Marras-joulukuussa 2019

Rakkaat ystävät,

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan; me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa (Kol. 1:2b-6).

Teillä on ollut intoa, uskoa ja rakkautta Herrassa tukea Hänen työtään rukouksin ja varoin. Herra ei jää teille velkaa vaan korvaa kaiken Pyhän Sanansa mukaisesti.

HAITILLA levottomuudet jatkuvat ampumisineen ja ryöstämisineen. Joitakin lyhyitä taukoja on tosin ollut. Taukojen aikana slummin uskovat menevät pystyssä päin urheilukentälle, jossa kiittävät, ylistävät ja palvovat Herraa Jeesusta Kristusta. Jokaisella heistä on nälkä ja jano ja puute kaikesta tarpeellisesta. Jokaisen elämä on vaarassa ja jokaisen lähiomaisia on kuollut. Mutta he seisovat napisematta lujina Herrassa nähden uskon silmillään edessään olevan toivon, ilon ja rauhan, minkä Herra on heille Sanansa lupausten mukaisesti antava. Heillä on sisäinen rauha. Emme ole koskaan kuulleet heidän jankuttavan menneistä, napisevan puutteistaan ja ongelmistaan, hätäilevän mistään tai tuomitsevan lähimmäisiään.

He antavat sortajilleen anteeksi. Heidän menneisyytensä, nykyiset päivänsä ja tulevaisuutensa on Herrassa. Eläminen ja kuoleminen on Herrassa. Iankaikkisessa turvassa vaeltaminen edellyttää kuitenkin aktiivisuutta. Tuosta Paavali muistuttaa: jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla… (1. Kol. 1: 23a).

Voi sitä iloa ja kiitollisuutta, kun he saavat kuukausittain apua teiltä. Se on heille Herran vaikuttama lahja teidän kauttanne. Ilman lahjaanne orvot jäisivät ilman ruokaa, seurakuntalaiset ilman puhdasta juomavettä ja evankeliumin hyvät uutiset jäisivät julistamatta. Emme osaa kyllin kiittää teitä uhreistanne ja uskollisuudestanne. Joka kuukausi se muistuttaa meitä Herran rakkaudesta ja uskollisuudesta. Herra on vaikuttanut teissä hyvää hedelmää kantavan työn ylläpitämisen.

Te olette olleet tukemassa meitä alhaisimmissa, köyhimmissä, likaisissa, tautisissa ja kaiken inhimillisen sietokyvyn alittavissa paikoissa. Siellä voi tehdä työtä vain Herran voimassa, Hänen kanssaan. Kiitos rakkaudestanne. Vanha laulu kuvaa Jeesuksen sydämen asennetta Haitillakin:

Niin alhaalla ei kenkään kulje ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje eikä karkoita yhtään pois.

Maan alimpiin paikkoihin astui Hän kantaen ristiään. Siinä viittansa verehen kastui, repi piikit ne puhtaan pään.

Niin alas vei polkunsa mainen, tuo tuskien raskas tie, kuin missä vain syntinen nainen sekä ryöväri yössä lie.

Kun kieltäjän kurjan Hän kohtaa, ei vältä, vaan luokseen käy. Pyhä rakkaus silmistään hohtaa eikä kostoa, vihaa näy.

Ja alemma vieläkin tulla Hän tahtois, jos siellä ois joku tunnolla haavoitetulla, jotta korjata kurjan vois. (Martta Kaukomaa)

Emme ole levottomuuksien aikana enää voineet keittää koulussa suuria annoksia ruokaa. Sen sijaan orvot on väliaikaisesti sijoitettu pieniin hoitajien sängyttömiin asuinhökkeleihin, joissa on pystytty keittämään ruokaa pienissä erissä huomaamattomasti.

Etsimme nyt slummissa sementtilattialla varustettua tiilistä rakennettua taloa, johon voisimme turvallisesti sijoittaa jokaisen orpomme pastoriperheen kanssa. Tuollaiset rakennukset maksavat slummissa noin 10 000-15 000 dollaria. Jos koet sydämessäsi halua auttaa tässä hankkeessa, olisimme kiitollisia! Olemme saaneet jo kokoon 2000 dollaria. Nämä kulut ovat päivittäisten juoksevien kulujen lisänä.

Herra armahti haitilaisia ja meitäkin ylimääräiseltä murheelta ja vaikeuksilta kääntämällä hurrikaani Dorenin menemään suurten vuorijonojen takaa Haitin pohjoispuolella.

INTIASSA seurakunnat kasvavat voimakkaasti. Väkeä tulee uskoon ja kastetaan. Monet parantuvat. Seurakuntalaiset ovat rohkeita ja uskollisia rukoilijoita ja paastoajia sekä innokkaita todistajia. He pysyvät Sanassa, ylistävät ja palvovat Herraa ja saavat paljon rukousvastauksia! Pastorit (8) ja evankelistat ovat viikkokausia jakaneet jo keväällä valmistamiamme evankelioimispaketteja vuoristokoteihin. Työ on raskasta, koska asunnot ovat hajallaan vaikeakulkuisessa vuoristossa ja kristittyjen vainoaminen on voimakkainta juuri noilla pohjoisilla alueilla. Kävelymatkat ovat pitkiä, teitä ei ole ja paahtava kuumuus rasittaa yötä päivää. Nuo uskolliset Jumalan ystävät tekevät kaiken rakkaudestaan Herraan. Kiitos Herralle jo voitetuista sieluista ja tulevistakin!

Uskollinen ja sitkeä työ jatkuu myös Intian slummiseurakunnissa, joiden surkeita oloja on vaikea edes kuvata.

KENIASSA työ on kasvanut. Suuria evankelioimiskonferensseja on pidetty yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Sana ja rukous on voimallista. Ihmiset vapautuvat, paranevat ja tulevat uskoon. Tammikuussa 2020 Meghna lähtee Intiasta Keniaan auttamaan kouluissa ja seurakunnissa.

Olemme joutuneet venymään jokaisen työkohteen kohdalla, lisänä myös päivittäiset Nettirukoilijat. Vapaa-aikaa tuskin on. Lokakuun lopulla Marja olikin sitten sydänongelmien vuoksi Kennedyn sairaalassa 3 päivää, mutta tuli sieltä terveenä kotiin. Lopultakaan mitään syytä kipuun ei löytynyt. Kiitos Herralle ja ystävillekin esirukouksista!

RUKOUKSESTA: Usein keskitymme rukouksessa tarpeisiin ja vaikeuksiin. Valitamme, hätäilemme ja huolehdimme nykyisistä, tulevista ja jopa menneistä. Käymme Herran eteen kiittämättömin ja anteeksiantamattomin sydämin lähimmäisiämme tuomiten tai mitätöiden. Kielteisinä sydämeltämme unohdamme, että hätäileminen ja pelkääminen on tappioon johtavaa epäuskoa. Kaksimielisinä toimimme, puhumme ja rukoilemme vastoin Jumalan Sanaa ja sitten odotamme Herran vastaavan meille Sanan mukaisesti.

Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. (Luuk. 6:37, Matt. 7:1-2).

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella (Jaak. 5:8-9).

Tuo anteeksiantamattomuus vahingoittaa meitä itseämme ei vihollistamme. Katkeruus tekee sairaaksi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin (Matt. 5:44-45).

Huolimatta vaikeuksistamme Sana kehottaa meitä ylistämään ja kiittämään Herraa. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen (Ps. 100:4). Meidän tulisi Daavidin tavoin uskossa kiittää etukäteen myös tulevista rukousvastauksista, voitoista ja siunauksista.

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä (Matt. 18:18-20).

Sopimusrukouksessa täytyy olla vähintään kaksi henkilöä. Sopiessamme rukouksesta meidän tulee antaa aikaa vastauksen tulemiselle ja meidän tulee myös ”seisoa vahvana” ja vastustaa vihollista Jumalan Sanalla. Raamattu kehottaa meitä sopimaan ja anomaan sekä vastaanottamaan kiitoksen kanssa.

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille (Gal. 6: 7-10.)

Olemme olleet jo kymmeniä vuosia poissa Suomesta, mutta viime aikoina on mieleeni noussut lapsuuteni virsien sanoja. Laitan tähän erään mieleeni nousseista, mikä sopii myös rukoukseksi:

Kanssain ole Jeesus, päivä tämäkin, auta askeleissas että kulkisin. Päivä kuluessaan monet puuhat tuo, rinnallani seiso, apuasi suo!

Pyhitä, oi Jeesus, luonne, mieleni, halujani hoida, hoida kieleni. Sydän jos saa haavan, jälleen paranna, estä, etten muita täällä haavoita.

Anna edes hiukan sua mun heijastaa, että silmilläsi katson maailmaa. Mieli nöyrä, hellä luo sä minuhun, suo mun jokaisessa nähdä kuva sun.

Työt ja ilot, huolet kädestäs jos saan, tyynnä tietäin kuljen, sinuun katson vaan. Illan tullen riennän helmaas, Herrani. Olet maailmassa syvin riemuni.

  
 


 


 
 
Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.