Toukokuu 2018

Väkeä kokoontumassa evankelioimistilaisuuteen Haitilla

Väkeä kokoontumassa evankelioimistilaisuuteen Haitilla

Rakas ystävämme Herrassa,

Olet muurin aukossa siunatulla paikalla

Kiitos sinulle ystävämme ja työtoverimme siitä, että olet uskollisesti varoin ja rukouksin työssä mukana. Olet omassa muurin aukossasi tärkeä ja panoksesi työn hoitamiseksi on ollut välttämätöntä. Herra on suuri ja voimallinen Jumala. Häntä on suuremmoista palvella ja teemme sen ilolla sinun kanssasi.

Koululaisia kotinsa edustalla.

Koululaisia kotinsa edustalla.


Tämä on jo hieno koti slummissa, on sementtilattiakin.

Tämä on jo hieno koti slummissa, on sementtilattiakin.

Ihmeitä ja merkkejä

Vuoden alussa olemme tehneet raportteja työstä ja saaneet katsella pelastuneitten ja kastettujen joukkoja kouluissa, seurakunnissa ja evankelioimistapahtumien yhteydessä. Herra on toiminut väkevästi. Hän ei ole jättänyt meitä yksin, vaan on siunannut julistettua sanaa tunnusteoilla ja ihmeillä mm. ruoat ja puhdas juomavesi ovat lisääntyneet jaettaessa. Viime vuonna jaoimme yhteensä 264’841 ateriaa Haitilla ja Intiassa. Puhdasta juomavettä jaoimme Haitilla 4’133’669 litraa. Olemme lähettäneet kohteisiimme useita kontillisia vaatteita sekä opinto- ym. tarvittavaa materiaalia. Kaikki on tehty uskossa hyvin pienin varoin, emmekä ole joutuneet häpeään. Olemme saaneet iloita Herran rakkaudesta ja ylenpalttisesta työn siunaamisesta. Uskomme, että Herrakin on iloinnut kanssamme.

Orvot voivat vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvin. Työhän tehdään maailman vaarallisimmassa ja köyhimmässä slummissa Cite Soleilissa ja sen ympäristössä sekä pohjois-Intian vuoristoisilla alueilla. Lapset ovat kasvaneet ja pysyneet terveinä. He ovat pärjänneet kouluissa, ovat läpäisseet valtion testit ja päässeet seuraavalle luokalle. Tästä kiitokset kärsivällisesti auttaneille opettajille, sinulle ja tietysti Herralle. Lasten fyysiset ja psyykkiset tarpeet on pyritty täyttämään. Useimmat ovat jo vapautuneet ryöstöjen, ampumisten ja murhien aiheuttamista ahdistuksista. He tuntevat nyt Herran auttajanaan ja parantajanaan. Helppoa työ ei kuitenkaan aina ole ollut.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Evankelioimispaketteja on jaettu 100 000 kappaletta Intiassa

Monenlaisia koetuksia on käyty läpi, mutta kaikista on selvitty voittajina Kristuksessa, kun on edetty Hänen sovitustyönsä ja lupaustensa pohjalta! Niin orvot, pastorit, evankelistat kuin opettajatkin lähettävät sinulle slummiväen kanssa sydämelliset kiitoksensa. Lasten hengellisiä kesäleirejä pidettiin Intiassa ja Haitilla yhteensä 1000:lle lapselle. Evankelioivalle rantaretkelle Haitilla osallistui 260 lasta. Lapset saivat retkellä myös aterian.

Evankelioimispaketteja, joissa kussakin oli pastoreiden valmistamat ja painattamat 4 erilaista opettavaa kirjasta, on viiden työkohteemme toimesta jaettu 100 000 kappaletta jalkaisin henkilökohtaisesti jokaiseen kotiin Intian vuoristoissa. Apunamme kaikessa työssämme on viime vuonna ollut 830 vapaaehtoista uskovaa haitilaista ja intialaista työntekijää.

Kiitos sinulle ja Herralle! Sinä olet Herran valitsema lähettäjä! On suuremmoista olla sinun lähettisi!

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Luonnollinen usko ja sydämen usko

Hebrealaiskirje 11:1 sanoo: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

Uskoa on monenlaista. Jokaisella, niin uskovalla kuin uskosta osattomallakin, on luonnollinen inhimillinen usko, jolla uskotaan mitä fyysiset aistit, järjenpäätelmät ja jatkuvasti vaihtuvat yleiset ajatusmallit kulloinkin ilmoittavat. Em. Sanan paikka puhuu kuitenkin raamatullisesta sydämen uskosta, joka vetää Kristuksessa toivotut näkymättömät todellisiksi. Tuo usko antaa meille sisäisen varmuuden hengessämme, että rukoiltuamme meillä on tuo toivomamme eli pyytämämme asia oikea-aikaisesti silloin kun me sitä tarvitsemme. Herra ei koskaan myöhästy eikä tee virheitä asioita pitkittäessäänkään. Usko on siis sisäinen varmuus toivomastamme asiasta jota emme vielä fyysisesti näe.

Pelätessämme usko muistuttaa: Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! (Psa. 27:1).

Usko on lujasti kiinnittynyt kirjoitettuun Jumalan Sanaan. Usko Jumalaan on siis uskomista Hänen Sanaansa, Raamattuun. Herra on Sana, elämämme vanhurskauttaja, pyhittäjä, ilo, rauha, voima, totuus ja turva. Usein unohtuu ja jää huomaamatta, että Herralla on kaikki valta jo nyt myöskin täällä maan päällä niin käytännön jokapäiväisissä fyysisissä asioissa kuin hengellisissäkin. Jos vähättelemme kirjoitettua Sanaa niin, että jätämme sen päivittäisten asioiden ulkopuolelle juhlahetkiä vartoilemaan, emmekä sydämestämme luota ja turvaudu Sanaan arkipäivän pienissäkin asioissa, niin millainen usko meillä on todellisuudessa Jumalaan joka on Sana?

Orpolapset saamassa uusia koulureppuja

Orpolapset saamassa uusia koulureppuja

Ei tunteitten vaan sanan johdattamina

Kulkiessamme tunteidemme ja ajatustemme johtamina ja katseet ongelmissamme, meillä ei ole tarvitsemaamme sisäistä hengellistä voimaa nousta koetuksista ja sairauksista voittoihin. Uskossa toimiminen on sitä, että kuljemme kirjoitetun Sanan valaisemina ja johdattamina meille tarkoitetun turvallisen ja voittoon vievän tien. Silloin meidän ei tarvitse vilkuilla epätoivossa sivuillemme eikä tähyillä epävarmoina elämämme suuntaa. Lukiessamme Sanaa, Herra avaa sen meille niin, että ymmärrämme soveltaa sitä omiin tilanteisiimme. Sana elää ja toimii.

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät! (Hebr.11:6).

Pyydettyämme Herralta esim. parantumista, meidän tulee myös toimia parantumiseen liittyvien sananpaikkojen linjassa. Samaa Hebrealaiskirjekin (11:1) sanoo: ”…ojentautua sen mukaan, mikä ei näy”. Se on Sanan, siemenen kylvämistä uskossa ja odottamista etukäteen Herraa kiittäen siitä, että Hän on jo ristillä täyttänyt pyyntömme. Sitä seuraa kärsivällisesti odottaminen kunnes saamme siemenestä kasvaneen valmiin sadon eli toivomamme tulee todelliseksi. Tällöin tiedämme jo kokemuksestakin todistaa, että Sana toimii, kun kylvämme siemenemme hyvään maahan, kastelemme sitä kiitollisina sananpaikoin ja niitämme ajallaan väsymättöminä odotettuamme pyytämämme valmiin sadon.

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras (Jaak. 5:16).

Herra käyttää uskoamme ”materiaalina” valmistaessaan meille pyytämäämme asiaa.

Jotkut jäävät rukoiltuaan vain odottelemaan epäuskoisina huokaillen, että “toivottavasti Jumala kuuli rukoukseni.” Ikäänkuin rukousten kuuleminen olisi Herralle sattumanvaraista. Näin jossitellen Sana jää uskossa kylvämättä ja sato kasvamatta.

Lastenpiiri rukouksessa

Lastenpiiri rukouksessa

Olen jo parannettu Hänen haavainsa kautta

Inhimillinen usko sanoo, että paranen tulevaisuudessa Jumalan ajalla, mikäli Herra tahtoo minut parantaa. Sydämen usko muistuttaa Sanasta (Jes. 53:5), että olen jo nyt parannettu ‘Hänen haavainsa kautta’. Usko tarttuu periksiantamattomasti tuohon kirjoitettuun Sanaan ja jatkaa: “Tiedän siis Sanasta, että minulla on se, mitä olen Herralta rukoillut, vaikka en sitä tällä hetkellä vielä näekään”. Usko vetää toivotut todellisiksi.

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Kohoa ja heittäydy mereen

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. (Mark. 11:22-24.)

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (Joh. 10:10). Yltäkylläinen elämä niitetään rukouksella, Sanan kylvämisellä, kiitoksella ja sadon kasvun väsymättömällä ja kärsivällisellä odottamisella.

Monesti emme ole saaneet tai emme saa pyytämäämme (Hebr. 11:36-40), mutta uskossa pääsemme lopulta täydellisyyteen. Herran aikataulu on myös syystä tai toisesta ollut erilainen kuin meidän, tai Herra on varannut meille jotakin parempaa kuin olemme osanneet edes pyytää. Rukousvastaus edellyttää usein Herralta valmisteluja niin itsessämme kuin ympäristössämmekin. Odottaessamme asioiden tapahtuvan välittömästi, menetämme kärsimättöminä väsyttyämme uskomme, ja mitätöimme rukouksemme sanomalla: ”Olen rukoillut Jumalalta apua, mutta Hän ei kuule rukoustani, eikä Hän vastaa minulle”. Näin usko saamisen suhteen on sammunut, ja toivo on jäänyt pysyvästi näkymättömäksi. Olemme näin ymmärtämättämme luopuneet rukousvastauksesta.

Meidän tulee kulkea koko odotuksen matka uskossa kiitellen Herraa siitä, että Hän valmistaa asioita niin, että pyytämämme tulee elämässämme todellisuudeksi. Meidän tulee muistaa myös käyttää auktoriteettia ja käskeä vaikeuksien ja esteiden väistyä.

Jokaisen elämälle on Jumalan valmistama suunnitelma.

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon (Jer. 29:11).

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Pysy sanan linjassa, ei olosuhteitten mukaan

Vihollinen antaa kipua ja surua, mutta Herra on jo valmistanut meille pääsyn niistä. Meillä on avaimena tulevaisuuteemme kaksi valintaa. Joko jäämme olosuhteiden, järjenpäätelmien tai tunteiden ohjaamiksi tai valitsemme tulevaisuutemme Herrassa, ja kuljemme Hänen Sanalla viitoittamaansa suoraa tietä!

Raamatussa on henkilöitä esim. Mooses (2. Moos. 3), Joosef (1. Moos. 37:20) ja Sadrak, Meesak sekä Abednego (Dan. 3:20), joille toiset olivat päättäneet huonon tulevaisuuden, mutta miehet riippuivat uskossaan lujasti Jumalassa ja heidän määränpäänsä muuttuivat. Mihin me olemme menossa? Vastaus riippuu meistä. Sana johtaa meidät turvallisesti ja mutkittelematta taivaalliseen päämäärään. Uskon tiellä on uskontaisteluja ja koetuksia, mutta me voitamme ne Herrassa. Hän nostaa meidät ‘ahdistuksesta avaralle paikalle’ (Psa. 18). Älä koskaan luovuta! Pysy Herraa lähellä, uudista mielesi Sanalla ja rukoile Hengessä! Herra rakentaa ja vahvistaa sinua rukoillessasi kielillä.

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä (1. Tim. 6:12).

Me perimme Jumalan lupaukset uskossa ja kärsivällisyydessä.

Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on (Hebr. 6:11-12).

Rukoilemme sinun ja rakkaittesi puolesta ja toivotamme sinulle iloista kesää!

Puhdasta juomavettä hakemassa

Puhdasta juomavettä hakemassa

Puhdasta juomavettä hakemassa

Puhdasta juomavettä hakemassa

Puhdasta juomavettä hakemassa

Puhdasta juomavettä hakemassa


Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 12.06.2018 myöntämä keräyslupa numero RA/2018/571 ajalle 1.1.2019-31.12.2023. Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus 2019-2023: opetus-, valistus- ja humanitaarinen avustustoiminta, kriisipalvelu ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpito. Työn kohdealueet Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko.
 

Rahankeräyslupa alkaen 2024: Rahankeräyslupa alkaen 2024: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.