme vaellukseemme viisautta ja ohjeet Sanasta sekä pyytämällä niitä ja kuuntelemalla sitten Pyhän Hengen ääntä (Jaak. 1:5-6). Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11:24). Kun me puhumme uskoen Jumalan sanaa ja etenemme sen linjassa, niin Sana eli Herra, joka elää meissä Pyhän Henkensä kautta, toimii meissä ja meidän kauttamme lähimmäistemme hyväksi. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin (Jes. 55:11).

Sanan lukemisen lisäksi meidän on siis rukoiltava ymmärryksellä Sanaan vedoten ja Hengessä (1. Kor. 14:15), jotta kasvaisimme ja menestyisimme Herrassa ja sitten myös Jumalan valtakunnan työssä Sanan eli Jumalan tuntemisen kautta. Sanaa tulee lukea päivittäin (Kol. 1:9-10; Joshua 1:8). Siinä Herra antaa meille uskoa ja ymmärrystä vastaanottaa Jumalalta (Mark. 11:24) ja elää sekä toimia Hengessä (Ef. 5:25). Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne (Jaak. 1:22).

Omalla järkeilyllämme ja mielipiteillämme palvelustyömme ei tuota Jumalan odottamaa hedelmää.

Herra on voimallinen tekemään meistä jokaisesta voittajia ja selviytyjiä kaikissa elämämme tilanteissa. Vihollinen ei voi estää meitä toimimasta Herran tahdon mukaan, koska Sanassa on voima ja meille jokaiselle on annettu auktoriteetti toimia Jeesuksen nimessä. Jeesus teki kaikille hyvää ja paransi kaikki sairaat (Apt. 10:38). Hän teki tyhjäksi perkeleen teot, synnin (1. Joh. 3:8). Hän vapautti ne, jotka olivat kuoleman pelosta orjuuden alaisia (Hebr. 2:14-15). Jeesus voitti pimeyden voimat ja antoi meille vapaan valinnan päästä lainalaisuudesta irti ja tulla rakkaudessa Jumalan lapsiksi (2. Tim. 1:7; Room. 8:14-15; 1. Joh. 4:16,18) ja sitä kautta Jeesuksen rinnalla kanssaperillisiksi. Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Jos pelko tulee, niin emme ole käyttäneet meille annettua Jeesuksen nimeä sitä vastaan.

Meidän tulee käyttää hengellisiä sota-aseita, vaeltaa Jumalan tahdossa (2. Kor. 10:4; Ef. 4) ja vastustaa vihollista jokapäiväisessä elämässämme (Jaak. 4:7).

Lähdössä evankelioimistempaukselle.

Lähdössä evankelioimistempaukselle.

Kesällä uskoontulleita nuoria kastettiin useita kymmeniä.

Kesällä uskoontulleita nuoria kastettiin useita kymmeniä.

Uudestisyntynyt henki ja Sanan linjaan muuttunut ymmärrys (sielu) ovat tie hedelmälliseen suhteeseen Jumalan kanssa. Hengen, Jumalan Sanan tulisi kontrolloida sielunelämää (tahtoa, tunteita ja ymmärrystä) ja myös ruumista.

Eläessämme lihallisesti herkkyytemme Pyhän Hengen äänelle laskee. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut (Joh. 14:26). Hän on aina valmis opettamaan, johtamaan, ohjaamaan, jos me olemme alttiit ottamaan tuon ohjauksen vastaan.

Valitettavasti me emme aina kiinnitä huomiotamme Pyhän Hengen ääneen. Emme kuule, mitä Pyhä Henki sanoo. Hengellinen elämämme estyy, jos olemme niin keskittyneitä omiin ruumiin ja sielun tarjoamiin tunteisiimme ja tarpeisiimme, että vihollinen pääsee hämäännyttämään meidät hyvältä näyttävällä asialla syntiin ja lopulta kuoleman tielle. Uudestisyntynyt henkemme tahtoo totella Jumalan Sanaa ja seurata Pyhän Hengen ääntä. Vain Totuus, joka on Jumalan Sana, Jeesus, voi tehdä meidät vapaiksi (Joh. 17:17). ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani: ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:31b – 32).

Jumala etsii siis ihmisiä, jotka uskovat Hänen Sanansa, kylvävät sen sydämiinsä ja tunnustavat sitä suullaan ts. suostuvat häpeilemättä sisäistämään vaellukseensa Herran mielen. Sanan tunnustamisella he muuttavat asioita omassa ja lähimmäistensä elämässä. Suumme tunnustukset tulevat sydämemme tilan mukaisesti.

Mutta, kun me kokosydämisesti pureudumme Jumalan Sanaan ja tunnustamme sitä puheissamme ja toimimme sen mukaiseksi, niin pimeyden voimat, ilmavaltojen hallitukset ym. eivät voi pysäyttää etenemistämme. Sanasta me saamme vuoria siirtävän uskon toimia (Mark. 11:23). Silloin mikään meitä vastaan nostettu ase ei menesty: Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra (Jes. 54:17).

Jos sitä vastoin emme viitsi lukea sanaa vaan täytämme mielemme ja päivämme päämäärättömillä mihinkään johtamattomilla Jumalan Sanan vastaisilla asioilla, me pitkitämme tai jopa estämme itseltämme pääsyn Jumalan meille tarkoittamaan paikkaan. Tämän voimme tehdä myös suumme liukkailla, joutavilla ja valittavilla puheilla. Kun vihollinen yrittää ottaa meistä näin otetta pommittamalla meitä väärillä ajatuksilla ja tunnetiloilla (masennus, viha, katkeruus, anteeksi antamattomuus), meidän tulee käyttää niitä vastaan Jeesukselta saamaamme auktoriteettia (Luuk. 10:19). ”Jeesuksen nimessä masennus poistu!”

Kesäleiriläisiä, hengellinen kokous alkamassa.

Kesäleiriläisiä, hengellinen kokous alkamassa.

Se, että olemme kerran vastaanottaneet Jeesuksen pelastajanamme, ei välttämättä takaa meille yltäkylläistä elämää ellemme valvo. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää (1. Piet. 5:8-9).

Omasta suhtautumisestamme johtuu elämämme myrskyssä ts. vaikeuksien kautta syntynyt lopputulos. Myrsky voi tuhota itsekkyydestään, vihastaan, suuttumuksestaan ja huonoilta teiltään kääntymättömät. Mutta myrsky voi myös johtaa meidät hengelliseen kasvuun, iloon Herrassa ja julistukseen. Tällöin me nousemme elämämme myrskystä Herran lupauksen mukaisesti ”toiselle rannalle” eli uuteen vahvempaan vaiheeseen. (Matt. 14:22-34: Jeesuksen läsnäolo vaiensi myrskyn.) Vihollinen yrittää varastaa meiltä Jumalan antaman ilon, päämäärät, näyt, lahjat, terveyden ja varat. Hänen tarkoituksensa on tuhota meidät. Hän ei hyökkää vain silloin, kun me olemme tehneet jotain väärin. Mitä lähempänä me olemme Jumalaa, mitä enemmän olemme Jumalan käytössä, sitä varmemmin vihollinen taistelee voidakseen tuhota meidät käyttökelvottomiksi. Paavali kivitettiin, pantiin vankeuteen, häntä lyötiin ja kaikella valheen voimalla vainottiin – koska hän seurasi Jumalan tahtoa, oli uskollinen ja kuuliainen Hänen äänelleen. Vihollinen halusi pysäyttää Paavalin. Perkele joukkoineen ei ole muuttunut vuosien varrella. Hän ei ole jäänyt eläkkeelle. Hän haluaa pysäyttää meidät, sinut ja minut, seuraamasta kokosydämisesti Jumalan elävää Sanaa, ainoaa totuutta. Valitettavasti monet uskovat ovat vihollisen hyökkäysten kohteina päivä päivältä, eivätkä tee mitään muuta kuin valittavat ja syyttävät Jumalaa. Heillä on vaikeuksia vihollisen ryöstäessä ja lyödessä heitä esteettä, koska he eivät tottele Sanaa, joka käskee heitä käyttämään auktoriteettia Jeesuksen nimessä.

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa (Jaak. 4: 7-8,10).

Jeesus tarvitsee meitä jokaista todistajana ja valona ympäristössämme. Tämä edellyttää meiltä selkärankaa olla kumartelematta Jumalan Sanan vastaisille asioille ja puheille.

 
MARJAN JA RISTON KESÄKUULUMISIA:

Marjassa löydetyt kasvaimet:

Kesäkuun alussa minulta löydettiin CT-scannassa oikeassa keuhkossa 5 mm:n ja 3 mm:n kokoiset kasvaimet ja maksassa 8 mm:n pituinen ”vamma” sekä vasemmassa munuaisessa alle senttimetrin pituinen kasvain. Panimme rukouspyynnöt Nettirukoilijoihin. Kolmen viikon kuluttua otettiin uudet CT-scannat, joista nähtiin osan kasvaimista jo kokonaan poistuneen ja loput jäljellä olevista olivat kutistuneet puoleen. Kiitos Herralle, että kasvaimetkin poistuvat Jeesuksen nimen valtavasta voimasta!

Marja liukastui rapuissa:

Myöhään lauantai-iltana 29.7. liukastuin rapuissa. Oikea jalka vääntyi polvesta ja nilkasta sivulle väärään asentoon. Polvi näytti siirtyneen paikoiltaan. Risto kuuli kivuliaan rukoukseni olohuoneeseen ja ryntäsi auttamaan. Sain väkisin käsilläni työnnettyä vääntyneen jalkani oikeaan suuntaan, eteenpäin. Rukoillessaan kielillä Risto painoi polvea varovasti oikeaan paikkaan. Rukoilin itsekin kielillä ja huomasin, että rukoillessa tarkkaavaisuuteni kääntyi kivusta Herraan. Samalla kipu loittoni. Herra sanoi: ”Nouse ylös ja kävele raput alas. Olet parannettu.” Kun en kipushokissa heti reagoinut Herran käskyyn, niin Hän toisti napakasti: ”Nouse ylös ja kävele raput alas. Olet parannettu.” Kun kerroin Ristolle Herran sanat, hän auttoi minua heti nousemaan ylös. Jotenkin kävelin Riston tukemana raput alas. En muista tuosta mitään. Jalka paisui polvesta ja nilkasta tuplaksi, musteni ja jokainen liike tuotti hirvittävää kipua. Panin tiukan siteen polven ympärille ja pysyin sunnuntaina sängyssä. Kipulääkettä en ottanut vaan käskin kivun poistua Jeesuksen nimessä. Maanantai-aamuna lääkäri lähetti minut röntgenkuviin, joista selvisi, että nilkka paranisi ajallaan mutta polvi oli murtunut kahteen osaan ja ligamentteja sekä siteitä oli katkennut. Kuvat nähtyään lääkäri lähetti minut heti pikaisesti polven MRI-kuvaukseen, josta jo röntgen kuvista näkyneet vammat vain vahvistuivat. Sitten minut lähetettiin polvikirurgille. Sain ajan kuuden päivän päähän. Tällä välin polven puolesta rukoiltiin paljon. Kiitos teille rakkaat ystävät! Uskoin polven parantuneen kivuista ja liikkumisvaikeuksista huolimatta. Kun sitten pääsin polvikirurgille, joka otatti heti uudet röntgenkuvat polvesta, niin selvisi, että polvi oli parantunut! Ihme oli niin hämmästyttävä, että polvikirurgi haki toisenkin kirurgin hoitajineen kuuntelemaan kertomustani mitä polvelle oli tapahtunut. Sain polvivamman yhteydessä todistaa kolmelle lääkärille henkilökuntineen sekä kolmelle röntgenkuvaajalle, että Jeesus paransi antamansa lupauksen mukaisesti polveni, kun otin todesta Hänen käskynsä: ”Nouse ylös, kävele raput alas. Olet parannettu.” Parantuminen ei tullut heti sillä hetkellä näkyviin kun kävelin Herran käskystä raput alas, vaan todistettavasti röntgen kuvien mukaan vasta viikon kuluttua toisen kuvauksen (MRI) ja kirurgin kuvauksen välipäivinä. Herra toimii lupauksensa mukaan omalla ajallaan ja tavallaan jokaisen sisäistettyä uskoa kunnioittaen, jos ihminen pysyy vaikeista tilanteista huolimatta uskossa ja pitää oikeasta Sanan tunnustamisesta kiinni. Usko tuo vääjäämättömän voiton. Kahden viikon kuluttua kaatumisestani aloitin jo täydellä teholla polven terapiavoimistelut ja kävin päivittäin uimassa – aikaan, jolloin minun olisi pitänyt olla vasta leikkauksessa. Vastaavasti toiset klinikalla olleet potilaat kävelivät keppeineen polvi paketissa jopa kahdeksan viikkoa.

Risto leikkauksessa:

Ristolta leikattiin Intian matkalla tulleet 4 tyrää kerralla. Leikkaus oli vatsanalueella kuusine haavoineen suuri, ja Risto kovasti kipeä. Mutta hän parantui sitten entiselleen yllättävän nopeasti, parissa viikossa. Hän tekee töitä ja hoitaa kuntoaan päivittäisellä uinnilla. Kiitos Herralle!

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.


Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.


Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

 
Hurrikaani Irma

Florida

Ihmiset odottivat viidennen luokan hurrikaani Irman tuloa kauhulla lauantaina 9.9.17. Sen ennustettiin tulevan suoraan itärannalle talomme päälle. Hurrikaani Irma aiheutti kaikkialla matkallaan paljon vahinkoa – niin myös Haitilla ja Floridassa.

Saimme taas kerran ihmetellä Herran uskollisuutta suojatessaan Haitilla olevat orpomme, seurakunnat ja koulut. Pienintäkään vahinkoa ei työalueillamme slummeissa nähty. Koulujen ovet avattiin jo seuraavana päivänä! Hiukan pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Herra suojasi myös meidät, kotimme ja tonttimme. Emme useista päivittäisistä presidentin ja kuvernöörin käskyistä huolimatta lähteneet suojaan. Meillä oli suuri rauha pysyä kotona.

Me kiitämme teitä sydämemme pohjasta siitä, että rukoilitte puolestamme! Saimme yhdessä tuon voiton. Kiitämme myös jokaisesta sähköpostitse tulleesta rohkaisusta vaikka emme kyenneet sähkönpuutteessa niihin vastaamaan! Ne ilahduttivat ja vahvistivat mieltä. Olette olleet uskollisia ystäviä hädässämme.

Luoksemme tuli hurrikaani Irmalta turvaan 3 henkilöä. Meitä oli siis 5 henkinen ryhmä, kaikki 69-79-vuotiaita.

Olimme valmistautuneet hyvin. Ikkunat oli peitetyt ulkoapäin alumiinisilla hurrikaanisuojilla. Lankut sisäpuolella varmistivat, etteivät ikkunalasit pääse paineesta pullistumaan tai tule karmeineen sisään. Generaattoriin oli varattu polttoaineet. Pattereilla toimivat hurrikaani-lamput, juomat ja kuivamuonat olivat valmiina. Piha oli tyhjennetty kalusteista ja kukkaruukuista. Puista oli karsittu liiat oksat, jotka olivat isona kasana talon vieressä.

Juomavedet ja polttoaineet loppuivat jo ennen hurrikaanin tuloa kaikista kaupoista koko Floridassa. Kauppojen hyllyt olivat tyhjinä elintarvikkeista. Mitään kunnollista syötävää ei ollut enää jäljellä. Ihmiset valmistautuivat tällä kertaa tosissaan, ja pakenivat sitten kodeistaan hurrikaanisuojiin. Ainoastaan tiemme vastapuolella asuva nuori sairaanhoitaja jäi kotiinsa. Hän otti meidän automme omaan autotalliinsa suojaan. Herra siunasi hänet siitä sitten niin, että häneltäkään ei mennyt mitään rikki hurrikaanin aikana – ei oksakaan pudonnut puista, ja muoviaitakin pysyi pystyssä ehjänä.

Siunasimme ennen myrskyä pihallamme jokaisen puun, pensasaidan, portit, sementtitolpat ja panimme ne Jeesuksen veren suojaan. Käytimme auktoriteettia ja käskimme puiden pysyä pystyssä Jeesuksen nimessä.

Vetosimme rukouksissamme sananpaikkoihin: 2. Moos. 11:7; Psa 57:3; Psa 91:1-6; Jes. 25:4, Jer. 29:12, Joosua 1:9.

Vietimme ehtoollisen ja käytimme Jeesuksen antamaa auktoriteettia käskeä myrsky siirtymään länsirannalle ja heikkenemään. Näin myrsky sitten tekikin. Se siirtyi länsirannalle ja heikkeni viidestä luokasta 2-3 luokkaan.

Odotimme ystäviemme kanssa lauantai–iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään pimeässä kodissamme (ikkunat peitettyinä) ja kosteassa kuumuudessa kuin hyvin lämmitetyn saunan löylyissä. Hiki valui. Sähköt olivat menneet ja ilmastointi ei toiminut. Söimme sunnuntaina kylmää salaattia lounaaksi.

Leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin.

Leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin.

Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin.

Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin.

Palkintopokaaleja

Palkintopokaaleja

Päätimme sitten porukalla ottaa nokkaunet siltä varalta, että illansuussa tuleva hurrikaani ei antaisi meidän nukkua silmäystäkään. Nukuimme kuunnellen kovaa ryskettä ja kolinaa. Tuuli ja sade iskivät voimakkaasti ja puuskittain taloa. Mutta vaivuimme valmisteluista väsyneinä ja stressaantuneina uneen. Herättyämme odottelimme hurrikaanin tuloa muutaman tunnin. Sitten saimme hätäradion kautta tiedon, että hurrikaani oli mennyt merellä ohitsemme jo päiväunia nukkuessamme ja riehui jo ylempänä Tampassa monen tunnin päässä meistä.

Meillä pysyivät palmut, pensasaidat, portit ja pensaat pystyssä. Pienintäkään vahinkoa ei ollut talossa eikä pihalla. Oksaakaan ei puistamme irronnut. Jopa roskaläjä pysyi maassa lentämättä taivaan tuuliin. Sen sijaan naapureilta kaatuivat suuret puut. Patioiden särmit menivät rikki. Portit hajosivat ja aidat kaatuivat. Kymmeniä vuosia vanhat kaksikerroksisten talojen kokoiset puut olivat kaatuneet maahan. Näky ympäristössä oli hirvittävä. Herra näytti meille taas kerran voimansa ja uskollisuutensa.

Kaduilla oli kaatuneita puita niin paljon, että oli vaikeuksia ajaa autolla. Saimme sähköt viiden päivän päästä mutta olimme ilman internettiä ja uutisia ja televisiota. Risto sai pidettyä jääkaappi-pakastimen kuitenkin kylmänä akkujen avulla.

Olimme pakanneet yhden hätälaukun tärkeine papereineen siltä varalta, että joutuisimme jättämään kotimme. Mutta näin ei käynyt. Tämä oli jo toinen kerta kun Herra siirsi myrskyn merelle pois tieltämme ja pelasti kotimme. Niin suuri Hän on! Kunnia ja kiitos kuuluvat Herralle!

 
Haiti

Taaskin Herra piti lupaustensa mukaisesti huolen orvoistamme. Vaikka varsinkin pohjoisemmilla alueilla talot hajosivat ja jäivät veden alle, niin meidän lapsiimme ja seurakuntalaisiimme slummeissa hurrikaani ei kajonnut. Olimme panneet heidät Sanaan vedoten rukouksessa täydelliseen turvaan, Jeesuksen veren suojaan! Jopa koulut ja seurakunnat voitiin avata heti hurrikaanin mentyä ohi. Myös juomaveden toimitukset pysyivät ajallaan. Kiitos Herralle tästä valtavasta ihmeestä! Ja kiitos teille esirukouksista Haitin puolesta ja työn tukemisesta!

Kristilliset kesäleirit Haitilla:

Järjestimme kesä-heinäkuussa slummeissa 2kpl kahden viikon mittaista kristillistä kesäleiriä n. 300-400:lle nuorelle ja orvolle. Elokuussa pidettiin yksi leiri noin 200:lle lapselle.

Koska leireille tulijoiden määrä oli suuri, leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin. Ryhmien vetäjinä toimivat vapaaehtoiset opettajat, pastorit ja evankelistat. Monet perheenäidit hoitivat pienimpiä leiriläisiä. Emme lakkaa ihailemasta haitilaisten innokasta uhrautuvaisuutta Herran työhön. Lähimmäisen rakkaus, hätä sieluista ja ymmärrys taivasten valtakunnan kasvun tärkeydestä täyttää heidän elämänsä, perheensä, arkensa ja pyhänsäkin. Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin. Perjantain rantaretkellekin lähti 260 lasta! Rantapäivän lisäksi tehtiin evankelioimisretkiä lähiseuduille ja pidettiin hengellisiä tilaisuuksia, joissa jaettiin kaikille ruuat. Loppukesästä kastettiin uskoon tulleet nuoret! Nuorten kastetilaisuus oli mahtava! Kukaan ei voinut katsella sitä kuivin silmin. Voodoon pimeyden keskellä Herran uskollisuus ja läsnäolo valaisi ja tervehdytti kärsiviä ja nääntyneitä sydämiä.

Orvot saivat päivittäiset ruokansa kesälomankin aikana. Syksyksi on jo hankittu lasten tarvitsemia kouluvaatteita, kenkiä ja koulutavaroita ja ruokia. Silti tarpeita on vielä paljon täytettävänä. Lapset kasvavat kovasti. Kiittelemme uskossa Herraa siitä, että Hän tulee täyttämään ylenpalttisesti jokaisen orvon ja myöskin äärimmäisessä puutteessa ja slummin kurjissa olosuhteissa elävien vapaaehtoisten työntekijöitten tarpeet.

 
Intiassa:

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Yhteensä 25’000:lle perheelle on paikallisten kahdeksan pastorin avulla jaettu Pohjois-Intiassa (Himachal, Uttrakhand, Hapur, Delhi ja West Delhi) evankelioimispaketit, jotka kukin sisälsivät: kaksi opetuskirjasta, jotka on kirjoitettu ja painatettu Delhissä sekä kaksi erilaista traktaattia. Jaettavaa materiaalia oli yhteensä 100’000 kpl. Urakka on vuoristoisissa osavaltioissa todella suuri. Mutta se saatiin tehtyä Herran armosta. Myös ruoka-apua jaettiin vuoristo-alueilla.

Delhissä pidettiin 100:lle lapselle viikon mittainen Raamattuleiri. Vuoristoisessa Uttrakhand:ssa leirille tuli 200 lasta. Hapur:ssa pidettiin kolmen päivän Raamattuleiri. Useita kymmeniä nuoria tuli leireillä uskoon. Kiitos Herralle! Kylvö on tuottanut satoa.

Meghna orpojen kanssa slummissa.

Meghna orpojen kanssa slummissa.

Meghnan orpolapsia opiskelemassa.

Meghnan orpolapsia opiskelemassa.

Tällä hetkellä ilmapiiri on tullut hyvin vaikeaksi kristityille. Meidän työmme on nyt joutunut vahvan vainon ja vakavien uhkausten kohteeksi. Muistattehan Intian työtä rukouksin ja varoin!

 
Murheellinen uutisemme Intiasta:

Työyhteydessämme Intiassa jo vuosia ollut 30-vuotias nainen, Meghna, on kansanterveyden maisteri, tulinen Herran palvelija, voideltu ylistyksen vetäjä, tulkki ja uskontäyteinen rukoilija. Hän oli meille Intian matkallamme valtava aarre, Herran järjestämä apu. Erityisesti Meghnan sydämellä ovat orvot. Heinäkuussa 2017 hän avasi Delhiin toimiston, jossa hän jakoi kodittomille lapsille ilmaista ruokaa, järjesti heille hengellistä päiväohjelmaa: Raamattukerhoja, lauluohjelmia, ylistys-tanssia, Raamatunaiheisia näytelmiä, taide- ja keskustelukerhoja jne.

Tiistaina syyskuun 12.pnä Meghnalla oli yli 30 orpolasta toimistossa, kun sinne tuli kristittyjä vihaava gujar-nainen, joka hyökkäsi raivoten lattialla lasten kanssa istuvan Meghnan kimppuun. Nainen hakkasi jollakin esineellä Meghnaa kasvoihin, päähän, käsivarsiin ja rintaan niin, että naisen omat metalliset rannerenkaatkin menivät palasiksi. Sitten hän kuristi Meghnan tajuttomaksi. Varmistaakseen jo tajuttomaksi menneen Meghnan marttyyrikuoleman nainen hakkasi tämän päätä lujasti rautaoveen. Sitten naisen 13-vuotias poika tuli toimistoon ja pahoinpiteli tajutonta Meghnaa lisää. Pienet orpolapset eivät päässeet pakoon vaan joutuivat näkemään pahoinpitelyn. He ovat nyt todistaneet näkemänsä poliisille. Sairaala-testien mukaan kyseessä oli murhayritys. Meghna on hengissä mutta emme tiedä, onko hänelle tullut pysyviä vammoja. Tatun Intiassa olevat uskovat asianajaja-ystävät ottavat hoitaakseen Meghnan asian. Rukoilethan Meghnan, puolesta! Hän on meille rakas perheen jäsen. Myöskin pienet orpolapset tarvitsevat esirukousta selvitäkseen kauhean tilanteen muistosta.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Mark. 16:15-18).

 

Kiitos ja kunnia kaikesta Herralle.

Kiitos ja kunnia kaikesta Herralle.


 
 

 
 
 
 

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.