Syys-lokakuu 2014


Leipää paistetaan kerralla koko kylälle Haitilla.

Leipää paistetaan kerralla koko kylälle Haitilla.

Rakas lähettäjämme,

Me siunaamme sinua ja kiitämme sinusta Isää Jeesuksen nimessä. Herra on totisesti kutsunut lähettäjiksemme oman luonteensa mukaisia uskollisia työn tukijoita ja esirukoilijoita! Kiitoksemme kaikesta myös sinulle halausten kera!

Tämä vuosi on ollut täynnä Herran ohjaamaa toimintaa. Kalkkiutumiset ovat jääneet kun Herra on antanut voimaa ja tahtoa toimia Hänen jalkoinaan, käsinään ja suunaan. Kaikki tehdään rakkaudesta Häneen!

Ulkoilmakokoukset vetävät kansaa helteistä huolimatta.

Ulkoilmakokoukset vetävät kansaa helteistä huolimatta.

Ulkoilmakokoukset vetävät kansaa helteistä huolimatta.

Ulkoilmakokoukset vetävät kansaa helteistä huolimatta.

HAITI:

Voimme iloksemme todistaa, että väkeä tulee sankoin joukoin uskoon slummeissa ja sitä ympäröivissä köyhissä maaseutukylissä. Pastorit ja opettajat ja osa oppilaistakin ovat innokkaita evankelistoja. Into kasvaa, kun näkee suuren sadon ja kastettavien loppumattomattomat jonot. Evankelistat ovat tehneet saamillaan polkupyörillä myös pitkiä evankelioimisretkiä lähes kaikialle maahan. Heidän toiveenaan ja rukouksenaan onkin käytetyn auton hankkiminen evankelioimistyöhön. Kesällä siunattiin vastavalmistuneita pastoreita uusien seurakuntien avuksi. Pienet seurakunnat, vasta uskoontulleitten ryhmät, kokoontuvat taivasalla kunnes saavat kokouspaikat. Tuo ulkona kokoontuminen ei sammuta ensirakkautta Jeesukseen. Ulkoilmakokoukset ovat hyviä evankelioimismuotoja. Kokosydämisesti kuuluvalla äänellä lauletut virret kutsuvat uteliaita lähiseuduiltakin kuulemaan. Kesällä saadulla ylimääräisellä rahalla pystytettiin yhdeksi kokoustilaksi parakkimökki. Myös korjausta kipeästi tarvitseva vanha mökkikin on jatkuvassa käytössä. Raamattuja jaetaan sitä mukaan kuin varoja kertyy. Ruokaa on jaettu kesän aikana 5162 ateriaa.

MEKSIKO:

Loppukesästä olimme meksikolaisten keskuudessa! Tuolla matkalla saimme viimein viettää aikaa myöskin tyttäremme Sarin, Frankin ja heidän lastensa Katin ja Kristan luona. Emme olleet nähneetkään heitä töittemme vuoksi kahteen vuoteen.

VAIKEUKSISTA:

Tänä vuonna olemme käyneet läpi työssämme niin Suomessa kuin lähetyskentilläkin monta meistä riippumatonta vaikeutta. Mutta askel askeleelta jokainen ongelma on Herran armosta voitettu. Herra onkin näin antanut meille “aarteita pimeyden kätköistä”.

Olemme ongelmien kohdalla toimineet uskossa Herralta saamiemme ohjeitten mukaisesti. Olemme luottaneet Hänen voimaansa, viisauteensa ja lupauksiinsa ja edenneet väsymättömän periksiantamattomasti ja rohkeasti kohti Sanassa luvattuja voittoja. Uskollisen “sotimisen” päässä Herra on sitten ojentanut meille voitot. Jumala on siis itse sotinut meidän puolestamme. Meidän tuli ainoastaan rukoilla ja toimia Hänen marssijärjestyksensä ja tahtonsa mukaisesti. Uskomme vaikeuksien olevan aina tilapäisiä. Meillä ei ole varaa kiinnittyä niihin, toisin sanoen emme voi pysähtyä katselemaan ja imeskelemään sitä, mikä on meitä vastaan. Usko ei katso olosuhteisiin eikä nojaudu pettäviin tunteisiin vaan pysyy uskollisena Sanalle. Herra vahvistaa omansa myrskyn keskellä, ja nostaa sitten oikealla hetkellä myrskystä avaralle paikalle. Kiitetty ja ylistetty olkoon voimallinen Herramme, kaikkivaltias Jumalamme!

Vihollinenkin pitää huolen siitä, että meistä ei jää kukaan elämässään ongelmitta. Ratkaisevaa lopputuloksen suhteen on se, jäämmekö me sodassamme pimeyden henkivaltoja vastaan tuijottelemaan napisten eteemme kasattuihin vaikeuksiin vai nostammeko niistä katseemme Herraan sekä nykyisen elämämme jakson päässä häämöttäviin kruunuihin ja seppelein.

Paavali kehottaa meitä käyttämään vaikeuksissamme Jumalan meille antamaa hengellistä sota-asua (Efe. 6:11-18), jolla meidän tulee taistella, tehdä vastarintaa tai pitää puoliamme juonittelevaa ja salakavalaa paholaista vastaan ja myös omaa lihallista, Jumalan tahdon vastaista, luontoamme vastaan. Sota on jokahetkistä, jokapäiväistä! Vihollinen pyrkii kavaluudellaan erottamaan meidät suhteestamme Jumalaan. Pahuuden voimat pyrkivät siihen, että emme edes huomaisi taistelua tai että me “vain tällä kertaa, hetkeksi” luovumme joko totuudesta, vanhurskaudesta, evankeliumista, uskosta, pelastuksesta, sananluvusta tai rukoilemisesta. Vihollisen juonittelujen vuoksi meidän tulee elää viisaasti sota-asua käyttäen eli Jumalan tahtoa kysellen ja siten pysyä pystyssä pahana päivänä! Jos meidän Jumalan vastainen luontomme ei alistu Jumalan tahtoon, me lankeamme. Meissä olevia vihollisen hyökkäyskohteita ovat vanhurskaus, totuus, pelastus (toivo), evankeliointi, usko, sananluku ja rukouselämä.

Vastavalmistuneet pastorit siunattiin työhön.

Vastavalmistuneet pastorit siunattiin työhön.

Jumalan antaman sota-asun käyttäminen edellyttää meiltä elämistä saamamme kutsumuksen mukaisesti ja pysymistä totuudessa. Pyhä Henki on Totuuden Henki. Kun kupeemme ovat totuuteen vyötettyinä, meillä on oikea kuva Isästä, Jumalasta. Me elämme silloin Herran tahdossa, emmekä ole oman viisautemme, voimamme ja tunteittemme hämättävissä. Epäuskoiset ja epävakaat puheemme tukevat vihollisen työtä meitä vastaan. Joskus meidän on vaikea nähdä tai ottaa vastaan totuutta itsestämme. Kuitenkin totuus tekee vapaaksi. Meidän siis tulee pysyä erossa kompromisseista synnin kanssa.

Jeesuksessa meillä on suoja vihollisen syytöksiä vastaan. Sana eli totuus, johtaa meidät vanhurskauteen, sisäiseen lepoon ja rauhaan. Kun pukunamme on vanhurskauden haarniska, me elämme Jeesuksen sovitustyön vastaanottaneina jatkuvassa anteeksiantamuksessa ja levossa. Meillä on silloin myös kyky armahtaa itseämme, koska näemme oman arvomme Sanan valossa Jumalan lapsina, taivasten valtakunnan kansalaisina ja Aabrahamin siemenenä. Me uskomme silloin olevamme Jeesuksen Kristuksen kuvia Roomalaiskirjeen opetuksen mukaisesti. Sydänten tutkijahan on meidät, sinut ja minut, edeltätuntenut, edeltä-määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut ja kirkastanut ja Hän lahjoittaa meille myös kaiken muunkin Kristuksen kanssa (Room. 8:28-32).

Lahjavanhurskaus, jonka saamme vastaanottaessamme Jeesuksen sovitustyön, synnyttää meissä alttiuden työhön. Vanhurskaus toimii kun me elämme Kristuksessa. Tällöin me olemme valmiit todistamaan Hänestä toisille ja haluamme vapaaehtoisesti olla Jumalan käytössä. Me teemme silloin työt kuuliaisina Kristuksen ohjaukselle ja motiivinamme on syvä rakkautemme Herraan. Tässä tulee näkyviin ensirakkautemme, joka pyytää: Herra, käytä minua missä, milloin ja miten Sinä haluat.

Paavali muistuttaa meitä: olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, ja Jesaja sanoo: Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: ”Sinun Jumalasi on kuningas!” (Jes. 52:7).

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet (Efe. 6:16). Vihollinen tähtää heikkoon kohtaamme, jotta hän saisi meidät luopumaan uskosta. Tällainen heikko kohta voi olla laiskuus, mukavuudenhalu, ihmispelko, alemmuudentunto, kateus, välinpitämättömyys toisista jne.

Uskon kilpi on puolustusase. Pietari muistuttaa: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja “heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava (1. Piet. 5: 6-10). Uskon kilven käyttäminen on vetoamista ja turvautumista siihen, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut meidän puolestamme. Hän on jo voittanut! Ja me saamme seisoa Hänen voitossaan. Herra on meidän kilpemme ja suojuksemme.

Myös pelastuksen kypärä on puolustusase. Pelastus on kohdalleen asettamista ja koskee koko elämäämme. Kypärä suojelee päätämme. Vihollinen suuntaa siinä hyökkäyksensä järkeemme, ajatuksiimme ja tunteisiimme. Vihollisen tahto ja riemuvoitto saatanalle on se, että me emme välinpitämättömyyttämme tai laiskuuttamme viitsi tai suostu ojentautumaan Jumalan tahdon mukaisesti vaikka me selvästi jo kirjoitetusta Sanastakin ymmärrämme Jumalan tahdon elämäämme. Jos me elämme totuudessa, pelastuksen tuoma toivo ja rohkeus nostaa taisteluissa silmiemme eteen kokoaikaisen lopullisen päämäärämme, Kristuksessa elämisen ja sen aikaansaamat kruunut ja seppeleet.

Hengen miekka, Jumalan sana, on puolustus- ja hyökkäysase. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili (Hebr. 4:12-13).

Pieni seurakunta viettää ensimmäistä ehtoollista

Pieni seurakunta viettää ensimmäistä ehtoollista

Pimeyden voimat eivät voi vastustaa Jumalan Sanaa. Hengen miekalla voi puolustautua mutta sillä voi myös hajottaa maahan vihollisen varustukset ja linnoitukset. Pimeyden voimien ja meidän oman, Jumalan tahdon vastaisen luontomme rakentamien linnoitusten tarkoitus on ympäröidä ja pimittää ymmärryksemme, katseemme ja ajatuksemme ongelmilla niin, että me emme edes tulisi ajatelleeksi katseemme nostamista ylös Herraan, jolta ainoastaan voi tulla apu.

Hengessä rukoileminen on yhteyttä Isään. Se on vaikkapa kielillä puhumista, jolloin henkilö ei kontrolloi rukousta omilla luuloillaan tai ymmärryksellään. Se voi olla myöskin heikkoa huokaamista Herran puoleen. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät (Room. 12:12). Rukoilkaa lakkaamatta (1. Tess. 5:17). Tässä tarkoitetaan myös aktiivista toisten puolesta rukoilemista. Kun me rukoilemme lakkaamatta, vaelluksemme suunta ja työn “vako” pysyy suorana.

Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää (1. Kor. 10:13).

Vaikeuksia ei tule yli kestokykymme, vaikka meistä siltä tuntuisikin. Uskollinen Herra antaa meille avun oman nimensä, valansa ja lupaustensa tähden. Sanansa mukaisesti Hän vapauttaa ja nostaa meidät ahdistuksesta avaralle paikalle, kun olemme oikeassa suhteessa Häneen.

Monet ajattelevat, että jos he nyt uskovat johonkin, sen täytyy tapahtua. Kun heidän odotustensa mukaisesti ei käykään, he luopuvat taistelusta. He unohtavat, että se, miten he tänään toimivat, avaa tai sulkee ovet huomisen mahdollisuuksille. Jotkut odottavat vastauksen tulevan joskus jonain päivänä tulevaisuudessa, vaikka he eivät tänään vaivautuisikaan toimimaan tuon uskonsa mukaisesti. Epäuskoiset puheemme ja tekomme estävät meitä etenemästä toivottuun päämäärään.

Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme (2. Kor. 1:21-22).

Herra vahvistaa meidät seisomaan Kristuksessa. Luottaessamme Häneen ja ollessamme oikealla Herran meille osoittamalla paikalla totuudessa, me saamme avun oikeaan aikaan. Työ Herrassa ei jää palkatta.

Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa (1. Kor. 15:58).

Aterioiva tyttö Meksikon slummissa.

Aterioiva tyttö Meksikon slummissa.

Monet ryntäävät ongelmineen sinne, missä ruoho kulloinkin näyttää vihreämmältä. Mutta vaihdettuaan paikkaa heillä on samat tai suuremmat ongelmat kuin lähtiessään. Jossain vaiheessa heidän on opittava pysymään vahvoina ongelmiensa keskellä. Meidän olisi hyvä sisäistää, että vaikeutemme on aina pienempi kuin Herran meille varaama huolenpito. Jos me pysymme paikoillamme Herrassa, me voitamme ongelmat! Monet tosin ovat olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tehneet oikeita asioita, mutta tultuaan epävarmoiksi tai paineitten kasvaessa suuriksi, he ovat poikenneet pois Herran heille tarkoittamalta paikalta. He ovat alkaneet juosta valitellen ympyrää ja kysellä ihmisten mieltä. Siksi heidän ongelmansa jatkuvat. Monet taas käyvät läpi suuria ja pitkäaikaisiakin uskonkoetuksia ja pysyvät vahvoina ja periksiantamattomina kunnes voittavat. Menestymisen salaisuus koetuksissa on olla oikeassa, Herran osoittamassa paikassa vaikka olosuhteet, ihmiset ja asiat nousisivatkin vastaan. Jumalan tahdon keskipisteessä me saamme hänen ylläpitonsa ja suojeluksensa; Siinä meidät vapautetaan (myös meistä itsestämme) ja meidän tarpeemme täytetään.

Usein me emme edes huomaa tarvitsevamme Jumalan rauhaa ennenkuin pääsemme Hänen läsnäoloonsa. Meidän tulee ottaa aikaa seurustellaksemme Herran kanssa. Mitä enemmän me teemme sitä, sitä enemmän me koemme Hänen rauhaansa.

Laaban yritti estää Jaakobin siunaukset 10 kertaa, mutta mitä tapahtui? Jumala siunasi Jaakobin moninkertaisesti, vieläpä lyhyessä ajassa. Kukaan ja mikään ei voi estää Jumalaa siunaamasta meitä.

Iloitkaa aina Herrassa olipa ongelmia tai ei. Iloitseminen vainoissa, ahdistuksissa, vankeudessa tai kuoleman edessä on kiinnittymistä Jumalan antamiin muuttumattomiin lupauksiin.

Uusi ja vanha parakkikirkko.

Uusi ja vanha parakkikirkko.

Uusi ja vanha parakkikirkko.

Uusi ja vanha parakkikirkko.

Iloa ei tarvitse puristaa itsestään. Ilo tulee Pyhän Hengen hedelmänä. Ilo antaa voimaa elää ja taistella. Nehemia muistuttaakin: iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.

Evankeliumi on armon ja rauhan sanoma. Jeesus toi pelastuksen ilon. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon (Fil. 4:5). Herra on lähellä. Mutta, miten meidät uskovat koetaan ulkopuolisten silmin? Voivatko he vastaanottaa meiltä evankeliumia?

Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat (Psa 86:5). Koska uskova ymmärtää hengellisen kokonaistilanteen, hänen lempeytensä tulisi olla reiluutta, hyväntahtoista ja armahtavaa toisten vikoihin nähden.

Suhtautumisemme tulisi olla sellaista, että lähimmäisemme kokisivat meissä sen armon, jonka me jo olemme Herralta saaneet.

Meidän tulee kertoa murheistamme Herralle ja jättää ne sitten Hänen hoidettavikseen. Usein me kuitenkin hädissämme sieppaamme ne rukoustemme jälkeen takaisin ja jatkamme sitten niiden taakoittamina matkaamme omin voimin.

Kun me elämme iloinemme, suruinemme ja vaikeuksinemme totuudessa, Jeesuksessa Kristuksessa, niin:

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:7).

Rakkaudella,


           Marja ja Risto

Iloa ja rauhaa Herrassa riittää helteisessä telttakodissa kaikista ajallisista puutteista huolimatta.

Iloa ja rauhaa Herrassa riittää helteisessä telttakodissa kaikista ajallisista puutteista huolimatta.

SUOMENKIELINEN HENGELLINEN KARIBIAN RISTEILY

Kuuban kiertäen Haitille, Jamaikaan, Meksikoon ja Miamiin. 7 yötä Allure of the Seas-laivalla.

Kuuban kiertäen Haitille, Jamaikaan, Meksikoon ja Miamiin. 7 yötä Allure of the Seas-laivalla.

Olemme useista pyynnöistä johtuen järjestäneet ainutkertaisen hengellisen risteilyn, joka risteilee Kuuban kiertäen Haitille, Jamaikaan, Meksikoon ja Miamiin 7.3. – 16.3. 2015. Hengellisten palvelujen vetäjinä Risto ja Marja Lindqvist.

Koko matkapaketti 2019 euroa, lapset 1599 ja alle 2-vuotiaat 799 euroa.

Hintaan sisältyy: Reittilennot, lentokenttäverot ja matkustajamaksut, bussikuljetukset ja hotellimajoitus Miamissa aamiaisineen, 7 yön risteily ja täysihoito Allure Of The Seas-laivalla, palvelumaksut, satamamaksut ja verot, suomenkielisen paikallisoppaan palvelut Miamissa…

Koska lento-, bussi-, hotelli- ja laivayhtiöt eivät voi varata paikkoja pitkäksi aikaa, pyydämme sinua:

SAADAKSESI PAIKKASI, ILMOITTAUDU VÄLITTÖMÄSTI,

viimeistään 20.10.2014 mennessä Risto ja Marja Lindqvistille sähköpostitse klikkaamalla tästä. Puhelimitse Eilalle: 044 518 0547.

Paikan varaamisessa ilmoita: Koko nimesi niinkuin se on passissa, syntymäaika, osoite ja puh. nro, sähköpostiosoite ja allergiasi (ruokavaliota varten).

Ilmoittauduttuasi sinulle lähetetään tarkat tiedot matkan aikatauluista, maksuista, maksuehdoista ja matka-asiakirjoista. Voit ne myös lukea ja tulostaa itsellesi nettiosoitteestamme: lisätiedot matkasta klikkaamalla tästä.

 Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat oy

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat oy

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.