Syyskuu 2015

Nuoret ylistämässä kesällä 2015

Nuoret ylistämässä kesällä 2015

Rakkaat ystävämme,

Me kiitämme teitä, rakkaat ystävämme, uskollisuudestanne esirukoilijoina ja työn kannattajina. Olette olleet siinä periksiantamattomia Jumalan palvelijoita.

Iloisena uutisena kerromme, että Marjassa ollut SYÖPÄ on voitettu, ja kaikki hoidot ovat nyt takanapäin. Marja on syöpävapaa ja terhakassa työkunnossa. Kiitos rukoustuestanne! Monenlaisia ihmeitä tapahtui hoitojen aikana, mm. sädetyksessä poltetulle 12cm x 12cm kokonaan vereslihassa olevalle alueelle, jonka paranemiseksi lääkärit arvelivat menevän kuukausia, kasvoi aamurukouksen ja ehtoollisen jälkeen saman päivän iltaan mennessä koko alueen kattava uusi terve iho! Marja sai myös evankelioitua häntä hoitaneet lääkärit, hoitajat, sädettäjät ja odotushuoneessa olevat potilaat. Meidät otettiin iloiten vastaan. Menimme Marjan hoitoihin kuin kotiimme ja ystävien luokse. Nähtävästi jokainen syöpäklinikalla tiesi Suomesta tulleet lähetit. Sairastaminen vahvisti uskoamme ja luottamustamme Herraan sekä laajensi ymmärrystämme Herran moninaisista teistä ja tavoista toimia. Me tartuimme jokaiseen hetkeen ja opetukseen. Tämä aika ei mennyt hukkaan.

Tämä henkilö on yksi niistä jotka vapautuivat voodoohengistä evankelioimisretken aikana 2015

Tämä henkilö on yksi niistä jotka vapautuivat voodoohengistä evankelioimisretken aikana 2015

HAITILLA pastorit ovat järjestäneet kesän aikana useita evankelioimis-retkiä uusille alueille lähetyskäskyn mukaisesti:

“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20).

Lukuisat ohikulkijat ja kyläläiset tulivat kokouspaikoille, vastaanottivat Herran, vapautuivat voodoohengistä ja täyttyivät Pyhällä Hengellä. Parantumisistakin todistettiin. Illalla pidettyihin ylistyskokouksiin tuli useita satoja ihmisiä, ja varsinkin nuorten kokouksissa oli ääni ja ilo ylimmillään.

Pastorit ovat poikamme Tatun kanssa koonneet ja järjestäneet yhteen 80 ORPOA slummin kujilta, hökkelöitten seinämiltä ja kaatopaikoille kasatuista pahvilaatikoista. Yhdelläkään näistä pienistä orpolapsista ei ole ketään vakituista henkilöä hoitamassa, ei kotia, ei omaa sänkyä, ei päivittäistä ruokaa eikä mahdollisuutta päästä kouluun. Jotkut lapsista ovat vaikeasti nälkiintyneitä. Lapset on nyt registeröity, pesty, puettu, ruokittu ja myös kuvattu “kummilapsiksemme”. Toivomme, että Herra vaikuttaisi teissä sen, että voisimme yhdessä yhtenä joukkona toimia kummeina näille pienille orvoille. Saamme 25:llä eurolla/ kuukausi/ lapsi maksetuksi lapselle koulumaksun kristillisessä koulussa, kouluvaatteet, -kirjat ja päivittäisen lämpimän aterian. Kummilapset tulevat hoidetuiksi ja majoitetuiksi pastoreitten, seurakuntalaisten ja uskovien opettajiensa auttamina ja valvonnassa. Näin myös orpojen hengellisestä kasvatuksesta huolehditaan.

Toivomme, että teistä monella olisi tuo 25 euroa/ kuukausi (tai vuosimaksuna 300 euroa/ vuosi) ylimääräistä orpoja varten. Pyydämme kuitenkin, että ette vähentäisi tätä kummirahaa nykyisestä jo toimivasta kuukausittaisesta kannatuksestanne, jonka varassa työt ovat jo meneillään ja niiden jatkuvuus ylläpidetään.

On sydäntäsärkevää nähdä lasten ja aikuistenkin jonottavan satoja metrejä pitkissä jonoissa savikakkuja, joita sitten syövät ainoana ruokanaan nälkäkipuihinsa.

Jaakob opettaa seurakuntia: Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta (Jaak. 1:27).

Ilmoitathan orpotyön tukemisestasi sähköpostitse tai postikortilla osoitteeseen: Risto Lindqvist, P.O.Box 540747, Lake Worth, FL 33454-0747, USA

Ilmoittauduttuasi voit maksaa kummimaksusi 25 euroa/ kuukausi tai vuosimaksuna 300 euroa/ vuosi FinnBeraka ry:n
Tilille: FI73 1745 3000 143174
IBAN: FI73 1745 3000 143174
BIC: NDEAFIHH
Viite: 44448

Tällä kertaa tutustumme Adaisaan: 5-vuotias Adaisa asuu läntisen maapallon puoliskon köyhimmän maan vaarallisimmassa slummissa, Cite Soleilissa. Adaisa on täysin orpo. Hänen ainoa kaukainen sukulaisensa ansaitsee 40 senttiä päivässä. Adaisa kärsii vaikeasta aliravitsemuksesta. Hänellä ei ole kotia eikä omaa sänkyä. Hän on nyt meidän tukemanamme päässyt tänä syksynä kouluu ja saa päivittäisen ruuan. Koulussa Adaisa rakastaa laulamista ja tanssimista.

Tällä kertaa tutustumme Adaisaan: 5-vuotias Adaisa asuu läntisen maapallon puoliskon köyhimmän maan vaarallisimmassa slummissa, Cite Soleilissa. Adaisa on täysin orpo. Hänen ainoa kaukainen sukulaisensa ansaitsee 40 senttiä päivässä. Adaisa kärsii vaikeasta aliravitsemuksesta. Hänellä ei ole kotia eikä omaa sänkyä. Hän on nyt meidän tukemanamme päässyt tänä syksynä kouluu ja saa päivittäisen ruuan. Koulussa Adaisa rakastaa laulamista ja tanssimista.

LASILLISIA VETTÄ. Slummissa tarvitaan puhdasta juomavettä. Huonokuntoisimmat juovat nyt lätäköistä ja likaisesta joesta, jossa myös peseytyvät. Jotkut kantavat juomavettä astioissaan kilometrien päästä. Suon päälle syntyneeseen nyt lähes puolen miljoonan asukkaan slummiin ei voida rakentaa kaivoja. Kannatusvaroista riippuen toimitamme slummiin päivittäin puhdasta vettä tankkiautolla. Osallistuttehan mahdollisuuksienne mukaan myös tähän “lasillisia vettä”-työhön.

Marjan ottama kuva Cite Soleilista. Ihmiset peseytyvät, pesevät pyykkinsä ja hakevat juomavetensä tästä lätäköstä.

Marjan ottama kuva Cite Soleilista. Ihmiset peseytyvät, pesevät pyykkinsä ja hakevat juomavetensä tästä lätäköstä.

Herra odottaa meiltä Sanan ja rukouksen lisäksi käytännön toimintaa sanoessaan: Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni (Matt. 25:35-36). ‘Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ (Matt. 25:40b).

Säännöllinen sanantutkiminen ja sanaan pohjautuva rukouselämä synnyttävät rakkauden Jeesukseen ja halun palvella Häntä iloiten. Paavali kehotti uskovia antamaan tarpeestaan: ’Minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää’ (Fil. 4:17). Rakkaus Herraan Jeesukseen avaa sydämet istumisen sijasta tekoihin ja kartuttaa hedelmää.

Jeesus sanoi: Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi (Joh. 15:16).

Herralle kuuliaiset toimintamme tässä ajassa kirjoitetaan iankaikkisiin kirjoihin taivaassa. Keskittykäämme siis iankaikkisesti pysyviin asioihin. Jumala rakastaa ihmisiä ja on kärsivien lähellä. Hän täyttää heidän tarpeensa useimmiten lähimmäisten kautta. Jos emme suostu tehtävään, Herra varmasti löytää käyttöönsä palvelualttiimmat henkilöt. Kärsiessämme lähimmäistem-me kärsiessä ja täyttäessämme heidän inhimilliset tarpeensa, me olemme Jeesuksen tavoin läsnä heidän hädässään. Rakkautemme ja huolenpitomme synnyttää hedelmää. Kun me sitten olemme nälkäisiä, Herra ruokkii meitä. Sairastaessamme Jeesus tahtoo meidän parantuvan. “Millä mittaamme, sillä meille mitataan takaisin tai mitä kylvämme, sitä myös niitämme”.

Opettaessamme meidän tulisi nähdä Jeesuksen tavoin myös kuulijoiden tarpeet. Usein ajatellaan, että ainoa työ Jumalan hyväksi on näkyvää laulamista, todistamista, opettamista, kastamista ja Raamatun lauseitten käyttämistä. Tällöin unohdamme, että auttaessamme ihmisiä meistä tulee heille elävä sana, joka julistaa: Minä välitän sinusta ja Jumalakin välittää. Näin Jeesus elää meissä ja toimii meidän kauttamme. Olemme silloin painetun sanan sijasta itse eläviä todistuksia Herrasta. Kun olemme lähellä Herraa, me ajattelemme, puhumme ja myös tunnemme Hänen tavallaan.

Gal. 6:10 sanoo: Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

Odottaessamme Jeesuksen toista tulemusta meidän tulee hurskaalta näyttävän istumisen ja ainaisen oppia ottamisen sijasta toimia kirjoitetun Sanan mukaisesti. Sydämemme tulee olla niin lähellä Herraa Jeesusta, että me uskallamme etsiä Jumalan tahtoa ja toteuttaa sitä sitten luottavaisesti käytännön toimin pelkäämättä häpeää, ylenkatsetta tai epäonnistumista. Tekojemme motiivi on silloin rakkaus Herraan. Asenteella, että Jumalaa palvellaan vain “hengellisin töin”, vähätellään juuri niitä palvelumuotoja, aktiivisia tekoja, joiden tekemisistä tai tekemättä jättämisistä joudumme kerran taivaassa henkilökohtaisesti tilille. Jeesus kohdisti toimintansa koko ihmiseen, tämän hengellisiin, fyysisiin, aineellisiin ja sielun tarpeisiin.

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: “Katso, tässä minä olen”. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu (Jes. 58:6-11).

On ilo ja kunnia saada toimia kentällä teidän puolestanne ja lähettäminänne. Kiitos.

Puolestanne rukoillen,


           Marja ja Risto

Ps. Muistattehan, että meillä toimii rukouspalvelu: Nettirukoilijat.com. Uudet kiitosaiheet on taas lisätty sen sivuille. Luethan Herran ihanista töistä keskuudessamme osoitteesta: nettirukoilijat.com/rukousvastauksia.php


Ilmoittaudun kummiksi:

Kuinka monta orpoa tuen

Nimi

Katuosoite

Postinumero

Paikkakunta

Puhelin

Sähköposti


 

Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.