Maaliskuu 2020

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka (Fil. 1: 2-6).

Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! (1. Tess. 3:9).

Olemme pahoillamme, ettemme ole ehtineet kirjoittaa teille lähettäjillemme aikaisemmin. Me voimme hyvin täällä työkentällä. Olemme terveitä, ja työ menestyy Herran johtamana ja suuresti siunaamana. Kiitos Herralle kaikesta, mitä Hän on tehnyt ja tekee yhä teidän ja meidän kauttamme! Todella, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Köyhille on julistettu Hyvät Uutiset taivasten valtakunnasta, riivattuja on vapautettu, sairaita parannettu, monet ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä ja saaneet armolahjat. Ruokaa, juomavettä, vaatteita, hygieniatuotteita, evankelioimis- ja opintomateriaaleja ym. on jaettu. Orpolapsista, heidän ylläpitämisestä ja kouluttamisesta sekä sairaalassa olevista vammaisista orpolapsista on pidetty hyvää huolta, samoin seurakuntalaisista ja kouluista. Herralla on ollut paljon työtä myös Nettirukoilijoiden rukouspyyntöihin vastaamisessa. Tässä rukouspalvelussa riittää kiitosaiheita. Niiden lukeminen innoittaa rukoilemaan ja viipymään Herran läheisyydessä.

HAITIN Cite Soleil-slummissa on evankelioivien seurakuntien (6) ja koulujen lisäksi orpokotityö. Vaikeutena on nälänhätä ja siitä johtuvat väkivaltaisuudet. Orpolapsia on jouduttu ampumisten vuoksi siirtämään turvaan eri paikkoihin. Näiden lasten ”sielunhoitoon” on käytetty paljon aikaa. Nyt he ovat väliaikaisessa talossa, mutta heille etsitään omaa paikkaa kun tilanne on rauhallisempi ulkonaliikkumiseksi. Rahat ovat jo valmiina. Kiitos Herralle ja teille! Opettajilla ja slummipastoreilla on arviolta noin 8000 henkilöön suorat kontaktit. Erikseen on sitten urheilukentillä pidettävät evankelioimiskokoukset väenpaljouksineen. Paljon ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu!

KENIAN Kibera-slummissa on meidän yhteydessä 23 seurakuntaa ja koulu 200 oppilaalle. Myös Kenian slummissa on nälänhätä ja puute juoma- ja pesuvedestä. Viemäreitä ei ole. Tarpeet tehdään WC:n puuttuessa yleisiin maakuoppiin. Intialainen lähettimme, kansanterveyshuollon maisteri Meghna, on nyt auttamassa seurakunnissa ja ohjaamassa sekä korjaamassa koulumme opetustasoa.

Niinkuin Haitilla samoin Keniassakin seurakunnat ovat voimakkaita Herrassa. Viime vuonna pidettiin pastoreille kahdesti hengelliset kurssit, joissa he saivat virkistyä ja voimistua opetuksesta ja keskinäisestä yhteydestä Herran läsnäolossa. Viime vuonna pidettiin myös kaksi suurta evankelioivaa ulkoilmakokoussarjaa. Riivatut vapautuivat, pelastuneita ja parantuneita oli paljon.

POHJOIS-INTIAN vuoristoissa tietyillä alueilla (Azamgarh, Khurja, Jammu, Varanasi) jaettiin henkilökohtaisesti jokaiseen kotiin (30 000 kotia) hindinkieliset evankelioimispaketit (120 000 evankelioivaa ja opettavaa kirjasta). Seurakunnat vuoristoissa ja Delhin lähellä menestyvät ja kasvavat, muslimeja ja hinduja on tullut uskoon ja kastettu, myös parantumisia ja muita ihmeitä tapahtuu.

Herramme Jeesus Kristus on meidän jokahetkinen rakkaamme, ainoa Jumalamme, todellinen aarteemme. Arvokas helmemme! Hänessä meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme tässä ja tulevassa ajassa sekä iankaikkisuudessa. Voiko ihanammin olla, kun Kristus elää meissä ja me Hänessä. Syvästi hoitavassa ja rakastavassa Jumalan yhteydessä on voima, rauha, ilo, rakkaus ja ihmeitä tekevä voitelu, jossa yksinäisyydet, ahdistukset, pelot, puutteet, pettymykset ja sairaudetkin kaikkoavat. Ja lisäksi Herra antaa vielä vihollisistakin voiton! Jeesus sanoo:

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (Joh. 14:6). Totisesti, Amen!

Monella meistä on lupauksia, näkyjä ja päämääriä, jotka pitäisi toteuttaa vuonna 2020. On hyvä ja raamatullistakin asettaa elämäänsä tavoitteita – kunhan Herra saa olla niissä ohjaajana. Ilman aktiivisia tavoitteita ja johdonmukaista etenemistä niissä, on vaikea saada toivottuja asioita toteutetuiksi.

Jeesus antoi meille tärkeimmän tavoitteen, johon meidän jokaisen tulisi keskittyä kaikkina päivinämme:

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan (Matt. 6: 33). Meidän tulee ensisijaisesti keskittyä Herraan. Hänen asettamisensa elämämme ensimmäiselle paikalle on välttämätön askel meidän menestymiseksemme. Kuinka helposti käännämmekään katseemme Herrasta vaikeuksiin: ahdistuksiin, pelkoihin, pettymyksiin, sairauteen, riitoihin ja puutteeseen. Antaessamme murheille voimaa ’kääntymällä näin niiden puoleen’, ne tukehduttavat uskomme, peittävät meiltä Herran, pimittävät meiltä Jumalan lupaukset ja syrjäyttävät Herran ensimmäiseltä paikalta sydämissämme.

Mitä enemmän vietämme aikaa Herran kanssa rukouksessa ja sanassa, sitä kestävämpiä ja viisaampia me olemme myrskyjen tuivertaessa. Herran läheisyydessä me opimme tuntemaan Herran ajatukset, tunteet, toimintatavat ja tiet. Luottaessamme Häneen sydämestämme etukäteen kiitellen, me saamme Häneltä kaiken, mitä me elämiseen tarvitsemme. Nostaessaan meidät ongelmiemme yläpuolelle, me näemme vaikeudet Hänen näkökulmastaan niiden oikeissa ja voitettavissa olevissa mittasuhteissa. Kun taas aiemmin näimme ongelmat edessämme rajattoman suurina ja ylitsepääsemättömän korkeina vuorina. Näin Herra auttaa meitä voittamaan inhimillisesti mahdottomilta näyttävät ongelmat. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun (Psa. 18:20).

Monet uskovat etenevät kuitenkin päivä päivältä ajelehtien heille tulleitten olosuhteitten aalloissa ja unohtavat Jumalan totuuden Sanan: Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia (San. 29:18).

Uskon isämme Abraham ei ajelehtinut päämäärättömästi elämäänsä läpi. Hän meni minne Jumala hänet johdatti. Niin meidänkin on tehtävä juostessamme elämämme kilparadalla. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti (2. Tim. 2:5). Meidän tulee kiinnittää napakasti katseemme Kristukseen ja maalissa meitä odottaviin voiton seppeleihin ja palkintoihin. Jos katseemme vajoaa Kristuksesta myrskyäviin vesiin tai jos juostessamme pälyilemme kiinnostuneina sivuillemme, matkimme tai lyömme kanssapalvelijoitamme tai kuuntelemme juoksuradan varrelta hienon hienosti sivuun vievää väärää ääntä ja ohjausta, niin juoksustamme tulee mutkittelevaa edestakaisjuoksua, ympyrää tai sivuille poukkoilemista. Näin suora työvakomme, uskonvaellus, vääristyy, eikä se tuo kunniaa ja kiitosta meidän Herrallemme. Usko Jeesukseenkin on silloin jo haalistunut sydämen tasolta pelkäksi Laodikealaisten pääntiedoksi. Tällainen tilanne vaatii rehellistä parannuksen tekoa!

Raamattu kehottaa myös meitä lopun aikaa lähestyviä uskovia: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea” (Hab. 2:2).

Haaveemme tai näkymme voi olla hyvinkin yksinkertainen. Voimme esim. päättää olla lankeamatta entisiin veteliin ja mihinkään hyvään johtamattomiin tapoihimme, ja voimme opetella rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme – samalla tavalla kuin Jumala rakastaa heitä ja meitä.

Raamatun ilmoittamia Jumalan näkyjä meille jokaiselle on paljon. Mainitsen tässä vain muutamia:

1. Todista Herrastasi. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää (Matt. 28:19-20a).

2. Palvele lähimmäisiäsi. ”Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin, ja johtaja niin kuin se, joka palvelee (Luuk. 22: 25-26).

3. Anna omastasi. Jakele köyhille. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” (Luuk. 6:38).

4. Elä rukoillen. Rukoile lakkaamatta. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä (Luuk. 18:1).

5. Usko ja puhu myös sen mukaisesti. ”Pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11: 22-24).

6. Rakasta. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh. 13:34-35).

7. Anna Sanan muuttaa sinua Kristuksen kaltaiseksi. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä (Gal. 4:19).

Apostoli Paavalilla oli vaikeuksia. Häntä ei aina otettu vastaan vaan häntä epäiltiin, vainottiin, pahoinpideltiin jne. Hän kuitenkin menestyi, koska hän teki iloiten ja pelottomasti sen, mitä Jumala oli hänelle tehtäväksi antanut. Kuuliaisuus Jumalan äänelle ja kirjoitetulle Sanalle oli Paavalin menestymisen salaisuus. Hän ei epäröinyt totella, ei hävennyt Herraansa eikä luopunut saamastaan tehtävästä. Niinpä hän saattoi sanoa elämänsä lopulla: Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt (2. Tim. 4:7).

Aina ja varsinkin nyt tulevia aikoja ajatellen, jokaisen meistä tulisi asettaa nyt itselleen ja omalle elämälleen selkeä päämäärä päästä sisälle elämään taivasten valtakunnassa, mikä on sisällisesti meissä. Ilman tuota selkeää näkyä ja tarkoitusta me menetämme aktiivisen etenemisen uskossa ja hengellisen elämän hoitaminen horjuu. Sitten, haalennuttuamme Herrasta, me vedämme mukanamme toisiakin tällaiseen päämäärättömään sosiaaliseen sameissa lätäköissä ajelehtimiseen. Ja unohdumme monitouhuisissa ajatuksissamme muistelemaan ’menneitä hyviä aikoja’ Lootin vaimon tavoin, joka sitten taakse katsoessaan muuttui suolapatsaaksi (1. Moos. 19:26). Kaksimielinen vaellus päättyi lopullisesti siihen.

Me voimme uskoa ja puhuakin loputtomasti Herran meille antamista toiveista, päämääristä ja näyistä, mutta meidän täytyy myös itse ottaa niiden toteuttamiseksi tarvittavat uskon askeleet. Sanoohan Raamattu, että usko ilman tekoja on voimaton ja että usko ilman tekoja on kuollut. (Jaak. 2: 20b sekä 26b).

Kun me teemme oman osamme, Jumala tekee Hänen osansa. Monet rukoilevat ja jäävät sitten vain odottelemaan, että Herra täyttäisi heidän tarpeensa vaikka he eivät tekisikään omaa osaansa ko. asiassa. Usko ei kuitenkaan vapauta meitä omista vastuistamme, valmistautumisesta ja uskossa etukäteen kiittäen vastaanottamisesta ja sitten sen mukaisesti uskossa etenemisestä. Huomatkaamme, että Raamatussa sanotaan:

Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn (Psa. 90:17b).

Teitä rakkaasti kiittäen ja siunaten ja teille lämmintä kevättä ja kesää toivottaen,

 

 

 

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.