u22
u3
u40
u4
u2
u6
u13
u41
u42
u8
Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.
Keväällä 2024

Kiitos sinulle, rakas lähettäjämme, uskollisesta mukanaolostasi tässä työssä. Olemme kokeneet sinun uskollisuutesi sydämiämme hoitavana muistutuksena Herran läsnäolosta ja siunauksesta. Pahoittelemme, ettemme ole kyenneet pitämään yhteyttä täkäläisissä töiden myllerryksissä.

Haitin tilapäisenä ongelmana on, että vahvasti aseistetut kaikista yhteiskuntaluokista muodostuneet jengit pitävät nyt vallassaan yli 80% pääkaupunkialueesta slummeineen. Entisen poliisipäällikön, Jimmy Cherizierin, ”Barbecue”, johtamana jengit hyökkäsivät päävankilaan, josta yli 4000 vankia pakeni ja toisesta vankilasta pakeni 1400 vankia. Pankit, yliopisto, poliisilaitokset, kaupat, hallintorakennukset ja sairaalat ovat nyt heidän hallussaan. Maan tärkein lentokenttä ja satama on suljettu ja 10 poliisiasemaa tuhottu.

Koulut ja kirkot on suljettu. Olematon sairaanhoitojärjestelmä on romahtanut henkilökunnan, vuodepaikkojen, lääkkeiden ja välineiden puuttuessa. Myös YK:n ruokaohjelma suljettiin turvattomuuden vuoksi.

Cite Soleilin asukkaat ovat paenneet pääkaupungin pohjoispuolelle ja maaseuduille. Ehdimme hajasijoittaa orvot turvapaikkoihin. Heistä pidetään huolta. Pastorit ja seurakuntalaiset ovat hetkeksi paenneet.

Tulta, savua, pauketta, kauhua ja tuskaista huutoa on kaikkialla. Jokainen on menettänyt kaiken ja rakkaitaan. Lisäksi nälkä, jano, hoitamattomat sairaudet, pelko ja jatkuva kuumuus kiduttavat. Lepo- ja pesupaikat ja käymälät puuttuvat. Kauhu saartaa mielet kaduilla lojuvien ruumiiden keskellä.

“Barbecue” uhkasi kansanmurhalla, jos pääministeri ei eroa tai jos kansainväliset joukot tulevat maahan.

Haitilta paennut pääministeri Ariel Henry, aivokirurgi, on luvannut erota tehtävästään heti, kun kansan hyväksymä uusi pääministeri on valittu.

Nyt lähes kansallissotaa kuvaavan tilanteen vuoksi Brasilia, Kanada, Ranska, Meksiko, USA ja YK harkitsevat yhdessä Haitin auttamista.

U.S.A. nouti suurlähetystönsä väen pois ja tarjoaa apuaan Haitin kansalliselle poliisille ja YK:n multikansalliselle turvajoukolle, jotta maahan saataisiin rauhalliset ja vapaat vaalit.

Jengit toimivat pimeyden voimien orjina varastaessaan, tappaessaan ja tuhotessaan.

Kun hävitys ja viha kohdistuivat Jerusalemin alkuseurakuntiin, uskovat hajaantuivat eri alueille. Herra käytti tilannetta taivasten valtakunnan sanoman leviämiseksi uusille paikkakunnille. Uskovat kertoivat Jeesuksesta kaikkialla kulkiessaan. Syntyi uusia ryhmiä ja seurakuntia.

Haitinkin tapauksessa käynee näin. Seurakuntalaiset, joiden usko on jo kasvanut kärsimyksissä ja luottamus sekä ensirakkaus Herraan on juurtunut, menevät kyliin ja kaupunkeihin Jeesuksen jalanjäljissä. Nuo Jeesuksen johtamat Hengen hedelmää kantavat uskovat kulkevat ja kylvävät ja poimivat satoa taivasten valtakuntaan. Herran työ moninkertaistuu entisestään.

Vihollinen luuli voittaneensa Golgatalla, mutta näki hävinneensä, kun Jeesus nousi kuolleista. Nytkin vihollinen häviää. Usko, rakkaus ja toivo voittavat. Herra on nytkin läsnä Haitilla. Siellä uskovat kasvavat ja voimistuvat kärsimyksissä. Paetessaan eri alueille he tietävät, että Herra valmistaa uutta heidän elämässään, kunnes Jeesus noutaa heidät. Nyt on vain kuuliaisesti tehtävä, mitä Herra on kutsunut heidät tekemään. Seuratessaan Isän suunnitelmaa kokosydämisesti he kohoavat kuin kotkat ja nousevat sitten uuteen kirkkaaseen aamuun.

Luottamus Isään kantaa vaikeuksien läpi, vaikka emme ymmärtäisikään koetuksiimme liittyviä kipeitä asioita.

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. (Efe. 3:20-21)

Meidän tulee siis pysyä uskollisina työssä vaikeinakin aikoina:

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. (Fil. 4:13)

Jos me katsomme vain siihen, mitä tämän maailman jumala tekee vahingoittaakseen meitä, meidän sielumme (tahtomme, ymmärryksemme, tunteemme) alkaa toimia Sanan vastaisesti. Siksi meidän on tietoisesti valvottava omat ajatuksemme. Oikeat ajatukset Herrassa nostavat ajallaan kipujen ja kärsimysten yläpuolelle. Pimeyden tahto on saada meidät uppoutumaan ajatuksissamme vihollisen aikaansaannoksiin niin, että me joutuisimme huomaamattamme vihollisen otteeseen.

Niin Haitin uskovien kuin meidänkin taistelumme ovat siis hengelliset:

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana . (Efe. 6:10-17)

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman. (Joh. 16:33)

Meidän uskollinen ja voittava Herramme ei jätä aloittamaansa hedelmällistä työtä kesken – ei tätäkään työtä Haitilla. Hän ei jätä uskon sisaria ja veljiä ja orpoja yksin. Herra valmistaa omiensa sydämiä ikuiseen onneen ja nostaa tavalla tai toisella heidän katseensa taivaallisiin.

Me toivotamme sinulle Herramme Jeesuksen läsnäolossa auringon kirkkautta ja lämpöä kevääseen ja kesään!

 

 


 

Marras-joulukuu 2023

Oheinen virsi kertoo Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta maan päälle:

Jeesus Kristus meille nyt neitseestä on syntynyt. Ihmiseksi Jumala tuli tänne taivaasta.

Kansa kaiken maailman näkee ihmeet Jumalan: Sana tuli lihaksi, tänne ihmislapseksi.

Synnittä on syntynyt, synnittä myös elänyt, kantoi synnit maailman, mursi vallan kuoleman.

Ilo, rauha mukanaan saapunut on päälle maan Jumala ja ihminen, auttajamme armoinen.

Isän luota lähtenyt Isän luona taas on nyt, voitti vallat turmion, taivaan aukaissut hän on.

Hän on Isän vertainen, yhtä iankaikkinen, istuu Isän rinnalla maan ja taivaan Herrana.

Jumalalle kunnia olkoon korkeudessa, maassa rauha, suosio, hyvä tahto, sovinto.


(Virsi 16, Hemminki Maskulainen, virsikirjaan v. 1605)

Nyt maailma muuttuu kiihtyvää vauhtia. Monet uskovatkin luulevat kaiken jatkuvan jokseenkin ennallaan. He eivät tule ajatelleeksi, että vaikka Beetlehemin seimessä maannut Jeesus tuli maanpäälle ensimmäisessä tulemuksessaan ihmisten sydänten hengelliseksi kuninkaaksi, niin Hän tulee toisessa tulemuksessaan maanpäälle toisenlaisena. Hän tulee silloin Kuningasten Kuninkaana hallitsemaan fyysisesti koko maailmaa 1000 vuodeksi:

Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: “Kuningasten Kuningas ja herrain Herra”. (Ilm. 19: 11-16).

Mutta ennen tuota Jeesuksen toista tulemista maanpäälle uskovat temmataan ylös Jeesuksen tykö. (Ilm. 3:10; 1.Kor.15:51-52; 1.Tess. 4:16-17; Joh. 14:3).

Meidän uskovien tulee nyt valmistautua ja odottaa ylöstempaamista, ettei meille kävisi kuten tyhmille neitsyille, jotka jäivät valmistautumattomina porttien ulkopuolelle. (Matt. 25.)

Paavali kirjoitti Rooman uskoville ja meille:
Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. (Room. 13: 11-14.)

Uskovien kannattaa ottaa Paavalin kehotus vakavasti. Meidän tulee valvoa ja panna pysyvästi pois pimeyden teot eli pimeys. Pimeys on elämä, jota me elimme ennen uskoontuloamme.

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina (Ef. 5:8). Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1.Joh. 1:7).

Vuosi 2023 on ollut yhtä koettelemusten helminauhaa meidän elämässämme ja työkohteissakin. Olemme kuitenkin pysyneet pystyssä ja säilyttäneet uskon, toivon ja ilon Herrassa.

Asumme edelleen poikamme luona. Jokainen mahdolliseksi katsomamme koti on osoittautunut tarkastuksessa hometaloksi. Murhetta on aiheuttanut myös se, että suuren tietokoneliikkeen teknikko tyhjensi huolimattomuuttaan koko tietokoneeni ja samalla varmuuskopioinnit sekä kaikki pilveen säilytetyt asiat. Yli 30-vuoden kirjalliset työni katosivat – samoin kaikki kirjani ja niiden valmiit englanninkieliset käännökset! Siksi myös nettirukoilijat joutuivat nyt tauolle.

Haitilla on edelleen nälänhätää ja levotonta. Herra ruokkii kuitenkin omansa ihmeellisesti. Hän suojelee, ohjaa, lohduttaa ja pitää terveinä. Herran rakastavassa läsnäolossa ihmisiä pelastuu kaduilla ja kujilla ja tulee sitten kasteellekin. Uusia testamentteja hankitaan ja jaetaan. Sanan opetus, kiittäminen ja ylistäminen on seurakunnissa ja kouluissa jokapäiväistä. Se nostaa katseet ja sydämet vaikeuksista Herraan.

Olemme nyt pakanneet Haitille vaatteita ja ruokaa ym. tarpeellista. Lasti on valmiina laivattavaksi Miamin satamassa.

Intiassa evankelioidaan, rukoillaan ja paastotaan paljon ja iloitaan Herrassa. Väkeä pelastuu ja kastetaan. Sairaita paranee ja riivattuja vapautuu!

Joulu on hyvää evankelioimisen aikaa niin Haitilla kuin Intiassakin. Työryhmät valmistautuvat nyt sadonkorjuuseen.

Kiitos sinulle rakas ystävämme työn tukemisesta ja esirukouksista. Herra siunatkoon kylvösi tähän hyvään ja hedelmälliseen maahan.

Me toivotamme sinulle siunattua joulua Jeesuksen läsnäolossa!

 

 

 


Syyskuu 2023

Kastetilaisuus Haitilla heinäkuussa 2023.

Kastetilaisuus Haitilla heinäkuussa 2023.

Terveisemme ja kiitoksemme uskollisuudestanne työssä ja rukouksessa. Herra on uskollinen ja armahtava. Hän on nytkin tukenut ja johdattanut meitä uuvuttavissa vaikeuksissa.

Ennen joulua Herra sanoi meille: ”Kaikki tulee muuttumaan elämässänne. Pian tulee uusi aika.” Myöhemmin Hän sanoi: ”Minä haen teidät pian pois.” Puhetta seurasi näky, jossa Herra talutti Ristoa ja minua kulkiessamme kolmestaan loivaa ja valoisan kirkasta ylämäkeä. Näyssä emme edes katsoneet taaksemme. Lupaus ja näky toistuivat kahdesti parin viikon kuluttua.

Sitten joulun jälkeen me jouduimme vainojen ja ilkitekojen kohteiksi asuinalueella. Niiden seurauksena me luovuimme muutaman kuukauden kuluttua kodistamme ja jätimme alueen. Mikä sisäinen ilo ja syvä rauha tuohon lähtöön liittyikään! Herra salli vaikeudet irrottaakseen meidät rakkaasta kodistamme uusiin asioihin.

Olemme nyt olleet pahvilaatikoinemme poikamme luona jo viidettä kuukautta. Uutta kotia etsiessämme Herra on antanut meille jokaisessa kohteessa sisäisen varmuuden siitä, että ko. asunto ei ole meille tarkoitettu.

Etsiessämme uutta kotia ajatuksemme oli, että ”etsivä löytää”. Etsimme kotia oman ymmärryksemme mukaisesti. Se ei onnistunut. Olimme Herran aikaa edellä. Valtava rauha ja lepo täytti meidät, kun vihdoin ymmärsimme lopettaa etsimisen. Nyt odotamme kiitellen uskossa ja luottamuksessa, että Herra itse ohjaa meidät oikeaan suuntaan omalla ajallaan.

Haitilla heinäkuussa 2023

Haitilla heinäkuussa 2023

Haitilla heinäkuussa 2023

Haitilla heinäkuussa 2023

Uuden rukoushuoneen avajaiskokous Jharkhandissa, Intiassa

Uuden rukoushuoneen avajaiskokous Jharkhandissa, Intiassa

Kuva uudesta rukoushuoneesta Jharkhandissa, Intiassa.

Kuva uudesta rukoushuoneesta Jharkhandissa, Intiassa.

INTIA

Herra siunaa työtä Delhissä ja vuoriston syrjäisessä kylässä, Jharkhandissa (Bhikampur). Kylän asukkaat vastustavat voimakkaasti Herran työtä. Lähes jokainen asukkaista on noita, ja he opettavat lapsensakin noidiksi. Alueelta puuttuvat koulut ja terveyspalvelut.

Suuresta vastustuksesta ja ilkitöistä huolimatta seurakuntatalo ”Hebron Prayer House” saatiin valmiiksi pääsiäisenä. Sitä ennen pidettiin tämän tästä seitsemän päivän rukouspaastoja. Uuteen seurakuntataloon mahtuu 350 ihmistä.

Monta päivää kestäneissä avajaisissa oli pastorin mukana myös hänen tyttärensä Meghna, joka johti voimakkaasti ylistämistä ja rukousta. Juhlien aikana ihmisiä tuli paljon uskoon ja ilmoittautui kasteelle. Kokouksen jälkeen Meghnan päälle kaadettiin niin paljon kiehuvaa vettä, että hänen vatsansa ja reitensä ihokerrokset paloivat sisäelimiin asti. Lääkärit olivat varmat, että hän ei selviäisi palovammoista. Mutta Meghna parantui kärsittyään kuukausia kovissa kivuissa.

Kevät-kesäiset monsuunisateet aiheuttivat vuoristossa, varsinkin meille rakkailla Himachal Pradeshin alueilla, suuria tulvia ja yli 100 maanvyörymää. Tiet ja asumukset sortuivat ja aiheuttivat paljon ihmismenetyksiä ja taloudellisia vahinkoja.

HAITI

Lähes 300 jengiläistä piti valtaa ja pelkoa yllä murhilla, kidnappaamisilla, raiskaamisilla ja ryöstöillä. Koska poliisit eivät ulkomaisen avun puuttuessa pystyneet lopettamaan kansan tuhoamista, loppuun rääkätyt kansalaiset ottivat yhtenä miehenä oikeuden omiin käsiinsä ja tappoivat tuntemansa jengiläiset. Ampumisten loputtua asukkaat uskaltavat nyt liikkua ulkona.

Sitten suuret sateet aiheuttivat vuorten rinteiltä mutavyörymät asutusten päälle ja tulvia. Niiden seurauksena 42 ihmistä kuoli, 11 katosi ja 136 000 kotia menetettiin.

Uskosta osaton kansa elää sisäisesti rikkirevittyä ja ilotonta elämää surun, pelon ja lohduttomuuden vankina. Nälänhätä on huutava ja lasten ravitsemustila huono. Koleraa on maassa ehkä jo 35 000 tapausta. Vilja tuhoutui, samoin myös kadut, koulut ja terveyspalvelukeskukset. Kohta tämän jälkeen maahan tuli vielä 4.9 asteen maanjäristys. Haitilaisia on kuolemassa janoon ja nälkään.

Cite Soleilin asukkaita on lähtenyt pakoon maaseuduille ja viidakoihin. Useita seurakuntia ja kouluja on lopetettu. Meidän pastorimme jäivät urheasti paikoilleen. Heidän seurakuntansa ovat nyt täynnä vaikeuksissa kypsynyttä väkeä, Jumalan vaikeuksissa kypsyttämää viljaa. Kokouksia pidetään kirkkojen lisäksi iltaisin metsän laitamilla. Nuoria on tullut kesän aikana paljon uskoon, ja heidät on jo kastettukin.

Pari vanhempaa orpoa lähti aloittelemaan itsenäistä elämää rauhallisessa vuoristossa. Pienet orvot ja koululaiset pidettiin kesälomalla poissa kaduilta päivittäisillä ohjelmilla rukouksineen, raamatunlukuineen ja potkupallopeleineen.

Seuraava avustuslasti lähetetään laivalla syksyn kuluessa.

Ulkoilmakokouksessa Haitilla.

Ulkoilmakokouksessa Haitilla.

Kastetilaisuus Haitilla, heinäkuussa 2023.

Kastetilaisuus Haitilla, heinäkuussa 2023.

VAIKEUKSISSA

Vaikeina aikoinakin meidän tulisi keskittyä Herraan olosuhteitten sijasta. Sillä avain voittoon on katseen pitäminen taivaallisissa eli rakastavassa ja auttavassa Herrassa.

Ilossa on voimaa. Paavali iloitsi ja kiitti Herraa vaikeuksissakin. Hän ei kiittänyt vaikeuksista vaan läsnä olevasta auttavasta Herrasta.

Uskomme kasvaa koetuksissa. Usko tuo mukanaan myös rauhan. Voimme silloin luottavaisesti nojautua Herran viisauteen oman ymmärryksemme sijasta. Herra tietää vaivamme ja tahtoo auttaa. Hänellä on auktoriteetti. Herra suojelee ja ohjaa meitä, jos katseemme ei vajoa olosuhteisiin.

Herra voi muuttaa virheemme, vaikeutemme ja menetyksemmekin meidän hyväksemme. Siksi meidän tulee vaikeuksien sijasta keskittyä tulevaan hyvään ja kiittää uskossa etukäteen hyvästä lopputuloksesta, vaikka emme vielä näkisikään muutosta. Herra tuntee meidän kipumme, ja Hän näkee kasvuprosessimme. Hän ei jätä meitä silmänräpäykseksikään yksin. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

Kun katseemme pysyy Herrassa, ja me kiitämme uskossa etukäteen vielä näkymättömästä voitosta, asiat kääntyvät meidän hyväksemme. Voitettu vaikeus synnyttää meissä Kristuksen kaltaisuutta. Me kuljemme silloin uskossa nojautumatta omaan ymmärrykseemme.

Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia (2. Kor. 4: 16-18).

Jumala rakentaa meitä vaikeuksissa. Hän avartaa, vahvistaa ja muuttaa meitä. Hän toimii meidän parhaaksemme kasvattamalla uskoamme. Koetus on aina tilaisuus nähdä Jumalan Sanan toteutuvan. Pysyessämme Sanan linjassa puheemme, tunteemme ja odotuksemme muuttuvat. Silloin me voimme seisoa myös vaikeuksissa käyttökelpoisina.

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt (Joshua 1:8).

Meidän on tietoisesti kieltäydyttävä kaikesta, mikä erottaa meidät Sanan noudattamisesta. Jos teemme kompromisseja Sanan suhteen, niin me tottelemme Herraa vain silloin, kun se sopii meidän omiin haluihimme ja mieltymyksiimme. Olemme silloin lihan tiellä, mikä vie turmioon.

Viisas ja rohkea odottaa luottavaisesti Jumalan ohjausta. Pyhän Hengen ääntä kuunnellessa säästyy myös turhilta paineilta. Rakentaessaan meille hyvää tulevaisuutta Herra ei vastaa aina kysymyksiimme eikä selittele meille aikeitaan. Meidän on yksinkertaisesti vain luotettava Häneen.

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon (Jer. 29:11).

Vihollinen tekee kaikkensa, että me emme noudattaisi Sanaa. Siksi meidän on taisteltava oman uskomme puolesta lukemalla Sanaa. Jeesuskin voitti vihollisen hyökkäykset Jumalan Sanalla.

Paavali tyytyi siihen, mitä hänellä oli. (Fil. 4:11.) Tuo tyytyväisyys on sisäistä rauhaa. Tyytyväisyyden oppiminen on hidasta. Se tapahtuu puhumalla Herran kanssa ja luottamalla Häneen.

Olkaamme aina tyytyväisiä. Herra valmistaa meitä tänään huomiseen. Meidän tulee nojautua Jeesukseen antamalla Hänen viedä meitä eteenpäin parhaaksi katsomallaan tavalla ja ajalla. Jumalalla on suunnitelma jokaiselle askeleellemme. Ei siis kannata hätäillä eikä yrittää harpata nopeammin eteenpäin. Pyhä Henki valmistaa meidät myös seuraavaan ajanjaksoon. Kuunnelkaamme Hänen ääntään. Luottaessamme Herraan me olemme tyytyväisiä ja läpäisemme testin. Mutta jos me emme ole uskollisia nykyhetkessä, emme myöskään saavuta Herran tarkoittamaa tulevien päiviemme parhainta.

Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio. (Jes. 26: 4)

Pojille on nyt suuri ilo, kun pääsevät ulos harrastamaan jalkapalloa.

Pojille on nyt suuri ilo, kun pääsevät ulos harrastamaan jalkapalloa.

Koululaiset saivat ensimmäistä koulupäiväänsä varten paketit.

Koululaiset saivat ensimmäistä koulupäiväänsä varten paketit.

Aika on lyhyt. Olkaamme uskollisia Herran työssä.

Teitä rakkaasti kaivaten ja teille siunattua syksyä toivottaen,

 

 

 


Maaliskuu 2023

Oppilaat saivat ovat Raamatut Haitilla Oppilaat saivat ovat Raamatut Haitilla

Rakkaat ystävämme,

Kiitolliset ja rukousten siivittämät terveisemme täältä hengelliseltä sotatantereelta.

Jatkuva hengellinen sota Haitin, Intian ja Kenian vaikeuksissa sekä myös omissa vaikeuksissamme on muistuttanut meitä pukemaan yllemme Jumalan sota-asun Paavalin kehotuksen mukaisesti:

“Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelut verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen, joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.” (Ef. 6:11-18)

Koettelemukset ja vaikeudet ovat elämämme myrskyjä. Niihin jokainen Jumalan rakastama joutuu ajallaan, koska Herra kurittaa omia lapsiaan. Lähimmäiset eivät aina näe tai tunne meidän koetuksiamme. Yleensä me olemme Jumalan työpöydällä yksin muokattavina. Joskus Herra nostaa vierellemme tukijoita.

Kun hätä valtaa meidän tunteemme, niin tuo sielussamme (tahto, järki, tunteet) syntynyt myrsky henkeämme vastaan tekee meidät lihallisiksi. Ihmettelemme silloin pettyneinä, missä Jumala on, miksi Hän ei ilmesty, ei kuule eikä vastaa.

Kuitenkin Herra on koko ajan läsnä. Hän on meissä Pyhän Henkensä kautta. Hän kulkee vierellämme ja edellämme niin, että me voimme kulkea ennalta valmistetuissa askelissa voittoon. Pyhä Henki antaa meille ymmärrystä ja voimaa nostaa katseemme, tunteemme ja ajatuksemme ulos myrskystä. Vasta silloin me voimme keskittyä myrskyn sijasta Sanan lupauksiin, rukoukseen sekä Herran läsnäoloon, jossa me kuulemme Vapahtajan äänen ja saamme sisäisesti hiljaisen todistuksen siitä, että me selviämme myrskystä voittajina.

Odottaessamme hiljaa uskossa, me näemme Jumalan sotivan puolestamme ja antavan meille voiton. Silloin me emme pety emmekä joudu häpeään. Voimme todistaa, että Jumalalle kaikki on mahdollista.

Usein me emme kuitenkaan hädässämme näe, kuule tai koe Herran läsnäoloa. Herra vaikenee myrskyssä, kunnes testi on tehnyt meissä tehtävänsä. Usko kirjoitetun Sanan pohjalta on silloin syntynyt, ja me näemme kaikkivaltiaan Jumalan suuruuden ja sisäistämme Sanan lupauksineen. Jumalan Sana voi sitten toimia meissä ja meidän kauttamme toistenkin hyväksi. Herra tietää tulevaisuutemme. Hän kontrolloi myrskyt ja ohjaa meitä tänään, huomenna ja iankaikkisesti.

”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.” (Ps. 119:105)

“Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!” (Jaak. 1:12)

Jaakob lisäsi kiusauksen kestämiseen vielä ilonkin kirjoittaessaan: ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.” (Jaak. 1:2-4)

Herra tekee työtään muuttaen meitä koetuksissa ja elämämme laaksoissa. Hän valmistaa meitä selviämään seuraavasta, vielä vaativammasta testistä. Herra nostaa meidät ahdistuksesta avarammalle, korkeammalle ja vaativammalle paikalle.

“Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä; hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Herra tekee minulle minun vanhurskauteni mukaan, minun kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa.” (Ps. 18:17-21)

Herra nostaa myös hengellisen elämisemme tason: ”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.” (Ps. 23:5)

”Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes. 40:29-31)

Me toivotamme teille lämmintä kevättä ja kesää!

Rakkaudella,

 

 

 


Joulukuu 2022

Jeesus Kristus meille nyt neitseestä on syntynyt. Ihmiseksi Jumala tuli tänne taivaasta.
Kansa kaiken maailman näkee ihmeet Jumalan: Sana tuli lihaksi, tänne ihmislapseksi.
Synnittä on syntynyt, synnittä myös elänyt, kantoi synnit maailman, mursi vallan kuoleman.
Ilo, rauha mukanaan saapunut on päälle maan Jumala ja ihminen, auttajamme armoinen.
Isän luota lähtenyt Isän luona taas on nyt, voitti vallat turmion, taivaan aukaissut hän on.
Hän on Isän vertainen, yhtä iankaikkinen, istuu Isän rinnalla maan ja taivaan Herrana.
Jumalalle kunnia olkoon korkeudessa, maassa rauha, suosio, hyvä tahto, sovinto.
(Virsi 16, Hemminki Maskulainen, virsikirjaan v. 1605)

Tämä syksy on ollut kiireellistä ja koettelevaa aikaa. Haitin kaaos, nälänhätä ja epäpuhtaan juomaveden aiheuttamat kolerat ovat tuoneet elämään oman tumman ja raskaan sävynsä.

Riston silmäleikkaukset ovat kuitenkin onnistuneet hyvin. Hän näkee nyt lukea Raamattua ilman suurennuslasia ja imuroida roskatkin lattialta.

Korjaillessaan kirjaansa Marja sai siihen Herralta taas lisää tekstiä ja uutta ulottuvuutta Hänen taivaallisista asioistaan, joten julkaisu siirtynee harppauksen verran eteenpäin. Olemme koko perhe olleet terveitä; koronaa ja flunssaa ei ole ollut kenelläkään.

Olemme paljon pakanneet ja lähettäneet Haitille vaatteita ja ruokaa ym. tarpeellista. Tatu on auttanut tietokoneasioissa ja tiedottamisissa ja kuljetellut lasteja Miamin satamaan Haitille laivattaviksi. Tatu saa vihdoin myös vuosien teologian opintonsa päätökseen. Tästä kaikesta me annamme kiitokset Herralle!

Haitilla on koko kansa nälänhädässä, mutta slummeissa on noin 2 miljoonaa ihmistä varsinaisen nälkäkuoleman rajamailla. USA on nyt toimittanut riisiä ja muuta ruoka-apua. Pastorit, seurakunnat ja orvot ovat kuitenkin pysyneet terveinä ja voivat hyvin. Orvot valmistautuvat odottavin mielin jouluun ja uuteen lukukauteen.

Haitilaisten kiitolliset rukoukset kantavat teidät päivittäin Herran eteen. Heidän sydämensä sykkii teille syvää rakkautta ja kiitollisuutta näinä sydäntä särkevän vaikeina aikoina. Koetusten herättäminä on nyt valtavasti ihmisiä tullut uskoon.

Evankeliumin työ on menestynyt myös Pohjois-Intiassa hyvin. Vuoristoon on jo nyt valmistunut uusi rukous- ja seurakuntatalo lahjaksi saamallemme tontille.

Joulu on lähetyksessä parhainta aikaa evankelioimiselle ja sielujen voittamiselle. Evankelioimistiimit niin Haitilla, Intiassa kuin Keniassakin valmistautuvat Herran vainioilla nyt suureen sadonkorjuuseen.

Kiitos jokaiselle kannattajalle ja rukoilijalle, joka on tukenut tätä Herralta saamaamme työtä rukouksin ja varoin. Jokainen on meille rukousten kautta rakas ja arvokas Herran ”hyvä ja uskollinen palvelija” ja Jumalan ystävä.

Me toivotamme jokaiselle teistä siunattua, rauhallista ja iloista joulua rakkaan Jeesuksemme läsnäolossa!

 

 

 


Syyskuu 2022

Tässä valmistetaan 20 000 evankelioimispakettia kesäkuun jakoa varten.

Tässä valmistetaan 20 000 evankelioimispakettia kesäkuun jakoa varten.

Rakkaat työtoverimme Herrassa,

Me kiitämme uskollisesta mukanaolostanne rukouksin ja varoin. Herran huolenpito teidän kauttanne rohkaisee meitä ja työkohteitamme suurissa vaikeuksissa, nälänhädässä ja hengenvaarassa. Kaikkialla läsnä oleva Herra ei jätä meitä eikä teitäkään yksin.

HAITI

Elämä Haitilla on ollut vaikeaa. Jengit ovat taistelleet koko kevään ja kesän poliiseja vastaan. Sekasorto ampumisineen, joukkoraiskaamisineen, pahoinpitelyineen, ryöstelyineen ja kidnappaamisineen on ollut pelottavaa. Pohjaton tuska ja hätä näkyy asukkaiden silmistä.

Hoitamattomat sairaat kuolevat kuumuudessa kaduille. Ahdistus ja pelko saa perheet pakenemaan päämäärättömästi ja etsimään mitä tahansa koloa, johon perhe mahtuisi. Kaduilla lojuu jo aikoja sitten kuolleita päättömiä, jalattomia tai kädettömiä ruumiita. Ihmiset säntäävät niiden ohitse. On riennettävä jonnekin, päästävä turvaan. Lapsiperheitä asuu ulkona likaisten ja veristen teiden varsilla, asfalteilla ja puistoissa. Asukkaat viilentävät itseään lätäköissä. Siksi sateet ovat heille taivaan lahja.

Nälänhätä on mittaamaton. Jollain alueilla jaetaan ruokaa, mikä riittää vain jonon ensimmäisille. Lapsia kuolee nälkään. Kodittomat eivät voi keittää eikä säilyttää ruokaa – eikä sitä olekaan, koska ryöstetyt kaupat ammottavat tyhjyyttään, ja työttömällä kansalla ei ole rahaa. Käymälöiden virkaa hoitaa mikä tahansa paikka ja pesupaikat ovat lätäköitä.

Heinäkuussa ammuttiin 10 vuorokauden sisällä yksistään Cite Soleilissa 470 ihmistä. Kouluja on tuhottu. Jengiläisiä pistäytyi myös meidän kirkossa. He etsivät pastoria tapettavakseen. Herra oli sitä ennen kehottanut pastoria poistumaan kokouksesta. Myöhemmin he ampuivat pastoria kohti monta kertaa. Hän kertoi kokeneensa ”luotisuihkun”, mutta yksikään luoti ei osunut häneen. Orvot piilotettiin.

Haitin venepakolaisuus alkoi. Pakolaiset lähtevät suurin joukoin huonoilla veneillä kohti Amerikkaa. Harvemmin he pääsevät perille.

Kanada lahjoitti Haitin poliisille 20 aseistettua kulkuneuvoa ja aseita. Poliisi sai nyt jengimellakat loppumaan ja pystyy ylläpitämään turvallisuutta. Tilanne slummissa on rauhoittunut. Seurakunnat ja koulut ovat aloittaneet toimintansa. Orvot ovat palanneet yhteiseen kotiinsa. Heidät valmistettiin rukouksin ja sanaa lukien uuteen kouluvuoteen. Pitkästä aikaa näyttää, että ”auringon paiste syrjäyttää ahdistuksen sumun”.

Kuolleitten näkeminen, jatkuva ammuskelu ja huuto ovat aiheuttaneet kauhua. Kansa janoaa nyt pelastusvarmuutta Herrassa, sisäistä iloa, rauhaa, voimaa ja turvaa. Jeesus on läsnä. Hän armahtaa, nostaa, parantaa ja hoitaa väsyneet.

Kiitos ja kunnia Herralle! Yksikään meidän orpolapsistamme ei ole sairastunut koronaan tai mihinkään muuhunkaan tautiin. Herra on suojellut heidät. Myös 5-lapsinen pastoriperhe on pysynyt terveenä, vaikka olosuhteet ovat olleetkin huonot. Uskovilla on myös ihmeitten kautta riittänyt ruokaa. Kiitos teille uhreistanne!

Rikollinen mies tuli uskoon ja kasteelle.

Rikollinen mies tuli uskoon ja kasteelle.

Rikollinen mies tuli uskoon ja kasteelle.

Rikollinen mies tuli uskoon ja kasteelle.

 
INTIA

Kesäkuussa Pohjois-Intian vuoristossa jaettiin 20 000 evankelioimispakettia. Eräässä kokouksessa tuli 10 henkilöä uskoon ja myöhemmin myös kasteelle. Lisäksi Bhikampurissa pelastui pelätty rikollinen mies. Hän tuli kasteelle heinäkuussa ja valmistautuu 2-vuotiseen raamattukouluun Delhissä.

Heinä-elokuussa valmistettiin syyskuuksi 30 000 evankelioimispakettia. Evankelioimisryhmä lähtee vuoristoon monsuunisateiden hellitettyä.

Meidän tulisi vaelluksessamme pysähtyä kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä. Emme voi sitten Herraa seuratessamme mitata itseämme toisilla ihmisillä. Herra ei vertaa meitä toisiin. Hän odottaa meiltä henkilökohtaisella uskonelämämme tasolla olevia asioita ja näkee meidät menestyvinä, kun me toimimme Hänen kehotuksensa mukaisesti.

Herralla on tarkoitus jokaisen elämälle. Hän on edeltä valmistanut asioita meidän eteemme. Meidän tulee uskaltaa totella Pyhän Hengen ääntä, vaikka kutsumme olisikin erilainen kuin toisilla. Daavid oli erilainen kuin veljensä. Hän lähti rohkeasti Goljatia vastaan. Elisa ei pysähtynyt profeetan oppilaiden puheisiin Elian tulevasta kuolemasta. Hän tahtoi kaksinkertaisen osan Elian hengestä. Meidänkään ei tulisi jämähtää tavanomaiseen eikä kulkea samoja vanhoja polkuja tai odottaa samoja näkyjä kuin toiset saavat. Daavid tappoi sotaväen keskellä jättiläisen. Tällaiset rohkeat ja periksiantamattomat sisaret ja veljet palkitaan heidän uskostaan, rohkeudestaan ja kuuliaisuudestaan.

Pyhän Hengen johtaessa erilaisuutemme tulee esille vihollisen tylsistyttävässä pimenevässä maailmassa. Moni putoaa kelkasta, kun ei ”kuule” Pyhän Hengen ääntä, joka tahtoo ohjata, suojella ja varottaa. Kun vihollinen uhkailee, hyökkää tai hämmentää mielemme, meidän tulisi kuunnella Herraa pysyen rukouksessa ja sanassa.

Rukoilkaa lakkaamatta (1.Tess. 5:17).

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta (Efe 6:18).

Psa. 91 kertoo meille Jumalan lupauksista, jotka meidän tulisi sisäistää omaan elämäämme. Meillä on varma voitto vihollisesta, kun me vetoamme Jeesuksen nimessä lupauksiin:

1 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2 se sanoo: “Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”.
3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
7 Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8 Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. –
9 Sillä: “Sinä, Herra, olet minun turvani”. -Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
10 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
13 Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. –
14 “Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.” (Psa. 91:1-16).

Uskomme kasvaa tuntiessamme Jumalan tahdon ja lupaukset. Voittavan uskonrukouksen salaisuus on Jumalan tahdon tunteminen.

Te rakkaat olette kiitosten siivittäminä päivittäin rukouksissamme.

Teitä siunaten,

 

 

 


Toukokuu 2022

Huhtikuinen evankelioimisretki Intiassa

Huhtikuinen evankelioimisretki Intiassa

 
Kiitämme sinua uskollisesta mukanaolostasi työssä. Rukoustesi voima on tuntunut niin meidän elämässämme kuin lähetyskohteissakin. Kaikista vaikeuksista selvitään aina, kun me kuljemme yhdessä luottavaisesti rukoillen ja katseet Herrassa!

INTIA

Maailma kärsii sodista ja mellakoista. Suruksemme edellisellä evankelioimismatkalla vuoristoon työryhmästämme tapettiin yksi henkilö evankelioimisen tähden. Näin meidän keskuudessamme Intiassa on nyt yhdestä tullut marttyyri! Haitilla tapettiin 2 pastoria aikaisemmin tänä keväänä.

Mutta pelolle ei anneta valtaa. Viikon kuluttua ryhmä aloitti uuden evankelioimisretken vuoristoon. Tällä kertaa saatiin suuria voittoja taivasten valtakuntaan. Useita parantui, ja 14 hindua tuli uskoon ja kasteelle.

HAITI

Slummien sodat ja mellakat ammuskeluineen jatkuvat. Päitä, käsiä ja jalkoja katkotaan viidakkoveitsillä eli macheteilla. Ruumiiden osia jätetään läjittäin kaduille asukkaiden kauhuksi. Viha, armottomuus, laittomuus ja pelko ovat vallassa.

Orvoille etsitään nyt vuokrakotia Port-au-Princen ulkopuolelta. Muistakaa rukouksin ja varoin. Tilanne on vakava.

VAATTEET (Marjan kolmannesta kirjasta)

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa (Kol. 3: 12-17).

Eläessämme Kristuksessa me riisumme iloiten vanhan ihmisemme vaatteet eli pimeyden teot ja pyrimme sydämemme halulla kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen eli pukeutumaan uusiin rakkaan Herramme mielen mukaisiin vaatteisiin. Siinä me sanoudumme irti ennen uskoontuloamme maailmassa omaksumistamme tavoista, pimeyden teoista, jotka taistelevat meidän Jumalaamme vastaan ja yrittävät vietellä meidät huonojen tottumustemme kautta takaisin synnilliseen elämään.

Nuo vanhat poisheitettävät vaatteet ovat maailman ihmisten tapoja sekä uskossaan kasvamattomien syntejä:

Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa (Kol. 3: 8-9).

Koska Jeesus kuoletti lihan teot ristillä:

kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä (Room. 6: 6-7).

Kun me olemme uudestisynnyttyämme kasvaneet Jumalan Sanassa, meillä on Pyhän Hengen voima vastustaa Jumalan Sanalla kiusauksia ja erottautua synnistä. Ennen pelastumistamme meillä ei ollut tuota voimaa, emmekä tunteneet tarvettakaan erottaa itseämme maailman huonosta menosta. Pahat vaatteet: viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeällinen puhe ja valehtelu (Kol. 3: 8-9) ovat vanhaa synnillistä luontoamme. Tuo vanha ihmisemme on siis kuoletettava kyetäksemme vastustamaan syntiä ja voidaksemme pysyä Jumalalle elävinä Jeesuksessa Kristuksessa. (Room. 6: 11).

Sanoutuminen lopullisesti irti vanhasta ihmisestämme ei kuitenkaan yksin riitä, vaan meidän tulee täyttää riisuutumisesta syntynyt tyhjiö pukeutumalla uuteen ihmiseen, koska jumalallinen sekä synnillinen luonto taistelevat meistä. Jeesus opettaa tästä tilanteesta:

Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: ‘Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset” (Luuk. 11: 24-26).

Eläessämme Jumalan Sanasta me pelastumme himojen orjuudesta (2. Piet. 1: 4). Meitä salakavalasti orjuuttavia ja Jumalan valtakunnasta ulos kalastavia pimeyden ansoja ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset. (Gal. 5: 19-21).

Paavali kertoo omasta taistelustaan hyvän ja pahan välillä, jossa hän voittaakseen pukeutuu päivittäin Kristuksen kaltaisuuteen:

Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on (Room. 7: 21-23).

Kiinnittäessämme kiusauksissa katseemme maallisten sijasta ylös taivaallisiin, me voitamme synnin. (Kol. 3: 2).

Uudestisyntyneet ja tulevaisuudessakin uudestisyntyvät on edeltätunnettu ja edeltämäärätty Jeesuksen kuvan kaltaisiksi. Heidät on kutsuttu, vanhurskautettu ja kirkastettu elämään Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan lapsina. (Room. 8: 29-30).

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa (Kol. 3: 12-13).

Me elämme pyhää elämää uskossa. Jos me hetkellisistä kompastumisistamme huolimatta riipumme Kristuksessa emmekä irtisanoutuen luovu Hänestä, niin me pysymme taivasten valtakunnan kansalaisina ja Uuden Liiton väkenä (Psa. 91: 14) heijastaen Jumalan rakkautta pelastumattomille, jotka elävät vielä vihollisen ja synnin orjina pimeyden valtakunnassa.

Me olemme pelastetut armosta uskon kautta ja tulleet ”Jumalan kansaksi”. (Efe. 12: 8a; 1. Piet. 2: 10).

Kristuksen rakkaus meidän sydämissämme vaikuttaa meissä sen, että me armahdamme lähimmäisemme:

ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, (Hebr. 12: 15)
olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä
(1. Piet. 3: 8).

Kristuksen säälin ja Pyhän Hengen voiman ohjaamina me kohtaamme ja autamme eksyneitä ja pelastumattomia sekä ruokimme heitä niin hengellisesti kuin fyysisestikin. (Matt. 18: 33; Hebr. 5:2; Matt. 15: 32).

Myös ystävällisyys on Pyhän Hengen hedelmä. (Gal. 5: 22). Se lievittää ilmapiiriä, rauhoittaa, hoitaa, rohkaisee ja nostaa alas painuneet sekä koetuksissa olevat.

Olkaamme ystävällisiä ja hyväsydämisiä sekä anteeksiantavaisia toisillemme niin kuin Jeesuskin on antanut meidän kaikki syntimme anteeksi. (Kol. 3:12; Efe. 4: 32). Jokainen tarvitsee tukea jossain vaiheessa elämäänsä. Siksi meidän tulee lohduttaen antaa anteeksi toisillemme ja itsellemmekin, ettei lähimmäisemme nääntyisi anteeksisaamattomana matkalla. (2. Kor. 2: 7).

Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?” Simon vastasi ja sanoi: “Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi”. Hän sanoi hänelle: “Oikein sinä ratkaisit” (Luuk. 7: 42-43).

Jeesus opetti meitä rukoilemaan Isä meidän-rukouksessa: ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; (Matt. 6: 12).

Joskus me joudumme hylkäämään omat oikeutemmekin, että Kristuksen rakkaus näkyisi niin uskoville lähimmäisillemme kuin meitä tarkkaavalle maailmallekin.

Jeesus rukoili meidän puolestamme, että me olisimme keskenämme yhtä Isässä ja Hänessä niin, että maailma uskoisi Isän lähettäneen Hänet. (Joh. 17: 21).

Kristuksen lempeyttä ja nöyryyttä heijastaessamme me huomaamme lähellemme hakeutuneet apuamme tarvitsevat.

Pysyessämme nöyrinä me emme ylpisty pitämään itseämme autettavia lähimmäisiämme parempina. Me tarvitsemme arvostelukykyä nähdäksemme itsemme ja motiivimme Jumalan näkökulmasta voidaksemme sävyisästi kohdata autettavien tarpeet.

Raamattu sanoo, että: “Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon” (Jaak. 4: 6b), ja että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta (Fil. 2: 3b-4).

Sävyisä henkilö suuttuu oikeasta syystä oikeaan aikaan. Herra osoitti vihaisuutta oikeasta syystä, oikeassa mittasuhteessa ja tekemättä syntiä:

Silloin hän katsahtaen ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta (Mark. 3:5a).

Paavalin opetus on: “Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli (Efe. 4: 26).

Me tarvitsemme Pyhän Hengen synnyttämää pitkämielisyyttä hengellisessä työssä, etenkin sielujen voittamisessa:
saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella (2. Tim. 4: 2).

Herran pitkämielisyys on rakkautta:
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen (2. Piet. 3: 9; 1. Kor. 13: 4).

Pitkämielisinä me emme voi myöskään antaa periksi Herralta saamassamme tehtävässä, vaan me Kristuksen uskossa etenemme tehtävässä Jumalan ajallaan avaamaa ovea ja voittoa kohti.

Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? (Room. 9: 22-23).

Me saimme laupeuden, että Jeesus sen kautta osoittaisi meissä oman pitkämielisyytensä merkiksi uskoontuleville. (1. Tim. 1:16).

Pyrkikäämme tahrattomiksi ja nuhteettomiksi Herrassa ja pitäkäämme Hänen pitkämielisyytensä pelastukseksemme. (2. Piet. 3: 14-15).

Meidän tulee sietää lähimmäistemme puutteita sekä omia vaillinaisuuksiammekin, mutta emme voi Sanan linjassa sietää pahaa.

Paavali sanoi uskossaan kasvamattomille:
Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; (1. Kor. 3: 2).

Jeesus sanoi Efeson seurakunnalle: Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut (Ilm. 2: 3).

Kärsivällisyys on Hengen hedelmä, jonka myötä kasvamme hengellisesti hedelmällisiksi, koetuksissa kestäviksi ja uskossa vastaanottaviksi sekä hengellisiksi voittajiksi. (Hebr. 6: 12; Jaak. 1:3-4; Jaak. 5:7-8; Luuk. 8: 15; Room. 5: 3-4; Ilm. 3: 10).

Meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi keskinäisestä rakkaudestamme Herraa ja toisiamme kohtaan. Tämän rakkauden on Pyhä Henki vuodattanut sydämiimme. (Joh. 13:35; Room. 5:5). Jumala on armosta ja rakkaudesta tehnyt meidät eläviksi Kristuksessa ja asettanut meidät Hänen kanssaan taivaallisiin. (Efe. 2: 4-6).

Pitämällä uskossa Herran käskyt me pysymme Hänen rakkaudessaan. (Joh. 15: 9-10; Gal. 5: 6). Tuo Kristuksen rakkaus meissä on lain täyttymys. (Room. 13: 10b).

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus (1. Kor. 13: 4-13).

UUSIEN VAATTEIDEN SYNNYTTÄMÄ KÄYTÖS

Asenteita, jotka kirkastavat Herraa pelastumattomille, ovat hyvyys, armahtavaisuus, ystävällisyys ja lempeys. Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen, mutta jos emme sitten pysy Hänen hyvyydessään, niin meidät hakataan pois. (Room. 2:4; Room. 11: 22).

Paavali kuvaa uskossaan kasvaneiden Jumalan ystävien käyttäytymistä työssä, levossa, taisteluissa ja voitoissa. Kaikessa tässä Paavali pitää elämän punaisena lankana Pyhän Hengen synnyttämää uutta luontoa eli uusia vaatteita, joihin Jumalan ystävät ovat pukeutuneet Herrassa uskoontultuaan:

Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken (2. Kor. 6: 3-10).

Miten ihmeelliset ovatkaan sinun tiesi Herra!  

Lämmintä ja Jeesus-keskeistä kesää toivottaen,

 


Maaliskuu 2022

Aurinkoiset ja kiitolliset terveisemme sinulle Pohjoisen sohjoisiin keleihin.

Maailmassa on nyt vaikeaa ja paljon koettelemusta. Mutta jokaisella on mahdollisuus pyytää sekä vastaanottaa Herralta apua. Vain Hänessä me kestämme kärsimykset, eikä voittamisemme kaadu hetkellisistä epäonnistumisistamme huolimatta. Alkaneen vuoden 2022 ja koko tulevaisuutemme kestävä ilo ja onnellisuus riippuu siitä, kuinka läheisessä suhteessa me olemme Herraan Jeesukseen. Ruoskittu Paavali ylisti Herraa vankilassa, ja Joosef pysyi uskollisena Jumalalle, vaikka asiat näyttivät menevän pieleen.

Pimenevä aikamme kiireineen ja huonoine uutisineen pyrkii saartamaan meidät Sanan lukemisesta ja sisäistämisestä sekä rukouselämästä ahdistumisiin, epäuskoisiin murehtimisiin ja pelkoihin. Siksi meidän tulisi pysyä päivittäin Raamatun ääressä ja etsiä rukoillen Sanasta vastaukset ongelmiimme. Jumalan Sana on muuttumaton ja tilanteista riippumaton elämän perusta. Jeesus-kalliota tämä maailma ei voi murtaa.

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt (Joos. 1:8).

Sisäistetty, lihaksi tullut ja toimintaan johtanut Sana vaikuttaa meissä voimaa ja viisautta täyttää taivaallinen kutsumuksemme. Pysyminen Jumalan Sanan lupauksissa nostaa meidät ongelmien yläpuolelle.

“heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava (1.Piet. 5: 7-10).

Näystä ja siihen asetetuista päämääristä sekä Sanan meille oikeuttamista asioista tulee pitää kiinni niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina riippumatta siitä, miltä meistä kulloinkin näyttää tai tuntuu. Usko ja rakkaus pitää henkilön liikkeessä kaikissa olosuhteissa. Ilman näkyä elämä ajelehtii päivittäisten virtojen mukana, ja käyttämättömäksi jäänyt usko tekoineen kuihtuu. Sana ilmoittaa selvästi, mitä Herra on jo meille hankkinut ja mitä Hän odottaa meidän tekevän saamillamme leivisköillä. Hengellisten tehtävien ja lahjojen tunnistaminen edellyttää siis jatkuvasti uudistuvaa läheistä ja kuuliaista rakkaussuhdetta Herraan.

Pyhän Hengen synnyttämä usko, kuuliaisuus, rakkaus ja Sana aktivoivat täsmällisesti ohjattuun ja voittavaan toimintaan.

“En minä sinua hylkää enkä sinua jätä” (Hebr. 13:5b). Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4: 13).

Haiti

Työalueemme, Cite Soleil, on ehkä maailman vaikein ja vaarallisin paikka. Mutta sielläkin Jeesus on voimallisesti läsnä vapauttaen, pelastaen, parantaen, suojellen ja antaen ilon sekä toivon.

Slummin vaikeudet tuntuvat nyt kestämättömiltä. Suuret rikollisjoukot ovat vallanneet alueen. Tammikuussa ne ravasivat katuja, tappoivat näkemänsä ihmiset ja polttivat väkivaltaisesti sulkemiaan koteja teiden molemmin puolin. Hyökkäykset kohdistuivat kaikkiin asukkaisiin.

Pastori rauhoitteli väkeään: ”Meidän tulee luottaa yksin Jumalaan näinä pimeimpinä aikoinakin. Synkkien kärsimysten jälkeen tulee aina Herran antamaa valoa. Vihollinen pelottelee, mutta ne, jotka eivät antaudu pahan tuulen vietäviksi, tulevat näkemään Jumalan kirkkauden.”

Mutta, kun tappamiset ja kotien sekä kirkkojen polttamiset kestettiin, tuli vielä pimeämpää. Yksi pastoreistamme kidnapattiin, kaksi ammuttiin ja neljäs pakeni. Useita kirkkoja suljettiin. Orvot vapisivat, itkivät ja rukoilivat. Meidän syrjäinen koulumme voi näistä kauhuista huolimatta kuitenkin vielä jatkaa toimintaa. Uskovien opettajien järjestämä ohjelma tuo lasten elämään turvallisuutta ja toivoa synnyttävää ajateltavaa.

Seurakunnassa heräsi ajatus, että orpojen pitäminen samassa talossa on nyt riski. Lasten kidnappaamisten välttämiseksi päätimme siirtää heidät viiden ryhmissä piiloon eri paikkoihin. Lapset tulisivat kuitenkin päivittäin kouluun, ruokailisivat, tekisivät tehtäviään ja lähtisivät sitten majapaikkoihinsa ennen pimeän ja rosvojen tuloa.

Hätääntynyt äiti etsiä lastaan.

Hätääntynyt äiti etsiä lastaan.

Ruuanjakoa piilossa.

Ruuanjakoa piilossa.

Opettaaksemme slummilapsille jo pienestä työnteon ja lähimmäisen auttamisen merkityksen, lapset osallistuvat oman ikänsä mukaisesti pieniin kotitöihin kuten pyykkien järjestämiseen, astioiden pesemiseen, lattioiden lakaisemiseen ja lelujen järjestämiseen. Orvot laulavat myös omassa kuorossaan ja harjoittelevat iltaisin. Jotkut lapsista saavat tukiopetusta ranskan kielessä, laskennossa, musiikissa tai tietokoneen käytössä. Pastori pitää myös huolen siitä, että jokainen orvoista oppii johtamaan eli ”vetämään” seurakunnan kokousta ja rukoilemaan toisten puolesta. Lapset lukevat päivittäin yhdessä pastorin johdolla Raamattua ja keskustelevat sitten lukemastaan.

Iloisena uutisena voimme kertoa, että jokainen lapsista läpäisi Haitin virallisen koulutestin joulukuussa ja valmistautuu nyt jo kevään testeihin. Slummin huonoista olosuhteista huolimatta (ei vessoja eikä juoksevaa vettä) yksikään orvoista ei ole sairastunut mihinkään tautiin.

Iloa murheitten keskellä: Lapsille on jo tulossa varat parempien sänkyjen ja patjojen hankintaan. Kiitos Herralle ja lahjoittajalle.

Kun päätös tehtiin orpojen väliaikaisesta sijoittamisesta eri paikkoihin, niin tilanne ehti siitä jo muuttua. Seuraavana iltana tuli valtava joukko poliiseja. He ampuivat jokaisen rikollisjoukkoon kuuluvan miehen. Ampumisten melu ja yöllinen huuto oli sinä yönä hermoja ja sydäntä raastavaa. Lapset rukoilivat tuskaisesti itkien, vapisten ja toisiinsa takertuen. Sinä yönä ei nukuttu.

Meidän alueella on nyt hetken rauhallista. Väkeä tulee meidän seurakuntaamme toisistakin slummin alueista. Lapsia ei nyt siirretäkään orpokodista piilopaikkoihin.

Mutta, taas neljä päivää myöhemmin, uudet rosvojoukot tulivat pahoinpitelyineen ja kidnappaamisineen alueelle. Me jouduimme taas sulkemaan kirkkomme. Surulliset, nälkäiset ja janoiset seurakuntalaiset etsivät nyt uutta salaista kokoontumispaikkaa.

Samanaikaisesti Marja kärsi 3 kuukautta kestäneestä ripulista. Mikään ei pysynyt sisällä. Sen myötä hävisivät voimatkin. Lukuisten tutkimusten tuloksena erikoislääkärit totesivat, että mitään järjellistä syytä ei tautiin ollut. Kaikki koetulokset olivat hyviä. Yllättäen alkanut tauti myös loppui yllättäen ilman lääkkeitä.

Ruokakauppa rauhallisena päivänä.

Ruokakauppa rauhallisena päivänä.

Perheen koti

Perheen koti

Kenia

Kenian piispamme oli rajussa autokolarissa Kibera-slummissa. Hän makasi viikkoja luut katkenneina sairaalassa. Lisäksi hän sai sairaalassa myös vahvan malarian kuumeineen ja kipuineen. Auto tuhoutui täydellisesti. Mutta piispa on nyt Herran avulla kotiutunut sairaalasta ja on paranemaan päin.

Kibera-slummissa tulee paljon muslimeja uskoon. Siksi kristillistä koulua ja seurakuntatiloja on laajennettava. Evankelioimme myös kaduilla ja slummin toisillakin alueilla, joihin on jo tämän johdosta syntynyt useita pieniä seurakuntia.

 
 

Intia

Johtavalta pastoriltamme kuoli yllättäen sisar. Matkustaessaan vaimonsa kanssa hautajaisiin he joutuivat autokolariin, jossa kahdelta edessä istuvalta sukulaiselta ruhjoutuivat kasvot hampaineen ja rintakehät luineen. Pastori selvisi lähes vammoitta.

Kaikissa päivittäisissä koetuksissamme meitä, myös sinua rakas ystävämme, käsketään luottamaan Jumalan lupauksiin:

Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta (Jes. 43:1-2).

Koronavirus vaivaa yhä myös Intiaa. Sen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi monet Delhissä olevat pastorit ovat sulkeneet seurakuntansa ja lähteneet maaseuduille. Heidän seurakuntalaisiaan on nyt tullut meidän seurakuntiimme.

Intiassa vainotaan kristittyjä ja muslimeja päivä päivältä yhä enemmän neljässä osavaltiossa: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh ja Bihar. Valtio ei puutu ongelmiin, ja uutiset eivät raportoi tapahtumista. Jeesuksen tulon lähestyessä meillä on vainoista ja vaikeuksista huolimatta kiire täyttää saamamme evankelioimistehtävä Pohjois-Intian vuoristoissa.

Seuraavat uudet evankelioimiskohteemme ovat: Deoria (Bihar), Varanasi ja Gorakhpur (UP) ja RamGarh Cantt (Jharkhand). Näihin paikkoihin olemme saaneet jo lupaukset tonttien lahjoituksista rukoushuoneitten rakentamista varten.

Muistathan rukouksin evankelioimisohjelmaamme vuonna 2022 Intiassa:

 • Lähetysmatka Bhikhampuriin 1.-13.4.2020. Tuolloin on myös 7 päivän aika paastorukoukselle 4.-10.4. Matkaan lähtee 7 pastoria.
   
 • Delhissä pidetään 21 päivän paastorukous 2.-22.5. Kastettaviksi 20.5. on ilmoittautunut jo nyt 14 henkilöä.
   
 • 30’000 evankelioimispakettia on taas valmisteilla. Rukoilemme Herralta siihen lisää varoja.
   
 • Kokoukset Jassurin seurakunnassa (HP) toukokuun viimeisellä viikolla.
   
 • Evankelioiminen Varanasissa kesä-heinäkuussa. Useat siellä olevat pastorit pyytävät meiltä lisää evankelioimispaketteja.
   
 • Evankelioiminen Bhikhampurissa syys-lokakuussa. Rukoillaan varat rukoushuoneen rakentamiseksi. Maa on jo saatu lahjoituksena.
   
 • Paastoaika rukouksineen Delhissä 7 päivää 7-13.11.
   
 • Joulujuhla 25.12. ja paastoaika rukouksineen 26.-31.12, mikä päättyy uudenvuoden 2023 vastaanottoon.
   

Rakas ystävämme,

Kiitos uskollisuudestasi ja rakkaudestasi Herran työssä. Antamasi lahjat ja uhrit sytyttävät ilon kenttätyössä. Ne muistuttavat meitä sinun ja Herran uskollisesta rakkaudesta ja huolenpidosta. Kiitos, että sinä kuulet, jaksat ja välität.

Sinua siunataan monessa maanosassa. Olet kiitollisten rukousten kohteena niin Suomessa, Haitilla, Intiassa, Keniassa kuin Floridassakin. Me rakastamme sinua. Olet tullut monelle rakkaaksi perheenjäseneksi päivittäisten rukousten kautta!

Siunaavin terveisin,

Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile.”
(5. Moos. 31:8).

 


Joulukuu 2021

Hyvää Joulua

Pyhä seimen lapsi, Jeesus, ei tullut tässä ensimmäisessä tulemuksessaan juutalaisille maanpäälliseksi kuninkaaksi. Hän tuli Isän tahdosta alas taivaasta (Hebr. 10: 1-10) valmistamaan kaikille kansoille mahdollisuuden Hänen nimessään vapautua, pelastua ja parantua sekä päästä Isän yhteyteen. Niille, jotka sitten ottivat ja ottavat pelastuksen Jeesuksessa vastaan, Hän valmisti tätä maailman aikaa varten hengellisen, vastaanottajien sydämissä toimivan taivasten valtakunnan, jossa Jeesus on sydänten kuningas.

Uutisia työkohteistamme:
 

Intia

Monet seurakuntalaisemme lähtivät New Delhistä kotiseuduilleen, kun Intia suljettiin Korona-viruksen vuoksi. Heidän rohkeiden ja voimallisten todistustensa ja Pyhän Hengen voitelemien opetustensa kautta syntyi maaseuduilla kaksi uutta seurakuntaa.

New Delhissä paastottiin 21 päivää. Samalla valmistettiin 20 000 neljän kirjan evankelioimispakettia. Herra vastasi paastoon: neljä uutta hinduperhettä tuli uskoon. Joku uskoontulleista vapautui noituudessa saamistaan vaikeista päänsäryistä. Kaksi perhettä pyytää lapsettomuuteensa rukousta.

Paaston jälkeen kuuden hengen ryhmä lähti New Delhistä lähetysmatkalle Jharkhandaan aloittaakseen alueella pioneerityön. Jharkhandin asukkaat ovat noituuden ja alkoholismin sitomia sekä vihollisen monin tavoin pimittämiä. Alueella on lato, jossa säilytetään lannoitteita. Nyt se oli tyhjänä Covid-19 tilanteen vuoksi ja toimi kokoustilana. Evankelioimispaketteja jaettiin talosta taloon, ja iltaisin pidettiin kokouksia tuossa tyhjässä ladossa. Paljon väkeä tuli uskoon ja kokouksiin. Viimeisenä iltanakin tuli 60 ihmistä uskoon! Tähän nyt syntyneeseen seurakuntaan tuli pastoriksi paikallinen nuori mies, joka valmistui kaksivuotisesta Raamattukoulusta New Delhissä.

Saimme alueelta lahjoituksena tontin, jolle rakennamme varojen kerryttyä pienen seurakuntatalon.
 

Kenia

Keniassa käytetään evankelioimisretkillä vanhaa pakettiautoa kovaäänisineen. Monin paikoin slummin kaduilla pysähdytään kertomaan ja laulamaan Jeesuksesta. Tämän toiminnan johdosta muslimeja on tullut uskoon. Koulu kävi ahtaaksi, kun uskoontulleitten kaksisataa muslimilasta tuli kristilliseen kouluumme. Luokkahuoneita on rakennettava pikaisesti lisää. Koulussa on nyt yli 400 lasta. Myös koululaisten vanhemmat tulevat kirkkoon. Pyhän Hengen läsnäolo ja voitelu on voimakasta. Ihmisiä vapautuu, paranee ja tulee uskoon. Julistus ja laulut kantautuvat pitkälle slummin pimeään yöhön.

Valitettavasti tuo pakettiauto meni nyt rikki ja vaatii korjausta. Herra on voimallinen. Keniassa niitetään runsasta satoa ”taivasten aittoihin”.
 

Haiti

Haitissa 400-henkinen rikollisliiga Mawozo gang kaappasi 17 lähetysihmistä, jotka ovat nyt panttivankeina. Heistä vaaditaan 17 miljoonan dollarin lunastusrahat. Rikollisjärjestöä on vaikea saada kiinni, koska siihen kuuluu väkeä kaikista yhteiskuntaluokista. Nyt he hallitsevat jo puolta osaa Haitista.

Tänä vuonna Haitissa on ollut hurrikaanit, maanjäristys ja presidentti Moisen murha. Uutta presidenttiä ei ole valittu, ja hallitus ei toimi. Kansa ei noudata lakeja. Valtaosa ei edes tiedä laeista mitään. Kaikki tapahtuu oman käden kautta – uskovilla sydämen kautta. Suuri työttömyys, nälkä, hoitamattomat sairaudet ja polttoaineen, puhtaan juomaveden sekä sähkön puute lisäävät tyytymättömyyttä ja rikollisuutta. Sieppauksia on tehty tänä vuonna yli 600. Tällä hetkellä tehdään 1-2 kidnappausta/viikko. Koulut ja kaupat on suljettu. Ampumisista ja ryöstöistä loppuun rääkkääntyneet kansalaiset marssivat kaduilla ja vaativat ruokaa ja polttoainetta ja kidnapattujen vapauttamista.

Ampumisten pelosta perheelliset yleensä pysyvät kotonaan. Meidän orpomme ja seurakuntalaisemme pastoreineen ovat pysyneet terveinä, vaikka eivät ole saaneetkaan rokotuksia. Orvot pidetään rähinöiltä turvallisessa paikassa. Ruokaa ja vettä on varastoitu joksikin aikaa. Mutta kaikkensa likoon Herran työssä panevat pastorit kulkevat Jeesuksen nimessä rohkeasti evankelioimassa ja rukoilemassa niin slummin kaduilla kuin kodeissakin. Usko ja rakkaus eivät anna tilaa pelolle. Kaaos on otollista aikaa evankelioimiselle ja sielujen voittamiselle. Ja kiitos Herralle, satoa tulee!

Orpojamme Cite Soleilissa

Monilla on nyt vaikeuksia, puutetta ja kipua.

Vaikeuksissa ja alaslyötyinäkin meidän tulee nähdä itsemme arvokkaina ja rakkaina niin kuin Jumalakin näkee meidät Jeesuksessa. Sana lupaa, että me olemme armahdettuja, vapautettuja, parannettuja ja kaikin tavoin hoidettuja vastaanotettuamme Jeesuksen sovitustyön ja että meiltä ei uskossa puutu mitään. Uskokaamme ja puhukaamme Sanaan vedoten lupausten toteutumista itsellemme ja olosuhteillemme ts. edessämme uhoaville vaikeuksien vuorille. Lihallisen mielemme synnyttämät napisemiset ja epäuskoiset puheemme ja asenteemme lykkivät meidät vain väärille raiteille. Usein me näin itse omavalintaisesti mitätöimme hyviä asioita elämässämme. Sysäämme näin uskon ja luottamuksemme Herraan omien epäilystemme ja hengellisen kurittomuutemme alle.

Sana rohkaisee meitä etenemään ja voittamaan uskossa: Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4: 13).

Kun me näemme itsemme ja vaikeutemme oikeissa mittasuhteissaan, niin me puhumme Sanaan luottavaisina voittoa Jeesuksessa, ja nousemme uskossa vaikeuksien yläpuolelle, jossa ne eivät enää pääse meitä kurittamaan.

Silloin meille sallitut vaikeudet ovat jo muokanneet meitä, tehneet tehtävänsä ja ovat voitettavissa. Herrassa kaikki kirkastuu kirkastumistaan, vaikka meitä ympäröivä maailma meneekin Sanan mukaan huonommaksi. (2. Tim. 3: 13.)

Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä (Jer. 17: 7-8).

Juurruttuamme siis syvälle Kristukseen me uudistumme ja virkistymme päivittäin Pyhän Hengen kautta Sanassa ja rukouksessa.

Meillä jokaisella on siis mahdollisuus valita vaikeuksissamme, naulitsemmeko me katseemme Herraan vai vaikeuksiin ja luotammeko yksin Sanan lupauksiin vai nojaudummeko me omaan ymmärrykseemme. Tuon henkilökohtaisen valintamme seurauksena me kylvämme itseemme ja ympäristöömme joko hyvää tai huonoa hedelmää, voittoa tai tappiota.

Niin kauan kuin me elämme täällä, vihollinen yrittää pimittää meidät. Siksi meidän on vartioitava omaa lihaamme, tahtoamme, tunteitamme ja ymmärryksiämme. On tärkeää alistaa ajatukset Kristukselle, koska ne muuttuvat meidän sanoiksimme ja myöhemmin teoiksimme.
Meillä on Jeesukselta auktoriteetti Hänen nimessään estää ja mitätöidä vihollisen toimintaa Jumalan Sanalla.

Monet keskittyvät siihen, mitä heillä ei ole tai mitä he eivät osaa, eivät kehtaa tai eivät uskalla. Jotkut odottavat tulevansa ensin paremmiksi, terveemmiksi tai varakkaammiksi ennen kuin he suostuvat luottamaan uskossa Jumalan Sanan lupauksiin.

Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! (Psa. 1: 2-3).

Jotkut eivät tiedä, miten vaikeuksissa tulee toimia. He ihmettelevät, miksi he eivät kasva Herrassa eivätkä koe Herran läsnäoloa. Heiltä on nähtävästi jäänyt nauttimatta hengellinen ruoka: Sananluku, rukous ja viipyminen Herran edessä. Ilman Herraa me emme voi tehdä mitään. Siksi jokainen meistä tarvitsee Pyhän Hengen elämäänsä. Pyhä Henki ohjaa, lohduttaa, nuhtelee, opettaa, muistuttaa ja kulkee kanssamme. Hän vie meidät lopulta vaikeuksien läpi voittoon.

Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta (Jes. 43: 2).

Kastehetki Pohjois-Intiassa

Kastehetki Pohjois-Intiassa

Kastehetki Haitilla

Kastehetki Haitilla

Luo köyhän niin kuin rikkahan saa joulu ihana. Ja yöhön synkkään maailman tuo taivaan valoa! Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan. Nyt köyhän niin kuin rikkaan luo suloinen joulus tuo! (Sakari Topelius)

Me kiitämme sinua kuluneesta vuodesta 2021 ja toivotamme sinulle Jeesus-keskeistä Joulua ja Uutta Vuotta 2022!

Rakkaudella,

 

 


Elo-syyskuu 2021

Maanjäristyksen 2021 aiheuttamaa.

Maanjäristyksen 2021 aiheuttamaa.

Jeesus auttaa

Kiitos, kun olet työssä mukana rukouksin ja varoin. Olet Jumalan asialla. Hyvänä uutisena sanottakoon, että meidän orpomme, pastorimme ja seurakuntalaisemme ovat Jeesuksen veren suojassa ja voivat hyvin.

Haiti on ollut epävakaa vuodesta 1986 lähtien, jolloin diktaattori Duvalier perheineen siirtyi vallasta. Maassa on sen jälkeen tehty useita vallankaappauksia. Viime vuosina Haitilla on voimistunut poliittinen levottomuus, jengiväkivalta ja humanitäärinen kriisi. Lisäksi maa on kärsinyt useista vaikeista luonnonkatastrofeista.

Tämän vuoden aikana vaikeuksien helminauha on ollut loputonta: Covid-19, jengien/poliisien aseelliset väkivaltaisuudet, presidentin ampuminen mellakoineen, trooppinen myrsky, Fred, maanjäristys saviliejuisine maanvyöryineen ja trooppinen myrsky, Grace, rankkoine tuulineen ja 38 cm:n sateineen.

Haitin presidentti Jovenel Moise kidutettiin ja ammuttiin ulkomaisten palkkasoturien toimesta Port-au-Princessä 7.7.2021. Presidentti Moise oli ollut virassa noin kolme vuotta. Häntä syytettiin korruptiosta ja pyrkimyksistä tehdä Haitista jälleen diktatuuri. Presidentti kiisti syytökset ja käyttäytyi yhä autoritäärisemmin. Häntä syytettiin myös aseellisten joukkojen käyttämisestä pysyäkseen vallassa. Nyt presidentti on ammuttu, ja hallitusta ei ole. Parlamentti on toimimaton. Vallan olisi pitänyt siirtyä Rene Sylvestrelle, mutta hän kuoli koronaan. Nyt valtaa pitää virkaatekevä kansan epäsuosiossa oleva pääministeri Claude Joseph. Suuria levottomuuksia ei ole voitu välttää. Myös jengiväkivalta lisääntyi poliittisesti motivoituneen väkivallan rinnalla.

Aseelliset jengit ovat särkeneet ja ryöstäneet kaupat tyhjiksi. Autoja on rikottu ja poltettu. Juomavesitankkiautot on anastettu. Vettä juodaan lätäköistä ja pahoin saastuneesta joesta. Huutojen, itkujen ja ampumisten aiheuttamat äänet sekä jatkuva jano ja nälkä ja kuumuus ovat hermoja repivää ympärivuorokautista koettelemusta.

Kansa kärsii ruokapulasta ja humanitäärisestä kriisistä. Kaiken kokeneet pastorit sanovat, että eivät enää löydä sanoja kuvaamaan tilannetta.

Maanjäristyksen 14.08.2021 voimakkuus oli 7.2 magnitudia. Se oli lähes yhtä voimakas kuin maanjäristys vuonna 2010, jolloin kuoli 220’000 ihmistä. Nyt on ilmoitettu 2’189 ihmistä kuolleiksi, 10’000 on loukkaantunut, 60’000 kotia on tuhoutunut ja 76’000 kotia vaurioitunut. 135’000 perhettä on joutunut jättämään kotinsa. Nyt noin 500’000 ihmistä on vailla suojaa, puhdasta vettä, ruokaa ja terveydenhuoltoa lääkkeineen. Järistys tuntui myös Dominikaanisessa tasavallassa ja jopa Jamaikalla asti.

Slummipastorimme kirjoitti 17.8.:

”Jumala on ahdistuneiden lohduttaja. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.

Jes. 40:29-31 sanoo: Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

Lauantaiaamuna 14.8.2021 koko maa oli shokissa. Maa vapisi ja talot tuhoutuivat. Järistys aiheutti vuorilta myös saviliejuiset maanvyöryt. Noin 1’500 ihmistä kuoli, monet jäivät raunioiden alle. Ne, jotka eivät kuolleet, ovat traumatisoituneet menetettyään rakkaansa ja kotinsa, kaikkensa. He ovat nälkäisiä, janoisia, lannistuneita ja suuressa sielun ja ruumiin tuskassa. Illalla he nukkuvat kentällä. Jokainen pelkää mennä sisälle rakennuksen romahtamisen pelosta.
Sitten yhtäkkiä myrsky Grace aiheutti kovine tuulineen ja n. 38 cm:n sateineen kaaosta kaaoksen päälle. Kuivaa tasaista paikkaa ei enää ollut. Jokaisen, niin terveiden, sairaiden kuin haavoittuneidenkin, oli nukuttava seisten, lapset sylissä, polviin asti ulottuvassa upottavassa mutavedessä. Ei ollut muovia, ei mitään, millä suojata itsensä. Hätä omaisista oli valtava.

Jumala hallitsee kaikkia tapahtumia. Sitten löydettiin neljä päivää raunioiden ja sadevesien alla olleita elävinä. Heidän rukoilevat omaisensa ymmärsivät nyt, että Jumala kuulee ja on uskollinen. Taivaallinen lohduttaja on aina läsnä.”

Vaikeina aikoinakin tullaan uskoon ja kasteelle.

Vaikeina aikoinakin tullaan uskoon ja kasteelle.

Tyypillinen viidakkokoti Haitilla.

Tyypillinen viidakkokoti Haitilla.

Myrsky Grace toi vesisateet maanjäristyksen päälle.

Myrsky Grace toi vesisateet maanjäristyksen päälle.

Äitejä ja vauvoja lepäämässä kuivien pahvien päällä.

Äitejä ja vauvoja lepäämässä kuivien pahvien päällä.

Haitin uskovat ovat oppineet Sanasta näkemään itsensä Jumalan näkökulmasta. Sen pohjalta he toimivat selviytyjinä ja Jumalan suuresti rakastamina. He uskovat, että kaikkialla läsnä oleva Herra pitää huolen heidän ruoastaan, juomastaan ja terveydestään. Hän on voimallinen puhumaan omilleen kaikkialla maailmassa. Jano ja nälkähän on Hänen:

Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni (Matt. 25: 35-36).

Jeesus meissä näkee, kuulee ja auttaa. Voin kuvitella kuulevani vaikeuksissa syvälle uskoon juurtuneiden haitilaisten nöyrät sanat:

Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni (Fil. 4:11-14).

Uudestisyntyneet haitilaiset uskovat, puhuvat ja toimivat lukemansa Jumalan Sanan mukaan. Salaisuus jaksamiseen on siinä, että Herra on heidän koko elämänsä. Mitään ei päästetä Herran edelle. Vaikeuksissakin heidän sydämensä laulaa Herralle, kuten Paavali ja Silaskin rukoilivat ja lauloivat ylistäen vankilassa. Herra teki ihmeen vapauttaessaan heidät. (Apt. 16:24-29).

Meillä on siis valinta. Me itse päätämme keneen ja mihin me käännämme katseemme. Jos emme pane toivoamme Herraan, me luotamme silloin epävakaisiin asioihin. Kun juuremme ovat syvällä Herrassa, me uudistumme päivittäin Sanan, Pyhän Hengen ja rukouksen kautta. Olosuhteet ja ympärillämme sortuva maailma eivät voi silloin murtaa mieltämme eivätkä voi riistää meitä Herran voimallisesta kädestä. Jos me tahdomme nähdä Herran tekoja ja kuulla Hänen ääntään ja haluamme tuntea Hänen sydämensä tahdon ja päämäärät, meidän tulee panna uskomme ja luottamuksemme yksin Häneen. Antakaamme juuriemme mennä syvälle Kristukseen ja tulla kastelluiksi elävällä vedellä. Hätäileminen ja murehtiminen ja napiseminen ovat uskoa vastaan ja estävät meitä kantamasta hyvää hedelmää Kristuksessa. Koska meidän ajatuksemme tulevat puheiksimme ja lopulta teoiksimme, niin voittoisa uskossa etenemisemme edellyttää toimimista seuraavan Sananpaikan mukaisesti:

Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle
(2. Kor. 10:5).

Meidän tulee ymmärtää oma arvomme ja saamamme suojelu Kristuksessa. Herra rohkaisee vaikeuksissa olevaa:

Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta (Jes. 43:2).

Niin kauan kuin me olemme tässä maailmassa, vihollinen ja oma lihallinen mielemme yrittävät liuvuttaa meidät salakavalasti murheisiin ja tappioihin. Mutta, kun me pysymme periksiantamattomasti sivuille ja taakse vilkuilematta Jumalan Sanan linjassa, niin meidät nostetaan testeistä, koetuksista ja vaikeuksista avaralle paikalle voittajina, ja me etenemme silloin vakaasti omassa elämässämme Herran suunnitelmien mukaisesti kohti meitä odottavia kruunuja ja seppeleitä.

Teitä rakkaasti kiittäen ja siunaten Jeesuksen nimessä ja veressä!

 

 

 


Kevät-kesä 2021

Rakas ystävämme,

Oikein ilo nousee pintaan, kun selaa Nettirukoilijoihin tulleita kiitosaiheita! Niistä näkee, että Herra toimii uutterasti keskuudessamme. Hän on uskollinen jokaiselle ja toteuttaa Sanassaan antamansa lupaukset.

Ethän sinä vastauksen saatuasi jatka matkaasi kiittämättömänä? Raamattu kertoo, että vain yksi pitalista parantuneista palasi kiittämään Herraa. Kiitosaiheet rohkaisevat myös rukoilijoita viemään sinun asioitasi Herralle.

Lähetyskohteissa työt etenevät voittoisasti Herran voimassa ja ohjauksessa.

Haitilla on pidetty suuria kokouksia urheilukentällä. Vapautuneita, parantuneita, uskoontulleita ja kastettavia riittää. Riemuitsevat joukot ylistävät ja kiittävät rakastamaansa Herraa. On mahtavaa nähdä, miten Herra vetää haitilaisia puoleensa, antaa heille rauhan, ilon ja voittoisan voiman uskomattoman vaikeissa ja mahdottomiltakin näyttävissä olosuhteissa.

Orpolapsemme ja seurakuntalaiset ovat pysyneet terveinä slummissa riehuvasta koronasta huolimatta. 40 orpolapselle on annettu ikiomat ranskankieliset Raamatut, joita sitten opiskellaan iltaisin yhdessä.

Pastorimme tekivät Pohjois-Intian vuoristoon evankelioimistempauksen. 36 hindua tuli uskoon ja seurakunta perustettiin. Saimme siellä lahjaksi tontin, jolle rakennamme pienen talon kokouksien pitoa varten, kun Herra suo varat. Delhin seurakunta on rakentanut varovaisuussyistä kastealtaan suojaiseen paikkaan talon katolle. Kastajat ja kastettavat saavat nykyisin kiinni jäätyään vuosien vankeustuomiot.

Myös Keniassa on vilkasta. Useita muslimiperheitä on tullut uskoon ja he tulevat uskollisesti seurakunnan kokouksiin. Intialaista Meghnaa on pyydetty sinne auttamaan niin katuevankelioinnissa kuin seurakuntienkin töissä sekä koulun opetusohjelmien muokkaamisessa ja järjestämisessä.

Marjan kirjan saattaminen valmiiksi on työkiireiden vuoksi myöhässä. Samasta syystä tämä kevät-kesän kirjekin tulee vasta nyt. Mutta me elämme uskossa ja toivossa, että kirja valmistuu oikeaan Herran tarkoittamaan aikaan.

Kiitos sinulle esirukouksistasi ja taloudellisesta tuestasi tähän hyvään yhteiseen kylvömaahamme. Sinun antamasi lahjat tuottavat runsasta ja mieluisaa satoa Herralle. Olet Hänelle kallis astia jaloa käyttöä varten. Olet aarre!

Me toivotamme sinulle rauhaa, iloa ja voimaa Herrassa ja valoisaa kevättä, riemullista pääsiäistä Herran elävässä läsnäolossa sekä lämmintä, aurinkoista ja viruksista vapaata kesää!

Sinua rakastaen,

 

 

 


Joulukuu 2020

Lasten riemua

Lasten riemua

Rakkaat ystävämme,

Miten poikkeuksellinen tämä vuosi 2020 onkaan ollut. Me olemme rukoilleet päivittäin teille voimaa ja intoa seisoa rinnallamme näinä epävarmoina aikoina. Evankelioiminen, sielujen voittaminen, opettaminen, kastaminen ym. seurakuntatyöt sekä osaksemme tulleista orvoista ja nälkäisistä sekä janoisista lähimmäisistämme ja kouluistamme huolehtiminen niin Haitilla, Keniassa kuin Intiassakin on jatkunut suurista vaikeuksista huolimatta. Nämä elämää muuttavat ja hyvää hedelmää kantavat työt, kaikkein köyhimmässä ja vaarallisimmassa slummissa Haitilla ja Pohjois-Intian vuoristoisissa työkohteissamme sekä Kenian köyhyydestä kärsivässä Gibera-slummissa, ovat tänä vuonna olleet tarpeellisemmat kuin koskaan.

Haitin slummissa oli Covid-19 viiruksen lisäksi kesällä myös jengien ja poliisien välinen ”sisällissota”. Rankkasateet muuttivat kaatopaikan päälle rakennetun slummin valtavaksi liejualtaaksi, jossa sitten kahlattiin ihmisjätteitten ja kuolleitten rottien seassa. Sairauksien ja tautien määrä moninkertaistui. Työtä jatkettiin mahdollisuuksien mukaisesti. Kokouksia pidettiin turvallisuussyistä useimmiten syrjäseuduilla ulkosalla. Olemme iloisia siitä, että seurakuntamme ja koulumme toimivat nyt normaalisti. Ne olivat suljettuina maaliskuusta heinäkuuhun viiruksen vuoksi. Herra varjeli uskovat ja orvot niin, ettei heistä yksikään sairastunut tuohon viirukseen.

Sateen liejuttamaa slummia

Sateen liejuttamaa slummia

Intia kärsi voimakkaista ilmansaasteista. Asukkaat määrättiin Covid-19 viiruksen vuoksi hakatuiksi tulemisen uhalla täydelliseen kotiasrestiin. Kansa kärsi ruoan ja veden sekä käteisvarojen puutteesta. Kuitenkin kotiarestin aikana pakattiin 100’000 evankelioimispakettia, joissa kussakin oli 4 kirjasta. Niitä jaetaan nyt jo täysipäiväisesti vuoristoissa.

Keniassa on kärsitty viiruksen vuoksi ruoan, veden ja hygieniatuotteiden pulasta. Myös suuret heinäsirkkaparvet tuhosivat ruokavarastoja ja aiheuttivat ihmisille paljon vaivaa.

Me olemme syvästi kiitollisia siitä, että te olette olleet uskollisesti työssä mukana niin rukouksin kuin varoinkin. Perustarpeiden puuttuminen ja kärsimykset ovat olleet sietämättömiä tänä vuonna. Mutta teidän rakkautenne ja huolenpitonne on antanut toivoa jokaiselle työmme kohteelle kaikista vaikeuksista huolimatta. Ennen kaikkea, Herra on ollut väkevästi kanssamme:

Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy (Jes. 40: 29-31).

Retkiateria Haitilla

Retkiateria Haitilla

Kiittäen kuluneesta vuodesta me toivotamme teille

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2021.

 

 

 

 

 

 


Syyskuu 2020

YHTEISKUVA ORVOISTA kesällä 2020. Joitakin lapsia puuttuu kuvasta. Orvot olivat turvassa ja voivat hyvin. Koulunkäynti aloitettiin taas.

YHTEISKUVA ORVOISTA kesällä 2020. Joitakin lapsia puuttuu kuvasta. Orvot olivat turvassa ja voivat hyvin. Koulunkäynti aloitettiin taas.

Rakkaat terveisemme teille siellä kaukaisessa ja kaipaamassamme kotimaassa. Uskomme rukouksien kautta, että Herra on varjellut teidät terveinä, ja että te olette saaneet virkistyä Suomen ihanasta kesästä. Tuokoon alkava syyskausi teille runsaasti siunausten satoa uskollisesta kuuliaisuudestanne Herralle. Kiitos rakkaat rukouksistanne. Ne ovat kantaneet ja auttaneet. Kiitos myös työn taloudellisesta tukemisesta, joka on ollut tuiki tarpeellinen töiden hoitamiseksi kentällä.

Me olemme yhä koronaviruksen uhan alla ja tavallaan eristyksissä niin Haitilla, Intiassa, Keniassa kuin Amerikassakin. Suuria katumellakoita nousee kuin sieniä sateella. Palopommit lentää ja pyssyt paukkuu. Ilma on kostean kuumaa kuin saunan löylyissä. Nyt pari trooppista myrskyä, mahdollisesti hurrikaaniksi muuttuvia, on tulossa meille päin.

Syvistä harmeista ja vaikeuksista huolimatta kaikki on mennyt lopulta hyvin. Ihmeitä tekevä Herra on läsnä. Hän virvoittaa, varjelee, hoitaa, antaa voimaa ja parantaa. Viime kuukausien lähes kestämättömät ongelmat ovat työntäneet ihmisiä lähemmäksi Jeesusta. Ensimmäinen rakkaus Herraan on syntynyt monen sydämessä häivyttäen harmaat ja ahdistavat koronaviruksen sekoittamat päivät ilon ja ylistyksen alle. Väkeä on tullut uskoon! Kiitos Herralle!

Lähetämme tässä varhaisen syyskirjeemme mahdollisten trooppisten myrskyjen tai hurrikaanien aiheuttamien sähkökatkosten ym. ongelmien varalta.

Kuvia slummista trooppisen myrskyn jäljiltä. Taloissa on maalattiat ja vettä polviin asti. Monet nukkuvat yönsä mökkiensä katoilla.

Kuvia slummista trooppisen myrskyn jäljiltä. Taloissa on maalattiat ja vettä polviin asti. Monet nukkuvat yönsä mökkiensä katoilla.

VÄSYNEELLE

Jeesus kysyi opetuslapsiltaan Getsemanessa: ”Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. (Luuk. 21: 46).

Paavali kuvaa uskovan kilvoittelua juoksemisena hengellisellä kilparadalla. Se ei ole ihmisten keskinäistä kilpailua toisten ohittamiseksi, vaan henkilökohtaista kamppailua kukin omissa koetuksissaan ja tehtävissään Herralta saamallaan elämän radalla.

Kamppailullamme on aina alku ja loppu. Herran tahto on, että meistä jokainen saavuttaa maalin, kukin Jumalan säätämällä ajalla.

juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen (Hebr. 12: 1b-2a).

Me väsymme, jos juoksemme omin voimin, katse vaikeuksissa ja hamuilemme apua toimimalla omien järjenpäätelmiemme mukaisesti. Usein fyysistä uupumista aiheuttavat sairaudet ja vanhuus.

Heillekin Raamattu lupaa: mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy (Jes. 40: 31).

Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu (2. Kor. 4: 16).

Meidän tulee siis herätä ja aktivoitua niin hengellisesti kuin fyysisestikin:

“Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne” (Hebr. 12: 12).

Fyysisen kehomme rappeutuminen saa meidät huokailemaan ruumiimme lunastusta, kotiin pääsyä. (Room. 8: 23). Mutta Herra, joka ei jätä meitä hetkeksikään yksin, auttaa ja tukee meitä, jos me annamme Hänelle tilaa sydämissämme ja otamme meille varatun avun uskossa etukäteen kiittäen vastaan. (Jes. 41: 10). Meidän tulee väsyneinäkin jättäytyä Herralle ja turvautua Hänen hyvään ja rakastavaan huolenpitoonsa luottaen siihen Sanan lupaukseen, että apu tulee yksin Herralta. (Psa. 121: 1-2). Myrskyissä ja runneltuinakin me saamme ajantullen todeta ihmeen tapahtuneen, sen lupauksen toteutuneen: että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat (Room. 8: 28a).

Kun me uskossa kiittäen luovutamme vaivamme ja huolemme murehtimatta Herralle, Hän pitää meistä huolen ja täyttää meidän tarpeemme ylenpalttisesti. (1. Piet. 5: 7; Matt. 6: 34).

Paavali ymmärsi väsymysten, heikkouden ja kärsimysten merkityksen hengellisessä elämässään. Juuri niissä hän koki Kristuksen täydellistä voimaa ja todisti:

Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan (2. Kor. 12: 9b).

Kunpa me siirtäisimmekin sydäntemme tauluihin Herran mahtavan lupauksen siitä, että Hän kulkee kanssamme kaikissa tilanteissa. Hän on aina meidän kilpemme ja suojamme. Tästä Herra muistuttaa sanomalla:

Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta (Jes. 43: 2).

Myöskin ympäristön aiheuttamat paineet, arvostelut ja vainot väsyttävät meitä. Sellaisina hetkinä meidän on hyvä palauttaa mieleemme, kuinka Herra neuvoi, ohjasi, auttoi ja kantoi meidät vaikeuksista avaralle paikalle silloin, kun meitä ahdistettiin, häväistiin, epäiltiin ja jopa omaisuuttamme ryöstettiin. (Hebr. 10: 32-34).

Paavali kuvasi tilannetta:

Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut (2. Kor. 4: 8-9).

Käytyämme läpi vaikeuksiamme ja opittuamme niistä Herran teitä ja Hänen tapojaan ohjata meitä, me voimme todistaa päättäväisin sydämin, että:

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4: 13).

Ikävät koetukset kuuluvat olennaisesti meidän vaellukseemme. Niissä Isä hioo ja muovaa meistä astioita jaloon käyttöönsä. Koska me kasvamme ja opimme elämämme laaksoissa ja myrskyissä, niin väsymykset ja vaivat koituvat meille myöhemmin siunauksiksi, jos me voimistumme niistä Sanan johtamina hyvää hengellistä satoa tuovaan elämään.

Jeesus kertoi vaikeuksiemme syyn: Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ‘Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt (Joh. 15: 18-21).

Väsymykset ja ahdistukset valmistavat meitä auttamaan myös lähimmäisiämme:

Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat (2. Kor. 1: 3-4).

Paavali opetti Timoteusta seuraamaan hänen opetustaan, vaellustaan, uskoaan, pitkämielisyyttään, rakkauttaan, kärsivällisyyttään vainoissa ja kärsimyksissä. Herra luotsasi hänet kaikissa vaikeuksissa vapauteen ja voimaan. Hän lisäsi, että jokainen Kristuksessa Jeesuksessa elävä joutuu vainottavaksi. (2. Tim. 3: 10-12). Siinä vaaditaan meiltä Herralta saatua tyyneyttä:

Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne (1. Piet. 4: 12-14).

Me saatamme kärsiä hengellistä väsymystä myös taistellessamme paineita ja meitä kietovaa syntiä vastaan:

pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi (Hebr. 12: 1b, 15).

Paavali puhuu taistelujen laaja-alaisuudesta. Hän rohkaisee meitä kääntämään katseemme pois itsestämme ja väsymyksistämme ja ryhtymään sen sijaan väsymättömään ja lannistumattomaan Herran meidän tehtäväksemme osoittamaan hyvään työhön, koska me saamme siinä voimaa ja saamme myös niittää satoa siitä myöhemmin, jos emme väsy. (Gal. 6: 9).

Meidän tulee siis päättäväisesti suoristaa ja vahvistaa ja nostaa hervonneet kätemme ylös. (Hebr. 12: 12). Se on meidän itse tehtävä, ja meillä jokaisella on siihen voima Herralta. Syventyminen Jumalan Sanaan ja viipyminen Herran edessä rukouksessa ovat avaintekijöitä väsymyksestä pääsemiseksi. Fyysistä uupumusta kärsiessämme meidän tulee myös rauhoittua lepoon ja syödä niinkuin Elia teki paetessaan Iisebeliä.

Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivänmatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: “Jo riittää, Herra; ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi” (1. Kun. 19: 4).

Herra antoi Elian ensin levätä ja nukkua. Sitten Herran enkeli herätti hänet kahdesti syömään valmistamaansa ruokaa. Tämän voimalla Elia kulki seuraavat 40 päivää ja yötä Hoorebille. Elia vahvistui Herran läsnäolosta, levosta, ruuasta ja sai uutta voimaa ja intoa saadessaan uudeksi tehtäväksi voidella kaksi kuningasta ja Elisan profeetaksi. (1. Kun. 19).

Edetkäämme siis aktiivisesti kiitellen ja iloiten murehtimisen ja hätäilemisen sijasta ympäristön meille aiheuttamissa vaikeuksissa.

Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä (Psa. 59: 16).

Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen (Fil. 3: 8; Fil. 4: 6; Jaak. 1: 2).

Jeesus neuvoo meitä rakastamaan vihollisiamme ja rukoilemaan vainoojiemme puolesta (Matt. 5: 44), jotta Hänen hyvä ja pelastava tahtonsa voisi saavuttaa niin vainoojamme kuin meidätkin. Herra näkee saatanan tavoittelevan meitä valtaansa. Mutta Hän rukoilee meidän puolestamme, ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjään. Vielä on työn aika. Herra yhä etsii, kokoaa, hoitaa ja vahvistaa lampaita omaan tarhaansa. Tässä meidän tulee toimia Hänen astioinaan. (Luuk. 22: 31-32, 46).

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa (Hes. 34: 16a).

Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy (Jes. 40: 29-31).

 

 

 

 

 


Heinä-Elokuu 2020

Kiitos Herralle! Kastettavia riittää.

Kiitos Herralle! Kastettavia riittää.

Rakas ystävämme, työtoverimme Herrassa,

On riemullista kulkea ja tehdä yhdessä kanssasi tätä Herran edeltä valmistamaa ja johtamaa työtä, johon Herra on sinut rukouksinesi ja varoinesi kutsunut. Työ sai alkunsa 39 vuotta sitten kolmen henkilön rukousten tuloksena. Risto ja Marja käynnistivät työtä varten Helsingin Evankelioimisyhdistys ry, josta työ kymmeniä vuosia myöhemmin siirtyi Riston ja Marjan mukana heidän perustamaansa FinnBeraka ry:hyn.

Tämä sinnikkäästi edennyt ja vaikeuksissa koeteltu periksiantamaton työ on vuosikymmenien saatossa pelkistynyt, vakiintunut, muotoutunut ja voimistunut slummien olosuhteiden ja jatkuvasti liikehdinnässä olevan sekä vaihtuvan slummiväestön erityistarpeisiin sopivaksi niin Haitilla, Intiassa, Keniassa kuin Meksikossakin. Työ on taidollisesti hiottu timantti, joka loistaa Herran kirkkautta, voimaa ja rakkautta Haitin voodoon, Intian hinduismin, Kenian muslimien ja Meksikon huumekartellien murhien keskellä.

Pyhä Henki on valinnut ja kutsunut työn kannattajat. He ovat pysyneet uskollisina niin hyvinä aikoina kuin vaikeuksienkin keskellä. Vain Jeesus Kristus voi synnyttää tällaisen oman luonteensa mukaisen antautumisen ja sitoutumisen kannattajissa. Heissä tulee yhteisen työn kautta esille Herran rakkaus voitettavia sieluja ja köyhiä sekä hädänalaisia kohtaan.

Vuosikymmenien aikana työ on moninkertaistunut. Teemme nyt työtä neljässä maanosassa: Aasiassa (Intia), Afrikassa (Kenia), Pohjois-Amerikassa (Haiti ja Meksiko) ja Euroopassa (Suomi). Suomen osa on merkittävä, kun työ tehdään puhtaasti suomalaisten kannattajien lahjoituksilla. Kentältä Suomeen lähetetyt ystäväkirjeet kertovat kentän tapahtumista ja rohkaisevat kannattajia kokosydämiseen antautumiseen Herralle ja Sanan mukaiseen uskossa vaeltamiseen. Nettirukoilijat kantavat lähimmäistensä kuormia heidän vaikeuksissaan. He itkevät itkevien kanssa ja iloitsevat saaduista rukousvastauksista: vapautumisista, pelastumisista ja parantumisista sekä voitoista talous- ja ihmissuhdeongelmissa. Runsaista Nettirukoilijoiden kiitosaiheista näkee, että Herra toimii voimallisesti Nettirukoilijoiden keskuudessa.

Kaikki yhdessä tekemämme työ on Herran edeltä valmistamaa. Meidän voimamme ja varamme ovat vähäiset, mutta Herra on sitäkin mahtavampi. Hän enentää materiaalit ja antaa kasvun. Hän on lykkinyt meitä eteenpäin omassa viisaudessaan. Herra on valinnut jokaiseen työkohteeseemme niin Intiassa, Keniassa, Haitilla kuin Meksikossakin itsensä likoon panevia, kaikkensa Herralle antavia uskonsankareita, jotka eivät etsi omaansa vaan sitä, mikä on Herran. Siksi työ menestyy. Herra antaa voimaa, viisautta, taidollisuutta ja uskollisuutta. Hän ei jätä työtään kesken eikä kyllästy vaan vie aloittamansa työn voittoon. Jatkamme siis edelleenkin Herran tahdossa niin kauan kuin työtä voidaan vielä tehdä.

HAITILLA: Työkohteemme ovat pääkaupunkialueella (Port-au-Prince) ja sen ympäristössä olevissa slummeissa. Niistä suurin ja kuuluisin on Cite Soleil, jossa sanotaan 250 000 henkilön sairastuneen koronaviirukseen. Slummeissa ei ole juoksevaa vettä, vessoja eikä useimmiten sähköäkään. Väestö ei luota hallitukseen. Terveydenhuolto on suuresti puutteellista, ja työtön kansa on nälänhädässä.

Haitilla on kuollut viirukseen 5 722 henkilöä. Luku ei ole luotettava, koska kukaan ei ole laskenut slummeissa mellakoivien väkijoukkojen keskellä syntyneitä tai kuolleita. Asukkaat eivät uskalla ottaa testejä. Välttääkseen tartuntoja ja sairastumisia asukkaat ovat pelosta päättäneet tappaa jokaisen koronaviirukseen sairastuneen. Taudista parantuneet eivät uskalla mennä koteihinsa tietäen, että heidät tapettaisiin. Vuonna 2010 koleran puhjettua ihmiset hakkasivat 45 voodoopappia kuolleiksi väittäen heidän aiheuttaneen loitsuillaan sairautta.

Valtio on liian heikko ja välinpitämätön pitämään järjestystä. Väkijoukot ovat uhanneet polttaa ”terveyskeskukset” ja sairaalat sekä surmata terveydenhuollon työntekijät. He heittävät kiviä, hakkaavat viidakkoveitsillä ja ampuvat yrittäessään estää ihmisiä hautaamasta koronaviirukseen kuolleita omaisiaan. Hautausmaalle hankittiin turvamiehet. Eräskin hauta kaivettiin 9 metriä syväksi. Siihen haudatun vainajan päälle laitettiin niin paljon sementtiä, että hauta peittyi. Vasta sitten asukkaat luottivat pysyvänsä koronalta suojassa. Yksi orpokoti väkineen kivitettiin kun johtaja sai koronaviiruksen. Eräs perhe haki 50 miehen voimalla koronaviirukseen sairastuneen tajuttoman omaisensa hoitopaikasta. He pelkäsivät tulevansa tapetuiksi perheenjäsenen sairastuttua. Kansa välttelee testejä tapetuksi tulemisen pelosta.

YK jakoi kansan valistamiseksi 500 000 lentolehtistä ja 250 000 esitteitä, julisteita, videoita ja äänipisteitä. Toivottua tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu sillä noin 80 % ihmisistä slummeissa ei osaa lukea (kaupungissa 50%) ja suurella osalla ei ole sähköä, internetiä, televisiota eikä radiota.

Voodoon harjoittajat, Houngans ja Mambos, väittävät, että heillä on vainajahenkien avulla voima hoitaa koronaviiruspotilaita rituaaleilla ja valmistamillaan rohdoilla. He houkuttelevat potilaita temppeleihinsä.

Vahvana todistuksena Herran varjeluksesta kerromme, ettei yksikään meidän orvoistamme, koululaisistamme ja seurakuntalaisistamme ole sairastunut. Herran uskollisuus toimii heidän kilpenään ja suojuksenaan. (Psa 91: 4).

TYÖPROJEKTEISTA KENTÄLLÄ VUODEN 2019 AIKANA:

Työmme päämäärä on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28: 18b-20).

Mutta me kerromme tässä nyt hengelliseen lähetystyöhön kiinteästi liittyvistä muista töistä:

Koska tilanne Haitin pääkaupunkiseudulla ja etenkin slummeissa on ollut erityisen vaikea vuoden 2019 aikana, olemme pitäneet poliittisten levottomuuksien vuoksi auki vain yhtä 320 oppilaan kristillistä koulua. Koulu noudattaa maan virallista opetusohjelmaa valtion vuosittaisine testeineen.

Olemme ylläpitäneet 25 orpoa ja kustantaneet heille kodin, päivittäiset ruoat, koulumaksut, -vaatteet ja -välineet. Lapset olivat osan vuotta sijoitettuina koulun lähellä oleviin perheisiin. Mellakoiden voimistuttua siirsimme heidät saman katon alle taloon, jossa heidät saadaan turvallisemmin hoidettua ja ruokittua. Suurta helpotusta työhön tuo talon vieressä oleva kaivo, josta saadaan puhdas juoma- ja talousvesi. Näiden slummissa olevien orpojen lisäksi olemme tukeneet 20 kehitysvammaista orpoa lähellä slummia. Myös heille olemme kustantaneet koulut, hoidot ja päivittäiset ruoat. Tiukan talouden vuoksi koulutettavia ja täysin avustettavia orpoja on ollut 45. Jokainen orvoista läpäisi keväällä testit ja pääsi seuraavalle luokalle ja voi vaikeissa olosuhteissakin hyvin.

Olemme vuosittain osallistuneet varojemme mukaisesti puhtaan juomaveden kuljettamiseen slummiasukkaille kuutena päivänä viikossa 52:n viikon ajan. Tankkiautollinen on 13’248 litraa/päivä, mikä tekee n. 4’133’669 litraa/vuosi. Vuonna 2019 projektin hoitoa vaikeuttivat jatkuvat mellakat ja ampumiset sekä ryöstämiset. Puhtaan juomaveden jakamisella ja hygienian opetuksella sekä terveyskasvatuksella säästettiin lapsia ja vanhuksia sekä seurakuntalaisia sairauksilta, loisilta ja niiden aiheuttamilta kärsimyksiltä, kivuilta ja jopa koleralta.

Käytössämme on yksi kokoontumistila Cite Soleilissa olevan koulun lisäksi, jossa käy 130-200 ihmistä viikottain. Säännöllisesti kokoontumis- ja seurakuntatilaa käyttää keskimäärin 800 henkilöä kuukaudessa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä viiden seurakunnan kanssa, joiden kokoontumis- ja seurakuntatilat ovat myös meidän käytettävissämme. Opettajilla ja työyhteydessämme olevilla slummipastoreilla on suorat kontaktit kuukausittain noin 8000 henkilöön.

Koulun oppilaiden ja kokoontumistilojen jäsenmäärien vaihtelut johtuvat slummin asukkaiden alituisesta muuttoliikehdinnästä. Väkimäärä vaihtelee paljon vuodenajoista riippuen ja kaupungin poliittisten tilanteiden sekä trooppisten myrskyjen mukaan. Etenkin vuonna 2019 muuttoliikehdintä oli erityisen suuri vakavien mellakoiden ja ampumisten vuoksi. Tilanne vaikeutti suuresti työntekoa. Suuremmat tilaisuudet ja kokoukset pidettiin rauhallisina aikoina ulkona pallokentällä.

Seurakuntatilamme on aktiivinen. Säännöllistä toimintaa ovat seurakunnan kokouksien ja raamattupiirien lisäksi kuorot, kitaran ja rumpujen soittoillat, hygienia- ja terveysvalistus- sekä muut opetusillat, lastenkerhot, neuvonta-apu, yksilö- ja perheterapia, rukous- ja sielunhoito. Koulun pihalla lapsille ja aikuisille järjestettyjä ohjelmia ovat olleet: hengelliset elokuvaillat, keittoryhmät (ulkona priimuskeittimillä), ruoanjakeluryhmät nälkiintyneitä varten, pelit ja urheilutapahtumat.

Ryhmämme osallistuivat toisten järjestöjen rinnalla lähes viikoittain kokoontuviin vapaaehtoisiin työryhmiin (opettajia ja pastoreita ja sairaanhoitajia), jotka toimivat slummin kaduilla katulasten, orpojen, huonokuntoisten vanhusten ja nälkiintyneiden apuna. Ryhmät jakoivat mahdollisuuksien mukaan ruokaa, vaatteita ja hygieniatuotteita.

Osallistuimme myös vapaaehtoiseen tiedotus- ja hälytysryhmään, joka ilmoitti erilaisin keinoin tilaisuuksista ja vaaratilanteista slummeissa. Huom. Slummin asukkaillahan ei ole televisioita, radioita eikä puhelimiakaan.

Pidimme kolme suurta evankelioimistempausta syrjäseuduilla. Lapsille järjestettiin myös juhlia seurakuntatilassa, pihalla ja koulussa, jolloin lapset saivat aterian, virvoitusjuomia ja lahjoja (vaatteita, kenkiä, leluja ja koulureppuja). Lasten päivätilaisuuksia vetivät vapaaehtoiset opettajat, pastori ja evankelistat. Monet perheenäidit hoitivat pienimpiä osallistujia. Hengellisen opetuksen tai hygienia- ja terveyskasvatuksen lisäksi lapsille annettiin tukiopetusta laskennossa ja ranskankielessä. Opetushetkien lisäksi laulettiin, leikittiin, askarreltiin, piirrettiin ja pidettiin laulu-, raamattu- ym. kilpailuja.

Turvallisuussyistä jaettiin nälkiintyneille perheille pussitettua riisiä, jota he sitten itse asunnoissaan keittivät.

Tämän vuoden aikaiset levottomuudet ampumisineen, tuhopolttoineen, murhineen ja ryöstelyineen aiheuttivat köyhyydessä ja alkeellisissa oloissa eläville slummien asukkaille pelkoa ja vakavaa ahdistusta. Erityisen vaikeaa se on ollut katulapsille sekä nälkiintyneille ja sairaille kadulle hyljätyille vanhuksille.

Slummeissa noudatetaan oman käden lakia. Muuta lakia kansan keskuudessa ei tunneta. Puhelittomat, autottomat ja kouluttamattomat poliisit ovat kykenemättömiä järjestyksen ylläpitoon. Väkivaltaisten ja rajujen mellakoiden vuoksi opettajien, pastoreiden ja sairaanhoitajien illat ja viikonloput ovat täyttyneet vapaaehtoisesta yksilö- ja perheterapiatyöstä ja kriisitilanteissa olevien lasten, raskaana olevien naisten ja vanhusten auttamisesta. Hengellisiin kokouksiin tulee rauhallisena aikana niin paljon väkeä, että suuret kokoukset pidetään ulkona. Ihmisten hätä on suuri.

Olemme vuonna 2019 lähettäneet Haitille kaksi laivakontillista vaatteita, kenkiä, laukkuja, liinavaatteita, peittoja, taloustavaroita, sidetarpeita, keittimiä, kattiloita, astioita, opintomateriaaleja, silmälaseja, radioita, taskulamppuja, tulostimia, käytettyjä tietokoneita, puhelimia, kirjoja, elektroniikkaan ja sähköön liittyviä johtoja, opetusfilmejä ja -materiaalia sekä ruuveja, nauloja, vasaroita, sahoja ym. rakennustarvikkeita. Jaoimme vuoden aikana 82 100 annosta riisiä.

Vapaaehtoisina työntekijöinä ovat olleet rehtori, opettajat, pastorit, evankelistat, seurakuntalaiset, lastenohjaajat, elokuvien näyttäjät ja ”turvamiehet”, kuorolaiset, soittajat ja ruokien hankkijat, kuljettajat ja valmistajat sekä monet isät ja äidit. Slummiprojekteissa on toiminut projektista riippuen keskimäärin 168 vapaaehtoista työntekijää.

ONGELMAT:

Noin 70-80 % slummiasukkaista on luku- ja laskutaidottomia. Pääkaupungissa lukutaidottomuus on noin 50-60%. Ongelmana nälänhädän lisäksi on 80%:n työttömyys ja todellisen terveydenhoidon puuttuminen sekä lapsiorjuus. Myös virallinen ranskankieli aiheuttaa suuria ongelmia kreolinkieliselle väestölle ja etenkin koululaisille. Slummeissa työtä saaneiden päiväpalkka on 1-2 dollaria/ päivä ja siihen verrattuna riisin hinta on 1-2 dollaria/kilo. Ruoan, puhtaan juomaveden ja käymälöiden puuttuminen ja sähkö- sekä polttoainepula tekevät elämisen slummeissa sietämättömäksi. Väkivaltaisuudet, raiskaukset, tauteja levittävät rotat ja nälkiintyneet kulkukoirat ovat päivittäisiä harmeja.

Seurakuntamme ja koulumme ovat lähes 29 vuoden aikana (vuodesta 1991 lähtien) ohjanneet ihmisiä ottamaan vastuuta itsestään ja töistään ja lähimmäisistään. Tämä ohjaus on tuottanut nyt jo seuraavassakin sukupolvessa aktiivisuutta auttamiseen, omatoimisuuteen ja vastuun kantoon, mikä tuli erityisesti näkyviin vuonna 2010 tapahtuneen maanjäristyksen ja vuonna 2017 hurrikaani Irman aiheuttamien ongelmien jälkihoidoissa ja vuoden 2018 ja vuoden 2019 mellakoiden aikana.

Guerdine keittää ruokaa orvoille

Guerdine keittää ruokaa orvoille

Pastorit jakavat seurakuntalaisille apua

Pastorit jakavat seurakuntalaisille apua

TYÖKOHTEET POHJOIS-INTIASSA:

Työalueinamme ovat Intian neljä pohjoisinta osavaltiota Pakistanin rajalta Nepalin rajalle: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh ja Haryana. Työkohteet näissä osavaltioissa ovat köyhiä vaikeakulkuisia vuoristoisia slummialueita: Hapur (UP), Chamba (UK), Dharamshala (HP), Mandi (HP), Jassur (HP), Nirankari (HP), Charkila (UK), Charkhile (UK) ja Delhi. Lisäksi vuonna 2019 uusiksi kohteiksemme tulivat myös Azamgarh, Khurja, Jammu ja Varanasi.

Meillä on myös 4 vapaaehtoisesti työhön osallistuvaa seurakuntaa Delhissä ja sen lähellä olevissa slummeissa.

Kokopäiväisiä vapaaehtoisia vastuunkantajia on neljä pastoria. Työstä vastaa lisäksi yksi johtava henkilö. Hänen tukenaan toimii tytär, joka on koulutukseen ja Intian terveydenhuoltoon erikoistunut maisteri. Hänellä on myös monivuotinen kokemus kansainvälisessä humanitaarisessa työssä.

Työalueillamme kussakin eri osavaltiossa toimii kolme vaihtelevan suuruista vapaaehtoistyöryhmää, joihin kuuluvat myös pastorit ja opettajat. Jokaisessa osavaltiossa on käytössämme seurakunta- ja monitoimitiloja, joissa pidetään päivisin koulua ja iltaisin seurakunnan kokouksia, kerhoja ja muita tilaisuuksia.

Köyhien vuoristoseutujen lapsille on jaettu koulutarvikkeita, vaatteita, kenkiä ja ruokaa. Tukiryhmiä ja palvelupisteitä lapsille ja naisille on pidetty vuoristoalueilla tarpeen mukaan.

Vuoden 2019 aikana työkohteissamme ja vuoristo-alueilla on jaettu opintomateriaaleja ja ruokaa. Riisiä jaettiin 48 787 annosta.

Nagar- seurakuntatilamme vietti 16-vuotisjuhlaansa. Tila on sadoille tulijoille liian ahdas. Suurempaa tilaa etsitään, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat sisään.

Dharamshalassa on naisille järjestetty monitoimitila, jossa naisilla on mahdollisuus ommella päivisin. Iltaisin monitoimitalossa järjestetään kaikenikäisille ohjelmaa ja pidetään seurakunnan kokouksia. Alueella on yhä ollut suuria levottomuuksia ja pahoinpitelyjä, joista toiminta on kärsinyt paljon.

Vuoden 2019 aikana jaettiin kaduilla sekä suoraan koteihin 100 000 opetus- ja tiedotuspakettia sekä lisäksi syksyllä jaettiin uusilla alueilla koteihin 30 000 samanlaista pakettia, joissa kussakin on ilmainen hindinkielinen opetuskirja, traktaatti, valistuskirja ja Johanneksen evankeliumi, jotka on kirjoitettu ja painatettu sekä pakattu paikallisin vapaaehtoisvoimin ja -varoin.

Vapaaehtoisina työntekijöinä ovat olleet opettajat perheineen, muusikot, lastenohjaajat ja useat kymmenet pastorit sekä evankelistat ja jopa kuntien työntekijät.

TYÖKOHTEET MEKSIKOSSA:

Toiminta-alueillamme rajaseutujen lähellä olevissa slummeissa ei levottomuuksien ja väkivaltaisten aseellisten ryöstämisten ja huumekartellien tekemien murhien vuoksi toimintaa ole voitu hoitaa vuoden 2019 aikana.

TYÖKOHTEET KENIASSA:

Keniassa työkohteemme on Giberassa, joka on yksi Afrikan suurimmista slummeista. Työyhteydessämme on kristillinen koulu 200 lapselle ja seurakunnan kokoontumistila noin 300 henkilölle. Vapaaehtoisia opettajia on viikonpäivästä riippuen 4-5. Alueella on hyvin levotonta köyhyyden ja nälänhädän vuoksi. Puhtaan juomaveden ja käymälöiden puuttuessa hygienia- ja terveyskasvatus ovat elintärkeitä. Jaoimme vuoden aikana maissia 9 786 annosta.

Koululaiset saivat päivittäin lämpimän aterian ja hätäapuna hygieniatuotteita, vaatteita, koulutarvikkeita ja maissia.

KRIISIPALVELU, NETTIRUKOILIJAT:

Sähköpostitse tapahtuva henkilökohtainen rukouspalvelu on hädässä oleville aikaerojen vuoksi ympärivuorokautista vuoden jokaisena päivänä. Työ tehdään vapaaehtoisvoimin ja -varoin.

Kriisipalvelun käyttäjiä oli vuonna 2019 yhteensä 21 900. Tämä on noin 60 henkilöä/pv. Nettirukoilijoista kerrottiin tässä kirjeessä jo aiemmin.

FINNBERAKA RY:

FinnBeraka ry:n perustajat ja lähetit, Risto ja Marja Lindqvist, hoitavat 39 vuoden kokemuksellaan ja asiantuntemuksellaan ulkomaiset kolmessa eri maanosassa työkohteina olevat köyhimmät alueet ja slummit, joissa on nälänhätä. Heidän työnsä hengellisten töiden lisänä ovat tarpeiden arviointi (hätäruoka, puhtaat juomavedet, hygieniatuotteet, vaatteet, opinto- ja opetusmateriaalit sekä opintovälineet), hankinta ja toimitus, olosuhteiden arviointi, auttamisen suunnittelu, vapaaehtoisten työntekijöiden valitseminen, organisointi, johtaminen ja osittainen toteuttaminen yhteistyössä olevien vapaaehtoisten työntekijöiden ja johtajien kanssa, valvonta, raportointi ja yhteistyössä koko toiminnan kehittely. Tällaisen työmäärän toteuttaminen ei noudata minkään maan työaika- eikä lomalakeja. Kyseessä on lähetettyjen henkilöiden, Risto ja Marja Lindqvistin omakohtainen koko oman elämän asettaminen lähetyskäskyn mukaisesti Herran käyttöön toisten, niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin hyväksi:

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: “Katso, tässä minä olen”. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: “halkeamain umpeenmuuraaja” ja “teitten korjaaja maan asuttamiseksi” (Jes. 58: 6-12).

Kiitos ystävämme, että sinä kannattajana ja esirukoilijana olet Herran käytössä tässä Hänelle niin rakkaassa ja runsasta hyvää satoa kantavassa työssä.

 

 

 

 


Toukokuu 2020

Haitilla kastamisia riittää. Kiitos Herralle!

Haitilla kastamisia riittää. Kiitos Herralle!

Rakkaat ystävämme,

Kiitos uskollisuudestanne lähettäjinä ja työn kannattajina. Me rukoilemme päivittäin teidän, lastenne, lastenlastenne, kotienne ja työpaikkojenne puolesta. Olemme myös päivittäin lukeneet Psalmin 91 ääneen teidänkin puolestanne:

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: “Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. – Sillä: “Sinä, Herra, olet minun turvani”. -Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. – “Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen” (Psa. 91).

Pitkällinen karanteeniaika on ollut hyvä aika Marjalle kirjoittaa kolmatta kirjaansa.

HAITI ei ollut valmistautunut koronavirukseen. Koko maa on suljettu. Minkään asteista sairaanhoitoa ei ole saatavissa. Asukkaat istuvat yhden huoneen slummikodeissaan nälkäisinä ja janoisina ilman ruokaa, puhdasta vettä ja saniteettisysteemejä käsienpesumahdollisuuksineen. Orpolapsille ehdimme kuitenkin hankkia ruokavarastot. Ihmiset ovat menneet läpi hirvittäviä tilanteita mutta he ovat taistelijoita. Heissä näkyy elämänhalua ja toivoa, koska heillä on syvälle juurtunut kärsimyksissä koeteltu usko, että Jumala voittaa lopulta.

Pastorit toivoisivat voivansa jakaa creolin kielisiä Raamattuja seurakuntalaisilleen, orpolapsillemme ja koululaisille. Etsimme parhaillaan edullisinta hankintapaikkaa. Osallistuthan projektiin.

INTIA ja KENIA ovat myös suljetut. Työkohteemme keskittyvät nyt kodeissaan rukoukseen ja Sanaan. He valmistelevat myös tulevia evankelioimistapahtumia.

Kiitos Herralle, että jokainen työyhteydessämme oleva Haitilla, Intiassa ja Keniassa sekä orpolapset ovat pysyneet terveinä.

Meghna katuevankelioimassa Kenian slummissa

Meghna katuevankelioimassa Kenian slummissa

Herättelyä

Me elämme nyt sisäisesti meissä olevassa taivasten valtakunnassa odottaen ylöstempausta, josta Jeesus puhui vertauksessaan kymmenestä, viisaasta ja tyhmästä neitsyestä. (Matt. 25: 1-13). Näistä viisaat rakastavat kokosydämisesti Jeesusta. Heillä on palava usko, ja he rukoilevat paljon eläen taivaallisessa rakkaudessa. Pyhän Hengen tuli ja armolahjat ja syvä rakkaus Herraan aktivoivat heidät hengelliseen työhön. Viisaat kuulevat ylkänsä, paimenensa äänen ja voittavat sieluja.

Tyhmät sitävastoin laiminlyövät uskonelämänsä hoitamisen. He käyvät kokouksissa ja ottavat innolla vastaan opetusta: mutta Sana ei pääse uskossa sulautumaan heissä Pyhän Hengen johtamiksi rakkauden teoiksi. Heidän työnsä ovat sielunelämän pohjalta suoritettuja tekoja, jotka katoavat vastustuksen tullessa. Heille ei maistu syvä rukouselämä Herran läsnäolossa ja voimassa. Pyhän Hengen tuli ja voima tuntuvat heistä vierailta samoin kuin kokonaisvaltainen antautuminenkin Herralle.

Meidän on nyt aika herätä tilasta, jossa osa kymmenestä neitsyestä oli tässä Jeesuksen varoittavassa kertomuksessa. Meidän tulee Sanalle kuuliaisina täyttää astiamme öljyllä; täyttyä Pyhällä Hengellä. Puolet neitsyeistä, jollain lailla toimivista uskovista, jää porttien ulkopuolelle kun eivät ota oikeaan aikaan vaelluksessaan öljyasiaa todesta.

Paavali kehotti roomalaisia: Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa (Room. 12: 11).

Monet uskovat ovat Efeson seurakunnan tavoin nuokahtaneet ajelehtimaan uskonelämässään. He ovat huomaamattaan hyljänneet ensimmäisen rakkautensa Herraan. He eivät koe Herran iloa, voimaa, läsnäoloa eivätkä ehkä edes huomaa Hänen huolenpitoaan. Samalla, kun ilo Herrassa on kadonnut, heidän voimansa on hiipunut harrastusten ja kiireiden alle. Herra on siirtynyt pois ensimmäiseltä paikalta jokapäiväisessä elämässä.

Monet tiedostavat oman tilansa ja kasvaneen etäisyytensä Herraan. Mutta se ei enää vaivaa heitä niin kuin alussa. Heidän omantuntonsa ääni on hiljentynyt, ja peite on osittain silmillä. Heillä ei ole enää halua hengelliseen paloon eikä aikaakaan vahvoille hengellisille asioille kuten rukoukselle, Sanan luvulle ja viipymiselle Herran edessä. Sen sijaan heille sopivat kokoukset, joissa vedotaan rakkaudessa toimivan uskon ja Jeesuksen nimessä saadun auktoriteetin käytön sijasta tunteisiin, tahtoelämään ja järkeen ts. sielunelämään. Hengellisesti puolinukuksissa oleva ei näe tilaansa todellisuuden valossa, Jumalan näkökulmasta.

Kuultu Sana ei enää aktivoi heitä hengen johtamaan toimintaan niin kuin ennen, ei rukoustaisteluun eikä palvelemaan lähimmäisiä Jeesuksen tarkoittamalla tavalla, jolloin Kuningas sanoo oikealla puolella oleville lampailleen: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti (Matt. 25: 33-34b).

Kun synnintunto estää haluamasta lähestyä Herraa, uskova huomaa, että häneltä puuttuu jotain suhteessa Herraan, jotain on tapahtunut itsessä.

Vasta herättyämme hengellisestä torkahtelusta, me ymmärrämme oman hengellisen tilamme. Näemme synnin niinkuin se on, sydämemme sellaisena kuin se on, Jeesuksen sellaisena kuin Hän on. Koemme uudestaan Herran armollisen rakkauden ja läsnäolon. Ymmärrämme kulkeneemme väärissä maailman syöttämissä unelmissa ja itsekkäissä tarpeiden täyttämisissä, jotka houkuttelevat ja tasoittelevat tien hengelliseen kuolemaan.

Raamattu siis varottaa meitä nukahtamisesta, periksiantamisesta ja kahdella tiellä kulkemisesta.

Monet jäävät taipaleelle sen vuoksi, että he eivät lähteneet rohkeasti toimimaan kuulemansa Sanan mukaan. He olivat Sanan kuulijoita mutta eivät tekijöitä.

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat (Hebr. 4: 1-2).

Emmehän me vetäydy uskosta lihan tekoihin oman mielemme vihollisiksi ja seuraamaan omia ajatuksiamme, omia tunteitamme ja mielitekojamme niin, että lihamme pääsee johtamaan meitä.

Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi (Hebr. 10: 38-39).

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa (Gal. 5: 19-21).

Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa (Efe. 5: 5).

Jos Pyhällä Hengellä täyttynyt henkilö luopuu, hänen on mahdotonta uudistua:

Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät (Hebr. 6: 4-6).

Synnissä elävät menettävät ilon, rauhan ja voiman Pyhässä Hengessä. He niittävät sitten pimeyden teoistaan itselleen ja jopa lastensa päälle ahdistusta, sairautta, köyhyyttä, niukkuutta, epäonnistumista jne. (V. Moos. 28).

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys (Matt. 13: 41-42).

Pian on ilta ja pimeä yö, ilmestyskirjan kuvaama aika. Ne, jotka eivät ota todesta Raamatun ohjeita eivätkä sen vuoksi tahdo myöskään täyttää astioitaan öljyllä oikeaan aikaan, jäävät tekemänsä väärän päätöksen johtamina porttien ulkopuolelle. Meidän tulee siis tehdä parannus, tulee ahkeroida ja nähdä Sanan mukaisesti vaivaa ja kilvoitella sääntöjen mukaisesti uskonelämämme juoksuradalla eikä vain “olla” uskossa.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus (Ilm. 3: 19).

Jos me pidämme katseemme ja ajatuksemme Herrassa ja pysymme Sanassa ja rukouksessa, niin emme väsy ja menetä toivoamme emmekä uskoamme myrskyjenkään ahdistaessa, vaan meillä on voima, toivo ja usko. (Kol.1: 22b-23a; Hebr. 12:3; Luuk. 22: 31-32).

Valvoessa emme paadu (Hebr. 3: 12-14), vaan kasvamme Herrassa luottaen Hänen lupauksiinsa niinkuin teimme uskoontultuammekin (Hebr. 12: 25).

Nyt on aika herätä ja tehdä parannus!

Muistammehan kertomuksen publikaanien rikkaasta päämiehestä Sakkeuksesta, joka kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen ohikulkevan Jeesuksen? (Luuk. 19: 1-10).

Jeesus kulki Jerikon läpi kohti Jerusalemia tullakseen siellä ristiinnaulituksi. Hän kulki viimeisen kerran tätä tietä, ja näin Sakkeuksella oli viimeinen tilaisuus tavata henkilökohtaisesti Jeesus pelastajana.

Tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi” Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan (Luuk. 19: 5-6).

Jos Sakkeus ei olisi tullut alas vaan olisi pysynyt oksallaan toimimattomana kuunnellen ja katsellen Jeesusta, hän olisi tuolloin toimimattomuudellaan hyljännyt Jumalan kutsun ja hänen nimeänsä ei olisi kirjoitettu elämän kirjaan.

Tulemmehan mekin alas vääristä kuvitelmistamme ja epäraamatullisista tarpeistamme ja päämääristämme, jotka me olemme rakentaneet itsellemme maailman valheelliseen kaavaan.

Älkäämme luottako ajalliseen tilaamme, hetkelliseen katoavaan oksaamme ja tyytykö pelkkään näkemiseen ja kuulemiseen. Älkäämme nyt siirtäkö ainutkertaista tilaisuuttamme nojautumalla ajatukseen, että meillä on myöhemmin vielä monta kutsua ja mahdollisuutta selvittää elämämme asioita. Nyt on sen aika ja hetki täyttää astiat öljyllä.

Sakkeus katseli kurkotellen ja kuunteli, mutta hänellä oli viisautta ja rohkeutta myös toimia arastelematta ja välittämättä toisten mielipiteistä. Jos Sakkeus ei olisi toiminut ja vastannut Jeesuksen kutsuun, Jeesus ei olisi jäänyt suostuttelemaan häntä vaan olisi kulkenut ohitse.

Jeesus kutsuu sinuakin: Tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi”!

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani (Ilm. 3: 20).

Jeesus kolkuttaa. Hän ei avaa ovea sinun puolestasi. Sinun on se itse avattava. Avaa siis sydämesi ovi nyt ja anna täyttää astiasi öljyllä.

Älä pelkää lähimmäistesi mielipiteitä. He eivät voi sinua pelastaa eivätkä uudistaa. Jeesus voi. Ota hänet vastaan nyt.

 

 

 

 

Teitä siunaten ja lämmintä kesää teille rukoillen,


Maaliskuu 2020

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka (Fil. 1: 2-6).

Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! (1. Tess. 3:9).

Olemme pahoillamme, ettemme ole ehtineet kirjoittaa teille lähettäjillemme aikaisemmin. Me voimme hyvin täällä työkentällä. Olemme terveitä, ja työ menestyy Herran johtamana ja suuresti siunaamana. Kiitos Herralle kaikesta, mitä Hän on tehnyt ja tekee yhä teidän ja meidän kauttamme! Todella, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Köyhille on julistettu Hyvät Uutiset taivasten valtakunnasta, riivattuja on vapautettu, sairaita parannettu, monet ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä ja saaneet armolahjat. Ruokaa, juomavettä, vaatteita, hygieniatuotteita, evankelioimis- ja opintomateriaaleja ym. on jaettu. Orpolapsista, heidän ylläpitämisestä ja kouluttamisesta sekä sairaalassa olevista vammaisista orpolapsista on pidetty hyvää huolta, samoin seurakuntalaisista ja kouluista. Herralla on ollut paljon työtä myös Nettirukoilijoiden rukouspyyntöihin vastaamisessa. Tässä rukouspalvelussa riittää kiitosaiheita. Niiden lukeminen innoittaa rukoilemaan ja viipymään Herran läheisyydessä.

HAITIN Cite Soleil-slummissa on evankelioivien seurakuntien (6) ja koulujen lisäksi orpokotityö. Vaikeutena on nälänhätä ja siitä johtuvat väkivaltaisuudet. Orpolapsia on jouduttu ampumisten vuoksi siirtämään turvaan eri paikkoihin. Näiden lasten ”sielunhoitoon” on käytetty paljon aikaa. Nyt he ovat väliaikaisessa talossa, mutta heille etsitään omaa paikkaa kun tilanne on rauhallisempi ulkonaliikkumiseksi. Rahat ovat jo valmiina. Kiitos Herralle ja teille! Opettajilla ja slummipastoreilla on arviolta noin 8000 henkilöön suorat kontaktit. Erikseen on sitten urheilukentillä pidettävät evankelioimiskokoukset väenpaljouksineen. Paljon ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu!

KENIAN Kibera-slummissa on meidän yhteydessä 23 seurakuntaa ja koulu 200 oppilaalle. Myös Kenian slummissa on nälänhätä ja puute juoma- ja pesuvedestä. Viemäreitä ei ole. Tarpeet tehdään WC:n puuttuessa yleisiin maakuoppiin. Intialainen lähettimme, kansanterveyshuollon maisteri Meghna, on nyt auttamassa seurakunnissa ja ohjaamassa sekä korjaamassa koulumme opetustasoa.

Niinkuin Haitilla samoin Keniassakin seurakunnat ovat voimakkaita Herrassa. Viime vuonna pidettiin pastoreille kahdesti hengelliset kurssit, joissa he saivat virkistyä ja voimistua opetuksesta ja keskinäisestä yhteydestä Herran läsnäolossa. Viime vuonna pidettiin myös kaksi suurta evankelioivaa ulkoilmakokoussarjaa. Riivatut vapautuivat, pelastuneita ja parantuneita oli paljon.

POHJOIS-INTIAN vuoristoissa tietyillä alueilla (Azamgarh, Khurja, Jammu, Varanasi) jaettiin henkilökohtaisesti jokaiseen kotiin (30 000 kotia) hindinkieliset evankelioimispaketit (120 000 evankelioivaa ja opettavaa kirjasta). Seurakunnat vuoristoissa ja Delhin lähellä menestyvät ja kasvavat, muslimeja ja hinduja on tullut uskoon ja kastettu, myös parantumisia ja muita ihmeitä tapahtuu.

Herramme Jeesus Kristus on meidän jokahetkinen rakkaamme, ainoa Jumalamme, todellinen aarteemme. Arvokas helmemme! Hänessä meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme tässä ja tulevassa ajassa sekä iankaikkisuudessa. Voiko ihanammin olla, kun Kristus elää meissä ja me Hänessä. Syvästi hoitavassa ja rakastavassa Jumalan yhteydessä on voima, rauha, ilo, rakkaus ja ihmeitä tekevä voitelu, jossa yksinäisyydet, ahdistukset, pelot, puutteet, pettymykset ja sairaudetkin kaikkoavat. Ja lisäksi Herra antaa vielä vihollisistakin voiton! Jeesus sanoo:

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (Joh. 14:6). Totisesti, Amen!

Monella meistä on lupauksia, näkyjä ja päämääriä, jotka pitäisi toteuttaa vuonna 2020. On hyvä ja raamatullistakin asettaa elämäänsä tavoitteita – kunhan Herra saa olla niissä ohjaajana. Ilman aktiivisia tavoitteita ja johdonmukaista etenemistä niissä, on vaikea saada toivottuja asioita toteutetuiksi.

Jeesus antoi meille tärkeimmän tavoitteen, johon meidän jokaisen tulisi keskittyä kaikkina päivinämme:

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan (Matt. 6: 33). Meidän tulee ensisijaisesti keskittyä Herraan. Hänen asettamisensa elämämme ensimmäiselle paikalle on välttämätön askel meidän menestymiseksemme. Kuinka helposti käännämmekään katseemme Herrasta vaikeuksiin: ahdistuksiin, pelkoihin, pettymyksiin, sairauteen, riitoihin ja puutteeseen. Antaessamme murheille voimaa ’kääntymällä näin niiden puoleen’, ne tukehduttavat uskomme, peittävät meiltä Herran, pimittävät meiltä Jumalan lupaukset ja syrjäyttävät Herran ensimmäiseltä paikalta sydämissämme.

Mitä enemmän vietämme aikaa Herran kanssa rukouksessa ja sanassa, sitä kestävämpiä ja viisaampia me olemme myrskyjen tuivertaessa. Herran läheisyydessä me opimme tuntemaan Herran ajatukset, tunteet, toimintatavat ja tiet. Luottaessamme Häneen sydämestämme etukäteen kiitellen, me saamme Häneltä kaiken, mitä me elämiseen tarvitsemme. Nostaessaan meidät ongelmiemme yläpuolelle, me näemme vaikeudet Hänen näkökulmastaan niiden oikeissa ja voitettavissa olevissa mittasuhteissa. Kun taas aiemmin näimme ongelmat edessämme rajattoman suurina ja ylitsepääsemättömän korkeina vuorina. Näin Herra auttaa meitä voittamaan inhimillisesti mahdottomilta näyttävät ongelmat. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun (Psa. 18:20).

Monet uskovat etenevät kuitenkin päivä päivältä ajelehtien heille tulleitten olosuhteitten aalloissa ja unohtavat Jumalan totuuden Sanan: Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia (San. 29:18).

Uskon isämme Abraham ei ajelehtinut päämäärättömästi elämäänsä läpi. Hän meni minne Jumala hänet johdatti. Niin meidänkin on tehtävä juostessamme elämämme kilparadalla. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti (2. Tim. 2:5). Meidän tulee kiinnittää napakasti katseemme Kristukseen ja maalissa meitä odottaviin voiton seppeleihin ja palkintoihin. Jos katseemme vajoaa Kristuksesta myrskyäviin vesiin tai jos juostessamme pälyilemme kiinnostuneina sivuillemme, matkimme tai lyömme kanssapalvelijoitamme tai kuuntelemme juoksuradan varrelta hienon hienosti sivuun vievää väärää ääntä ja ohjausta, niin juoksustamme tulee mutkittelevaa edestakaisjuoksua, ympyrää tai sivuille poukkoilemista. Näin suora työvakomme, uskonvaellus, vääristyy, eikä se tuo kunniaa ja kiitosta meidän Herrallemme. Usko Jeesukseenkin on silloin jo haalistunut sydämen tasolta pelkäksi Laodikealaisten pääntiedoksi. Tällainen tilanne vaatii rehellistä parannuksen tekoa!

Raamattu kehottaa myös meitä lopun aikaa lähestyviä uskovia: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea” (Hab. 2:2).

Haaveemme tai näkymme voi olla hyvinkin yksinkertainen. Voimme esim. päättää olla lankeamatta entisiin veteliin ja mihinkään hyvään johtamattomiin tapoihimme, ja voimme opetella rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme – samalla tavalla kuin Jumala rakastaa heitä ja meitä.

Raamatun ilmoittamia Jumalan näkyjä meille jokaiselle on paljon. Mainitsen tässä vain muutamia:

1. Todista Herrastasi. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää (Matt. 28:19-20a).

2. Palvele lähimmäisiäsi. ”Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin, ja johtaja niin kuin se, joka palvelee (Luuk. 22: 25-26).

3. Anna omastasi. Jakele köyhille. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” (Luuk. 6:38).

4. Elä rukoillen. Rukoile lakkaamatta. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä (Luuk. 18:1).

5. Usko ja puhu myös sen mukaisesti. ”Pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11: 22-24).

6. Rakasta. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh. 13:34-35).

7. Anna Sanan muuttaa sinua Kristuksen kaltaiseksi. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä (Gal. 4:19).

Apostoli Paavalilla oli vaikeuksia. Häntä ei aina otettu vastaan vaan häntä epäiltiin, vainottiin, pahoinpideltiin jne. Hän kuitenkin menestyi, koska hän teki iloiten ja pelottomasti sen, mitä Jumala oli hänelle tehtäväksi antanut. Kuuliaisuus Jumalan äänelle ja kirjoitetulle Sanalle oli Paavalin menestymisen salaisuus. Hän ei epäröinyt totella, ei hävennyt Herraansa eikä luopunut saamastaan tehtävästä. Niinpä hän saattoi sanoa elämänsä lopulla: Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt (2. Tim. 4:7).

Aina ja varsinkin nyt tulevia aikoja ajatellen, jokaisen meistä tulisi asettaa nyt itselleen ja omalle elämälleen selkeä päämäärä päästä sisälle elämään taivasten valtakunnassa, mikä on sisällisesti meissä. Ilman tuota selkeää näkyä ja tarkoitusta me menetämme aktiivisen etenemisen uskossa ja hengellisen elämän hoitaminen horjuu. Sitten, haalennuttuamme Herrasta, me vedämme mukanamme toisiakin tällaiseen päämäärättömään sosiaaliseen sameissa lätäköissä ajelehtimiseen. Ja unohdumme monitouhuisissa ajatuksissamme muistelemaan ’menneitä hyviä aikoja’ Lootin vaimon tavoin, joka sitten taakse katsoessaan muuttui suolapatsaaksi (1. Moos. 19:26). Kaksimielinen vaellus päättyi lopullisesti siihen.

Me voimme uskoa ja puhuakin loputtomasti Herran meille antamista toiveista, päämääristä ja näyistä, mutta meidän täytyy myös itse ottaa niiden toteuttamiseksi tarvittavat uskon askeleet. Sanoohan Raamattu, että usko ilman tekoja on voimaton ja että usko ilman tekoja on kuollut. (Jaak. 2: 20b sekä 26b).

Kun me teemme oman osamme, Jumala tekee Hänen osansa. Monet rukoilevat ja jäävät sitten vain odottelemaan, että Herra täyttäisi heidän tarpeensa vaikka he eivät tekisikään omaa osaansa ko. asiassa. Usko ei kuitenkaan vapauta meitä omista vastuistamme, valmistautumisesta ja uskossa etukäteen kiittäen vastaanottamisesta ja sitten sen mukaisesti uskossa etenemisestä. Huomatkaamme, että Raamatussa sanotaan:

Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn (Psa. 90:17b).

Teitä rakkaasti kiittäen ja siunaten ja teille lämmintä kevättä ja kesää toivottaen,Marras-joulukuussa 2019

Rakkaat ystävät,

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan; me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa (Kol. 1:2b-6).

Teillä on ollut intoa, uskoa ja rakkautta Herrassa tukea Hänen työtään rukouksin ja varoin. Herra ei jää teille velkaa vaan korvaa kaiken Pyhän Sanansa mukaisesti.

HAITILLA levottomuudet jatkuvat ampumisineen ja ryöstämisineen. Joitakin lyhyitä taukoja on tosin ollut. Taukojen aikana slummin uskovat menevät pystyssä päin urheilukentälle, jossa kiittävät, ylistävät ja palvovat Herraa Jeesusta Kristusta. Jokaisella heistä on nälkä ja jano ja puute kaikesta tarpeellisesta. Jokaisen elämä on vaarassa ja jokaisen lähiomaisia on kuollut. Mutta he seisovat napisematta lujina Herrassa nähden uskon silmillään edessään olevan toivon, ilon ja rauhan, minkä Herra on heille Sanansa lupausten mukaisesti antava. Heillä on sisäinen rauha. Emme ole koskaan kuulleet heidän jankuttavan menneistä, napisevan puutteistaan ja ongelmistaan, hätäilevän mistään tai tuomitsevan lähimmäisiään.

He antavat sortajilleen anteeksi. Heidän menneisyytensä, nykyiset päivänsä ja tulevaisuutensa on Herrassa. Eläminen ja kuoleminen on Herrassa. Iankaikkisessa turvassa vaeltaminen edellyttää kuitenkin aktiivisuutta. Tuosta Paavali muistuttaa: jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla… (1. Kol. 1: 23a).

Voi sitä iloa ja kiitollisuutta, kun he saavat kuukausittain apua teiltä. Se on heille Herran vaikuttama lahja teidän kauttanne. Ilman lahjaanne orvot jäisivät ilman ruokaa, seurakuntalaiset ilman puhdasta juomavettä ja evankeliumin hyvät uutiset jäisivät julistamatta. Emme osaa kyllin kiittää teitä uhreistanne ja uskollisuudestanne. Joka kuukausi se muistuttaa meitä Herran rakkaudesta ja uskollisuudesta. Herra on vaikuttanut teissä hyvää hedelmää kantavan työn ylläpitämisen.

Te olette olleet tukemassa meitä alhaisimmissa, köyhimmissä, likaisissa, tautisissa ja kaiken inhimillisen sietokyvyn alittavissa paikoissa. Siellä voi tehdä työtä vain Herran voimassa, Hänen kanssaan. Kiitos rakkaudestanne. Vanha laulu kuvaa Jeesuksen sydämen asennetta Haitillakin:

Niin alhaalla ei kenkään kulje ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje eikä karkoita yhtään pois.

Maan alimpiin paikkoihin astui Hän kantaen ristiään. Siinä viittansa verehen kastui, repi piikit ne puhtaan pään.

Niin alas vei polkunsa mainen, tuo tuskien raskas tie, kuin missä vain syntinen nainen sekä ryöväri yössä lie.

Kun kieltäjän kurjan Hän kohtaa, ei vältä, vaan luokseen käy. Pyhä rakkaus silmistään hohtaa eikä kostoa, vihaa näy.

Ja alemma vieläkin tulla Hän tahtois, jos siellä ois joku tunnolla haavoitetulla, jotta korjata kurjan vois. (Martta Kaukomaa)

Emme ole levottomuuksien aikana enää voineet keittää koulussa suuria annoksia ruokaa. Sen sijaan orvot on väliaikaisesti sijoitettu pieniin hoitajien sängyttömiin asuinhökkeleihin, joissa on pystytty keittämään ruokaa pienissä erissä huomaamattomasti.

Etsimme nyt slummissa sementtilattialla varustettua tiilistä rakennettua taloa, johon voisimme turvallisesti sijoittaa jokaisen orpomme pastoriperheen kanssa. Tuollaiset rakennukset maksavat slummissa noin 10 000-15 000 dollaria. Jos koet sydämessäsi halua auttaa tässä hankkeessa, olisimme kiitollisia! Olemme saaneet jo kokoon 2000 dollaria. Nämä kulut ovat päivittäisten juoksevien kulujen lisänä.

Herra armahti haitilaisia ja meitäkin ylimääräiseltä murheelta ja vaikeuksilta kääntämällä hurrikaani Dorenin menemään suurten vuorijonojen takaa Haitin pohjoispuolella.

INTIASSA seurakunnat kasvavat voimakkaasti. Väkeä tulee uskoon ja kastetaan. Monet parantuvat. Seurakuntalaiset ovat rohkeita ja uskollisia rukoilijoita ja paastoajia sekä innokkaita todistajia. He pysyvät Sanassa, ylistävät ja palvovat Herraa ja saavat paljon rukousvastauksia! Pastorit (8) ja evankelistat ovat viikkokausia jakaneet jo keväällä valmistamiamme evankelioimispaketteja vuoristokoteihin. Työ on raskasta, koska asunnot ovat hajallaan vaikeakulkuisessa vuoristossa ja kristittyjen vainoaminen on voimakkainta juuri noilla pohjoisilla alueilla. Kävelymatkat ovat pitkiä, teitä ei ole ja paahtava kuumuus rasittaa yötä päivää. Nuo uskolliset Jumalan ystävät tekevät kaiken rakkaudestaan Herraan. Kiitos Herralle jo voitetuista sieluista ja tulevistakin!

Uskollinen ja sitkeä työ jatkuu myös Intian slummiseurakunnissa, joiden surkeita oloja on vaikea edes kuvata.

KENIASSA työ on kasvanut. Suuria evankelioimiskonferensseja on pidetty yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Sana ja rukous on voimallista. Ihmiset vapautuvat, paranevat ja tulevat uskoon. Tammikuussa 2020 Meghna lähtee Intiasta Keniaan auttamaan kouluissa ja seurakunnissa.

Olemme joutuneet venymään jokaisen työkohteen kohdalla, lisänä myös päivittäiset Nettirukoilijat. Vapaa-aikaa tuskin on. Lokakuun lopulla Marja olikin sitten sydänongelmien vuoksi Kennedyn sairaalassa 3 päivää, mutta tuli sieltä terveenä kotiin. Lopultakaan mitään syytä kipuun ei löytynyt. Kiitos Herralle ja ystävillekin esirukouksista!

RUKOUKSESTA: Usein keskitymme rukouksessa tarpeisiin ja vaikeuksiin. Valitamme, hätäilemme ja huolehdimme nykyisistä, tulevista ja jopa menneistä. Käymme Herran eteen kiittämättömin ja anteeksiantamattomin sydämin lähimmäisiämme tuomiten tai mitätöiden. Kielteisinä sydämeltämme unohdamme, että hätäileminen ja pelkääminen on tappioon johtavaa epäuskoa. Kaksimielisinä toimimme, puhumme ja rukoilemme vastoin Jumalan Sanaa ja sitten odotamme Herran vastaavan meille Sanan mukaisesti.

Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. (Luuk. 6:37, Matt. 7:1-2).

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella (Jaak. 5:8-9).

Tuo anteeksiantamattomuus vahingoittaa meitä itseämme ei vihollistamme. Katkeruus tekee sairaaksi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin (Matt. 5:44-45).

Huolimatta vaikeuksistamme Sana kehottaa meitä ylistämään ja kiittämään Herraa. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen (Ps. 100:4). Meidän tulisi Daavidin tavoin uskossa kiittää etukäteen myös tulevista rukousvastauksista, voitoista ja siunauksista.

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä (Matt. 18:18-20).

Sopimusrukouksessa täytyy olla vähintään kaksi henkilöä. Sopiessamme rukouksesta meidän tulee antaa aikaa vastauksen tulemiselle ja meidän tulee myös ”seisoa vahvana” ja vastustaa vihollista Jumalan Sanalla. Raamattu kehottaa meitä sopimaan ja anomaan sekä vastaanottamaan kiitoksen kanssa.

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille (Gal. 6: 7-10.)

Olemme olleet jo kymmeniä vuosia poissa Suomesta, mutta viime aikoina on mieleeni noussut lapsuuteni virsien sanoja. Laitan tähän erään mieleeni nousseista, mikä sopii myös rukoukseksi:

Kanssain ole Jeesus, päivä tämäkin, auta askeleissas että kulkisin. Päivä kuluessaan monet puuhat tuo, rinnallani seiso, apuasi suo!

Pyhitä, oi Jeesus, luonne, mieleni, halujani hoida, hoida kieleni. Sydän jos saa haavan, jälleen paranna, estä, etten muita täällä haavoita.

Anna edes hiukan sua mun heijastaa, että silmilläsi katson maailmaa. Mieli nöyrä, hellä luo sä minuhun, suo mun jokaisessa nähdä kuva sun.

Työt ja ilot, huolet kädestäs jos saan, tyynnä tietäin kuljen, sinuun katson vaan. Illan tullen riennän helmaas, Herrani. Olet maailmassa syvin riemuni.

  


 


Slummissa ammutaan

Lasten piilopaikkoja

Lasten piilopaikkoja

Kesäkuussa 2019

Haiti tarvitsee rukousta!

Aseistetut jengit ovat jo huhtikuusta lähtien pesiytyneet työalueillemme Cite Soleil-slummiin. He ampuvat viattomia miehiä, naisia ja lapsia ts. kaikkea, mikä liikkuu.

Elämisen tekee slummissa nyt erityisen vaikeaksi paahtava kuumuus ja se, että asukkaiden on hoidettava tarpeensa ulkona, koska pienissä asuinhökkeleissä ei ole vessoja, ei juoksevaa vettä eikä sähköä.

Pahimpina aikoina orpolapset ja koululaiset on piilotettu opettajineen koulun ikkunattomiin sementtihuoneisiin, joissa he itkeskelevät, turvautuvat toisiinsa ja peittelevät korviaan ampumisten ja huutojen meteliltä. Lapsille saadaan keitetyksi priimuskeittimillä ruokaa.

Jengit ovat sodassa myös poliisia vastaan, joten luoteja tulee kaikkialta.

Myös hinnat ovat entisestään nousseet ja nälkiintyminen pahenee.

Koskettavaa on kuitenkin nähdä, kuinka slummin uskovat, kärsimyksistään ja ahdistuksistaan huolimatta, ylistävät ja rukoilevat kestävinä ja horjumattomina Herraa, auttajaansa ja rauhan ja voiman antajaa.

Ryhdythän rukoustaisteluun slummissa raatelevia pimeyden voimia vastaan ja autathan siellä kärsiviä sisaria ja veljiä varoillasi mahdollisuuksiesi mukaan.

Lasten piilopaikkoja

Lasten piilopaikkoja

Lasten piilopaikkoja

Lasten piilopaikkoja

Lasten piilopaikkoja

 

 
Huhtikuussa 2019

Nuoret ylistämässä

Nuoret ylistämässä

Tulosta / lataa PDF-versio.

Rakkaat ystävät,

Terveisemme koetusten ja voittojen keskeltä. Olemme kiitollisina rukoilleet ja siunanneet teitä ja perheitänne päivittäin. Myös Nettirukoilijat rukoilevat ja paastoavat puolestanne. Ette ole olleet unohduksissa vaikka kirjeemme tulo on viivästynytkin.

Hengellinen sota on ollut kova. Se on muistuttanut meitä pukemaan yllemme Jumalan sota-asua Paavalin kehotuksen mukaisesti: Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelut verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; (Efe. 6:11-18).

Koettelemukset ovat myrskyjä elämässämme. Niihin jokainen Jumalan rakastama joutuu ajallaan. Lähimmäiset eivät useinkaan näe koetustamme. Saatamme olla muokattavina Jumalan työpöydällä yksin. Toisinaan Herra lähettää vierellemme muutaman tukijan.

Hätä ja pelko saattavat vallata tunne-elämämme niin, että myrsky ”sokaisee” meidät sisäänsä. Ihmettelemme silloin pettyneinä, missä Jumala on, miksi Hän ei ilmesty, ei kuule eikä vastaa. Kuitenkin Herra on koko ajan läsnä. Hän on meissä, kulkee vierellämme jopa edellämmekin niin, että me saamme kulkea ennalta valmistetuissa askelissa tulevaan vapautukseen ja voittoon. Kun meillä on ymmärrys ja voima Herrassa nostaa katseemme, tunteemme ja ajatuksemme ulos myrskystä ja keskittyä myrskyn sijasta Sanan lupauksiin ja rukoukseen, Herran läsnäoloon, me saamme kuulla Vapahtajan äänen sekä saamme sisäisen todistuksen siitä, että me tulemme selviämään ahjosta voittajina. Odottakaamme hiljaa niin näemme Jumalan sotivan puolestamme ja antavan meille vapautuksen. Emme silloin pety emmekä joudu häpeään. Jumalalle kaikki on mahdollista. Usein emme kuitenkaan kykene hädässämme näkemään Herraa myrskyssä. Silloin Hän vaikenee kunnes testi on tehnyt meissä tehtävänsä. Me kykenemme vasta sitten luottamaan Herraan ja näkemään Hänessä kaikkivaltiaan Jumalan suuruuden ja voimme sisäistää Raamatun lupauksineen niin, että Sana toimii meissä ja meidän kauttamme toisten hyväksi. Herra tietää tulevaisuutemme. Hänellä on kontrolli tänään, huomenna ja iankaikkisesti. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni (Psa. 119:105).

Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! (Jaak. 1:12).

Jaakob lisäsi kestämiseen vielä ilonkin kirjoittaessaan: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset (Jaak. 1: 2-4).

Jokaisessa läpikäymässämme koetuksessa Herra tekee meissä työtään. Hän valmistaa meitä selviämään seuraavasta vaativammasta testistä. Herra nostaa meidät ahdistuksesta avaralle, korkeammalle ja vaativammalle tasolle.

Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä; hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Herra tekee minulle minun vanhurskauteni mukaan, minun kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa (Psa. 18:17-21).

Herra nostaa myös hengellisen elämisemme tason: Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen (Psa. 23:5). Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy (Jes. 40: 29-31).

HAITISSA oleva kaaos on entisestäänkin vahvistunut. Mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet ovat levinneet nyt pääkaupunkiseudulta koko maahan. Kaupat on ryöstetty, autoja poltetaan ja kulku estetään kaduilla palavilla autojen renkailla. Aseellisia hermostuneita ihmisiä on kaikkialla. Helmikuussa 2019 ammuttiin pääkaupunkiseudulla 34 henkilöä ja 102 haavoittui. Toivottomat, väsyneet, nälkäiset, janoiset ja huonokuntoiset ihmiset jonottavat tuntikausia polttavan auringon alla vettä, leipää ja polttoainetta. Ruokaa ja lääkkeitä ei ole.
Seurakunnat toimivat vahvoina ja julistavat alttiisti ja voimallisesti evankeliumia. Hätä kypsyttää suurta satoa taivaan aittoihin. Koulut ovat kaikesta huolimatta avoinna ja orpolapsistamme pidetään huolta! Haiti tarvitsee esirukousta, että kansa jaksaa jatkaa elämäänsä pohjattomasta kurjuudesta ja epätoivosta huolimatta.

INTIASSA edellisillä evankelioimiseen valmistamillamme kirjapaketeilla saavutettiin n. 80% väestöstä menemällä henkilökohtaisesti vaikeakulkuisen vuoristoalueen jokaiseen kotiin! Nyt on jo valmistettu ja rahdattu uudet kirjapaketit henkilökohtaista jakoa varten jokaiseen kylään ja kaupunkiin toisella alueella. Rukoilethan tämän työn puolesta. Seurakunnissamme Intiassa ylistetään Herraa, paastotaan ja rukoillaan paljon. Herra toimii voimallisesti heidän keskellään. Sairaat paranevat, hinduja sekä muslimeja vapautuu ja tulee uskoon! Me näemme siellä järjestelmällistä toimintaa, vahvaa uskoa kaikkivoivaan Jumalaan, uskollisuutta työnäylle ja alttiutta evankelioimiseen! Kiitos Herralle!

KENIAN köyhät ja nälänhädässä olevat asukkaat slummeissa ovat uusi työalueemme. Myös Keniassa on ollut mellakoita ja vaikeuksia. Herran työ etenee vahvalla muslimialueella. Ihmisiä tulee uskoon. Sanaa opetetaan päivittäin ja Herran rakkaus ja valo vetää ihmisiä voimakkaasti puoleensa.

Kenian slummin koululaiset

Kenian slummin koululaiset

Vuosaaressa asuessamme Herra näytti vuonna 1982 meille näyssä tulevaiset työkohteemme ja antoi siihen liittyen Raamatun paikan Hab. 2:2-3. Näyssä valonsäteet lähtivät kodistamme Helsingissä eri maanosiin: Aasiaan (Intia), Afrikkaan (Kenia), Pohjois-Amerikkaan (liittyen Haiti ja Meksiko), myös Israeliin ja lähtömaana oli ja on Suomi. Tuo yli 37 vuotta sitten saatu näky on jo toteutunut kokonaisuudessaan kun Afrikan työ tuli nyt mukaan.

”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea’. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” (Hab. 2:2b-3)

”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea’. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” (Hab. 2:2b-3)

Jaakobin kehotukset sopivat ohjeiksi päivittäiseen vaellukseemme: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä (Jaak. 4:7-8a).

Työ jatkuu kuluineen tauotta myös kesällä; tuettehan työtä loma-ajallakin rukouksin ja varoin.

Me toivotamme teille uskolliset työtoverimme iloista pääsiäistä, rakkaan Herramme Jeesuksen Kristuksen voittojuhlaa! 

 


 

Pieni tyttö pääsiäiskorttia tekemässä

Pieni tyttö pääsiäiskorttia tekemässä


Joulukuu 2018

Meillä on sydämellä uusia evankelioimiskampanjoita, jotka odottavat varoja. Kevään tuleviin evankelioimistempauksiin valmistaudutaan nyt jo täysin sydämin, koko seurakunta polvillaan.

Meillä on sydämellä uusia evankelioimiskampanjoita, jotka odottavat varoja. Kevään tuleviin evankelioimistempauksiin valmistaudutaan nyt jo täysin sydämin, koko seurakunta polvillaan.

Jono kasteelle

Jono kasteelle

Kastehetki

Kastehetki

Rakkaat ystävät Herrassa,

Raamattu muistuttaa meitä vaelluksessamme sanomalla:
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia (2. Kor. 4:17-18).

Herra tietää kaikkiin kipeisiinkin kysymyksiimme vastaukset. Hän tahtoo meidän olevan vapaita sitovista ajatustemme linnoituksista ja järjen päätelmistä (2. Kor. 10: 4-5). Jeesus tahtoo antaa syntimme anteeksi, ja hän voi synnyttää hyvää jopa tekemistämme erehdyksistä. Usein me keskitymme kärsimättöminä vielä vastaamattomiin ongelmiin tai riipumme kiinni menneissä vaikeuksissa. Emmekä rukoiltuamme etene ja nosta mieltämme Herraan, rauhan antajaan, joka haluaa vastata ja antaa avun jokaiseen huokaukseemme. Hän vastaa epäilemättömiin uskonrukouksiimme oikeaan aikaan oman viisautensa, rikkautensa ja rakkautensa mukaisesti kuten Raamattu sanoo:

”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1. Kor.2: 9). Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. (Ef. 4: 20-21).

Kaikkivaltiaan Herran osoittama tie vie meidät onneen, rauhaan ja iloon. Maxwell Cornelius sanoo virressään: Jumala tietää tien, Hänellä on avaimet, Hän ohjaa meitä vakaalla kädellä.

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa (San. 3:5-6).

Vakaamielisille sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio (Jes. 26: 3-4).

Sanan nälkää Haitilla

Sanan nälkää Haitilla

Tämän maailman hetkelliset kärsimykset eivät siis ole missään tapauksessa verrattavissa meille kirkkaudessa luvattuihin taivaallisiin kruunuihin, palkkoihin ja ihanuuksiin Jeesuksen Kristuksen läsnäolossa.

Kevään evankelioimistempauksiin tarvittavien materiaalien valmistamista ja kokoamista Intiassa.

Kevään evankelioimistempauksiin tarvittavien materiaalien valmistamista ja kokoamista Intiassa.

Joosefin käyttäytyminen epätavallisessa tilanteessa paljasti, että hän oli uskollinen Israelin jumalan palvelija. Kun hurskas Joosef huomasi kihlattunsa Marian olevan raskaana Pyhästä Hengestä, aikoi hän hyljätä Marian (Matt. 1: 19).

Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi: sillä se, mikä hänessä on siintynyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” (Matt. 1:20-21)

Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus (Matt. 1: 24-25).

Suostuessaan uskossa Jumalan tahtoon, Joosef läpäisi valtavan kuuliaisuuden testin. Joosef on esimerkki vaeltamisesta uskossa eikä näkemisessä (2. Kor. 5:7). Otammehan mekin Joosefin tavoin Jumalan sanan ja saamamme henkilökohtaiset kehotukset tosissamme.

Muistathan joululahjoja suunnitellessasi, että lähetyksen hyväksi on vielä muutamia kappaleita Marjan kovakantista kirjaa: ”IIISEBELIEN KEITOKSET SAKENEVAT” tilattavissa Eilalta (puh. 044 518 0547) hintaan 15.00 e/kpl + postituskulut. Ensimmäinen kirja: ”RAKAS KAIKKENI ELÄMÄN VESI” on ladattavissa maksutta: www.Herralle.com/ilmainen/

NETTIRUKOILIJOIDEN KIITOSAIHEET on nyt päivitetty ja ovat luettavissa osoitteesta: www.Nettirukoilijat.com/ihmeet/. Oikein uskoa vahvistaa lukea Herran lukemattomista teoista meidän keskuudessamme. Kiitos ja kunnia Herralle!

Hyvää Joulua suomalaisille

Hyvää Joulua suomalaisille

Me kiitämme teitä ja Herraa Jeesusta Kristusta kuluneesta vuodesta ja toivotamme teille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019.

 


Elämää vuoden 2018 maanjäristyksen jäljiltä.

Elämää vuoden 2018 maanjäristyksen jäljiltä.


Lokakuu 2018

Tiesitkö, että sinä tuet myös vammaisia orpoja? Tässä laulutunti ulkona.

Tiesitkö, että sinä tuet myös vammaisia orpoja? Tässä laulutunti ulkona.

Poliittiset mellakat alkoivat heinäkuussa kun polttoaineiden hintoja nostettiin 50%.

Poliittiset mellakat alkoivat heinäkuussa kun polttoaineiden hintoja nostettiin 50%.

Rakas ystävämme,

Olemme molemmat, Risto ja minä, alun perin kotoisin Kotkasta. Kuten tiedätte, Kotka on merenrantakaupunki, jossa on Suomen suurin vientisatama.

Muutaman minuutin kävelymatkan päässä lapsuuden kodistani on Venäjän keisari Aleksanteri III:n kalastusmaja, jossa keisariperhe vietti vuosittain aikaa 1800-luvulla kalastellen Suomen suurimpia lohia ja nauttien kauniista alueesta. Keisarinna Maria oli syntyjään Tanskan prinsessa Dagmar. Myöhemmin koski padottiin sen yläjuoksulla kahdessa ei paikassa. Tämä tyrehdytti suurelta osin Langinkosken vesiä tyrskyineen sen suuruuden vaahtopäivistä.

Minun nuoruudessani tuo kalastusmaja alueineen oli jo museona mutta koski vaahtosi vielä patoamattomana suuruuttaan. Kun Risto ja minä seurustelimme yli puoli vuosisataa sitten, meillä oli tapana toisten nuorien kanssa ulkoilla keisarisella kalastusalueella.

Kerran treffi-iltanamme jouduin hoitamaan sisareni tytärtä Tarjaa, joka oli vuoden ikäinen. Laitoimme Tarjan vaunuihin istumaan ja veimme hänet kalastusmajalle. Tyttö katsoi innoissaan silmät lumoutuneina valtavasti ryöppyävää ja valkoisena vaahtoavaa koskea.

Auton renkaiden palamisen aiheuttama musta savu peitti taivaan.

Auton renkaiden palamisen aiheuttama musta savu peitti taivaan.

Minä puolestani koin tuon vahvasti virtaavan kosken kuvaavan uskovan ihmisen elämää. Niissä kohdissa koskea, joissa oli suurimmat kivet ja esteet, vesi vaahtosi ylittäen ihmisen korkeuden.

Olin nuori ja kokematon uskon asioissa, mutta jotenkin tuona treffi-iltana Herra avarsi minut veden riuhtomista katsellessani ymmärtämään sitä hämmennystä, yksinäisyyttä, tuskaa, pettymystä ja ahdistusta, jota uskossaan kasvamaton henkilö kokee jouduttuaan voittamattomilta tuntuviin vaikeuksiin. Silloin asioiden painaessa saattaa tuntua siltä, että Jumalakin vaikenee. Sisäistämättömäksi jäänyt Jumalan Sana ja omat vähäiset kokemukset eivät silloin tunnu riittävän astinlaudaksi ulos vaikeuksista. Kuitenkin rakastava Herra on epäuskoisista tuntemuksistakin huolimatta läsnä jokaisessa ahdistuksessa. Pyytäessämme uskossa, Hän nostaa meidät ajallaan vaikeuksien yläpuolelle. Sieltä käsin, kun näemme asiat oikeassa mittasuhteessa ikään kuin Jumalan näkökulmasta, voimme edetä Herrassa luottavaisesti ja voittoisasti.

Kaikki päätiet poikki.

Kaikki päätiet poikki.

Ampuja vaihtaa paikkaa.

Ampuja vaihtaa paikkaa.

Koskessa on myös kohtia, joissa on vain keskisuuria kiviä ja esteitä. Niissä vesi ryöppyää vähemmän ja alempana. Tuollaiset voitettavilta tuntuvat koetukset eivät yllä pimittämään uskovan päämäärää eikä saavutettavissa olevaa voittoa. Se kuvasi minulle uskossaan koetellun ja kasvaneen aikuisen elämää. Siinä aikuinen tasapainoilee eteenpäin Sanan johtamana ja keskustellen Herran kanssa sekä odottaen hätäilemättä ja kärsivällisesti oikea-aikaista apua. Uskossaan kasvaneella aikuisella on jo kokemustensakin kautta laajempi näkökenttä elämään. Hän katselee Sanan kautta elämäänsä ikään kuin ”Jumalan näkökulmasta” eikä joudu häilyvien tunneryöppyjen saartamina epätoivoon. Kun koetuksen vedestä nostaa uskossa katseen ylös Herraan, Raamattu lupaa, että Herra nostaa ahdistuksesta avaralle paikalle (Psa. 18:17-18, 20-21). Herra kantaa omansa murheet ja vie tämän asiat voittoon. Elämässä olevat vaikeudet, laakso-ajat, opettavat ja rohkaisevat uskovaa luottamaan ja turvautumaan yksin Herraan ja hänen lupauksiinsa. Ne ovat aikoja jolloin usko kasvaa. Vaikeuksien ja Sanan kautta kypsytään hyvää hedelmää kantaviksi ja hengellisesti vahvoiksi uskoviksi, kestäviksi ja luotettaviksi Jeesuksen sisariksi ja veljiksi.

Kosken alajuoksulla on jo rauhallisempaa. Vedet eivät enää vaahtoa eivätkä ryöppyä. Virta on yhä voimakas, mutta veden pinta näyttää suhteellisen tasaiselta. Katselin sitä haltioituneena. Kirkkaat auringon säteet heijastuivat vedenpintaan. Ne näyttivät ilakoivan ja tanssivan veden pinnalla kuin tähtisädetikut. Tuossa vaiheessa vaeltavan katse pysyy valossa veden pinnan yläpuolella vajoamatta vaikeuksiin tai esteisiin. Ylistys ja karkelointi Herrassa täyttää mielen. Sisäistetty Sana ja ilo Herrassa toimii. Ilossa on voima (Neh. 8:9-10). Tuo kosken vaihe heijasti minulle taivasten valtakuntaa tässä ajassa, johon kuuluu ilo, rauha ja voima Pyhässä Hengessä (Gal 5:22; Room. 14:17, 15:13). Silloin Herrassa kyetään käymään tulevat ongelmat läpi luottavaisesti, voittoisasti ja kärsivällisesti. Sisäinen vahva ja horjumaton ilo kulkee kuin punaisena lankana vaelluksessa.

Herkkupöytä

Herkkupöytä

Taivasten valtakunta on myös rauhaa, josta Jeesus sanoi: Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkö peljätkö (Joh:14:27). Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:7).

Taivasten valtakunnassa on myös voima pysyä Jumalan lapsena, voima voittaa kiusauksissa, todistaa ja nousta itsensä yläpuolelle Herrassa. Silloin uskova ei enää ole oman sielunsa eli Sanan linjasta poikkeavien ajatustensa, pelkojensa eikä epäuskoisten tunteittensa vanki, vaan hän on hyviin töihin käyttökelpoinen ihminen.

Elämän kilparadalla ei voi juosta edestakaisin, ei SIKSAKKIA omalta juoksuradalta toisten juoksuradalle eikä ympyrää. Juostessa on naulittava katse Herraan ja luvattuihin voittopalkintoihin, jotta hengellisen työn ja vaelluksen vaosta tulee suora (Hebr. 12:1-2; Fil. 3: 13-14; 2. Tim. 4:7-8; 2. Tim. 2:4-5; 1. Tim. 6:12; 1. Piet. 1:4, 5:4; Jaak. 1:12; Luuk. 9:62). Voittaminen kilparadalla edellyttää sääntöjä noudattavaa kurinalaisuutta (1. Kor. 9: 24-27).

Paavali sanoi: Minä en juokse umpimähkään, en taistele ilmaan hosuen (1. Kor. 9:26). Panethan sinä juostessasi turvasi kanssakilpailijoiden sijasta yksin Jeesukseen. Juoksun suhteen meillä taitaa olla parannuksen teon paikka!

Useita kastetilaisuuksia pidetään viikoittain

Useita kastetilaisuuksia pidetään viikoittain

HAITI

Kiitämme sydämestämme armahtavaa Isäämme siitä, että Hän vastasi rukouksiin säästäen köyhät poloisemme hurrikaani Isaac:lta. Hirmumyrsky kulki Haitin ohitse merellä!

Kansalla on nyt uudenlainen turvaton olo, koska paikallisen rahan arvo on nopeasti laskemassa. Suurin osa kansasta elää kahdella dollarilla päivässä – slummissa vähemmällä. Nyt tuon pienen rahan ostovoima laskee. Myös valtio on epävakaa ja elintarvikkeiden saanti saarimaassa on epävarmaa. Tilannetta pahentaa vielä se, että eletään parhaillaan hurrikaanikaudessa.

Poliittiset mellakat alkoivat heinäkuussa, kun kaiken edellisen lisäksi nostettiin vielä polttoaineiden hintoja 50%. Auton renkaiden palamisen aiheuttama musta savu peitti taivaan, ja aseistettuja riehujia vaani kaduilla, katoilla ja autojen lavoilla. Huumaava meteli täytti kaupungin. Kuoliaaksi ammuttuja ruumiita lojui verilätäköissään kaduilla. Ammutuksi tulemisen pelosta ohikulkijat riensivät ohitse edes vilkaisematta uhreja. Tuo pääkaupunkiin keskittynyt taistelu voimisti entisestäänkin vahvaa slummin muuttoliikennettä. Jouduimme ajoittain sijoittamaan lapset yöksi seurakuntatiloihin. Riehuva pimeys ympärivuorokautisine kauhuineen on ollut lapsille sydäntä särkevän pelottavaa. Entiset turvattomuuden tunteet yrittivät nousta uudestaan pintaan. Olemme tehneet kaikkemme lasten suojelemisessa, tyynnyttämisessä ja auttamisessa. On paijattu, pidetty sylissä, kuunneltu lasta ja sitten nostettu katse ylös Jeesukseen rukouksin, kiitoksin ja lauluin. Haitin tilanne rauhoittui, kun pääministeri erosi, ja Haitin uudeksi pääministeriksi nimitettiin Jean Henry Ceant ja presidenttinä on Mr. Jovenel Moise. Uusi hallitus alkoi 16.9.2018. Jokainen lapsista on nyt OK. Heidät on pidetty ahkerina koulussa ja kiinteässä yhteydessä seurakuntalaisiin.

Meillä on sydämellä uusia evankelioimiskampanjoita, jotka odottavat varoja. Toivomme myös kesän aikana vähentyneen kannatuksen nousemista, kun työkulut pysyvät vuodenajoista huolimatta aina samoina. Rohkenemme näin joulun alla myös toivoa, että monet voisivat lahjoittaa lasten joululahjoja varten hiukan ylimääräistä (kasvaneille lapsille suurempia kenkiä, vaatteita jne).

Olemme tehneet lähes 40 vuotta Herran johtamina uskonvaraista työtä. Uskomme, että Herra siunaa tarvittavat varat oikea-aikaisesti. Näiden vuosien aikana Hän on totisesti täyttänyt tarpeemme jättämättä meitä kertaakaan pulaan. Isä pitää liittonsa ja lupauksensa! Kiitos ja ylistys ja kunnia Hänelle ja rakkaat kiitokset siunauksineen myös sinulle, joka osallistut työhön rukouksin ja varoin.

INTIA

Taivastenvaltakunnan työ menestyy Herran johtamana ja siunaamana myös Intian slummeissa, vuoristokylissä ja kaupungeissa. Työtä tehdään maassa missä evankeliointi on joltain osin kielletty. Työn tuloksena ihmisiä vapautuu, paranee ja tulee uskoon. Kastetilaisuuksia pidetään tämän tästä. Kaikki tapahtuu Pohjois-Intiassa olevien voimakkaiden kristittyjen vainojen keskellä. Ruoka- ja vaate-apua jaetaan toisissa tilaisuuksissa tarpeen mukaan. Kiitos Herralle saaduista voitoista! Olemme nyt valmistamassa useita kymmeniä tuhansia evankelioimispaketteja (kussakin 4 kirjasta) jaettaviksi vuoristoseurakuntiemme kautta yksityisiin koteihin. Olethan asiassa mukana – saamme näin yhdessä niittää runsasta satoa taivasten aittoihin.

Intialainen evankelista Melwin

Intialainen evankelista Melwin

Sinä ystävämme olet meille rakas. Olemme kiitollisia siitä, että Herra on kutsunut tähän työhönsä oman luonteensa mukaiset uskolliset työtoverit. Haluamme tässä siunata sinua Herran siunauksella:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua
Herra valistakoon kasvunsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen 
 


Toukokuu 2018

Väkeä kokoontumassa evankelioimistilaisuuteen Haitilla

Väkeä kokoontumassa evankelioimistilaisuuteen Haitilla

Rakas ystävämme Herrassa,

Olet muurin aukossa siunatulla paikalla

Kiitos sinulle ystävämme ja työtoverimme siitä, että olet uskollisesti varoin ja rukouksin työssä mukana. Olet omassa muurin aukossasi tärkeä ja panoksesi työn hoitamiseksi on ollut välttämätöntä. Herra on suuri ja voimallinen Jumala. Häntä on suuremmoista palvella ja teemme sen ilolla sinun kanssasi.

Koululaisia kotinsa edustalla.

Koululaisia kotinsa edustalla.


Tämä on jo hieno koti slummissa, on sementtilattiakin.

Tämä on jo hieno koti slummissa, on sementtilattiakin.

Ihmeitä ja merkkejä

Vuoden alussa olemme tehneet raportteja työstä ja saaneet katsella pelastuneitten ja kastettujen joukkoja kouluissa, seurakunnissa ja evankelioimistapahtumien yhteydessä. Herra on toiminut väkevästi. Hän ei ole jättänyt meitä yksin, vaan on siunannut julistettua sanaa tunnusteoilla ja ihmeillä mm. ruoat ja puhdas juomavesi ovat lisääntyneet jaettaessa. Viime vuonna jaoimme yhteensä 264’841 ateriaa Haitilla ja Intiassa. Puhdasta juomavettä jaoimme Haitilla 4’133’669 litraa. Olemme lähettäneet kohteisiimme useita kontillisia vaatteita sekä opinto- ym. tarvittavaa materiaalia. Kaikki on tehty uskossa hyvin pienin varoin, emmekä ole joutuneet häpeään. Olemme saaneet iloita Herran rakkaudesta ja ylenpalttisesta työn siunaamisesta. Uskomme, että Herrakin on iloinnut kanssamme.

Orvot voivat vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvin. Työhän tehdään maailman vaarallisimmassa ja köyhimmässä slummissa Cite Soleilissa ja sen ympäristössä sekä pohjois-Intian vuoristoisilla alueilla. Lapset ovat kasvaneet ja pysyneet terveinä. He ovat pärjänneet kouluissa, ovat läpäisseet valtion testit ja päässeet seuraavalle luokalle. Tästä kiitokset kärsivällisesti auttaneille opettajille, sinulle ja tietysti Herralle. Lasten fyysiset ja psyykkiset tarpeet on pyritty täyttämään. Useimmat ovat jo vapautuneet ryöstöjen, ampumisten ja murhien aiheuttamista ahdistuksista. He tuntevat nyt Herran auttajanaan ja parantajanaan. Helppoa työ ei kuitenkaan aina ole ollut.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Evankelioimispaketteja on jaettu 100 000 kappaletta Intiassa

Monenlaisia koetuksia on käyty läpi, mutta kaikista on selvitty voittajina Kristuksessa, kun on edetty Hänen sovitustyönsä ja lupaustensa pohjalta! Niin orvot, pastorit, evankelistat kuin opettajatkin lähettävät sinulle slummiväen kanssa sydämelliset kiitoksensa. Lasten hengellisiä kesäleirejä pidettiin Intiassa ja Haitilla yhteensä 1000:lle lapselle. Evankelioivalle rantaretkelle Haitilla osallistui 260 lasta. Lapset saivat retkellä myös aterian.

Evankelioimispaketteja, joissa kussakin oli pastoreiden valmistamat ja painattamat 4 erilaista opettavaa kirjasta, on viiden työkohteemme toimesta jaettu 100 000 kappaletta jalkaisin henkilökohtaisesti jokaiseen kotiin Intian vuoristoissa. Apunamme kaikessa työssämme on viime vuonna ollut 830 vapaaehtoista uskovaa haitilaista ja intialaista työntekijää.

Kiitos sinulle ja Herralle! Sinä olet Herran valitsema lähettäjä! On suuremmoista olla sinun lähettisi!

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Raamattukoulusta valmistuneet Intiassa.

Luonnollinen usko ja sydämen usko

Hebrealaiskirje 11:1 sanoo: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

Uskoa on monenlaista. Jokaisella, niin uskovalla kuin uskosta osattomallakin, on luonnollinen inhimillinen usko, jolla uskotaan mitä fyysiset aistit, järjenpäätelmät ja jatkuvasti vaihtuvat yleiset ajatusmallit kulloinkin ilmoittavat. Em. Sanan paikka puhuu kuitenkin raamatullisesta sydämen uskosta, joka vetää Kristuksessa toivotut näkymättömät todellisiksi. Tuo usko antaa meille sisäisen varmuuden hengessämme, että rukoiltuamme meillä on tuo toivomamme eli pyytämämme asia oikea-aikaisesti silloin kun me sitä tarvitsemme. Herra ei koskaan myöhästy eikä tee virheitä asioita pitkittäessäänkään. Usko on siis sisäinen varmuus toivomastamme asiasta jota emme vielä fyysisesti näe.

Pelätessämme usko muistuttaa: Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! (Psa. 27:1).

Usko on lujasti kiinnittynyt kirjoitettuun Jumalan Sanaan. Usko Jumalaan on siis uskomista Hänen Sanaansa, Raamattuun. Herra on Sana, elämämme vanhurskauttaja, pyhittäjä, ilo, rauha, voima, totuus ja turva. Usein unohtuu ja jää huomaamatta, että Herralla on kaikki valta jo nyt myöskin täällä maan päällä niin käytännön jokapäiväisissä fyysisissä asioissa kuin hengellisissäkin. Jos vähättelemme kirjoitettua Sanaa niin, että jätämme sen päivittäisten asioiden ulkopuolelle juhlahetkiä vartoilemaan, emmekä sydämestämme luota ja turvaudu Sanaan arkipäivän pienissäkin asioissa, niin millainen usko meillä on todellisuudessa Jumalaan joka on Sana?

Orpolapset saamassa uusia koulureppuja

Orpolapset saamassa uusia koulureppuja

Ei tunteitten vaan sanan johdattamina

Kulkiessamme tunteidemme ja ajatustemme johtamina ja katseet ongelmissamme, meillä ei ole tarvitsemaamme sisäistä hengellistä voimaa nousta koetuksista ja sairauksista voittoihin. Uskossa toimiminen on sitä, että kuljemme kirjoitetun Sanan valaisemina ja johdattamina meille tarkoitetun turvallisen ja voittoon vievän tien. Silloin meidän ei tarvitse vilkuilla epätoivossa sivuillemme eikä tähyillä epävarmoina elämämme suuntaa. Lukiessamme Sanaa, Herra avaa sen meille niin, että ymmärrämme soveltaa sitä omiin tilanteisiimme. Sana elää ja toimii.

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät! (Hebr.11:6).

Pyydettyämme Herralta esim. parantumista, meidän tulee myös toimia parantumiseen liittyvien sananpaikkojen linjassa. Samaa Hebrealaiskirjekin (11:1) sanoo: ”…ojentautua sen mukaan, mikä ei näy”. Se on Sanan, siemenen kylvämistä uskossa ja odottamista etukäteen Herraa kiittäen siitä, että Hän on jo ristillä täyttänyt pyyntömme. Sitä seuraa kärsivällisesti odottaminen kunnes saamme siemenestä kasvaneen valmiin sadon eli toivomamme tulee todelliseksi. Tällöin tiedämme jo kokemuksestakin todistaa, että Sana toimii, kun kylvämme siemenemme hyvään maahan, kastelemme sitä kiitollisina sananpaikoin ja niitämme ajallaan väsymättöminä odotettuamme pyytämämme valmiin sadon.

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras (Jaak. 5:16).

Herra käyttää uskoamme ”materiaalina” valmistaessaan meille pyytämäämme asiaa.

Jotkut jäävät rukoiltuaan vain odottelemaan epäuskoisina huokaillen, että “toivottavasti Jumala kuuli rukoukseni.” Ikäänkuin rukousten kuuleminen olisi Herralle sattumanvaraista. Näin jossitellen Sana jää uskossa kylvämättä ja sato kasvamatta.

Lastenpiiri rukouksessa

Lastenpiiri rukouksessa

Olen jo parannettu Hänen haavainsa kautta

Inhimillinen usko sanoo, että paranen tulevaisuudessa Jumalan ajalla, mikäli Herra tahtoo minut parantaa. Sydämen usko muistuttaa Sanasta (Jes. 53:5), että olen jo nyt parannettu ‘Hänen haavainsa kautta’. Usko tarttuu periksiantamattomasti tuohon kirjoitettuun Sanaan ja jatkaa: “Tiedän siis Sanasta, että minulla on se, mitä olen Herralta rukoillut, vaikka en sitä tällä hetkellä vielä näekään”. Usko vetää toivotut todellisiksi.

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Kohoa ja heittäydy mereen

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. (Mark. 11:22-24.)

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (Joh. 10:10). Yltäkylläinen elämä niitetään rukouksella, Sanan kylvämisellä, kiitoksella ja sadon kasvun väsymättömällä ja kärsivällisellä odottamisella.

Monesti emme ole saaneet tai emme saa pyytämäämme (Hebr. 11:36-40), mutta uskossa pääsemme lopulta täydellisyyteen. Herran aikataulu on myös syystä tai toisesta ollut erilainen kuin meidän, tai Herra on varannut meille jotakin parempaa kuin olemme osanneet edes pyytää. Rukousvastaus edellyttää usein Herralta valmisteluja niin itsessämme kuin ympäristössämmekin. Odottaessamme asioiden tapahtuvan välittömästi, menetämme kärsimättöminä väsyttyämme uskomme, ja mitätöimme rukouksemme sanomalla: ”Olen rukoillut Jumalalta apua, mutta Hän ei kuule rukoustani, eikä Hän vastaa minulle”. Näin usko saamisen suhteen on sammunut, ja toivo on jäänyt pysyvästi näkymättömäksi. Olemme näin ymmärtämättämme luopuneet rukousvastauksesta.

Meidän tulee kulkea koko odotuksen matka uskossa kiitellen Herraa siitä, että Hän valmistaa asioita niin, että pyytämämme tulee elämässämme todellisuudeksi. Meidän tulee muistaa myös käyttää auktoriteettia ja käskeä vaikeuksien ja esteiden väistyä.

Jokaisen elämälle on Jumalan valmistama suunnitelma.

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon (Jer. 29:11).

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Virvokkeita kokousten välillä Intiassa

Pysy sanan linjassa, ei olosuhteitten mukaan

Vihollinen antaa kipua ja surua, mutta Herra on jo valmistanut meille pääsyn niistä. Meillä on avaimena tulevaisuuteemme kaksi valintaa. Joko jäämme olosuhteiden, järjenpäätelmien tai tunteiden ohjaamiksi tai valitsemme tulevaisuutemme Herrassa, ja kuljemme Hänen Sanalla viitoittamaansa suoraa tietä!

Raamatussa on henkilöitä esim. Mooses (2. Moos. 3), Joosef (1. Moos. 37:20) ja Sadrak, Meesak sekä Abednego (Dan. 3:20), joille toiset olivat päättäneet huonon tulevaisuuden, mutta miehet riippuivat uskossaan lujasti Jumalassa ja heidän määränpäänsä muuttuivat. Mihin me olemme menossa? Vastaus riippuu meistä. Sana johtaa meidät turvallisesti ja mutkittelematta taivaalliseen päämäärään. Uskon tiellä on uskontaisteluja ja koetuksia, mutta me voitamme ne Herrassa. Hän nostaa meidät ‘ahdistuksesta avaralle paikalle’ (Psa. 18). Älä koskaan luovuta! Pysy Herraa lähellä, uudista mielesi Sanalla ja rukoile Hengessä! Herra rakentaa ja vahvistaa sinua rukoillessasi kielillä.

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä (1. Tim. 6:12).

Me perimme Jumalan lupaukset uskossa ja kärsivällisyydessä.

Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on (Hebr. 6:11-12).

Rukoilemme sinun ja rakkaittesi puolesta ja toivotamme sinulle iloista kesää!


25.3.2018 - Tässä pari valokuvaa viimeajoista.

Ensin, kuvia "Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda"-projektistamme:

Kun seisomme ajallamme yksin Herran edessä, meitä ei palkita sen perusteella, miten paljon olemme keränneet itsellemme, vaan sen perusteella, miten paljon olemme omastamme iloiten jakaneet köyhille, Herran sisarille ja veljille. (Matt. 25:34-50).
Tässä Haitilainen sairaanhoitaja Wesline haalaamassa Marjaa sydänosastolla:

Kiitos rakkaat ystävät esirukouksista ja rohkaisevista viesteistä. Ne vahvistivat meidän uskoamme. Taas kerran, niinkuin monesti aikaisemminkin, leikkaussalissa selvisi, että Marjan sydän on terve ja verisuonet moitteettoman puhtaat. Sydäntautilääkärit eivät löydä mitään syytä sille, miksi Marjan sydän menee ajoittain vahvaan eteisvärinään (atrial fibrillation). Eteisvärinää yritetään nyt ehkäistä uusiutumasta lääkkeillä, mutta itse taudin aiheuttajaa ei löydetä eikä saada siten poistetuksi.

Marja on nyt kotona ja työt jatkuvat entiseen tapaan.

Iloista Herran ylösnousemusjuhlaa!

Teitä siunaten ja rakastaen,
Risto ja Marja ja Tatu


22.03.18

Marja on viety alkuviikosta ambulanssilla Kennedy:n sairaalaan sydämen eteisvärinän takia. Huomenna, perjantain-iltana, on klo 16 ja sen jälkeen Marjalla sydänleikkaus. Please rukoilkaa leikkauksen puolesta ja pikaista parantumista.

Nettirukoilijoita ei päivitetä kun Marja on sairaana.

Kiitos rakkaat rukousavusta.
Risto ja TatuHelmikuu 2018

Ylistyskokous puistossa Haitilla

Ylistyskokous puistossa Haitilla

Rakas ystävämme,

Paha pahenee ja hyvä kirkastuu kirkastumistaan

Hei taas pitkästä aikaa! Haluaisimme sydämemme pohjasta halata ja kiittää sinua uskollisesta mukanaolostasi vaikka täältä kentältä ei ole kuulunutkaan pitkään aikaan mitään! Tuo sinun uskollisuutesi muistuttaa meitä Jeesuksen uskollisesta mielenlaadusta. Ikäväämme ystäviin ja koti-Suomeen ei ole poistanut edes talvisten päivienne harmaus tai vesi- ja räntäsateetkaan. Täälläkin säät ovat muuttuneet viileämmiksi, sateisemmiksi ja pilvisemmiksi kuin ne olivat ennen vanhaan. Kaikki näyttää muuttuvan kiihtyvässä tahdissa. Paha pahenee ja hyvä kirkastuu kirkastumistaan. Kielteisenä koetussa ilmapiirissä monet vaikeuksissaan kamppailevat uskovatkin hämmentyvät ja ahdistuvat. Siksi Herra muistuttaa meitä vaikeuksien lähteestä ja aina saatavissa olevasta voimallisesta avusta:

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut (Joh. 10:10-14).

Daavid tunsi Jumalansa, joka oli aina auttanut häntä vihollisen (leijona tai karhu) yllättäessä (1. Sam. 17:34-37). Siksi hän ei mennyt Goljatiakaan vastaan omassa voimassaan eikä kuningas Saulin tarjoamassa sotilaan varustuksessa. Daavid meni Goljatia vastaan Herran Sebaotin nimeen!

Jeesus tietää meidän hätämme. Lukiessamme Sanaa ja toimiessamme uskossa sen mukaisesti, me sisäistämme totuuden Sanan, Jeesuksen ja meistä tulee voittavia vapaita kristittyjä Herrassa.

Jeesus teki ja tekee kaiken Sanalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa (Joh. 14:12-13).

Meidän, sinun ja minun, tulee vaeltaa Jeesuksen askelissa Pyhän Hengen ääntä kuunnellen: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13a).

Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11:24). Kun me luovutamme luottavaisesti murheemme Herralle ja toimimme horjumatta Sanan linjassa, Herra hoitaa meidän ongelmamme.

Mutta meidän tulee rukoilla ja veisata kiitosta ymmärryksellämme ja Hengellämme (1. Kor. 14:15) ja lukea Sanaa päivittäin (Kol. 1:9-11; Joshua 1:8), jotta kasvamme ja menestymme Jumalan tuntemisen kautta. Herra tekee meistä voittajia. Vihollinen ei silloin voi estää meitä, koska Sanassa on voima ja meille on annettu auktoriteetti käyttää sitä Jeesuksen nimessä. Jeesus antoi meille voiman, rakkauden, raittiuden ja lapseuden hengen. Hän vapautti meidät peloista ja teki meistä Jumalan lapsia (2. Tim. 1:7; Room. 8:14-15; 1. Joh. 4:16,18). Pelot eivät voi hallita meitä rakkaudessa, ellemme itse salli pelkojen tulla elämäämme. Meidän tulee muistaa käyttää hengellisiä sota-aseita (2. Kor. 10:3-5; Ef. 6:11-19) ja vastustaa vihollista (Jaak. 4:7).

Valitettavasti emme aina kiinnitä huomiotamme Pyhän Hengen ääneen, vaan kuljemme sen sijaan omien ajatustemme ja järjenpäätelmiemme mukaisesti. Hengellinen elämämme kuihtuu ja siunausten virrat tyrehtyvät, jos me keskitymme vain omiin tunteisiimme ja tarpeisiimme. Jos napisemme ja täytämme mielemme ja päivämme päämäärättömillä mihinkään johtamattomilla Jumalan tahdon vastaisilla asioilla, niin me kulkeudumme huomaamattamme meille tarkoitettujen ylitsevuotavien siunausten ohitse.

Vesiprojekti jatkuu. Äiti kantaa puhdasta juomavettä perheelleen.

Vesiprojekti jatkuu. Äiti kantaa puhdasta juomavettä perheelleen.

Tunnustamme Sanaa suullamme

Herra yhä etsii ihmisiä, jotka uskovat Hänen Sanansa, kylvävät sen sydämiinsä ja tunnustavat sitä suullaan ts. suostuvat sisäistämään Herran mielen jokapäiväisessä elämässään. Sanan tunnustamisella he muuttavat asioita niin omassa kuin lähimmäistensäkin elämässä. Pimeyden voimat, ilmavaltojen hallitukset ym. viholliset eivät voi tällaisia uskon sankareita pysäyttää. He saavat Sanasta vuoria siirtävän uskon toimia (Mark. 11:23).

Silloin Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra (Jes. 54:17).

Se, että olemme kerran vastaanottaneet Jeesuksen pelastajanamme, ei välttämättä takaa meille tulevaisuudessa yltäkylläistä elämää, jos me emme valvo. Sana kehottaa meitä: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää (1. Piet. 5:8-9).

Vihollinen pyrkii varastamaan meiltä ilon, rauhan, voiman, ensimmäisen rakkautemme Herraan, näyt, lahjat, terveyden jne. Hänen tarkoituksensa on tuhota meidät. Hän ei hyökkää vain silloin kun olemme tehneet jotain väärin. Mitä lähempänä olemme Jumalaa, mitä enemmän olemme Jumalan käytössä, sitä varmemmin vihollinen taistelee voidakseen tuhota meidät. Paavalia kivitettiin, hänet pantiin vankeuteen, häntä lyötiin ja vainottiin kaikella valheen voimalla – koska hän seurasi Jumalan tahtoa ja oli uskollinen ja kuuliainen Herran äänelle. Vihollinen halusi pysäyttää Paavalin. Vihollinen ei ole muuttunut vuosien varrella eikä ole jäänyt eläkkeelle tai mennyt lomalle. Hän haluaa pysäyttää meidät seuraamasta kokosydämisesti Herraa ja käyttämästä auktoriteettia Jeesuksen nimessä.

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa (Jaak. 4: 7-8,10).

Meillä tulee olla selkärankaa olla kumartelematta Jumalan Sanan vastaisille asioille ja puheille ja ihmisille.

Pitkällisissä vaikeuksissa ollessaan menettää helposti ilon. Paavali kirjoitti vankilassa: Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4:11-13).

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan (Matt. 6:33). Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee (Psa. 37:4-5).

Koululaisiamme

Koululaisiamme

Paavali kykeni säilyttämään ilon Herrassa (= voima, väkevyys), koska hän oli sitoutunut olosuhteista riippumatta Herran palvelemiseen. Hän tiesi, että Jumala pitää hänestä joka hetki huolen. Siksi Paavali saattoi elää vaikeuksissaankin ilon täyteistä tyytyväistä elämää. Moni asettaa Herralle sitoutumiselleen ehdoksi mm. taloustilanteensa korjaamisen tai pikaisen rukousvastauksen saannin. He ovat keskittyneet siihen, mitä Herra voi heille tehdä ja unohtavat kysyä Herralta: ”Mitä minä voisin tehdä tänään sinulle, Herra? Miten voisin tuottaa sinulle iloa?”

Taivasten valtakunnan taloudessa toimii kylvämisen ja niittämisen laki. Meidän tulee antaa myös itsestämme ja omastamme: Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ’Autuaampi on antaa kuin ottaa’.” (Apt. 20:35).

Jeesus sanoi: ”Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini” (Mark. 3:35).

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Vaatteiden jakoa Intiassa. Sovitetaan kenkiä slummin lapsille.

Lahjoja saamassa.

Lahjoja saamassa.

Joulujuhla pikkuisille.

Joulujuhla pikkuisille.

Läheinen suhde Herran kanssa

Jotkut kokevat Jumalan olevan jossain kaukana. Herra tahtoo kuitenkin läheiseen suhteeseen kanssamme – Sanan kautta. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus (Psa. 91:1-4).

Vetäytykäämme lähelle Jumalaa. Viettäkäämme aikaa Sanan lukemisessa, rukouksessa ja Herran ylistämisessä ja kiittämisessä.

Herra valmistaa meitä vaikeuksissa ja hiljaisuudessa. Tulevaisuutemme ohjautuu ja muotoutuu tämänpäiväisten asenteittemme, päätöstemme ja tekojemme pohjalta. Se, mitä meillä on tänään, on saanut alkunsa menneisyydessä.

Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Mark. 16:15-18)

Haiti

Orpolapsemme ovat terveitä, iloisia ja luottavaisia. Kiitos Herralle valtavista voitoista! Hän on vapauttanut ja eheyttänyt lapset peloista ja painajaisista ja turvattomuudesta! Jokainen lapsistamme on selvinnyt koulutyöstään hyvin. Lapsille järjestettiin ikäryhmittäin joulujuhlat ruokailuineen ja lahjoineen ja hengellisine kokouksineen. Joululomalla urheiltiin, pelattiin palloa, askarreltiin, laulettiin ja piirrettiin. Tehtiin sitä, mitä lasten elämään ja kehitykseen kuuluu. Nyt koulujen taas alettua arkielämä kulkee taas omassa rytmissään. Lasten kasvua katsellessa näyttää siltä, että pian on taas aika sovitella ja hankkia suurempia kenkiä ja vaatteita…

Levottomuudet ampumisineen ja ryöstelyineen aiheuttavat köyhyydessä ja alkeellisissa oloissa eläville slummien asukkaille vakavaa ahdistusta. Erityisen vaikeaa se on nälkiintyneille, janoisille ja sairaille vanhuksille. Slummeissa ja muuallakin Haitilla noudatetaan oman käden lakia. Muuta lakia ei tiedetä. Puhelittomat ja autottomat poliisit ovat kykenemättömiä järjestyksen ylläpitoon.

Hengellisiin kokouksiin tulee niin paljon väkeä, että kokouksia pidetään ulkona. Herraa Jeesusta kiitetään ja ylistetään täydestä sydämestä ja kastettavia riittää viikoiksi eteenpäinkin.

Juomavesiprojekti toimii säännöllisesti. Ihmiset jonottavat jakopaikalla ämpäreineen ja kantavat sitten vetensä päänsä päällä.

Intia

Pohjois-Intian vuoristokylissä on jaettu satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia. Paljon ihmisiä on tullut uskoon ja on kastettu. Rukouksenamme on, että runsas ja suurta vaivaa vaatinut kylvömme tuottaa valtavan sadon taivaan aittoihin. Myös vaate- ja kenkä- ja ruoka-apua on jaettu monin paikoin.

Seurakuntalaiset valmistivat ja jakoivat satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia.

Seurakuntalaiset valmistivat ja jakoivat satatuhatta pussia opetus- ja evankelioimismateriaalia.

Pastori Matthew pakkaamassa jaettavaa materiaalia.

Pastori Matthew pakkaamassa jaettavaa materiaalia.

Sauli Vallenius

Sauli Vallenius

Nettirukoilijat

Luethan Herran uskollisista teoista keskuudessamme! Kiitosaiheet on päivitetty 1.2.2018 ja on luettavissa osoitteesta: nettirukoilijat.com/rukousvastauksia.php

Voit laittaa omat rukouspyyntösi tällä sivulla: nettirukoilijat.com/nettirukoilijat/

Koululaisia pihalla Haitilla

Koululaisia pihalla Haitilla

Koululaisia

Koululaisia


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jouluriemua!

Haitilla ylistetään ja kiitetään Herraa

Haitilla ylistetään ja kiitetään Herraa

Siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta 2018. Ja kiitos mukanaolosta Herran työssä!

t. Risto, Marja, Tatu, Nettirukoilijat ja slummiväet orpoineen Haitilla ja Intiassa


Haitilla ylistetään ja kiitetään Herraa

Haitilla ylistetään ja kiitetään Herraa


Lokakuu 2017

Hiljaista slummissa ennen hurrikaani Irman tuloa.

Hiljaista slummissa ennen hurrikaani Irman tuloa.

Maailmassa on ja tulee enenevässä määrin olemaan ahdistusta ja ongelmia. Jeesus sanoi vaikeuksien aiheuttajasta: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (Joh. 10:10).

Daavid tunsi Jumalansa, joka oli auttanut häntä vihollisen, leijonan ja karhun yllättäessä (1. Sam. 17:36-37). Tuntiessaan Jumalansa luonteen ja toimintatavat, Daavid valitsi olla taistelematta Goljatia vastaan omassa voimassaan. Sen sijaan hän turvautui Jumalan viisauteen, neuvoon ja voimaan.

Kun tutkimme Sanaa ja toimimme sitten päättäväisesti ja Herraa häpeämättä sen mukaisesti, me tulemme sisäisesti tuntemaan totuuden sanan eli Jeesuksen! Samalla me löydämme tien ulos ahdistuksista, peloista, syyllisyydestä ja sairauksista.

Jeesus teki kaiken Jumalan Sanalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö (Joh. 14:12).

Saamme vaellukseemme viisautta ja ohjeet Sanasta sekä pyytämällä niitä ja kuuntelemalla sitten Pyhän Hengen ääntä (Jaak. 1:5-6). Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva (Mark. 11:24). Kun me puhumme uskoen Jumalan sanaa ja etenemme sen linjassa, niin Sana eli Herra, joka elää meissä Pyhän Henkensä kautta, toimii meissä ja meidän kauttamme lähimmäistemme hyväksi. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin (Jes. 55:11).

Sanan lukemisen lisäksi meidän on siis rukoiltava ymmärryksellä Sanaan vedoten ja Hengessä (1. Kor. 14:15), jotta kasvaisimme ja menestyisimme Herrassa ja sitten myös Jumalan valtakunnan työssä Sanan eli Jumalan tuntemisen kautta. Sanaa tulee lukea päivittäin (Kol. 1:9-10; Joshua 1:8). Siinä Herra antaa meille uskoa ja ymmärrystä vastaanottaa Jumalalta (Mark. 11:24) ja elää sekä toimia Hengessä (Ef. 5:25). Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne (Jaak. 1:22).

Omalla järkeilyllämme ja mielipiteillämme palvelustyömme ei tuota Jumalan odottamaa hedelmää.

Herra on voimallinen tekemään meistä jokaisesta voittajia ja selviytyjiä kaikissa elämämme tilanteissa. Vihollinen ei voi estää meitä toimimasta Herran tahdon mukaan, koska Sanassa on voima ja meille jokaiselle on annettu auktoriteetti toimia Jeesuksen nimessä. Jeesus teki kaikille hyvää ja paransi kaikki sairaat (Apt. 10:38). Hän teki tyhjäksi perkeleen teot, synnin (1. Joh. 3:8). Hän vapautti ne, jotka olivat kuoleman pelosta orjuuden alaisia (Hebr. 2:14-15). Jeesus voitti pimeyden voimat ja antoi meille vapaan valinnan päästä lainalaisuudesta irti ja tulla rakkaudessa Jumalan lapsiksi (2. Tim. 1:7; Room. 8:14-15; 1. Joh. 4:16,18) ja sitä kautta Jeesuksen rinnalla kanssaperillisiksi. Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Jos pelko tulee, niin emme ole käyttäneet meille annettua Jeesuksen nimeä sitä vastaan.

Meidän tulee käyttää hengellisiä sota-aseita, vaeltaa Jumalan tahdossa (2. Kor. 10:4; Ef. 4) ja vastustaa vihollista jokapäiväisessä elämässämme (Jaak. 4:7).

Lähdössä evankelioimistempaukselle.

Lähdössä evankelioimistempaukselle.

Kesällä uskoontulleita nuoria kastettiin useita kymmeniä.

Kesällä uskoontulleita nuoria kastettiin useita kymmeniä.

Uudestisyntynyt henki ja Sanan linjaan muuttunut ymmärrys (sielu) ovat tie hedelmälliseen suhteeseen Jumalan kanssa. Hengen, Jumalan Sanan tulisi kontrolloida sielunelämää (tahtoa, tunteita ja ymmärrystä) ja myös ruumista.

Eläessämme lihallisesti herkkyytemme Pyhän Hengen äänelle laskee. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut (Joh. 14:26). Hän on aina valmis opettamaan, johtamaan, ohjaamaan, jos me olemme alttiit ottamaan tuon ohjauksen vastaan.

Valitettavasti me emme aina kiinnitä huomiotamme Pyhän Hengen ääneen. Emme kuule, mitä Pyhä Henki sanoo. Hengellinen elämämme estyy, jos olemme niin keskittyneitä omiin ruumiin ja sielun tarjoamiin tunteisiimme ja tarpeisiimme, että vihollinen pääsee hämäännyttämään meidät hyvältä näyttävällä asialla syntiin ja lopulta kuoleman tielle. Uudestisyntynyt henkemme tahtoo totella Jumalan Sanaa ja seurata Pyhän Hengen ääntä. Vain Totuus, joka on Jumalan Sana, Jeesus, voi tehdä meidät vapaiksi (Joh. 17:17). ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani: ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:31b – 32).

Jumala etsii siis ihmisiä, jotka uskovat Hänen Sanansa, kylvävät sen sydämiinsä ja tunnustavat sitä suullaan ts. suostuvat häpeilemättä sisäistämään vaellukseensa Herran mielen. Sanan tunnustamisella he muuttavat asioita omassa ja lähimmäistensä elämässä. Suumme tunnustukset tulevat sydämemme tilan mukaisesti.

Mutta, kun me kokosydämisesti pureudumme Jumalan Sanaan ja tunnustamme sitä puheissamme ja toimimme sen mukaiseksi, niin pimeyden voimat, ilmavaltojen hallitukset ym. eivät voi pysäyttää etenemistämme. Sanasta me saamme vuoria siirtävän uskon toimia (Mark. 11:23). Silloin mikään meitä vastaan nostettu ase ei menesty: Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra (Jes. 54:17).

Jos sitä vastoin emme viitsi lukea sanaa vaan täytämme mielemme ja päivämme päämäärättömillä mihinkään johtamattomilla Jumalan Sanan vastaisilla asioilla, me pitkitämme tai jopa estämme itseltämme pääsyn Jumalan meille tarkoittamaan paikkaan. Tämän voimme tehdä myös suumme liukkailla, joutavilla ja valittavilla puheilla. Kun vihollinen yrittää ottaa meistä näin otetta pommittamalla meitä väärillä ajatuksilla ja tunnetiloilla (masennus, viha, katkeruus, anteeksi antamattomuus), meidän tulee käyttää niitä vastaan Jeesukselta saamaamme auktoriteettia (Luuk. 10:19). ”Jeesuksen nimessä masennus poistu!”

Kesäleiriläisiä, hengellinen kokous alkamassa.

Kesäleiriläisiä, hengellinen kokous alkamassa.

Se, että olemme kerran vastaanottaneet Jeesuksen pelastajanamme, ei välttämättä takaa meille yltäkylläistä elämää ellemme valvo. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää (1. Piet. 5:8-9).

Omasta suhtautumisestamme johtuu elämämme myrskyssä ts. vaikeuksien kautta syntynyt lopputulos. Myrsky voi tuhota itsekkyydestään, vihastaan, suuttumuksestaan ja huonoilta teiltään kääntymättömät. Mutta myrsky voi myös johtaa meidät hengelliseen kasvuun, iloon Herrassa ja julistukseen. Tällöin me nousemme elämämme myrskystä Herran lupauksen mukaisesti ”toiselle rannalle” eli uuteen vahvempaan vaiheeseen. (Matt. 14:22-34: Jeesuksen läsnäolo vaiensi myrskyn.) Vihollinen yrittää varastaa meiltä Jumalan antaman ilon, päämäärät, näyt, lahjat, terveyden ja varat. Hänen tarkoituksensa on tuhota meidät. Hän ei hyökkää vain silloin, kun me olemme tehneet jotain väärin. Mitä lähempänä me olemme Jumalaa, mitä enemmän olemme Jumalan käytössä, sitä varmemmin vihollinen taistelee voidakseen tuhota meidät käyttökelvottomiksi. Paavali kivitettiin, pantiin vankeuteen, häntä lyötiin ja kaikella valheen voimalla vainottiin – koska hän seurasi Jumalan tahtoa, oli uskollinen ja kuuliainen Hänen äänelleen. Vihollinen halusi pysäyttää Paavalin. Perkele joukkoineen ei ole muuttunut vuosien varrella. Hän ei ole jäänyt eläkkeelle. Hän haluaa pysäyttää meidät, sinut ja minut, seuraamasta kokosydämisesti Jumalan elävää Sanaa, ainoaa totuutta. Valitettavasti monet uskovat ovat vihollisen hyökkäysten kohteina päivä päivältä, eivätkä tee mitään muuta kuin valittavat ja syyttävät Jumalaa. Heillä on vaikeuksia vihollisen ryöstäessä ja lyödessä heitä esteettä, koska he eivät tottele Sanaa, joka käskee heitä käyttämään auktoriteettia Jeesuksen nimessä.

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa (Jaak. 4: 7-8,10).

Jeesus tarvitsee meitä jokaista todistajana ja valona ympäristössämme. Tämä edellyttää meiltä selkärankaa olla kumartelematta Jumalan Sanan vastaisille asioille ja puheille.

 
MARJAN JA RISTON KESÄKUULUMISIA:

Marjassa löydetyt kasvaimet:

Kesäkuun alussa minulta löydettiin CT-scannassa oikeassa keuhkossa 5 mm:n ja 3 mm:n kokoiset kasvaimet ja maksassa 8 mm:n pituinen ”vamma” sekä vasemmassa munuaisessa alle senttimetrin pituinen kasvain. Panimme rukouspyynnöt Nettirukoilijoihin. Kolmen viikon kuluttua otettiin uudet CT-scannat, joista nähtiin osan kasvaimista jo kokonaan poistuneen ja loput jäljellä olevista olivat kutistuneet puoleen. Kiitos Herralle, että kasvaimetkin poistuvat Jeesuksen nimen valtavasta voimasta!

Marja liukastui rapuissa:

Myöhään lauantai-iltana 29.7. liukastuin rapuissa. Oikea jalka vääntyi polvesta ja nilkasta sivulle väärään asentoon. Polvi näytti siirtyneen paikoiltaan. Risto kuuli kivuliaan rukoukseni olohuoneeseen ja ryntäsi auttamaan. Sain väkisin käsilläni työnnettyä vääntyneen jalkani oikeaan suuntaan, eteenpäin. Rukoillessaan kielillä Risto painoi polvea varovasti oikeaan paikkaan. Rukoilin itsekin kielillä ja huomasin, että rukoillessa tarkkaavaisuuteni kääntyi kivusta Herraan. Samalla kipu loittoni. Herra sanoi: ”Nouse ylös ja kävele raput alas. Olet parannettu.” Kun en kipushokissa heti reagoinut Herran käskyyn, niin Hän toisti napakasti: ”Nouse ylös ja kävele raput alas. Olet parannettu.” Kun kerroin Ristolle Herran sanat, hän auttoi minua heti nousemaan ylös. Jotenkin kävelin Riston tukemana raput alas. En muista tuosta mitään. Jalka paisui polvesta ja nilkasta tuplaksi, musteni ja jokainen liike tuotti hirvittävää kipua. Panin tiukan siteen polven ympärille ja pysyin sunnuntaina sängyssä. Kipulääkettä en ottanut vaan käskin kivun poistua Jeesuksen nimessä. Maanantai-aamuna lääkäri lähetti minut röntgenkuviin, joista selvisi, että nilkka paranisi ajallaan mutta polvi oli murtunut kahteen osaan ja ligamentteja sekä siteitä oli katkennut. Kuvat nähtyään lääkäri lähetti minut heti pikaisesti polven MRI-kuvaukseen, josta jo röntgen kuvista näkyneet vammat vain vahvistuivat. Sitten minut lähetettiin polvikirurgille. Sain ajan kuuden päivän päähän. Tällä välin polven puolesta rukoiltiin paljon. Kiitos teille rakkaat ystävät! Uskoin polven parantuneen kivuista ja liikkumisvaikeuksista huolimatta. Kun sitten pääsin polvikirurgille, joka otatti heti uudet röntgenkuvat polvesta, niin selvisi, että polvi oli parantunut! Ihme oli niin hämmästyttävä, että polvikirurgi haki toisenkin kirurgin hoitajineen kuuntelemaan kertomustani mitä polvelle oli tapahtunut. Sain polvivamman yhteydessä todistaa kolmelle lääkärille henkilökuntineen sekä kolmelle röntgenkuvaajalle, että Jeesus paransi antamansa lupauksen mukaisesti polveni, kun otin todesta Hänen käskynsä: ”Nouse ylös, kävele raput alas. Olet parannettu.” Parantuminen ei tullut heti sillä hetkellä näkyviin kun kävelin Herran käskystä raput alas, vaan todistettavasti röntgen kuvien mukaan vasta viikon kuluttua toisen kuvauksen (MRI) ja kirurgin kuvauksen välipäivinä. Herra toimii lupauksensa mukaan omalla ajallaan ja tavallaan jokaisen sisäistettyä uskoa kunnioittaen, jos ihminen pysyy vaikeista tilanteista huolimatta uskossa ja pitää oikeasta Sanan tunnustamisesta kiinni. Usko tuo vääjäämättömän voiton. Kahden viikon kuluttua kaatumisestani aloitin jo täydellä teholla polven terapiavoimistelut ja kävin päivittäin uimassa – aikaan, jolloin minun olisi pitänyt olla vasta leikkauksessa. Vastaavasti toiset klinikalla olleet potilaat kävelivät keppeineen polvi paketissa jopa kahdeksan viikkoa.

Risto leikkauksessa:

Ristolta leikattiin Intian matkalla tulleet 4 tyrää kerralla. Leikkaus oli vatsanalueella kuusine haavoineen suuri, ja Risto kovasti kipeä. Mutta hän parantui sitten entiselleen yllättävän nopeasti, parissa viikossa. Hän tekee töitä ja hoitaa kuntoaan päivittäisellä uinnilla. Kiitos Herralle!

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.


Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.


Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

Leiriläisten ruuan valmistusta ja jakamista.

 
Hurrikaani Irma

Florida

Ihmiset odottivat viidennen luokan hurrikaani Irman tuloa kauhulla lauantaina 9.9.17. Sen ennustettiin tulevan suoraan itärannalle talomme päälle. Hurrikaani Irma aiheutti kaikkialla matkallaan paljon vahinkoa – niin myös Haitilla ja Floridassa.

Saimme taas kerran ihmetellä Herran uskollisuutta suojatessaan Haitilla olevat orpomme, seurakunnat ja koulut. Pienintäkään vahinkoa ei työalueillamme slummeissa nähty. Koulujen ovet avattiin jo seuraavana päivänä! Hiukan pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Herra suojasi myös meidät, kotimme ja tonttimme. Emme useista päivittäisistä presidentin ja kuvernöörin käskyistä huolimatta lähteneet suojaan. Meillä oli suuri rauha pysyä kotona.

Me kiitämme teitä sydämemme pohjasta siitä, että rukoilitte puolestamme! Saimme yhdessä tuon voiton. Kiitämme myös jokaisesta sähköpostitse tulleesta rohkaisusta vaikka emme kyenneet sähkönpuutteessa niihin vastaamaan! Ne ilahduttivat ja vahvistivat mieltä. Olette olleet uskollisia ystäviä hädässämme.

Luoksemme tuli hurrikaani Irmalta turvaan 3 henkilöä. Meitä oli siis 5 henkinen ryhmä, kaikki 69-79-vuotiaita.

Olimme valmistautuneet hyvin. Ikkunat oli peitetyt ulkoapäin alumiinisilla hurrikaanisuojilla. Lankut sisäpuolella varmistivat, etteivät ikkunalasit pääse paineesta pullistumaan tai tule karmeineen sisään. Generaattoriin oli varattu polttoaineet. Pattereilla toimivat hurrikaani-lamput, juomat ja kuivamuonat olivat valmiina. Piha oli tyhjennetty kalusteista ja kukkaruukuista. Puista oli karsittu liiat oksat, jotka olivat isona kasana talon vieressä.

Juomavedet ja polttoaineet loppuivat jo ennen hurrikaanin tuloa kaikista kaupoista koko Floridassa. Kauppojen hyllyt olivat tyhjinä elintarvikkeista. Mitään kunnollista syötävää ei ollut enää jäljellä. Ihmiset valmistautuivat tällä kertaa tosissaan, ja pakenivat sitten kodeistaan hurrikaanisuojiin. Ainoastaan tiemme vastapuolella asuva nuori sairaanhoitaja jäi kotiinsa. Hän otti meidän automme omaan autotalliinsa suojaan. Herra siunasi hänet siitä sitten niin, että häneltäkään ei mennyt mitään rikki hurrikaanin aikana – ei oksakaan pudonnut puista, ja muoviaitakin pysyi pystyssä ehjänä.

Siunasimme ennen myrskyä pihallamme jokaisen puun, pensasaidan, portit, sementtitolpat ja panimme ne Jeesuksen veren suojaan. Käytimme auktoriteettia ja käskimme puiden pysyä pystyssä Jeesuksen nimessä.

Vetosimme rukouksissamme sananpaikkoihin: 2. Moos. 11:7; Psa 57:3; Psa 91:1-6; Jes. 25:4, Jer. 29:12, Joosua 1:9.

Vietimme ehtoollisen ja käytimme Jeesuksen antamaa auktoriteettia käskeä myrsky siirtymään länsirannalle ja heikkenemään. Näin myrsky sitten tekikin. Se siirtyi länsirannalle ja heikkeni viidestä luokasta 2-3 luokkaan.

Odotimme ystäviemme kanssa lauantai–iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään pimeässä kodissamme (ikkunat peitettyinä) ja kosteassa kuumuudessa kuin hyvin lämmitetyn saunan löylyissä. Hiki valui. Sähköt olivat menneet ja ilmastointi ei toiminut. Söimme sunnuntaina kylmää salaattia lounaaksi.

Leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin.

Leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin.

Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin.

Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin.

Palkintopokaaleja

Palkintopokaaleja

Päätimme sitten porukalla ottaa nokkaunet siltä varalta, että illansuussa tuleva hurrikaani ei antaisi meidän nukkua silmäystäkään. Nukuimme kuunnellen kovaa ryskettä ja kolinaa. Tuuli ja sade iskivät voimakkaasti ja puuskittain taloa. Mutta vaivuimme valmisteluista väsyneinä ja stressaantuneina uneen. Herättyämme odottelimme hurrikaanin tuloa muutaman tunnin. Sitten saimme hätäradion kautta tiedon, että hurrikaani oli mennyt merellä ohitsemme jo päiväunia nukkuessamme ja riehui jo ylempänä Tampassa monen tunnin päässä meistä.

Meillä pysyivät palmut, pensasaidat, portit ja pensaat pystyssä. Pienintäkään vahinkoa ei ollut talossa eikä pihalla. Oksaakaan ei puistamme irronnut. Jopa roskaläjä pysyi maassa lentämättä taivaan tuuliin. Sen sijaan naapureilta kaatuivat suuret puut. Patioiden särmit menivät rikki. Portit hajosivat ja aidat kaatuivat. Kymmeniä vuosia vanhat kaksikerroksisten talojen kokoiset puut olivat kaatuneet maahan. Näky ympäristössä oli hirvittävä. Herra näytti meille taas kerran voimansa ja uskollisuutensa.

Kaduilla oli kaatuneita puita niin paljon, että oli vaikeuksia ajaa autolla. Saimme sähköt viiden päivän päästä mutta olimme ilman internettiä ja uutisia ja televisiota. Risto sai pidettyä jääkaappi-pakastimen kuitenkin kylmänä akkujen avulla.

Olimme pakanneet yhden hätälaukun tärkeine papereineen siltä varalta, että joutuisimme jättämään kotimme. Mutta näin ei käynyt. Tämä oli jo toinen kerta kun Herra siirsi myrskyn merelle pois tieltämme ja pelasti kotimme. Niin suuri Hän on! Kunnia ja kiitos kuuluvat Herralle!

 
Haiti

Taaskin Herra piti lupaustensa mukaisesti huolen orvoistamme. Vaikka varsinkin pohjoisemmilla alueilla talot hajosivat ja jäivät veden alle, niin meidän lapsiimme ja seurakuntalaisiimme slummeissa hurrikaani ei kajonnut. Olimme panneet heidät Sanaan vedoten rukouksessa täydelliseen turvaan, Jeesuksen veren suojaan! Jopa koulut ja seurakunnat voitiin avata heti hurrikaanin mentyä ohi. Myös juomaveden toimitukset pysyivät ajallaan. Kiitos Herralle tästä valtavasta ihmeestä! Ja kiitos teille esirukouksista Haitin puolesta ja työn tukemisesta!

Kristilliset kesäleirit Haitilla:

Järjestimme kesä-heinäkuussa slummeissa 2kpl kahden viikon mittaista kristillistä kesäleiriä n. 300-400:lle nuorelle ja orvolle. Elokuussa pidettiin yksi leiri noin 200:lle lapselle.

Koska leireille tulijoiden määrä oli suuri, leiriläiset jaettiin ikänsä ja harrastustensa mukaan pienryhmiin. Ryhmien vetäjinä toimivat vapaaehtoiset opettajat, pastorit ja evankelistat. Monet perheenäidit hoitivat pienimpiä leiriläisiä. Emme lakkaa ihailemasta haitilaisten innokasta uhrautuvaisuutta Herran työhön. Lähimmäisen rakkaus, hätä sieluista ja ymmärrys taivasten valtakunnan kasvun tärkeydestä täyttää heidän elämänsä, perheensä, arkensa ja pyhänsäkin. Leireillä pelattiin, pidettiin kilpailuja ja laulettiin. Perjantain rantaretkellekin lähti 260 lasta! Rantapäivän lisäksi tehtiin evankelioimisretkiä lähiseuduille ja pidettiin hengellisiä tilaisuuksia, joissa jaettiin kaikille ruuat. Loppukesästä kastettiin uskoon tulleet nuoret! Nuorten kastetilaisuus oli mahtava! Kukaan ei voinut katsella sitä kuivin silmin. Voodoon pimeyden keskellä Herran uskollisuus ja läsnäolo valaisi ja tervehdytti kärsiviä ja nääntyneitä sydämiä.

Orvot saivat päivittäiset ruokansa kesälomankin aikana. Syksyksi on jo hankittu lasten tarvitsemia kouluvaatteita, kenkiä ja koulutavaroita ja ruokia. Silti tarpeita on vielä paljon täytettävänä. Lapset kasvavat kovasti. Kiittelemme uskossa Herraa siitä, että Hän tulee täyttämään ylenpalttisesti jokaisen orvon ja myöskin äärimmäisessä puutteessa ja slummin kurjissa olosuhteissa elävien vapaaehtoisten työntekijöitten tarpeet.

 
Intiassa:

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Intiassa jaettua evankelioimismateriaalia yhteensä 100’000 kpl.

Yhteensä 25’000:lle perheelle on paikallisten kahdeksan pastorin avulla jaettu Pohjois-Intiassa (Himachal, Uttrakhand, Hapur, Delhi ja West Delhi) evankelioimispaketit, jotka kukin sisälsivät: kaksi opetuskirjasta, jotka on kirjoitettu ja painatettu Delhissä sekä kaksi erilaista traktaattia. Jaettavaa materiaalia oli yhteensä 100’000 kpl. Urakka on vuoristoisissa osavaltioissa todella suuri. Mutta se saatiin tehtyä Herran armosta. Myös ruoka-apua jaettiin vuoristo-alueilla.

Delhissä pidettiin 100:lle lapselle viikon mittainen Raamattuleiri. Vuoristoisessa Uttrakhand:ssa leirille tuli 200 lasta. Hapur:ssa pidettiin kolmen päivän Raamattuleiri. Useita kymmeniä nuoria tuli leireillä uskoon. Kiitos Herralle! Kylvö on tuottanut satoa.

Meghna orpojen kanssa slummissa.

Meghna orpojen kanssa slummissa.

Meghnan orpolapsia opiskelemassa.

Meghnan orpolapsia opiskelemassa.

Tällä hetkellä ilmapiiri on tullut hyvin vaikeaksi kristityille. Meidän työmme on nyt joutunut vahvan vainon ja vakavien uhkausten kohteeksi. Muistattehan Intian työtä rukouksin ja varoin!

 
Murheellinen uutisemme Intiasta:

Työyhteydessämme Intiassa jo vuosia ollut 30-vuotias nainen, Meghna, on kansanterveyden maisteri, tulinen Herran palvelija, voideltu ylistyksen vetäjä, tulkki ja uskontäyteinen rukoilija. Hän oli meille Intian matkallamme valtava aarre, Herran järjestämä apu. Erityisesti Meghnan sydämellä ovat orvot. Heinäkuussa 2017 hän avasi Delhiin toimiston, jossa hän jakoi kodittomille lapsille ilmaista ruokaa, järjesti heille hengellistä päiväohjelmaa: Raamattukerhoja, lauluohjelmia, ylistys-tanssia, Raamatunaiheisia näytelmiä, taide- ja keskustelukerhoja jne.

Tiistaina syyskuun 12.pnä Meghnalla oli yli 30 orpolasta toimistossa, kun sinne tuli kristittyjä vihaava gujar-nainen, joka hyökkäsi raivoten lattialla lasten kanssa istuvan Meghnan kimppuun. Nainen hakkasi jollakin esineellä Meghnaa kasvoihin, päähän, käsivarsiin ja rintaan niin, että naisen omat metalliset rannerenkaatkin menivät palasiksi. Sitten hän kuristi Meghnan tajuttomaksi. Varmistaakseen jo tajuttomaksi menneen Meghnan marttyyrikuoleman nainen hakkasi tämän päätä lujasti rautaoveen. Sitten naisen 13-vuotias poika tuli toimistoon ja pahoinpiteli tajutonta Meghnaa lisää. Pienet orpolapset eivät päässeet pakoon vaan joutuivat näkemään pahoinpitelyn. He ovat nyt todistaneet näkemänsä poliisille. Sairaala-testien mukaan kyseessä oli murhayritys. Meghna on hengissä mutta emme tiedä, onko hänelle tullut pysyviä vammoja. Tatun Intiassa olevat uskovat asianajaja-ystävät ottavat hoitaakseen Meghnan asian. Rukoilethan Meghnan, puolesta! Hän on meille rakas perheen jäsen. Myöskin pienet orpolapset tarvitsevat esirukousta selvitäkseen kauhean tilanteen muistosta.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Mark. 16:15-18).

 

Kiitos ja kunnia kaikesta Herralle.

Kiitos ja kunnia kaikesta Herralle.


 
 


Hurrikaani Irma - #2

Terveisemme hurrikaanin melskeistä,

Hurrikaani Irma aiheutti kaikkialla matkallaan vahinkoa – niin myös Haitilla ja Floridassa. Saimme taas kerran ihmetellä Herran uskollisuutta suojatessaan Haitilla olevat orpomme, seurakunnat ja koulut. Pienintäkään vahinkoa ei työalueillamme slummeissa nähty. Koulujen ovet avattiin jo seuraavana päivänä! Hiukan pohjoisemmassa talot olivat kokonaan veden peitossa.

Herra suojasi myös meidät, kotimme ja tonttimme.

Emme useista käskyistä huolimatta lähteneet suojaan, vaan meillä oli suuri rauha pysyä kotona. Panimme kotimme Jeesuksen veren suojaan. Käskimme Jeesuksen nimessä jokaisen puumme, pensaamme, pensasaitojemme, porttiemme ja sementtipylväitten pysyä pystyssä.

Myrskyn mentyä oksaakaan ei puistamme ollut pudonnut, pensasaidat ja portit olivat pystyssä kuten ennenkin, ja jopa roskaläjä pysyi maassa lentämättä taivaan tuuliin. Herra näytti taas kerran voimansa ja uskollisuutensa. Naapureilta kaatui suuria puita, portit ja aidat olivat murskana ja särmit riekaleina. Näky ympäristössä oli hirvittävä.

Kiitämme teitä sydämemme pohjasta siitä, että rukoilitte puolestamme!!! Saimme yhdessä tuon voiton. Kiitämme myös jokaisesta sähköpostitse tulleesta rohkaisusta vaikka emme kyenneet sähkönpuutteessa niihin vastaamaan! Ne ilahduttivat ja vahvistivat mieltä. Olette olleet uskollisia ystäviä hädässämme. Nyt meillä on vihdoin myös sähköt, ja olemme täysissä voimissa.

Valmistamme piakkoin lähetyskirjeen lähtemään painoon ja ilmoitamme, kun se on luettavissa nettisivuilla. Myös Nettirukoilijat käynnistetään maanantaiksi.

Rakkain terveisin,
Risto ja Marja


Hurrikaani Irma - #1

Rakkaat ystävät,

Atlantin historian voimakkain hurrikaani Irma on nyt menossa pohjois-Haitin vuoristojen yli ja lauantaina Floridaan. Odotettavissa on hirvittävät tuhot – pahemmat kuin Houstonissa. Rukoilettehan, että Herra suojelisi meidät vahingoilta ja kääntäisi myrskyn suoraan merelle. Joudumme pitämään nettirukoilijat ja sähköposti- yhteydet suljettuina torstaista 7.9. lähtien niin kauan kunnes saadaan taas sähköt ja nettiyhteydet toimimaan. (Viimeksi olimme ilman sähköä 3 viikkoa.) Myös lähetyskirje myöhästyy.

Kiitos, että muistatte meitä rukouksin tänä vaikeana aikana.

Risto ja Marja


Kesäkuu 2017

Terveisemme Intian slummista

Terveisemme Intian slummista

Rakas ystävämme,

Kiitämme esirukouksistasi ja taloudellisesta tuestasi evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Sanan mukaisesti Herra maksaa sinulle monin verroin takaisin. Olet työssämme tärkeä sillä ilman varoja ja lähettäjiä työtä ei voida tehdä. Olet ollut jatkuvasti rukoustemme kohteena.

Ennen matkalle lähtöämme näin väsyneenä unen, jossa valkeahiuksinen valkoisiin pukeutunut ja kirkassilmäinen mies seisoi edessäni ja katsoi minua lempeästi hymyillen. Kysyin häneltä hämmentyneenä: ”Oletko sinäkin väsynyt?” Tähän mies vastasi: ”En ole.” Kysyin sitten: ”Kuka sinä olet?” Mies vastasi: ”Olen Gabriel, lähetetty tarvittaessa avuksesi. Kun tarvitset apua, pyydä Jumalaa lähettämään.” Sitten henkilö hitaasti poistui. Myöhemmin huomasin, että väsymykseni alkoi väistyä. Uni tuli ja meni. En mitenkään kiinnittynyt uneen, tietäessäni, että vihollinen voi pukeutua valkeuden enkeliksi voidakseen harhauttaa Herran omia ja voi tehdä kavaluutensa vahvistamiseksi hetkellisiä ihmeitäkin. Hän käyttää hyväkseen henkilön väsymystä, kiireitä ja Sanan tuntemattomuutta jne. Uskon, että kaikkivaltias Herrani Jeesus Kristus on vienyt Golgatalle kaikki minun vaillinaisuuteni ja sairauteni. Jos sairastun, Sana sanoo: ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” (2. Moos. 15:26; Mark. 16:17-18). Ja Kaikkivaltias Kristus, voideltu, joka asuu minussa (Gal. 2:20), on antanut minulle voiman ja pysyvän voitelun (1. Joh. 2:27) nousta vaikeuksista ”avaralle paikalle” (Psa. 18:20,33,34; Psa. 20:8,9). Herra antaa minulle ja sinulle taisteluissa voiton. Se on Herran palvelijain osa (Jes. 54).

Rakas ystävä, tutki henget, asiat ja kokemuksesikin Raamatun, ainoan totuuden valossa. Pietari varoitti: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä (1. Piet. 5:8).

Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. ( Efe. 6:10,11).

Me, Risto, Tatu ja minä, koimme Jumalan vahvaa läsnäoloa, iloa, rauhaa ja voimaa kotona matkalle lähtiessämme. Jo matkalla Miamiin saimme todistaa rakastavasta Herrasta ja Hänen teoistaan elämässämme.

Matkan puolesta oli rukoiltu paljon ja rukouspyyntö oli jatkuvasti myös Nettirukoilijoissa niin että matka oli alusta lähtien Herran matka. Hän veikin matkaa eteenpäin omassa voimassaan. Kun Herran kanssa lähtee liikkeelle, niin alkaa tapahtua.

Laskeuduttuamme aamuyöstä Delhin kentälle, törmäsimme yllättäen tuhansien ihmisten joukosta intialaisiin henkilöihin, joiden Himalajalla olevassa talossa olimme asuneet vuonna 1983. Siellä poikamme syntyi ja kuoli; ja minäkin olin kuoleman kielissä. Kohtaaminen oli riemullinen 34 vuoden jälkeen. Nämä ihmiset olivat ensimmäisiä rohkaisemassa, valmistamassa ja tukemassa lähtöämme Intiaan 1983.

Kyyneleistä iloon

Kyyneleistä iloon

Kyyneleistä iloon

Kyyneleistä iloon

Delhissä vetämäni naisten rukouskonferenssi meni voimassa ja voitelussa. Sali oli täpötäynnä. Joukossa oli nyt poikkeuksellisesti myös miehiä. Puheeni muuttui kokonaan kun menin puhujan pönttöön. Herra otti ohjat käsiinsä. Puhuin vapaasti ilman pienintäkään jännitystä ja tulkkia ja vieläpä parhainta englantia mitä olen koskaan puhunut. Herran antama uusi puhe herätti ja aktivoi kuulijat. Kokouksen lopussa he tulivat eteen rukoiltaviksi. Siitä tuli tuntikausien rukouspalvelu. Risto rukoili minun kanssani. Emme väentungoksessa voineet kysellä heidän asioitaan vaan Herra ilmoitti ne meille suoraan. Kun panimme kädet heidän päälleen, näimme kuinka sisäiset padot murtuivat, ahdistusten ja pelkojen vuoret väistyivät, tuskat lähtivät ja sisäiset haavat alkoivat umpeutua. Monet vapautuivat riivaajista. Ihmiset itkivät ääneen, jotkut parkuivat purkautuessaan. Oli varottava astumasta kaatuneitten päälle. Sielunhoitoon oli otettava aikaa. Tuntikausien rukouspalvelussa lähes jokainen täyttyi Pyhällä Hengellä ja sai henkikasteen. Näin ihmeellistä Hengen vuodatusta emme ole koskaan ennen nähneet. Ihmiset puhuivat kielillä, saivat profetian, selittämisen ym. lahjat. Herra oli valmistanut heidät etukäteen uskolla ja ymmärryksellä myös virittämään saamansa lahjat heti käyttöön! Tuli tiedonsanoja, profetioita, selittämistä ja parantumisia. Kenellekään ei ollut ihmispaljouden vuoksi mahdollista pitää lukua heistä tai Herran teoista. Piispa Tobias, joka lensi Keniasta avuksemme, rukoili enemmän riivattujen ja sairaiden puolesta. Hän sai Herrassa paljon hyvää aikaa! Risto ja minä rukoilimme sairaiden puolesta ja Pyhän Hengen täyteyttä, armolahjoja sekä hoidimme sielunhoidot. Tämä toimi työnjakona kaikkialla kokouksissamme. Pyysimme myös Tobiasta vuoroin saarnaamaan sillä hänellä oli lahja opettaa. Vapautuneita, parantuneita ja Pyhällä Hengellä täyttyneitä olivat salit täynnä jokaisessa kokouspaikassa ja seurakunnassa koko matkamme aikana niin kaupungeissa kuin slummeissakin.

Paavali opettaa: Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi-tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä (1. Kor. 12:4-13).

Marja saarnaamassa pääsiäisenä

Marja saarnaamassa pääsiäisenä

Riivaajista vapautumassa

Riivaajista vapautumassa

Apua etsiviä

Apua etsiviä

Apua etsiviä

Apua etsiviä

Kokoustilan nurkassa paistettiin leipää...

Kokoustilan nurkassa paistettiin leipää…

...ja nälkäiselle se maistui.

…ja nälkäiselle se maistui.

Rukousta pienimpien puolesta.

Rukousta pienimpien puolesta.

Rukousta pienimpien puolesta.

Rukousta pienimpien puolesta.

Risto kastoi paikallisen pastorin kanssa 7 henkilöä.

Risto kastoi paikallisen pastorin kanssa 7 henkilöä.

Ylistämistä ja kiitosta jatkui tuntikausia.

Ylistämistä ja kiitosta jatkui tuntikausia.

Ja taas vaihdetaan bussilla paikkakuntaa.

Ja taas vaihdetaan bussilla paikkakuntaa.

Rukousta, rukousta, rukousta

Rukousta, rukousta, rukousta

Pääsiäiskokous

Pääsiäiskokous

Kuvassa osa eri osavaltioissa toimivista pastoreistamme. Pastori Matthew (valkoinen paita) kuvan vasemmassa laidassa.

Kuvassa osa eri osavaltioissa toimivista pastoreistamme. Pastori Matthew (valkoinen paita) kuvan vasemmassa laidassa.

Vuonna 1983-1984 Intiassa suorittamamme evankelioimisen tuloksena nuori Matthew tuli uskoon ja täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän liittyi työhön ja toimii Intian työmme ”Beraka India” vetäjänä. Matthew menee evankelioimisretkillään alueille, joihin kukaan muu ei uskalla mennä. Työalueinamme ovat Intian neljä pohjoisinta osavaltiota Pakistanin rajalta Nepalin rajalle. Työkohteemme näissä osavaltioissa ovat köyhiä vaikeakulkuisia vuoristoisia slummialueita. Osavaltioit ovat: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh ja Haryana. Meillä on myös 4 seurakuntaa Delhissä ja sen lähellä olevissa slummeissa ja kaupungeissa ja koulutettavana on 58 slummiorpoa. Pastori Matthew järjesti kaikkialla jaettavien ruokien hankinnat ja valmistajat, hoiti kokousten järjestämiset ja osan matkajärjestelyistäkin pannen likoon kaikkensa.

Olimme 18 vuoden aikana rukoilleet seurakuntien kanssa intialaiselle pariskunnalle lasta. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti poikavauvan keväällä 2017. Lapsen isä ja äiti tahtoivat Riston siunaavan lapsen seurakunnan yhteyteen ja Herran omaksi. Riston toivottiin valitsevan pojalle myös nimi. Edellisenä iltana Herra ilmoitti Ristolle ja minulle erikseen toisistamme tietämättä, että pojan nimeksi tulee panna Samuel Christopher. Samuel merkitsee ”Herra on kuullut” ja Christopher ”ristinkantaja, Jumalan palvelija”. Matkamme aikana myös piispa Tobiaksen vaimo synnytti Keniassa heidän neljännen lapsensa, tällä kertaa pojan. Edelliset ovat tyttöjä. Poika sai Keniassa nimekseen Risto.

Samuel Christopher siunattiin Herralle ja seurakunnan yhteyteen. Herra ilmoitti lapsen nimen. Kuvassa myös piispa Tobias.

Samuel Christopher siunattiin Herralle ja seurakunnan yhteyteen. Herra ilmoitti lapsen nimen. Kuvassa myös piispa Tobias.

Ulkona oli 44-46 C° helteet. Kokoushuoneistot ja seurakunnat niin Delhissä kuin slummeissakin olivat ilmastoitumattomat ja niin täynnä väkeä, ettei heidän keskellään voinut ottaa montaa askelta. Jokaisen kokouksen lopussa jaoimme kaikille ruuat (tuhansia aterioita) ja slummilapsille jälkiruuaksi karamellit. Slumminuoret olivat Delhissä harjoitelleet tilaisuuksiin laulut myös suomeksi ja Kenian swahiliksi. Herran valtava hyvyys ja huolenpito oli jokaiselle kouriin tuntuvaa!

Menimme Delhissä myös erikseen hindujen ja muslimien slummiin. Ihmettelimme slummiväen rauhallisuutta, ystävällisyyttä ja iloa. Jopa slummin koirat heiluttivat hyväntuulisina häntiään. Tämä oli silmiinpistävä ero kaikkiin slummeihin nähden niin Intiassa kuin Haitissakin. Kuljimme kujia tuntikausia ja slummikodista toiseen. Meidät otettiin sydämellisesti vastaan. Poikkesimme slummin reunalla olleeseen tyhjään kristittyjen kirkkoon. Pian meille selvisi, että yläkerrassa on 50 naista ”rukouspaastossa”. He olivat siellä yötä päivää viikon ajan. He ottivat meidät riemuiten vastaan. Pidimme puheet ja siunasimme jokaisen paikalla olleen rukoilijan, ja Herra teki ihmeitä ilman määrää. Yksi Herran päämääristä slummikierroksellamme oli, että me kohtasimme rukouspaastoviikon vetäjät, mies- ja naispastorin. Molemmat toimivat myös asianajajina Delhissä. Tatu pyysi heiltä nimikortit, joten saimme heihin myöhemmin yhteyden kun rakas ystävämme tarvitsi työssään uskovan lakimiehen apua.

Matkamme kulki Pakistanin rajamailta Nepalin rajan lähettyville. Teimme viidakkoretken villielefanttien ja leopardien ym. eläinten keskelle, kävimme leprasikylässä, eriasteisissa kouluissa ja orpokodissa, jossa olemme useasti jo vuodesta 1983 lähtien olleet ja hoitaneet alueella päiväkausien rukousjonot.

 Työryhmämme ja jo 34 vuotta ystävinämme olleet intialaiset henkilöt.

Työryhmämme ja jo 34 vuotta ystävinämme olleet intialaiset henkilöt.

Risto, Rick, Marja ja Tatu

Risto, Rick, Marja ja Tatu

Marja sairastui vakavasti v.1983 Intian Himalajalla. Kuvassa oleva Rick (Riston ja Marjan välissä) kuljetti Marjan kiireesti alas laaksoon Polyganj-sairaalaan, jossa selvisi, että Marjan munuaiset olivat jo kokonaan lakanneet toiminnasta ja kuolema oli lähellä. Parisen viikkoa myöhemmin Marjan toivuttua Rick kuljetti hänet takaisin Himalajalle.

Toisen kerran Rick pelasti meidät kun olimme menossa Sri Lankaan lähetyskentälle. Olimme varanneet huoneen pariksi yöksi ennen lentoa Sikhien omistamasta hotellista Delhissä. Rickille tuli kuitenkin huono tunne ko. hotellista. Sen sijaan hän vei meidät kauempana olevaan Lähetystaloon. Seuraavana aamuna pääministeri Indira Gandhin henkivartija, joka oli sikhi, ampui hänet. Hindut polttivat heti kostoksi tuon sikhien omistaman hotellin, josta me olimme alunperin varanneet huoneen. Paljon ihmisiä kuoli tuossa tulipalossa. Me pelastuimme vaarasta Rickin ansioista.

Kun Tatu oli pieni poika Intiassa, Violet-täti keitteli hänelle joka päivä kiisseliä. Nyt Violet on 83-vuotias.

Kun Tatu oli pieni poika Intiassa, Violet-täti keitteli hänelle joka päivä kiisseliä. Nyt Violet on 83-vuotias.

Koululapset aamuhartauksessa

Koululapset aamuhartauksessa

Lehmä etsii ruokaansa roskien seasta keskellä kaupunkia.

Lehmä etsii ruokaansa roskien seasta keskellä kaupunkia.

Lasten luokissa seinätkin maalaattu mielikuvituksellisesti.

Lasten luokissa seinätkin maalaattu mielikuvituksellisesti.

Vijayawadaan menollemme Herralla oli oma tarkoituksensa. Menimme oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Pidimme useita kokouksia tuntikausia kestävine rukouspalveluineen. Kirkkoon mahtui noin 500 henkilöä, loput tulijat istuivat pihalla. Emme olleet ihmispaljouden nähtyämme uskoa silmiämme! Riivatut vapautuivat, sairaat paranivat ja lähes kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä. Valtavaa hengen lahjojen vuodatusta kaikkialla! Nuortenkin kokouksessa lähes kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä! Jopa kuusi vuotias poika sai kielet. Vietimme siellä pääsiäisjuhlan ehtoollisineen ja rukouspalveluineen. Tilaisuudessa Risto kastoi paikallisen pastorin kanssa seitsemän henkilöä. Juhlan jälkeen ruokailtuamme jaoimme jokaiselle täytekakkua ja orpolapsille lisäksi makeisia. Nuo ihastuneet ilmeet olisi pitänyt kuvata!

Meidät kutsuttiin siunaamaan uskovan perheen uusi koti. Tuona iltana uudet ihmiset pyysivät esirukousta ja hekin täyttyivät Pyhällä Hengellä! Jopa anglikaani-pappi tuli rukoiltavaksi, sai henkikasteen ja kielet ja hänen vaimonsa sai profetian lahjan.

Kävimme myös pariin otteeseen paikallisessa sairaalassa.

Tatu toimi matkan aikana hyvänä tulkkina, kuvaajana ja topakkana kuljetusten järjestelijänä. Auttelipa välillä piispa Tobiasta rukous-palvelussakin. Herralla oli Tatulle myös oma erityistehtävä: Tatu toimi tärkeänä linkkinä alussa mainitsemiemme uskovien asianajajien (slummipastorit) ja heidän apuaan tarvitsevien intialaisten ystäviemme välillä. Tatu teki alustavat kirjalliset työt ja neuvotteli sitten niiden pohjalta pari päivää em. lakimiesten kanssa Delhissä.

Olimme koko matkan erityisessä voimassa ja voitelussa tuntematta paljoa edes väsymystä. Palattuamme Intiasta ja voitelun asteittain vähentyessä tai muuttuessa, tunsin itseni väsyneeksi. Kotona väsymys poistui pikkuhiljaa kun uudet käytännön työt kutsuivat Haitin taholta.


 

HAITI

Haitissa koulut loppuvat kesäkuun alussa. Opettajat ja pastorit ovat tehneet itseään säästelemättä erinomaista työtä orpojemme kanssa. Jokainen orvoista pääsee nyt seuraavalle luokalle ja voi hyvin! Lasten pitämiseksi pois kaduilta olemme päättäneet pastoreiden ja opettajien avustuksella pitää 400:lle orvolle ja katulapselle kesäleirit niin kesä- kuin elokuussakin. Hengellisen opetuksen lisäksi kesäleireillä lauletaan, leikitään ja mennään yhdessä uimarannalle ja lastenkirkkoon. Lapset saavat myös päivittäisen lämpimän aterian.

Pääsiäskirkko

Pääsiäskirkko Haitilla.

Orpolapset lähettävät rakkaat terveisensä ja toivottavat sinulle lämmintä kesää.

Orpolapset lähettävät rakkaat terveisensä ja toivottavat sinulle lämmintä kesää.

Puhdas juomavesi-projekti toimii edelleen tauotta. Auringon paahteessa se on entistäkin tärkeämpi. Muistathan tukea.

Kiitos, kun olit kanssamme Intian matkallamme rukouksen hengessä ja myös pidit uskollisesti yllä Haitissa käynnissä olevia jatkuvia töitä.

Me rukoilemme sinulle ja rakkaillesi lämmintä kesää ja Herran virvoittavaa läsnäoloa!


 

Tatu kuljettaa piispa Tobiasta Delhin keskustassa.

Tatu kuljettaa piispa Tobiasta Delhin keskustassa.

Äiti keittää slummissa ruokaa.

Äiti keittää slummissa ruokaa.

Orpokodin tiskaajat

Orpokodin tiskaajat

 
 
 
 


Maaliskuussa 2017

 

Rakas ystävämme,

Kerran väsyin Nettirukoilijoitten hoitamiseen kaiken muun varsinaisen lähetystyön ohella ja mietin, että pitäisikö Nettirukoilijat lopettaa. Seuraavassa hetkessä olin niinkuin taivaassa. Katselin siellä valtavien kultaisten rukousmaljojen jonoa. Maljat olivat laajoja korkeita kultaisia ruukkuja. Joku vaaleissa vaatteissa oleva hahmo kysyi miehen äänellä: ”Kenenkäs tuo rukousmalja on, johon jatkuvasti tulee rukouspyyntöjä?” Kuulin, että takaani vastasi syvä ääni: ” Se on Marjan malja. Hän lähettää siihen Nettirukoilijoitten rukouspyynnöt.” Katsellessamme näitä maljoja näin, että muutamaan maljaan tuli rukouspyyntöjä vain silloin tällöin, mutta suurimpaan osaan maljoista ei minun aikanani tullut ainoatakaan rukouspyyntöä. Näin, että heti, kun maljaan tuli rukouspyyntö, enkeli kumartui välittömästi ottamaan tulleen rukouspyynnön ja lähti se kädessään heti hoitamaan asiaa Herran tahdon mukaisesti. Näin Jumala osoitti minulle Nettirukoilijoitten tarpeellisuuden.

Siksi meillä onkin paljon kiitosaiheita, jotka ovat kaikkien luettavissa: nettirukoilijat.com/rukousvastauksia.php

Parantumisista olemme saaneet 1075 kirjallista todistusta. Samassa kiitosaiheessa voi olla useampiakin parantumisia mutta olemme käsitelleet sen yhtenä vastauksena. Kuinka paljon onkaan vielä niitä, jotka eivät olekaan palanneet julkisesti kiittämään Herraa saamastaan parantumisesta?

Jeesus vastasi ja sanoi: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?” (Luuk. 17: 17-18).

Talousasioissa Herra on auttanut 404 henkilöä.

Vapautumisista esim. huumeista, alkoholista tai riivaajista todistavat 187 henkilöä. 96 henkilöä on tullut rukousvastauksena uskoon. Ihmissuhdevaikeuksissa on saatu apua 547 kertaa.

Hengellisissä asioissa, Herra on armahtanut, lohduttanut, täyttänyt Pyhällä Hengellään, antanut työnäyn, hengellistä kasvua ym. Tällaisista hengellisistä Herran kohtaamisista todistaa 796 henkilöä.

Yleisissä asioissa (esim. kodin osto, auton korjaus, löytyi uusi koti ym.) on 1388 henkilöä raportoinut saamastaan rukousvastauksesta.

Kaikkiaan 4493 henkilöä on kirjoittanut saamistaan rukousvastauksista. Kiitos Herralle Hänen väkevistä siunauksistaan! Usko ja toivo vahvistuvat näitä lukiessa.

Jokaisen rukouspyynnön puolesta rukoilee 20-40 rukoilijaa. Herra on Sanansa mukaisesti keskellämme ja vastaa rukouksiimme, ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” (Matt. 18:18-20.)

Vuoden 2016 aikana Herra on toiminut voimallisesti myös lähetyskentillämme. Olemme iloinneet ihmeellisistä ruokkimisihmeistä Haitilla ja Intiassa. Vaikka rahavarat ovat olleet kovin rajalliset, jaettu ruoka on moninkertaistunut edellisestä vuodesta. Myös jaettu juomavesimäärä on moninkertaistunut. Vuonna 2016 jaoimme yhteensä 230994 ateriaa ja puhdasta juomavettä 10 miljoonaa litraa. Kiitos Herralle näistä ihmeistä. Sinun kannatusvarasi ovat toimineet siemeninä Jumalan ihmeisiin. Sinä olet Herralle ihmeellinen ystävä ja työtoveri!

Helmikuussa kasteelle menijät Intiassa

Helmikuussa kasteelle menijät Intiassa

Intiassa

Intiassa

Lapset aterialla

Slummilapset aterialla

Kuva kuukausittaisista kastetilaisuuksista Haitilla

Kuva kuukausittaisista kastetilaisuuksista Haitilla

Ryhmä pieniä orpoja: Kiitos! Taas tuli yksi lahja lisää! ☺

Ryhmä pieniä orpoja: Kiitos! Taas tuli yksi lahja lisää! ☺

Orpolapset saivat jouluksi uusia vaatteita, kenkiä ja useita ihania paketteja. Niitä hankittaessa otettiin huomioon kunkin lapsen ikä, taipumukset ja toiveet. Orpolasten joulunaika oli riemua, iloa, rakkauden saamista ja antamista. He saivat viettää joulunsa Jeesuksen läsnäolossa. Seurakuntiin on tullut uutta väkeä. Ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu niin Haitilla kuin Intiassakin. Kiitos sinulle kaikesta. Olet ollut luomassa ihmeitä ilman määrää. On suuremmoista olla sinun lähettisi!

Kohtasimme viime vuonna monen ihmeellisen johdatuksen kautta Kenialaisen piispa Tobiaksen, jolla on 54 seurakuntaa ja pari koulua koko Afrikan suurimmassa slummissa. Tobias on voimallinen ja tulinen uskonmies sanassa ja rukouksessa. Koemme yhdessä Tobiaksen kanssa, että Herra on liittänyt hänet meidän joukkoomme. Tobias on kutsunut meidät, mutta etenkin poikamme Tatun, Keniaan auttamaan evankelioimis-, koulutus- ja avustustyössä sekä rakentamaan kylälle tietokone teknologian.

Vuosaaressa asuessamme Herra näytti vuonna 1982 meille näyssä tulevaiset työkohteemme ja antoi siihen liittyen Raamatun paikan Hab. 2:2-3. Näyssä valonsäteet lähtivät kodistamme Helsingissä eri maanosiin: Aasiaan (Intia), Afrikkaan, Pohjois-Amerikkaan (liittyen Haiti ja Meksiko), myös Israeliin ja lähtömaana oli ja on yhä Suomi.

Nyt on tuo yli 35 vuotta sitten saatu näky toteutumassa myös Afrikan osalta. Muilta osinhan se on jo toteutunut.

asdf

”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea’. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” (Hab. 2:2b-3)

Vuonna 1983-1984 Intiassa suorittamamme evankelioimisen tuloksena nuori Mathew tuli uskoon ja täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän liittyi kiinteästi työhömme ja toimii Intian työmme ”Beraka India” vetäjänä. Työalueina ovat Intian neljä pohjoisinta osavaltiota Pakistanin rajalta Nepalin rajalle. Työkohteemme näissä osavaltioissa ovat köyhiä vaikeakulkuisia vuoristoisia slummialueita. Osavaltioiden nimet ovat: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh ja Haryana.

Meillä on myös 4 seurakuntaa Delhissä ja sen lähellä olevissa slummeissa ja kaupungeissa ja koulutettavana on 58 slummiorpoa.

Herra on nyt kehottanut meitä osallistumaan Intian evankeliointi- ja työkampanjoihin Matthew:n kanssa. Tatu lähtee kanssamme työhön mukaan. Olemme Intiassa matkoineen 25.3. – 27.4.2017. Myös Kenian piispa Tobias lähtee omasta pyynnöstään mukaan Intiaan ja onkin varmasti Herran lähettämä apua meille.

Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa” (Matt 9:37-38).

Opetamme, evankelioimme ja jaamme slummeissa ruokaa ym. apua. Hoidamme rukouspalvelut. Marja vetää Delhissä eri puolilta Intiaa kokoontuneille 50 naiselle rukouskonferenssin (englanniksi). Pidämme kokoukset rukouspalveluineen myös Nepalin rajamailla olevissa pitaalikylissä. Hoidamme lasten kokoukset orpokodeissa ja kouluissa. Suurelta osin olemme viidakkojen lähellä ja kaupunkien ulkopuolella olevilla köyhillä asutusalueilla. Odotamme ihmeitä tällä matkalla, ja pyydämme sinulta lähettäjänä voimakasta rukoustukea ja tuntuvaa uhria työhön.

Käymme myöskin Nepalin rajan lähettyvillä Tanakpurissa. Tämä alue on vuosikymmenien aikana rakkaasti liittynyt elämäämme (orpokoti, koulut, seurakunta ja pitaalikylät). Menemme tällä matkallamme myös Herran kehotuksesta Etelä-Intiaan Vijayawadaan tapaamaan ystäväämme. Osallistumme siellä kokouksiin koulussa, orpokodissa ja seurakunnassa puhujina ja rukoilijoina sekä mahdollisesti kastamme uskoontulleita pääsiäisjuhlassa. Lopuksi pidämme avoimen rukouspalvelupäivän. Kaikki tapahtuu englanniksi.

Intian kartassa punaiset viivat osoittavat alueita, joihin matkustamme. Keltaiset alueet ovat osavaltioita, joissa meillä on kussakin useita työkohteita.

Intian kartassa punaiset viivat osoittavat alueita, joihin matkustamme. Keltaiset alueet ovat osavaltioita, joissa meillä on kussakin useita työkohteita.

Rukoilethan matkan puolesta, jotta ihmiset vapautuisivat, pelastuisivat, täyttyisivät Pyhällä Hengellä, rohkaistuisivat virittämään kätten päälle panemisen kautta saamansa armolahjat käyttöön, ja että Jeesuksen sanat toteutuisivat: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia” (Luuk. 7:22b).

mk10

Voimallisista ajoistamme Intiassa on enempi kirjassani Rakas Kaikkeni Elämän Vesi. Kirja on vapaasti ladattavissa: tinyurl.com/ilmainenlataus

Uusin rahankeräyslupa (myönnetty viime syksynä) on käytössä.

Me toivotamme sinulle aurinkoista kevättä ja pääsiäisen iloa!

signatureletterending2

 
 


 
 

Herra kuuli rukoukset ja auttoit meitä! Silti Haiti tarvitsee sinua! 23.10.2016


Monday Oct. 10, 2016.
Sydämelliset kiitoksemme esirukouksista, rukouspyyntöjen edelleen lähettämisestä puolestamme ja niin sydämellisestä myötäelämisestä haitilaisten ja meidän vaikeuksissa! Mieltä lämmitti, että te annoitte meille aikaa ja rakastitte meitä. Kiitos Herralle. Hän kuuli ja vastasi rukouksiin! Lapset, pastorit ja opettajat perheineen sekä me olemme turvassa.

Kuitenkin hurrikaani Matthew teki hirvittävää tuhoa Haitilla. Olemme tehneet työtä 25 vuotta Port-au-Prince:n kupeessa olevassa Cite Soleilissa, joka on rakennettu jätemaan päälle.

Vuonna 1971 Haitin “elinikäiseksi” presidentiksi nousi Papa Docin 19-vuotias poika Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Todellinen valta pysyi kuitenkin hänen äidillään Simone Duvalierilla, jota kutsuttiin “Mama Doc”. Mama Doc oli Haitin First Lady. Hän rakensi itselleen maineen köyhien auttajana auttamalla oman nimensä mukaan nimittämäänsä aluetta Cite Simonea. Voodoopapittarena hän omisti ja vihki tuon alueen palvomansa voodoohengen Erzulien eli Iisebelin kunniaksi ja pesäpaikaksi. Riivaajille näin omistettu Cite Simone, nykyisin Cite Soleil, on läntisen pallonpuoliskon vaarallisin ja köyhin slummi.

Thursday Oct. 6, 2016.

Slummissa on tällä hetkellä n.500’000 ihmistä. Siellä ei ole jäte- tai saniteettisysteemejä. Kodit on rakennettu lankunpätkistä, pahveista, pelleistä tai tiiliskivistä, joissa on maa- tai sementtilattiat. Slummi sijaitsee merenpinnan alapuolella. Kaikki sitä ympäröivät alueet ovat korkeammalla, joten se on kuin kulho, johon ympäristön vedet tulevat. Kunnollinen sairaudenhoito, lääkkeet ja bussikuljetukset puuttuvat. Ihmiset olivat nyt myrskyn alla jumissa.

Ennen hurrikaani Matthew:n tuloa 4.10.2016 asukkaiden käskettiin lähteä turvaan. Mutta heillä ei ollut millä lähteä eivätkä tienneet, mihin mennä. Valtion 15 suojapaikkaa olivat avoimia peltoja, joihin mahtui vain 2’000 ihmistä Cite Soleilin 500'000:sta asukkaasta! Nuo pellot olivat suojattomia, ehkä pahempia kuin väestön omat slummihökkelit.

Työttöminä, nälkäisinä, väsyneinä ja kaikkensa menettäneinä ihmiset istuvat nyt mutaisissa rauniokasoissa tietämättä mitä tehdä. Jotkut etsiskelevät murheissaan mutaliejuista ja vesistä perheenjäseniään ja vaatteitaan, kippojaan ja peltisiä pesuvatejaan, joissa olivat menneinä aikoina keittäneet priimuskeittimellä riisinsä. Riisin hinta on noussut 50%.Jotkut alueet tuhoutuivat 90–prosenttisesti. Tuhatkunta ihmistä kuoli, tosin slummien kuolleita ei kukaan käynyt laskemassa! Arviolta 66’000 taloa on palasina. Sillat, koulut, kirkot ja tuhannet eekkerit viljelysmaata tuhoutuivat. Banaani- ja mangopuut ovat kadoksissa. Alueitten ruokavarastot ovat tuulen viemiä ja kirkkokuntien lähettämät ruokarekat on ryöstetty. Kadut ovat tulvavesien alla. Seisovien vesien auttamina hyttysarmeijat levittävät malariaa ja Zika-virusta. Ihmisiä on kuollut ja kuolee koleraan! Ensiavun puuttuessa haavoista on löydetty tetanus-infektiota.

Kuten maanjäristyksen jälkeen haitilaiset jaksavat nytkin olla kiitollisia siitä, että ovat hengissä ja todistavat Jeesuksesta. Ihmeellistä voimaa ja sitkeyttä!

Slummikadut ovat vajonneet. Jätemaa pettää jalkojen alla. Kävelijä saattaa alueittain pudota vyötäisiinsä asti mutaveteen. Katujen virkaa hoitavat pettävissä paikoissa kapeat lankut, joita myöten kävellään vajoamisen estämiseksi. Mutavesissä on kuolleita rottia, koiria, sikoja ym. raatoja; saattaapa näkyä ihmisen ruumiskin. Niiden yli harpotaan kiinnittämättä niihin sen enempää huomiota. Olenpa itsekin joutunut siellä kahlaamaan reisiin asti vajonneena, hameenhelmat ylhäällä – ja kauhuissani!Ns. slummikodit ovat joko kokonaan tai puoliltaan veden peitossa jo vähemmästäkin sateesta - eivät ihmiset niissä voineet myrskyltä suojautua. Jotkut kiipesivät hökkelinsä päälle mutta kun tuuli riuhtoi teräviä pellinpalasia lentoon, oli henki vaarassa...

Slummeissa asukkaiden on lähes mahdotonta varautua mitenkään myrskyihin. Cite Soleil on täydellisesti haavoittuvainen ja heikko paikka. Edes ruokaa tai juomavettä ei voi varastoida kotiin, koska ne ryöstettäisiin. Cite Soleilissa taistellaan päivittäisestä leipäpalasta ja vesitilkasta. Yleinen ateria on öljyn, mutasaven ja suolan seoksesta läpsytetyt ja auringossa kuivatetut hiekkakakut, BonBon Terres. Voit katsoa niiden tehdasmaisesta vamistamisesta videon:


Kiitos Herralle, että Hän rukousten mukaan suojeli meidän alueemme slummissa! Myrsky ei tuhonnut sitä niin kovasti kuin ympäristöalueita. Koulumme ovat nyt puutteista huolimatta toiminnassa. Orpolapset ovat kouluissa. Seurakuntatiloja korjaillaan. Osa taloista on sortunut maantasalle toisten nököttäessä uljaasti pystyssä. Korjaaminen on hankalaa naulojen, ruuvien, lautojen ym. materiaalin puuttuessa.Elämä Haitilla on sanoinkuvaamatonta menoa ja näkyä ja tunnetta! Sen edessä on vaikea uskoa silmiään!

Meidän päämäärämme oli pikaisesti auttaa niitä Cite Soleilissa, joihin työmme kohdistuu. Kiitos Herralle, että saimme onnistua siinä. Me kehotimme pastoreita ja opettajia kiireesti kokoamaan koululaiset, katulapset, omat orpomme ja kadunvarsiin hyljätyt vanhukset pieneen sementtiseen koulurakennukseen. He selviytyivät hengissä!

Olemme nyt organisoineet omat 20 pastoriamme ja opettajat sekä satoja yhteistyössämme olevia pastoreita jatkotoimiin. Jaamme kymmeniä tuhansia ruoka-annoksia kirkkojen ja koulujen kautta. Päivittäiset puhtaan juomaveden kuljetukset toimivat. Saippuoita ym. hygieniatuotteita ja vaatteita jaetaan koleran vastustamiseksi.

Varoista on pulaa näiden köyhimmistä köyhimpien Herrassa elävien sisarien ja veljien auttamiseksi! Nyt tuo Kristuksen ruumis, johon mekin kuulumme, kärsii ja huutaa Herralta apua! Kuuletko sen?Tästä eteenpäin olemme työllistetyt koulujen ja seurakuntien koko työn kirjosta. Nyt moninkertaistuu yksilöihin, perheisiin sekä ryhmiin kodistuva sielunhoito- ja terapiatyö, jossa lohdutetaan, rohkaistaan ja tuetaan perheenjäsenensä ja kotinsa menettäneitä kohottamaan katseensa murheista Auttajaan ja sitten Sanaan tukeutuen astumaan uuteen päivään ja itsenäiseen työskentelemiseen. Jotkut kokoontuvat kouluille katsomaan kristillisiä elokuvia. Ne tuovat valoa sisäiseen harmauteen. Pastorit pitävät hautajaisia hautajaisten perään. Eräs seurakuntalaisista rakentaa satoja arkkuja, toinen taas kuljettaa niitä. Elämä töineen jatkuu...

Me emme henkilökohtaisesti voi enää pitää Haitilla kiinteää osoitetta, vaan vaihdamme päivittäisten ryöstöjen ja ampumisten vuoksi usein niin majapaikkaa kuin kulkuneuvoakin.Pienestä kodistamme Floridassa on Haitille tunnin matka. Olimme pellittäneet omat ikkunamme, tukeneet ne sisältä lankuilla ja valmistaneet kotimme ja pihamme luvattua suoraa hurrikaanin (luokkaa 4) iskua varten.

Väsyneinä ja kaikesta Haitilla tapahtuneesta stressaantuneina, me luimme Psalmin 91 ja nautimme ehtoollisen. Rukoiltuamme me käskimme Jeesuksen nimessä hurrikaanin väistyä merelle, kuten niin monet teistäkin tekivät. Menimme nukkumaan klo 21.00 vaikka alueen asukkaita oli käsketty pakenemaan. Herättyämme aamulla seitsemän hujakoilla meille selvisi, että hurrikaani oli kaartanut merellä kulkulinjaltaan itäänpäin, sen verran meistä, että kun se ohitti asuinalueemme, me emme kärsineet tuulesta emmekä sateesta. Aamulla näimme, että palmut olivat pitäneet oksansa ja pensaat lehtensä ja kukkansa. Kaikki oli siististi niinkuin pitääkin. Sitten, meidät ohitettuaan, myrsky palasi entiselle kulkulinjalleen mutta tunnin ajomatkan päähän meistä pohjoiseen ja iski siellä oleviin rantakaupunkeihin tehden matkallaan melkoista tuhoa. Herra armahti nähdessään, ettemme olisi kestäneet enempää murhetta.

INTIA

Delhissä oleva seurakuntamme piti vuosittaisen 40-päivän paasto-aikansa. Sitä seuraavassa kokouksessa 11 hindua tuli uskoon ja kastettiin. Raamattukouluun lähettämämme neljä opiskelijaa edistyvät hyvin ja aloittanevat piakkoin kokopäiväisen evankelioimistyönsä.

Teitä rakkaita sydämellisesti kiittäen ja taas kertaalleen Hyvää Joulua toivottaen,

Risto ja Marja ja koko slummiväki
Helsingin Sanomat on kirjoittanut ulkomaanosastollaan hurrikaanin yhteydessä myös työstämme. Voit lukea ne tästä.Valokuvia Haitin tuhosta:


http://www.nbcnews.com/slideshow/hurricane-matthew-s-wrath-scenes-devastation-haiti-n662071

http://www.businessinsider.com/pictures-hurricane-matthew-haiti-2016-10/#the-port-city-of-les-cayes-flooded-suffering-badly-in-the-storm-1
Video Haitilta ennen myrskyä


(Valitettavasti alussa on 15-sekunnin mainos.)


Välitietoa hurrikaanista 3.10.2016


Erittäin suuri ja vahva hurrikaani Matthew, luokkaa 4, MENEE NYT HAITILLE! Sydän itkee!

Haitilla on suojapaikkoja, joihin mahtuu yhteensä 340000 ihmistä. Loput 9,5 miljoonaa ihmistä jäävät ilman suojaa. Haiti on Karibian heikoin ja haavoittuvin paikka. Nyt arvellaan, että paikoittain Haitille tulee jopa 100cm vettä, mikä aiheuttaa hengenvaarallisia mutavyöryjä ja tulvia.

Radiossa turhaan kehoitetaan väkeä menemään turvapaikkoihin, joissa ei enää ole tilaa. Ne onnekkaat, jotka ovat päässeet turvaan näihin huonosti rakennettuihin kirkkoihin ja kouluihin, ovat sulloutuneina sähkönpuuttuessa kynttilöiden valossa. Ihmiset ovat ilmankuumuudesta ja kosteudesta tuskaisina. Turvamiehet, käymälät ja juomavedet puuttuvat. Vauvat itkevät ja synnyttämäisillään olevat vaikeroivat. Tämä on kuitenkin se parempiosaisten kohtalo. Toiset ovat myrskyn kourissa ulkona tai omissa hökkeleissään.

Maaseuduilla on asuinalueita, joissa kadut ovat jo nyt joutuneet veden alle. Näihin ihmisiin ei saada enää yhteyttä.

Osallistumme ihmisten auttamiseen ja ruokkimiseen heti myrskyn jälkeen. Olemme vahvasti mukana 200,000 aterian jakamisessa toisten järjestöjen kanssa sekä me jaamme lisäksi itse slummin uskoville kymmeniä tuhansia aterioita ja toimitamme puhdasta juomavettä.

Tuethan mahdollisuuksiesi mukaan työtämme näiden hädässä olevien hyväksi.

Sähkön puutuessa, emme pysty olemaan Internet tai puhelin yhteyksissä.

Kiitos mukana elämisestä,

Risto ja Marja

Perheen isä korjailee pelti kattoa myrskyn edellä.

Perheen isä korjailee pelti kattoa myrskyn edellä.
Hätä! 02.10.16Rakkaat ystävät,

Pyydämme teiltä nyt rukousapua suureen hätään!

Vahvin mahdollinen hurrikaani Matthew, vahvuusluokkaa 4-5, on menossa Haitille maanantaina. Tuon vahvuinen hirmumyrsky tuhoaa rakennukset. Haitilla talot ovat yhä jo ennestään heikossa kunnossa vuonna 2010 maanjäristyksen jäljiltä.

Myrsky tuo tullessaan vettä 50-80 cm. Tuollaisten vesimäärien iskeminen puuttomien vuorten rinteisiin aiheuttaa valtavien savimassojen vyörymisen alas asutuskeskuksiin ja tuhansien ihmisten kuoleman kun ei ole mitään millä päästä pakoon.

Slummimme on rakennettu jätemaan päälle. Sen maa vajoaa jo pienemmistäkin sateista. Slummiasukkaille tuo myrsky on tuhoisa.

Jopa pääkaupungissa, Port-au-Princessa, ei ole kunnollista vesi- ja viemäriverkostoa. Tulvavedet sekoittaisivat kaikki vedet. Maa on hädin tuskin selvinnyt Kolerasta ja nyt se olisi taas edessä!

Pyydämme rukoilemaan, että Herra varjelisi myös meidän oman kotimme myrskyltä.

Seisokaamme nyt yhdessä vahvoina Jeesuksen nimessä tunnustaen Sanaa:

Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi (Psa. 91:10-11). ”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan (Psa. 91:14-15).

Kääntykööt hurrikaani Matthew takaisin merelle! Jeesuksen nimessä. Amen.

Kiitämme teitä etukäteen ja laitamme lähetyskirjeen tulemaan niin nopeasti kuin se on mahdollista.

Voitte halutessanne seurata myrskyä tästä.

Teitä siunaten,
Risto ja Marja

Kesäkuussa 2016

Kaksi orpotyttöämme Haitilla

Kaksi orpotyttöämme Haitilla

Rakas ystävä,

Tämä kevät on ollut voimallista toiminnan aikaa. Herra on hyvä! Seurakunnat ovat järjestäneet useita viikon mittaisia evankelioimistempauksia. Paljon väkeä on vapautunut voodoohengistä, tullut uskoon ja jo kastettukin. Parantumiset ovat uskovien jokapäiväistä elämää. Kun ei ole lääkäreitä, lääkkeitä eikä niihin rahaakaan ja kun vielä “Kela” ym. tuet puuttuvat, ihmiset kiinnittävät katseensa yksin Jeesukseen. He ottavat heti rukoiltuaan uskossa parantumisen vastaan.

Oppilaita on kouluissa tullut uskoon ja opetuksen jälkeen jo kastettukin. Muistathan, että nämä ihmiset tulevat pakanuudesta, voodoon pimeydestä valkeuteen! Kiitos Herralle voitoista!

Slummien kujilta kerätyt orpolapsetkin ovat jo tottuneet säännölliseen elämään ja koulunkäyntiin. Monenlaista vaihetta heidän kanssaan on käyty läpi. Aluksi lapset iloitsivat kouluunpääsystä ja ruuasta. Sitten tulivat presidentin vaalien aiheuttamat poliittiset mellakat aiheuttaen ahdistusta, paniikkia ja pelkoa pienissä koululaisissa. Mutta Herran armosta ja voitelussa olemme saaneet vastaanottaa näissäkin koetuksissa voitot niistä etukäteen uskossa kiittäen.

Koulujen kesälomat alkavat kesäkuun lopussa. Olemme päättäneet pitää koulujen tiloissa orpolapsille ja kaikille halukkaille koululaisille ja katulapsille kesäleirejä. Vapaaehtoiset opettajat ja pastorit ovat jo ryhtyneet valmisteluihin. Leireillä lapset saavat päivittäin lämpimän ruuan ja ohjelmassa on pelejä, laulua, urheilua ja heille opetetaan pelastuksen tie Jeesuksessa. Slummi, niin aikuiset kuin lapsetkin, ovat innoissaan lasten hengellisistä kesäleireistä.

 
ORPO JEAN:

Nimeni on Jean. Kukaan ei tiedä mitään syntymästäni, koska mitään papereita ei tehty. Yksivuotiaana menetin isäni. Tuntematon ohikulkija ampui hänet kadulla. Äitini kuoli vatsasairauteen. Ei ollut rahaa mennä lääkäriin. Sukulaisista en tiedä mitään. Söin mitä kaduilta löysin. Kouluun en päässyt rahan puuttuessa mutta minulla oli oma tyyny. Löysin sen kaatopaikalta ja hankasin sen puhtaaksi joessa. Tyynyni kuuli minun kaikki vaikeuteni ja kipuni, joista en voi puhua. Itkettää muistaa niitä. Olin aina yksin. Pastorit tulivat minun luokseni. He antoivat minulle vaatteet ja koulutavarat. Nyt saan käydä koulua. Saan syödä keitettyä ruokaa niin paljon kuin haluan. Elämäni on muuttunut; ei ole enää kipuja. Opettajat ovat sanoneet, että minun ei enää tarvitse muistella menneitä ja pelätä. Olen nyt Jeesuksen oma. Jeesus elää koko ajan minun kanssani ja antaa minulle uusia asioita. Olen nyt onnellinen ja kiitän teitä, jotka tuette tätä työtä. Kiitän ja rukoilen, että minun Jeesukseni siunaa teitä. Jean

Haitia on paikoittain vaivannut voimakas kuivuus. Puuttomien vuorten rinteet näyttävät kaukaa katsottuna karulta kuivalta hiekalta. Myöskin kaikki slummimme ovat kuivuneita paikkoja. Pölyävät hiekkatiet ja kujat kiertelevät sähäkästi vieri viereen rakennettujen talojen ja hökkeleiden lomitse jättäen tuskin tilaa puille tai ruohollekaan. Romuja ja roinaa riittää kaduilla ja tienvarsilla. Voodoossa kun ei tahdota hävittää roskia. Slummeissa eletään päivä kerrallaan itseään suojellen ja ruokaa etsiskellen.

 
TAMAR-TYTÖN TAISTELUT:

Helteinen päivä kääntyi tapansa mukaisesti mustaksi yöksi. Pieni kynttilä lepatti lommuisen pesuvadin päällä viimeisiä vääntöjään jättäen lopulta kaksitoista henkisen perheen sysimustaan pimeyteen. Yhdeksän vuotias Tamar haukotteli helpottuneena kynttilän sammuttua, koska saattoi nyt turvallisesti nukahtaa. Perheen savesta, lankuista ja pellinpaloista kyhätyn kodin katto oli tehty kuivista palmujen oksista. Joskus oksia oli syttynyt kynttilästä palamaan. Taattua oli, että Tamar valvoi aina kynttilän sammumiseen asti.

Tyttö ei pelännyt pimeyttä eikä öisin rapistelevia rottia. Hänen perheessään oli kymmenen lasta. Jokainen yö venytti perheen kärsivällisyyttä kun jokaisen kymmenestä lapsesta oli nukuttava kyljellään karkeiden hiilisäkkien päällä. Säkit olivat vanhoja, repeytyneitä ja mustien hiilien likaamia. Säkit aiheuttivat ihon kutisemista. Tamar tunsi epätasaisella maalattialla jokaisen montun ja yksittäisen ihoon painautuvan kiven. Kukaan lapsista, ei Tamar eivätkä hänen sisaruksensakaan, olleet koskaan nukkuneet patjalla. Sellaisesta ei ymmärretty edes unelmoida.

Lapset makasivat sivuittain jokainen kääntyneenä samaan suuntaan. Näin maalattiasta riitti tilaa jokaiselle. Perheen äiti oli aina vakuuttanut nälkäkivun poistuvan vatsallaan nukkuessa. Mutta siihen hoitomuotoon heidän kodissaan ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta.

Tamarin isällä oli pikkuinen viljelyskaistale vuorenrinteen autiolla puolella. Siellä perhe kasvatti ohraa tai hirssiä. Jyviä haluttiin myydä linnunsiemeniksi.

Isän voimat katosivat sairauden myötä. Tamarin tehtäväksi tuli ohran katkaisu ja kuivaaminen auringossa. Kuivunut ohra piti jauhaa survimella tai hakkaamalla sitä raskaalla mahetella tai puisella kepukalla. Nälkiintynyt Tamar oli pieni ja heikko heiluttamaan tuntikausia raskasta mahetea ylös alas kapeassa puukaukalossa. Jauhamansa ohran Tamar kasasi litteäksi kudotulle olkilautaselle (laye), jolla hän viskasi jauhamansa ohran ilmaan päästäkseen eroon hiekanmuruista ja akanoista. Ohrajauho keitettiin sitten perheen kahdelletoista jäsenelle syötäväksi.

Kuivuus oli nyt tuhonnut viljelyskaistan. Vaikeasti sairas isä ja Tamar tuijottivat kyyneleitään pidätellen tuhoutunutta ohraa. Pieninkin toivo ruuasta oli kadonnut.

Pettynyt katse pysyi tiukasti maassa tytön harppoessa isänsä rinnalla kotiin. Tamar potki paljailla jaloillaan pölyävää irtohiekkaa. Ei ollut sanoja tuohon hetkeen. Vilkaistessaan eteensä Tamar näki savua nousevan ilmaan ja haistoi palavan hiilen. Jollain naapureista oli ruokaa syötäväksi. Tamar toivoi, että se olisi hänen perheensä.

Päästyään kotiinsa tyttö katsoi heti kolmea suurta kiveä ja kattilaa “chodia” perheen keittopaikassa. Kattila oli tyhjä. Äiti pyrähti sanattomana keräämään lähistön pusikoista lehtiä, joista hän sitten keitti veden ja suolan kanssa lehtisoppaa. Tamar tiesi, ettei soppa vie kivuliasta nälkää, mistä koko perhe kärsi. Isän kuoltua ja äidin sairastuttua lehtisopasta tuli jokapäiväinen ateria.

Tamar oli napakka ja ikäisekseen pikkuvanha. Yhdeksän vuotiaana hänestä tuli äiti nuoremmille siskoille ja itseään vanhemmille veljillekin. Rahattomina kukaan heistä ei päässyt kouluun, ei oppinut lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaankaan. Mutta Tamar oppi hengissä selviytymisen salaisuudet ja siskoista ja veljistä huolehtimisen. Pienelle tytöllä oli päivittäinen vastuu yhdestätoista ihmisestä.

Muta- ja likapipareita myytiin tuhansittain kaikkialla Haitilla. Mutta Tamarin perheellä ei ollut varaa ostaa niitä. Sensijaan hän oppi itse tekemään mudasta ja hiekasta pipareita, joilla perhe pääsisi pahimmasta nälästä. Lopulta Tamar oli niin nälkäinen, että hän ei ottanut enää aikaa mutapipareiden muokkaamiseen ja kuivaamiseen auringossa. Hän yksinkertaisesti kuopi maasta käsillään hiekkaa, minkä sitten tunki suuhunsa. Tamarilla ei ollut edes vettä, jolla olisi huuhtonut hiekat kurkustaan alas. Hän opetti myös sisarensa ja veljensä helpottamaan nälkäkipuaan hiekannielemisellä!

Uskovina emme suo tällaista lähimmäisillemme missään, emme Haitillakaan. Lainoppinut kysyi kiusaten Jeesukselta: “Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” Jeesus vastasi ja sanoi: “Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin; kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraaavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: “Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan”. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?” Hän sanoi: “Se, joka osoitti hänelle laupeutta”. Niin Jeesus sanoi hänelle: “Mene ja tee sinä samoin” (Luuk. 29-37).

Haavoittunut ei ollut hyvän samarialaisen alueelta mutta Jeesuksen sanojen mukaan hän oli tämän “lähimmäinen”. Lähimmäisemme on apuamme tarvitseva henkilö. Ymmärrämme toki, että emme voi tehdä kaikkea mutta Herra varmasti tahtoo meidän tekevän jotakin!

Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit (San. 3:27). Kiitos rakas ystävämme, että olet uskollisesti ollut tekemässä sitä “jotakin”. Olet rukoillut työn ja meidänkin puolestamme. Olet lahjottanut omastasi katu- ja orpolapsien ruokaan, kouluun, vaatteisiin, puhtaan juomaveden jakamiseksi ja koko slummin evankelioimiseksi. Mikään lahjasi ei ole ollut liian pieni. Jokainen centti ja euro on ollut ja yhä on tarpeen. Olet säästänyt lahjallasi monta elämää. “Lesken ropo” on kallisarvoinen Jeesuksen silmissä.

Jos mahdollista, annathan lahjasi joka kuukausi. Näin helpotat meitä jatkuvan työn ylläpitämisessä. Voit halutessasi tehdä myös testamenttisi tälle työlle.

Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja pitää hänet hengissä, ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä sinä anna häntä alttiiksi hänen vihollistensa raivolle. Herra tukee häntä tautivuoteessa; hänen sairasvuoteensa sinä peräti muutat (Psa 41: 2-4).

Ihanaa on, että voimme aina luottaa Herran Sanaan! Siksi on tärkeää rukoilla ja kuunnella Herran hiljaista ääntä ja toimia uskollisesti saamamme kehoituksen mukaisesti.

Yhdeksän vuotiaina monet unelmoivat siitä, mitä heistä tulee suurena. Tamarilla ei ollut sellaisia unelmia. Tulevaisuuden toivokin oli hukassa. Tamarin ajatus ja huoli oli saada itselleen ja sisaruksilleen päivittäinen ateria ja päästä nälkäkivuista.

Tamar on kallisarvoinen esimerkki. Hän edustaa lukemattomia slummin lapsia Haitilla, jotka juovat suolaista, saastunutta vettä maasta tai saastuneesta joesta, syövät hiekkaa, mutaa ja puiden lehtiä…mitä tahansa, täyttääkseen vatsansa ja vaientaakseen kipunsa. Sinä, rakas lukijamme, olet nyt henkilö, jota Herra kehottaa toimimaan näiden lasten säästämiseksi.

Tulkoonpa Franciscus Assisilaisen rukouksesta meidänkin rukouksemme:

Herra, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne missä on vihaa, kylväisin rakkautta,
missä katkeruutta, toisin anteeksiantamusta,
missä epäsopua, loisin yhteisymmärrystä,
missä erehdystä, viittaisin totuuteen,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, kantaisin toivoa,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä alakuloisuutta, virittäisin ilon.
Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa toisia,
pyytää ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
vaatia rakkautta kuin rakastaa toisia.
Sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
antaessaan anteeksi saa itse anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.

Me Rukoilemme puolestasi ja toivotamme sinulle onnellista kesää!

Rakkaudella,


           Marja ja Risto

PS. Katsothan lapsityötämme klikkaamalla tästä:

Yksi orvoistamme

Yksi orvoistamme
Maaliskuu 2016

Presidentin vaalien vastaisia mellakoita

Terveisemme rakkaan Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. On ilo ja kunnia olla Hänen kutsumansa ja lähettämänsä. Erityisesti iloitsemme siitä, että Hän on valinnut ja kutsunut sinut lähettäjäksemme. Saamme näin yhdessä kantaa hyvää uskollisuuden hedelmää ja koota kestävää satoa. Työmme menestyy, kun se tehdään Herrassa.

HAITI:

Nälkäinen ja pettymysten täyttämä kansa aloitti ärhäkkäät mielenosoitukset syksyllä 2015 pres. Michel Martelin presidenttikauden päättyessä. Kansa vaati hänen eroamistaan ja vaalien järjestämistä. Uutta presidenttiä ei riitaisuuksien vuoksi saatu valituksi. Niinpä presidentti päätti virkakautensa helmikuussa 2016 ilman seuraajaa. Läntisen pallonpuoliskon köyhin kansa on nälkäinen, tyytymätön ja suurelta osin työtön.

Kokosimme vuoden 2015 aikana 80 orpoa tai puoliorpoa slummin kaduilta ja kaatopaikoilta. Maksoimme heitä varten koulumaksut, -vaatteet, -välineet ja päivittäiset ruoat. Lapset asuvat kouluja lähellä olevissa uskovissa perheissä. Otimme lisäksi sairaalasta 40 orpoa, joita varten maksoimme koulumaksut, -vaatteet, -välineet ja päivittäiset ruoat. Koulutettavanamme on nyt kaikkiaan 120 orpoa.

Hyljätyille lapsille oli taivaallista päästä turvallisten ihmisten hoitoon. Nyt he saivat syödä vatsansa täyteen pelkäämättä, että joku sieppaisi heidän ruokansa tai että ruoka loppuisi kesken. He pääsivät kouluun kunnon vaatteissa ja reppu selässä. He kokivat itsensä ensimmäistä kertaa hyväksytyiksi, jopa rakastetuiksi, joiden tarpeista huolehdittiin. Onnen päivät himmenivät kuitenkin kun kovaääniset mellakat ja ampumiset ja kauhunsekaiset huudot peittivät tienoon päivin ja öin. Tauoton rähinöinti hermostutti ja pelotti lapsia, joille väkivallan kokeminen ja pelko olivat aiemmin olleet jokapäiväistä vankilaa. Orvot ja muutkin oppilaat tarvitsivat nyt rauhoittavaa keskustelua, halaamista ja sylissä pitämistä. Opettajat ja pastorit olivat ylityöllistettyinä nääntyä tilanteeseen ja pyysivät rukoustaistelua lasten ja itsensäkin sekä omien perheittensäkin puolesta. Levottomuuksien vuoksi sairaanhoitajien, pastoreiden ja opettajien illat täyttyivät myös vapaaehtoisesta yksilö- ja perheterapiatyöstä ja kriisitilanteissa olevien lasten ja raskaana olevien naisten sekä hyljättyjen vanhusten auttamisesta.

Herra sitten antoikin askel askeleelta voimaa, sinnikkyyttä ja rakkautta auttaa. Ja niin kuin aina, taistelimme nytkin vaikeuksien kautta voittoon Herrassa muistellen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestämi-nen toivoa (Room. 5:1-4).

Kiitos Herralle slummin upeista uskon ja toivon ihmisistä, opettajista ja pastoreista, isistä ja äideistä. Nämä uskonsankarit ja rakkauden lähettiläät eivät häpeä Herraansa Jeesusta. He eivät rukoiltuaan jää epäuskoisina ’odottelemaan ja katselemaan’, mitä Herra tekee vai tekeekö Hän mitään. Tällainen asenne olisi heille “kuollutta uskoa”. Jeesus on heille todellinen jokahetki läsnäoleva ja toimiva Jumala. Slummin väki toimii heti rukoustensa mukaisesti. He uskovat vastauksen jo tulleen vaikka sitä ei vielä näkyisikään. Herra kunnioittaa heidän toimivaa uskoaan, kulkee heidän rinnallaan, heissä, ja vastaa heti. He ovat Herran valoina voodoon raa’assa pimeydessä. Valo voittaa aina pimeyden. Siksi ihmisiä tulee uskoon ja kastetaan ja sairaita paranee. Puuttuvien lääkkeitten ja lääkäreitten sijasta luotetaan rakastavaan Herraan. Jeesuksen lupaus jokahetkisestä läsnäolosta otetaan tosissaan! Otatko sinä, ystävämme, Jumalan sanan lupaukset todiksi myös itsellesi? Epäröivä, kaksimielinenhän ei saa mitään.

Haitin orpoja

Haitin orpoja

Intian leiriläisiä syömässä

Intian leiriläisiä syömässä

On ollut suuremmoista elää todeksi näiden 25 vuoden aikana Herran tekemät ihmeet uudestisyntyneitten opettajien kautta kouluissamme. Oppilaistahan suuri osa tulee voodoota harjoittavista perheistä. Olemme nyt kouluttamassa jo toista “sukupolvea”! Edellinen sukupolvi on jo ottamassa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. He evankelioivat, opettavat, auttavat katutempauksissa ja ennenkaikkea ovat mukana seurakuntaelämässä. Kouluissa tullaan uskoon, sieltä lähetään yhdessä kasteelle ja sitten liitytään seurakuntaan.

Herran ohjauksesta ja armosta meillä on tällä hetkellä 20 koulua, jotka noudattavat valtion opetusohjelmaa. Ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa on noin 4000 oppilasta. Pisteinä i:n päällä nököttävät vielä pienet kyläkoulummekin.

Opettajapastori kastaa pienen uskoontulleen koulupojan

Opettajapastori kastaa pienen uskoontulleen koulupojan

Uskoontulleet koululaiset kastetaan opettajien toimesta.

Uskoontulleet koululaiset kastetaan opettajien toimesta.

Seurakunnat ja koulut Haitilla ovat näiden 25 vuoden aikana ohjanneet ihmisiä ottamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Tämä määrätietoinen ohjaus ja kannustus on tuottanut aktiivisuutta auttamiseen, antamiseen omastaan ja evankelioimiseen.

Kokoontumis- ja seurakuntatiloja on 20 kpl. Säännöllisiä kävijöitä oli 5000 henkilöä kuukaudessa. Tiloissa pidettiin seurakuntien kokoukset, kuoro- ja soittoharjoitukset, valistus-, opetus- ja kerhoillat, ilmaiset hengelliset elokuvaillat lapsille ja/tai aikuisille, yksilö- ja perheterapia, rukous- ja sielunhoitoapu ja ajoittain myös ruokajakelu.

Sielujavoittavana työmuotona on toiminut viikottaiset 2-4 työryhmää (opettajia, pastoreita, oppilaita ja seurakuntalaisia). He kiertävät slummin kaduilla kohtaamassa katulapsia, orpoja, vanhuksia, naisia ja nälkiintyneitä ja auttavat heitä Matteuksen luku 25 mukaisesti. Vuoden 2015 aikana järjestettiin slummeihin ja lähikyliin tempauksia, jolloin keskityttiin useiksi päiviksi evankelioimiseen, sielunhoitotyöhön ja rukouspalveluun. Niinhän alkuseurakunnatkin syntyivät, kun muutamat kulkivat kokosydämisesti Herran asialla.

Rakas ystävä, tämä pieni suomalainen ryhmä, johon sinäkin kannatta-jana kuulut, on enentynyt Haitilla suureksi valomereksi. Uskollisena lähettäjänä sinä olet tässä työssä avainasemassa. Olet Herran timantti.

Haitin hallitus on ollut kykenemätön ja haluton kohtaamaan väestön perustarpeita. Myös ihmisoikeusasiaongelmat, kuten naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta ja epäinhimilliset vankilaolosuhteet, ovat hoita-matta. Arviolta yli 220 000 lasta jää ilman koulua, koska heitä käytetään palkattomana työvoimana ja/tai seksuaalisesti hyväksi.

Vankilat ovat täynnä tutkintovankeja mielivaltaisten pidätysten vuoksi. Eräässäkin vankilassa on noin 2000 vankia, jotka seisovat ahtaasti vierivieressä. Istuma- tai nukkumatilaa ei ole. Uskovat vangit joutuvat usein joukon tai vartijoiden pahoinpitelemiksi. Heidät jätetään helposti ilman ruokaa.

“Minä sairastin” ja “Minä olin vankeudessa” -projektit (Matt. 25:36):

Herra on nyt kutsunut yhden pastoreistamme hoitamaan vankila- ja sairaalavierailut. Matkat em. kohteisiin ovat pitkät kävellä tropiikin helteessä. Joukkoliikenteen puuttuessa noihin kohteisiin, toivomme pastorille apua pyörän tai mopon ostamiseksi.

Pastori rukoilee vankien kanssa portilla sekä jakaa leipää.

Pastori rukoilee vankien kanssa portilla sekä jakaa leipää.

“Minun oli nälkä” ja “Minun oli jano” –projektit (Matt. 25:35):

Ruoka-apua jaettiin vuonna 2015 Haitilla yhteensä 53 671 ateriaa.

Vuoden 2015 viimeisten kuukausien aikana kuljetutimme tankkiautolla päivittäiset puhtaat juomavedet n. 2320 henkilölle. Saatoimme puhtaan juomaveden jakamisella lisäksi säästää lapsia ja vanhuksia saastuneen veden auheuttamilta sairauksilta ja loisilta sekä niiden aiheuttamilta kärsimyksiltä, kivuilta ja jopa kuolemalta.

Näissä projekteissamme olemme saaneet kokea ruokkimis- ja vesi-ihmeitä! Kun aloimme toimia uskossa, alussa lähes tyhjin käsin, Herra siunasi kylvömme. Vieläkin jaettava ruoka enentyy käsittämättömästi, samoin vesi. Jeesus kysyi vaeltaessaan opetuslapsiltaan, mitä meillä on? Hän kysyy sinultakin, mitä sinulla on? Kun uskallat luovuttaa omastasi tai omasi kiitosmielellä, Jumala siunaa sen ja lisää antamaasi lahjaan, mitä siitä vielä puuttuu. Olethan jakamassa omastasi? Uskallatko sinä todella luottaa Herraan? Rakkautesi näkyy valinnoista ja päätöksistä.

Jeesus ruokki maanpäällä vaeltaessaan: Matt. 14 :16-21; Joh. 6: 8-13; Matt. 15: 32-39. VT:n aikana Herra ruokki kansaansa lihalla (lähetti viiriäisiä) ja mannalla (2. Moos. 16:1-18) ja Herra antoi vettä kalliosta (4. Moos. 20:10-11).

 
POHJOIS-INTIA:


Työaluettamme Intiassa

Työaluettamme Intiassa

Herran sana etenee kirkkaasti ja voimakkaasti Pohjois-Intian vuoristo-alueilla. Teemme työtä kolmessa osavaltiossa: UK, HP, UP. Vastustus äärihindujen taholta on ajoittain voimakasta ja vaarallista mutta silloinkin sana rohkaisee jatkamaan:

Minä nosta silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti (Psa. 121:1-3,7,8).

Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan (Room. 8: 31b). Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihminen minulle tekisi? (Psa. 56: 12)

Neljän kokopäiväisen vastuunkantajan ja kolmen työryhmän käytössä on seitsemän monitoimi/seurakuntatilaa, joissa pidetään päivisin koulua ja iltaisin ja viikonloppuisin aikuisten kokouksia, kerhoja ja muita tilaisuuksia.

Köyhimmissä vuoristokouluissa jaoimme ruokaa yht. 21 355 ateriaa, vaatteita ja koulutarvikkeita. Tukiryhmiä lapsille ja naisille pidettiin tarpeen mukaan.

Tammikuussa vietimme suurimman seurakuntamme 12-vuotisjuhlaa! Tila on jäänyt ahtaaksi sadoille tulijoille. Kiitos Herralle, ihmiset ovat janoisia ja tulevat kokouksiin. Useita hinduja ja muslimeja on tullut uskoon ja on kastettu. Monet ovat parantuneet. Sana on palavan opetuksen kautta tullut heissä lihaksi ja nostanut heidätkin aktiivisiksi palvelemaan.

Osanotto jokavuotisille lasten kesäleireille on innokasta, varsinkin hindut lähettävät lapsensa leireille ja tulevat sitten itsekin kuulemaan ja rukoiltaviksi. Kaikille osallistujille ja sekä koko alueen lapsille jaettiin kirjoja ja syötävää. Alueelle järjestettiin hengellisiä näytelmiä, joiden avulla ihmiset selvemmin käsittävät ja sisäistävät jo kuulemansa evankeliumin.

21 000 kirjaa ja tuhansia traktaatteja lähtivät vuoristoon jaettaviksi.

21 000 kirjaa ja tuhansia traktaatteja lähtivät vuoristoon jaettaviksi.

Vuoden 2015 aikana jaettiin kaduilla (UK) sekä koteihin 21 000 kpl ilmaisia hindinkielisiä evankeliovia kirjoja. Nuo kirjat kirjoitettiin itse ja painatettiin vapaaehtoisvoimin. Jaoimme lisäksi tuhansia traktaatteja.

Odotamme suurta satoa Intiassa:

Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä (Jes. 55:10-12).

Evankelioivaa näytelmää katsomassa.

Evankelioivaa näytelmää katsomassa.

Joulunäytelmä Intiassa

Joulunäytelmä Intiassa 
MEKSIKO:

Työalueellamme olevien aseellisten mellakoiden vuoksi toimintamme on ollut rajallista. Ruoka-apuna jaoimme koululaisille slummialueella yht. 15 275 ateriaa.

Olemme vuoden 2015 aikana ruokkineet yht. 90 298 nälkiintynyttä lähimmäistä Haitilla, Intiassa ja Meksikossa. Kiitos Herralle ja sinulle tästä valtavasta lähimmäisentuesta ja -rakkaudesta!

 
NETTIRUKOILIJAT.COM

Sähköpostitse tapahtuva henkilökohtainen kriisi- ja rukouspalvelu toimii aikaerojen vuoksi ympärivuorokautisesti. Vuoden 2015 aikana yhteydenottoja hädässä olevilta tuli 17 777 kpl, keskimäärin n. 49 yhteydenottoa/päivä. Jumalan teoista keskuudessamme voit lukea saapuneista kiitosaiheista osoitteesta: www.nettirukoilijat.com/rukousvastauksia.php

Hämmästyt ja rohkaistut itsekin pyytämään ja vastaanottamaan Herralta enemmän!

Perustamamme työ slummeissa on n. 35 vuoden aikana vakiintunut, pelkistynyt ja siten myös voimistunut ja muotoutunut slummien olosuhteiden ja jatkuvasti muuttoliikehdinnässä olevan ja vaihtuvan slummiväestön erityistarpeisiin sopivaksi. Herra on ollut ihmeellinen työn kokoonkutoja. On ollut ihmeellistä kokea Hänen läsnäoleva viisautensa, taidollisuutensa, kärsivällisyytensä ja uskollisuutensa! Kenet ikinä Herra kutsuukaan tehtäviinsä, he saavat turvallisesti luottaa siihen, että Herra on armollinen ja pitää omistaan huolen – vaikka nämä tekisivät joskus virheitäkin. Herra ei etsi täydellisiä ja erehtymättömiä ihmisiä vaan sydämiä, joille kelpaa Hänen suorat ja yksinkertaiset tiensä ja jotka antautuvat sydämestään luottamaan Hänen sanaansa.

Me kiitämme sinua siitä, että olet mukana tässä työssä. Yksin, ilman sinua lähettäjänä ja esirukoilijana, emme voi suoriutua Herran meille tarkoittamista töistä. Tämä on ryhmätyötä! Sinun lahjasi tukeman työn kautta ihmiset ovat vapautuneet ja parantuneet, tulleet uskoon, käyneet kasteella ja täyttyneet Pyhällä Hengellä. Koululaiset saavat jo pienenä kuulla Jumalan rakkaudesta ja armosta – mikä on vastakohta voodoon peloille ja rangaistuksille. Oppilaiden elämä muuttuu koulussa.

Hankithan Marjan kirjoja: “Iisebelien keitokset sakenevat” synttäri- ja nimipäivälahjoiksi ja jopa mökkiviemisiksikin. Kirjoja ostaessasi tuet samalla taivasten valtakunnan työtä tuoton mennessä 100% lähetyksen tukemiseksi. Voit tilata kirjoja nettisivuiltamme Herralle.com tai soittamalla Eilalle puh. 044 518 0547. Kovakantisen kirjan hinta on 20.00 eu + postitus.

Iloista pääsiäistä, rakkaan Jeesuksemme voittojuhlaa!

Rakkaudella,


           Marja ja Risto
Marja Lindqvistin kirjan "Rakas Kaikkeni, Elämän Vesi" kovakantinen jättipainos myyntiin nopeasti loppuun. Kirjan tuotto meni lyhentämättömänä lähetystyöhön. Nyt kirjaa on viimeinkin saatavana maksuttomana uudessa muodossa. Voit lukea sen tietokoneella, tabletilla, lukulaitteella tai älypuhelimella.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi saadaksesi kirjan maksuttomana. Kerrothan kirja-mahdollisuudesta ystävillesi myös sosiaalisessa mediassa.

KIRJAN SISÄLLÖSTÄ

"Rakas Kaikkeni, Elämän Vesi" on Herran kehotuksesta ja voitelussa kirjoitettu kertomus huikeasta menosta Herran kelkassa uskonkokemuksineen.

Siinä kerrotaan avoimesti lähetysperheen elämästä ja työstä, riipaisevista kokemuksista, pilviä hipovasta ilosta ja syvästä tuskasta perheen työskennellessä ja kulkiessa lähetystyössä Suomesta Venäjän, Intian, Sri Lankan, Englannin ja USA:n kautta Haitille.

Paikoittain sitä voi lukea vain hiljaa ja kyyneleet tulevat silmiin...

Herran ihmeet seuraavat julistettua sanaa. Lukijakin kohtaa itsensä Kristus-peilin kautta, tulee riisutuksi, ruokituksi ja syvästi kosketetuksi. Herra muuttaa elämää...

Kirja rohkaisee luottamaan rakastavaan ja oikeudenmukaiseen Isään, Hänen lupauksiinsa, taloudelliseen huolenpitoonsa ja suojeluunsa. Rakas Kaikkeni Elämän Vesi avaa verhon jokaiselle janoavalle jatkuvasti taivaallisissa elämiselle jo nykyajassa.

Kirjan loppuvaiheilla kirjoittaja katselee omaa kuolemaansa. Herra ja sana, nuo kalleimmat helmet, ovat luotsanneet hänet syvältä luotaavaan hengelliseen kasvuun Jeesuksessa, hakemaan aarteita pimeyden kätköistä ja hunajaa kalliosta, paikalle, missä taivasten valtakunta ja sen salaisuudet aukeavat "Rakas Kaikkeni, Elämän Vesi" on upea rakkauskirje, kiitos ja kunnianosoitus Herralle.PALAUTTEITA KIRJASTA

Kiitos ja kunnia Herralle siitä, mitä Hän on tehnyt tämän kirjan kautta:


"En ole koskaan lukenut näin vaikuttavaa kirjaa. Jumalan voima ja läsnäolo on koettavissa joka sivulla ja rivillä. Jumalan huolenpito on täydellistä." -S.K.


"Haluaisin kiittää huikeasta lukuelämyksestä. Sain tuon kirjan lainaksi kristityltä ystävältäni, joka oli saanut rukouksessa käskyn toimittaa kirja minulle, vaikka se oli itselläänkin lainassa. Kirja merkitsi minulle uskon uudistumista, kun se oli aivan täynnä Herran Sanaa ja ihmetekoja. Luin kirjaa kuin hurjinta jännäriä ja nautin Raamattu-sitaateista ja iloitsin uskoontuloista mm. Intiassa ja Haitilla kauheissa oloissa, ja koin Pyhän Hengen läsnäolon hyvin voimakkaana. En ole ennen tiennyt, että kirja voi evankelioida." -Pia B.


"Rohkaistuin ja siunaannuin suuresti sitä lukiessani. Opetuksesi ovat syvällisiä ja raamatullisia. Näin ravitsevaa Elämän leipää syntyy vain syvien ahdistusten kautta. Kirja haastoi minut elämään yhä kokonaisemmin Jumalalle, antamaan kaikkeni. Kunnioitan työtänne suuresti ja rukoilemme puolestanne. Herra kanssanne ja siunatkoon suuri Jumala työtänne runsaasti." -Terttu R.


"Poikani valloitti kirjan. Hänelle se onkin tarpeen. Ylistys Herralle. Hän tietää ja näkee kaiken ja vastaa ajallaan. Siunausta teille rakkaat sinne ja voimia työhön. Herra suokoon että työnne yhäti kantaa runsaasti hedelmää!" -I.J.


"Lukiessani kirjaasi Herra kosketti ja muutti minua niin, että tyttäreni tuli uskoon! Kiitos ja kunnia Jumalalle!" -Pirjo-Leena


"Luin ruokatunnilla Marjan ensimmäistä kirjaa ja täytyin Pyhällä Hengellä. Kiitos Herralle! Minä rakastan sinua Isä, Jeesus ja Pyhä Henki." -Riitta- Sisko


"Lukiessani sitä minulle tuli selkeä synnintunto. Sain siinä Herralta voimaa ojentautua Hänen toivomaansa suuntaan. Minäkin haluan nyt antaa kaikki Herran hoitoon ja vapautua oman ponnistelun kierteestä ja sydämeeni hiipineestä epäuskosta." Marita


"Tuollaista ihmeellistä uskonkuuliaisuutta ja sitoutuneisuutta me tarvitsemme tänä päivänä uskomme vahvistukseksi ja rohkaisuksi." -Aino


"Kiitos Herra, että sinä pehmennät minunkin sydämeni kuuntelemaan sinun ääntäsi ja annat minulle rohkeutta ja alttiutta kulkea sinun askeleissasi." -Ossi


"Luin tuon kirjan. Tulin kosketetuksi todella syvältä. Itkin ja luin. Pyhä Henki kosketti." -R.L.


"Ystäväni kehui Marjan kirjaa. Kun hän oli lukenut sen, näin hänessä paljon vapautuneisuutta ja sisäistä rohkeutta ja paranemista. Itsekin haluan omistaa tuon kirjan." Marja-Leena


"Itken ja luen kirjaasi. Näkee, että Jumala on todellinen. Totesin, että olen uskossa alkutaipaleella. Luen heti toiseen kertaan." -Leena


"Kiitos Marja ja Risto! Minulla on suuri ilo saada lukea kirjeitänne! Hengellinen elämäni on hyvin köyhää ja kovasti pyydän Jumalaa tuomaan uskon sadetta elämääni. Omistan kirjan 'Rakas Kaikkeni Elämän Vesi', ja sitä lukiessa saan paljon rohkaisua sekä voimaa kestämään ja odottamaan. Minulla olisi kova into Herran työhön mutten lähde kiirehtimään ellei Herra kutsu. En halua elää elämääni turhaan itselleni vaan tahdon elää sen kokonaan Herralle, Hänen toivomallaan tavalla. Tämän toiveen ole saanut lukiessani kirjastanne siitä kuinka ihmeellisesti Herra toimii! Täällä ollessa alkaa miettimään omaa elämää ja sen tarkoitusta. Teitä tahdon suuresti kiittää kirjeistänne sekä kirjastanne! Teitä siunaten ja rukouksissa muistaen: 19-vuotias tyttö." -M.


"Haluaisin tietää, vieläkö Risto ja Marja Lindqvist ovat elossa ja voimissaan. Olin hyvin otettu Marjan kirjasta. Haluaisin liittyä heidän lähetysrenkaaseen ja lähettää kymmennykseni heille. Se oli hyvä kirja ja ihmettelin heidän jaksamistaan siellä Haitilla. Herra on heitä siunannut väkevästi." -H.V.


"Kiitän kirjasta Rakas Kaikkeni! Nyt saa uskonelämäni luvan muuttua! Haluan öljyä astiaani ja talentin liikkeelle! En ole tiennytkään, että jotkut voivat elää noin uskon varassa ja että Jeesus noin konkreettisesti pitää huolen! Aivan itken tuollaista iloa Herrassa, haluan samaa kuin tekin. Mutta se vaatii uskon hypyn Jumalan suojiin ja tahdon sitä enemmän kuin mitään muuta! Tahdon jotenkin osallistua työhönnekin." -Sirpa


Ilmoita sähköpostiosoitteesi saadaksesi kirjan maksuttomana. Voit lukea sen tietokoneella, tabletilla, lukulaitteella tai älypuhelimella. Kerrothan kirja-mahdollisuudesta ystävillesi myös sosiaalisessa mediassa.

Lisääthän sinun rukouspyyntösi
Lue kiitosaiheet rukousvastauksista


Tai käytä alla mainittuja tilitietoja pankkisi verkkopalvelua varten.

Huom! Muistathan ilmoittaa meille erikseen nettisivujen kautta tai sähköpostitse nimesi ja osoitteesi lähetyskirjeiden saamista varten.

Tilinumero:   FI73 1745 3000 143174   (FI niinkuin Finland, ei F1.)
IBAN:            FI73 1745 3000 143174
BIC:               NDEAFIHH
SAAJA:         FinnBeraka ry
TILIVIITTEET:
      77774   Risto ja Marja Lindqvistin työn kannatus
      44448   Haiti
      99998   Intia
      55550   Meksiko
      22224   Yleiskulut
      33336   Kirjat

 
 
Rahankeräyslupa: FinnBeraka ry:lle (Y-tunnus 2444361-5) Poliisihallituksen 03.11.2023 myöntämä keräyslupa numero RA/2023/1341 alkaen 01.01.2024. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään opetus- ja valistustoimintaan sekä humanitaariseen avustustoimintaan. Varoja käytetään myös kriisipalveluun ja lähetettyjen työntekijöiden ylläpitoon. Työn kohdealueet ovat Haiti, Intia, Kenia ja Meksiko. FinnBeraka ry, Lähdepolku 11 A, 00660 Helsinki.